Hlavní navigace

Najděte si nejvhodnější VoIP tarif

15. 7. 2008
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: 29
Internetová telefonie si získává stále větší oblibu nejen u firem, ale i u zákazníků z řad domácností. Dokazuje to například počet uživatelů Skypu, kterých už je registrováno více než 300 milionů. VoIP dnes představuje levnější a plnohodnotnou alternativu ke klasické telefonii. Připravili jsme proto pro vás cenové srovnání českých poskytovatelů, kteří nabízí veřejné telefonní číslo. Se kterým operátorem se vyplatí volat do zahraničí?

Ačkoli internetová telefonie zažívá boom v posledních letech, její historie je překvapivě dlouhá. První přenos hlasu prostřednictvím Internetu, tehdy ještě zárodečné sítě ARPANET, proběhl už v roce 1973. Když před 25 lety přešla zárodečná síť ARPANET z používání dočasného protokolu NCP na protokoly TCP/IP, byla technologie umožňující přenos hlasu Internetu v podstatě k dispozici koncovým uživatelům, nicméně trvalo dalších 12 let než společnost Vocaltec představila první software, který implementoval technologii VoIP.

Software, který si uživatel nainstaloval na svém počítači, dovoloval komunikovat prostřednictvím zvukové karty, sluchátek a mikrofonu. Tehdy ovšem ještě nebylo možné se dovolat z „počítače“ do standardní telefonní sítě. Software využíval H.323 , který už se dnes používá jen sporadicky. Tehdejší internetová telefonie navíc trpěla neduhy, ze kterých později vznikly předsudky některých uživatelů vůči této technologii. Jednalo se zejména o kvalitu hovoru, která jednak souvisela s použitými kodeky, ale hlavně s kapacitou a rychlostí internetové přípojky.

Princip VoIP

S rozvojem vysokorychlostního připojení k Internetu či implementací QoS (Quality of service) se podařilo zvýšit kvalitu hovorů. Ačkoli internetová telefonie od dob svého vzniku pokročila mílovými kroky kupředu, princip přenosu hlasu zůstává v podstatě pořád stejný. Hlas volajícího je zabalen do datového paketu, který putuje prostřednictvím IP sítě k volanému. Pokud volaný využívá také službu na bázi VoIP, dojde ke zpětnému převodu z datového paketu na hlas. V případě, že volaný disponuje telefonní přípojkou v klasické telefonní síti, jsou datové pakety převedeny na hlas v určitém bodě (skrze tzv. bránu) a poté jsou přeneseny klasicky, tedy ve formě hlasu prostřednictvím veřejné telefonní sítě.

V druhém případě je nutno počítat s vyšší tarifikací, protože poskytovatel je nucen zaplatit za pronájem telefonní sítě a rozvodů jejich majiteli. Náklady u internetové telefonie tedy v podstatě vznikají v případě realizování hovorů mezi účastníkem využívajícím služeb VoIP a účastníky disponujícími klasickou telefonní přípojkou či mobilním telefonem. Hovory ve vlastních sítích zpravidla operátoři nezpoplatňují, někteří také nabízí volání zdarma do „spřízněných sítí“, tzv. peering.

Kvalita hovoru závisí na použitém kodeku

Kvalita realizovaného hovoru nezávisí pouze na rychlosti internetové přípojky či implementaci QoS ale také na tom, dle jakého standardu je zpracováno kódování hlasu, neboli jaký kodek poskytovatel pro přenos hlasu používá. Například při zpracování kódování hlasu dle standardu G.723.1 stačí 5,3 kbit/s nebo 6,4 kbit/s, standard G.729 využívá 8 kbit/s. Pro určení kvality hovorů v závislosti na používaném kodeku, existuje podobně jako například u videokodeků stupnice MOS (Mean Opinion Score). Zde je potřeba poznamenat, že kvalita přenosu hlasu je určena subjektivní metodou a odpovídá hodnocení 1 – 5, přičemž číslo 5 reprezentuje vynikající kvalitu hovoru.

Nejvyšších hodnot dosahuje na MOS kodek G.711, společně s G.722, který patří mezi tzv. širokopásmové kodeky, vyznačující se vyšší kvalitou celkového přenosu, avšak při vyšších rychlostech než tzv. úzkopásmové kodeky, např. G.723, G.729, iLBC, GSM, které sice dosahují na stupnici MOS o málo horších hodnot, ale při mnohem nižších přenosových rychlostech. Kvalitu hovoru ovlivňují také ale další problémy, jako například ztrátovost paketů.

Mean Opinion Score - kvalita kodeků

Zdroj: Cisco

Co nabízí VoIP dnes?

