Hlavní navigace

Nejčastější připomínky k návrhu Koncepce digitalizace

21. 2. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 29
Ministerstvo informatiky minulý týden zveřejnilo nejčastější připomínky k návrhu Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice. Shrnulo je do pěti tematických okruhů, kterými se nyní zabývají mj. ostatní ministerstva v meziresortním připomínkovém řízení. Ministryně informatiky Dana Bérová už dříve slíbila, že na jednání vlády by se dokument měl dostat ještě do konce února.

Připomínky, zaslané k návrhu Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice (dále jen Koncepce), lze shrnout do několika problémových okruhů, ke kterým jsou dále připojeny základní odpovědi a vysvětlení.

1. Termíny a harmonogram přechodu na digitální vysílání

Termín 31. prosince 2012 je v Koncepci stanoven jako nejzazší termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání, po němž už bude následovat tzv. analogová tma. Vypínání v jednotlivých oblastech ČR bude probíhat postupně v průběhu II. etapy přechodu na zemské digitální televizní vysílání (v některých příhraničních oblastech, v důsledku mezinárodní koordinace kmitočtů, i v I. etapě). Celý postup přechodu na zemské digitální televizní vysílání v jednotlivých oblastech ČR, včetně stanovení konkrétních termínů ukončování zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých lokalitách ČR, bude obsahovat Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen TPP), který vládě předloží Český telekomunikační úřad nejpozději do konce letošního roku. Definitivní termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání bude tak záviset na průběhu postupného vypínání zemského analogového televizního vysílání v ČR a také na vývoji přechodu na zemské digitální televizní vysílání v ostatních státech Evropské unie.

DVB-T perex obecný

Dokument: Návrh koncepce digitalizace v ČR

Návrh Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice zveřejnilo ministerstvo informatiky 23. ledna na své internetové stránce www.micr.cz. Od té doby probíhá veřejné připomínkové řízení, v němž se k dokumentu může vyjádřit prakticky kdokoli. Ke konci února chce ministryně informatiky Dana Bérová upravenou koncepci předložit vládě. Návrh základního dokumentu pro přechod na zemské digitální vysílání v České republice si můžete stáhnout zde [PDF, 111 kB].

2. Financování a podpora při pořizování koncových zařízení pro příjem digitálního vysílání

Návrh Koncepce předpokládá obecně dvě základní formy účasti státu na přechodu na zemské digitální televizní vysílání:

  • přímou podporu státu (financování informační kampaně, monitoring trhu v oblastech dotčených vypínáním),
  • nepřímou podporu státu v podobě kompenzací nezbytných pro definitivní vypnutí zemského analogového televizního vysílání, např. příspěvek na zakoupení základního přijímacího zařízení vybraným skupinám obyvatel, popřípadě spoluúčast státu při financování projektů z evropských zdrojů.

Na základě zahraničních zkušeností se zaváděním zemského digitálního televizního vysílání je zřejmé, že nutnost pořízení přijímacího zařízení, ať už samostatného, nebo zabudovaného v televizním přijímači, bude patřit mezi problémové oblasti se sociálními aspekty. Případná přímá i nepřímá podpora státu bude v každém případě vycházet z principů ochrany hospodářské soutěže. Případný finanční příspěvek na zakoupení základního přijímacího zařízení vybraným skupinám obyvatel se bude zvažovat zejména v rámci nutnosti urychlit vypnutí zemského analogového televizního vysílání v některých oblastech z technických důvodů tak, aby bylo možné dostatečně brzy sestavit plnohodnotné definitivní digitální sítě v souladu s TPP. Cílem takovýchto opatření by bylo zajistit příjem základních programů i vybraným skupinám obyvatelstva tak, jak se obdobně činí v případech poskytování úlev při placení koncesionářských poplatků za média veřejné služby.

Nalezení konkrétního řešení této problematiky bude cílem činnosti navržené Národní koordinační skupiny v sekci pro financování, a to za účasti zainteresovaných resortů v čele se zástupci Ministerstva financí ČR.

3. Technologické standardy

Pro řádné zemské digitální televizní vysílání v ČR byl zvolen standard ETSI EN 300 744, který na sebe váže další standardy. Technická specifikace řádného zemského digitálního televizního vysílání předpokládá, že v jedné digitální síti (multiplexu) je vyhrazena datová kapacita minimálně čtyřem programům s obrazovou kvalitou PAL kódovaným ve standardu MPEG-2. Celá oblast technologických standardů a jejich doporučení patří k průběžně diskutovaným tématům v pracovních skupinách Českého telekomunikačního úřadu, do jehož kompetence tato problematika plně spadá. Obecně je shoda na principu společné diskuze všech zainteresovaných složek ze strany výrobců zařízení, vysílatelů a provozovatelů sítí.