Rozhodně mnohem více než volání z počítače na počítač, i když tento způsob komunikace je pořád velmi oblíbený, dokládá to například Skype, který reprezentuje zdaleka nejpopulárnější a suverénně největší veřejnou VoIP síť a většina uživatelů ji využívá právě pro bezplatné hovory mezi jednotlivými počítači připojenými do Internetu. Ale i Skype stejně jako telekomunikační operátoři se snaží internetovou telefonii postavit na roveň té klasické nebo dokonce mobilní. Důkazem toho je výroba speciálních WiFi telefonů určených právě pro volání prostřednictvím Skype. Tento trend, kdy se poskytovatelé VoIP snaží realizovat telefonní hovory v sítích mobilních a bezdrátových operátorů, může ale vést k tomu, že majitelé infrastruktury začnou internetovou telefonii ve svých sítích blokovat.

VoIP dnes opravdu představuje srovnatelnou alternativu ke klasické telefonii. Zákazníci mohou získat plnohodnotné geografické telefonní číslo a telefonovat prostřednictvím speciálního telefonu, který se více méně neliší od těch klasických. Navíc ve VoIP sítích funguje přenositelnost čísel a zákazník má možnost si za určitý poplatek ponechat telefonní číslo, které dříve využíval u klasické telefonie.

Firmy zase ocení široké spektrum možností, které se jim otevře při využívání VoIP. Například pružnost a přizpůsobivost sítě, propojení s jinými přístroji a rozhraními (například vazba na informační systém firmy nebo CRM, Customer Relationships Management), možnost připojení více telefonních přístrojů se stejným telefonním číslem (v praxi to znamená, že stejné číslo můžete mít v pražské i vídeňské pobočce a záleží jen na tom, kde vyzvánějící telefon zvednete dříve), funkce call centra a nahrávání hovorů. Velkou výhodou je využívání pouze jedné infrastruktury pro hlas a data současně.

Někteří operátoři nabízí kromě tarifů i zvýhodněné balíčky obsahující VoIP telefonní přístroj nebo adaptér. Například společnost Ipex ke své službě voipex nabízí dotované telefony, v jejichž ceně je zahrnut určitý kredit na volání. Frýdecko-místecký Mattes AD zase ke službě 802.cz telefon nabízí telefony a zařízení za vyšší cenu, než se běžně prodávají, nicméně částka, kterou zákazník za zařízení zaplatí, je připsána na jeho účet jako kredit pro volání.

Metodika výběru

Do cenového srovnání jsme zařadili pouze české poskytovatele, kteří nabízí pevné telefonní číslo a u jejichž služeb je měsíční paušál nižší než 40 korun. Všechny ceny uvedené ve srovnání jsou včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na dvě desetinná místa. V případě, že existují pro volání, zejména do zahraničních mobilních sítí, různé ceny, v závislosti na příslušnosti volaného čísla k síti lokálního operátora, uvádíme vždy nejnižší cenu, za kterou je do zvolené destinace možné volat. Pokud operátor zpoplatňuje hovory odlišně ve špičce a mimo špičku, je tato informace uvedena u položky „špička“. Špičkou se ve většině případů rozumí časové období všedních dnů, vymezené nejčastěji sedmou hodinou ranní a sedmou večerní.

Mezi porovnávanými službami najdeme jak služby předplacené (pre-paid), tak i služby placené zpětně (post-paid). Předplacené služby fungují na principu peněžních kreditů, které si uživatel zakoupí dříve, než uskuteční první hovor, tedy jakási obdoba předplacených karet u mobilních operátorů. Služby placené zpětně jsou fakturovány obvykle za měsíční období. Jednou za měsíc tedy obdržíte fakturu za uskutečněné hovory, a to buď v klasické tištěné, nebo elektronické podobě.

Do srovnání jsme zahrnuli také službu UPC Basic, která funguje na principu internetové telefonie a jejíž měsíční poplatek pro objednávky do konce července snížen po dobu jednoho roku na 1 korunu a také tarif O2 Standard od Telefóniky, reprezentující zástupce klasické telefonie. Naopak chybí VoIP služby alternativních operátorů, kteří je nabízí jako součást balíčků, například s internetovým připojením.

Cenové srovnání

Výběr toho nejvýhodnějšího tarifu není v případě internetové telefonie jednoduchý. Nezáleží totiž pouze na cenovém faktoru, ale také na způsobu, jakým operátor účtuje provolaný čas. Nejvýhodnější je tarifikace 1+1, při ní je spojení účtováno po první sekundě po sekundách, zákazník tak zaplatí opravdu to, co ve skutečnosti provolá. Někteří poskytovatelé si však tuto tarifikaci kompenzují vyššími cenami. Při rozhodování je také dobré přikládat důležitost rozsáhlosti peeringového programu, neboli možnosti volat do spřátelených sítí zdarma.

V první čtveřici porovnávaných tarifů vítězí služba 802.cz od společnosti Mattes AD. Společně se službou Odorik.cz nabízí nejlevnější volání do pevných sítí ve špičce. Kromě nejlevnějšího volání do mobilních sítí a do pevných sítí mimo špičku, zaujme i výhodnými sazbami pro hovory do zahraničí. Další předností této služby je rozsáhlý program tzv. peeringu se sítěmi ostatních operátorů. U služby Odorik překvapí nízké sazby pro volání do sítí zahraničních mobilních operátorů.

Služba Odorik.cz 802.cz Retecall VoIPEX
Zřízení zdarma 10 korun zdarma 200 Kč*
Měsíční paušál není 1 koruna není není
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,59 Kč 0,59 Kč 0,95 Kč 1,01 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,39 Kč 0,30 Kč 0,95 Kč 0,60 Kč
Mobilní sítě 4,20 Kč 3,77 Kč 4,28 Kč 4,58 Kč
Zahraniční
Německo 0,48 Kč 0,36 Kč 3,10 Kč 2,14 Kč
Německo – mobil 4,05 Kč 3,86 Kč 8,93 Kč 10,17 Kč
USA 0,46 Kč 0,36 Kč 2,38 Kč 2,14 Kč
Velká Británie 0,42 Kč 0,30 Kč 3,13 Kč 2,14 Kč
Velká Británie – mobil 3,94 Kč 3,56 Kč 9,41 Kč 10,17 Kč
Francie 0,53 Kč 0,34 Kč 3,21 Kč 2,14 Kč
Francie – mobil 3,32 Kč 2,77 Kč 7,45 Kč 15,83 Kč
Slovensko 0,69 Kč 0,60 Kč 3,12 Kč 2,14 Kč
Slovensko mobil 5,54 Kč 4,61 Kč 8,63 Kč 10,17 Kč
Tarifikace 1+1 1+1 1+1 60+60/ 60+30**
Špička (hodiny)  – 7–19 hod není 7 –19 hod
Protokol SIP SIP SIP SIP
Brána pro připojení  – hlas.802.cz – hlas8.802.cz call.rete.cz sip.ipex.cz
Kodeky G.729, G.711,723 G.711a, G.726–32, G729 iLBC, G.729 + G.729, iLBC +
Poznámka *200 Kč kredit na volání, **pevná síť ČR/mobil a zahraničí

V druhé čtveřici pro volání do pevných sítí na první pohled zaujme tarif Fayn Free, nicméně tarifikace 60+30 výhodu nižší sazby stírá. Naopak služba ha-loo s nepatrně vyšší sazbou za volání do pevných sítí ve špičce nabízí pro zákazníky přívětivější tarifikaci 1+1 a navíc velmi slušnou sazbu pro volání do mobilních sítí.

Služba Xphone Fayn Free ha-loo Voinet
Zřízení zdarma zdarma 1,19 Kč zdarma
Měsíční paušál není 1,19 Kč* není 117,81 Kč*
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,99 Kč 0,94 Kč 1,00 Kč 1,18 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,82 Kč 0,58 Kč 0,50 Kč 0,70 Kč
Mobilní sítě 4,75 Kč 4,50 Kč 4,00 Kč 4,75 Kč
Zahraniční
Německo 1,55 Kč 1,89 Kč 2,00 Kč 0,94 Kč
Německo – mobil 9,52 Kč 7,13 Kč 8,00 Kč 5,94 Kč
USA 1,61 Kč 2,37 Kč 2,00 Kč 0,94 Kč
Velká Británie 1,55 Kč 2,37 Kč 2,00 Kč 0,94 Kč
Velká Británie – mobil 6,90 Kč 7,13 Kč 15,00 Kč 8,32 Kč
Francie 1,55 Kč 2,37 Kč 2,00 Kč 0,94 Kč
Francie – mobil 8,97 Kč 7,13 Kč 8,00 Kč 8,32 Kč
Slovensko 1,55 Kč 1,89 Kč 2,00 Kč 0,94 Kč
Slovensko mobil 7,08 Kč 7,13 Kč 8,00 Kč 5,94 Kč
Tarifikace 1+1 60+30 1+1 30+1
Špička (hodiny) 7 – 19 hod 7 – 19 hod 7 – 19 hod 7 – 19 hod
Protokol SIP SIP SIP, IAX SIP
Brána pro připojení sip.xphone.cz sip2.fayn.cz ustredna.ha-vel.cz sip.voinet.cz
Kodeky G.729a, G.726 + G.711, G.729, G.723+ G.711, G.729a +
Poznámka * poplatek za tel. číslo * min. měsíční plnění

Ve třetí čtveřici najdeme služby spíše dražší. U většiny z nich je vyžadován relativně vysoký aktivační poplatek. Za zmínku stojí tarif Sitkom Standard, který se od všech ostatních tarifů v tomto srovnání odlišuje definicí špičky. Tou se rozumí celý pracovní den. U služby Viphone má zákazník k dispozici volný kredit pro volání ve výši 30 Kč.

Služba Viphone Sitkom Standard SoftPhone Start Netphone
Zřízení zdarma 249,9 Kč* 595,00 Kč 200,00 Kč
Měsíční paušál není není není 1,19
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,95 Kč 1,05 Kč 1,31 Kč 1,00 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,60 Kč 0,84 Kč 1,07 Kč 0,60 Kč
Mobilní sítě 4,52 Kč 5,36 Kč 5,95 Kč 4,50 Kč
Zahraniční
Německo 0,95 Kč 2,50 Kč 2,98 Kč  –
Německo – mobil 8,92 Kč  –  –  –
USA 0,95 Kč 2,50 Kč 3,57 Kč  –
Velká Británie 0,95 Kč 2,50 Kč 2,98 Kč  –
Velká Británie – mobil 8,92 Kč  –  –  –
Francie 0,95 Kč 2,50 Kč 3,33 Kč  –
Francie – mobil 8,92 Kč  –  –  –
Slovensko 1,78 Kč 2,50 Kč 3,33 Kč  –
Slovensko mobil 6,54 Kč  –  –  –
Tarifikace 60+1 60+20 1+1 ?
Špička (hodiny) 7 – 19 hod všední den/ víkend 7 – 19 hod  –
Protokol SIP SIP SIP SIP
Brána pro připojení sip.viphone.cz sip.sitkom.cz sip.softphone.cz sip.netphone.cz
Kodeky G.729, G.711 G.729, G.711 G.729, iLBC + G.729, ilBC +
Poznámka 30 Kč volný kredit * zřízení tel. čísla 119 Kč volný kredit

V této čtveřici zaujme nižšími sazbami do zahraničí Cetel, bohužel však účtuje první minutu celou a teprve poté po sekundách. U služby Sipy je jednotná sazba pro volání do pevných sítí v České republice. Tarif Ahoj NetFon má velmi nevýhodný způsob tarifikace.

Služba Cetel Sipy SkyFon 10 Ahoj NetFon
Zřízení 238,00 Kč zdarma 226,10 Kč 333,2 Kč*
Měsíční paušál není není není není
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,83 Kč 1,18 Kč 0,98 Kč 1,25 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,48 Kč 1,18 Kč 0,70 Kč 0,71 Kč
Mobilní sítě 4,64 Kč 4,75 Kč 4,70 Kč 4,70 Kč
Zahraniční
Německo 0,81 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 3,21 Kč
Německo – mobil 13,08 Kč 11,89 Kč 11,89 Kč 10,47 Kč
USA 0,86 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 3,21 Kč
Velká Británie 0,84 Kč 2,37 Kč 3,45 Kč 3,21 Kč
Velká Británie – mobil 12,84 Kč 11,89 Kč 11,89 Kč 10,47 Kč
Francie 0,93 Kč 2,37 Kč 4,17 Kč 3,21 Kč
Francie – mobil 10,60 Kč 9,51 Kč 11,89 Kč 10,47 Kč
Slovensko 3,34 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 3,21 Kč
Slovensko mobil 8,51 Kč 7,13 Kč 11,89 Kč 10,47 Kč
Tarifikace 60+1 1+1 1+1 120+60/ 60+60**
špička (hodiny) 7 – 19 hod není 7 – 19 hod 7 – 19 hod
Protokol  – SIP SIP SIP
Brána pro připojení  – sipy.cz sip.sky.cz sip.emea.cz
Kodeky  – G711, G.729 G.711a,G.729 + G.711, G.729
Poznámka * nebo hovorné 178,5 Kč po dobu 10 měsíců, ** místní/ ostatní

V poslední čtveřici porovnáváme výhodné VoIP tarify, službu UPC Basic a klasickou telefonii. Budeme-li vycházet ze standardní nabídky, narazíme na opravdu závratný rozdíl v poplatku za zřízení. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že pevná linka neslouží tak jako internetová telefonie pouze k volání. Nakolik poplatek koresponduje se skutečnými náklady na zřízení linky, je těžké odhadnout, ale rozhodně toto číslo není tím správným stimulem pro nové zákazníky a počet aktivních pevných linek v posledních letech neustále klesá. Velkou nevýhodou pevné linky je vysoký měsíční paušál, nicméně při bližším pohledu na minutové sazby zjistíme, že například u volání do pevných sítí mimo špičku není O2 Standard z porovnávaných služeb nejdražší. Nicméně nevýhodný způsob tarifikace rozdíly stírá. Při srovnání s nejlevnějším VoIP tarifem, vychází například volání do pevné sítě ve špičce téměř o korunu dráž.

Služba 802.Vox Ipvox basic UPC Basic O2 Standard
Zřízení 10 korun 20,23 Kč* 1,00 Kč 3 568,81 Kč
Měsíční paušál 1 koruna není 1,00 Kč* 403,41
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma ne
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,59 Kč 0,63 Kč 1,14 Kč 1,58 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,30 Kč 0,38 Kč 0,57 Kč 0,75 Kč
Mobilní sítě 3,77 Kč 3,99 Kč 4,87 Kč 6,50 Kč
Zahraniční
Německo 0,36 Kč 0,36 Kč 1,90 Kč 5,24 Kč
Německo – mobil  – 3,76 Kč 11,90 Kč 11,31 Kč
USA 0,36 Kč 0,39 Kč 1,90 Kč 4,80 Kč
Velká Británie 0,30 Kč 0,35 Kč 1,90 Kč 5,71 Kč
Velká Británie – mobil  – 3,63 Kč 11,90 Kč 11,31 Kč
Francie 0,34 Kč 0,39 Kč 1,90 Kč 5,71 Kč
Francie – mobil  – 3,26 Kč 9,90 Kč 11,31 Kč
Slovensko 0,60 Kč 0,56 Kč 1,90 Kč 5,24 Kč
Slovensko mobil 4,39 Kč 4,86 Kč 9,90 Kč 11,31 Kč
Tarifikace 1+1 1+1 60+60/30+30/60+1** 120+60?*
Špička (hodiny) 7–19 hod. 7 – 19 hod 7 – 19 hod 7 – 19 hod
Protokol SIP SIP, IAX
Brána pro připojení hlas.802.cz – hlas8.802.cz sip.ipvox.cz, iax.ipvox.cz
Kodeky G.711a, G.726–32, G729 G.711, G.729, GSM
Poznámka * přidělení tel. čísla *akce – jinak 220 Kč, **místní/ mobil/ mez. * informace není na webu O2 k dispozici
Dodatek
Služba Mikrotech – Optimal Ceteris SPL kraťas
Zřízení zdarma zdarma
Měsíční paušál 1,19 Kč* 3,57 Kč
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,54 Kč/ 0,58 Kč** 0,58 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,31 Kč/ 0,37 Kč** 0,39 Kč
Mobilní sítě 3,78 Kč 3,80 Kč
Zahraniční
Německo  – 0,54 Kč
Německo – mobil  –  –
USA  – 0,48 Kč
Velká Británie  – 0,54 Kč
Velká Británie – mobil  –  –
Francie  – 0,54 Kč
Francie – mobil  –  –
Slovensko  – 0,83 Kč
Slovensko mobil  –  –
Tarifikace 1+1 1+1
Špička (hodiny) 7 – 19 hod 7 – 19 hod
Protokol  –  –
Brána pro připojení  –  –
Kodeky  –  –
Poznámka * poplatek za tel. číslo, ** síť o2/ ostatní pevné sítě * poplatek za tel. číslo

Z cenového srovnání vychází nejlépe VoIP služby od Mikrotechu, Ceterisu a 802.cz. Velmi cenově zajímavý je také tarif Ipvox Basic, který zaujme například nízkou sazbou pro volání na Slovensko nebo pro volání do zahraničních mobilních sítí. Podobně dopadla ve srovnání i služba Odorik.

Znáte ještě výhodnější VoIP tarif od českého poskytovatele, který nabízí pevné telefonní číslo? Podělte se o vaše zkušenosti v diskusi.

ICTZ23

Za informace týkající se zejména protokolů, kodeků a bran, patří díky komunitě kolem diskusního fóra telefonujeme.cz.

Na základě upozornění od našich čtenářů byly do srovnání přidány tarify společností Mikrotech a Ceteris.

Používáte služby založené na internetové telefonii?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.