Digitální televizní vysílání s sebou přináší nové standardy, např. HDTV, DVB-H, DMB, MPEG-4, které samy o sobě rozvíjejí a obohacují tuto oblast, ale znamenají i značná rizika. Nové technologie vysílání kladou vysoké finanční nároky na celý řetězec včetně diváka. Je nutné dbát na to, aby přijímací zařízení byla pro občana v dostupných cenových relacích a vysílání přineslo zlepšení stávajícího stavu v oblasti TV vysílání. Tyto předpoklady může zajistit vhodná volba vysílacích standardů. Většina států EU pro přechod na zemské digitální televizní vysílání zvolila standard ETSI EN 300 744 s kódováním video signálu ve standardu MPEG-2. Předpokládá se, že na spotřebním trhu se postupně objeví zařízení v cenově dostupných relacích, která budou umožňovat příjem a dekódování video signálu ve standardu MPEG-2 i MPEG-4, ale i příjem televize s vysokým rozlišením (HDTV). Přední světoví výrobci elektroniky pravděpodobně dospějí k dohodě, která bude zaručovat, že po roce 2007 nebudou dodávat na spotřebitelský trh zařízení, která by nepodporovala zmíněné standardy.

4. Pokrytí území digitálním signálem

Řešení problematiky nedostatečného pokrytí celého území ČR nebo samotných oblastí signálem zemského digitálního televizního vysílání je v kompetenci jednotlivých operátorů digitálních sítí, v rámci jejich individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a regulátora – Českého telekomunikačního úřadu. Tato problematika je předmětem technického řešení samotného vypínání zemského analogového televizního vysílání a následného sestavování definitivních digitálních sítí, které bude probíhat v souladu s připravovaným TPP.

Dosavadní pokrytí signálem zemského digitálního televizního vysílání vychází z koordinace kmitočtů pro dočasné sítě, sestavené pro první fázi přechodu. Teprve po ukončení mezinárodní konference ITU (RCC 04/06) v Ženevě, v letošním roce, bude možné sestavit definitivní podobu sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání. Jejich konkrétní vybudování bude záviset také na technické a investiční náročnosti pro konkrétní operátory. Cílem je zajistit v co nejkratším čase co největší pokrytí území. Ze strany operátorů sítí a také provozovatelů televizních a rozhlasových programů bude motivací co největší pokrytí území a oslovení maximálního počtu diváků a zákazníků.

5. Rozhlasové digitální vysílání

V současné fázi se provozovatelé rozhlasového vysílání v ČR, a především Český rozhlas, rozhodli pro digitální rozhlasové vysílání podle standardu DVB-T, který v první etapě umožňuje dostupnost pro dostatečný počet diváků. Strategicky to podle vyjádření provozovatelů není hlavní cíl. Tím by měl být v další fázi standard T-DAB, popřípadě DRM nebo DMB. Zkušenosti ze zahraničí doprovázené poměrně malým zájmem posluchačů nejsou v případě využití standardu T-DAB zcela optimistické. V některých zemích byly projekty podle T-DAB na čas dokonce pozastaveny (např. Švédsko) a hledají se další možnosti pro digitální rozhlas. Problémem využití standardu T-DAB v zahraničí je poměrně malá nabídka cenově dostupných přijímačů, i když se i v této oblasti situace postupně mění.

MMF24

Zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání ve standardu T-DAB v ČR prošlo experimentální formou, zatím ale bez vážnějšího zájmu především ze strany komerčních provozovatelů vysílání. Současná nabídka a možnosti zemského analogového rozhlasového vysílání v pásmu FM jsou podle provozovatelů dostatečné, navíc současné rozhlasové vysílání není ohroženo nutností příslušné kmitočtové pásmo uvolnit pro digitální vysílání.

DigiZone.cz perex

Komentář DigiZone.cz k návrhu Koncepce digitalizace

Před měsícem zveřejnilo ministerstvo informatiky návrh Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice. V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení, po němž se dokument dostane na pořad jednání vlády. Ministryně informatiky Dana Bérová předpokládá, že by se tak mělo stát ještě do konce února. Nabízíme vám vlastní komentář k základnímu dokumentu české digitalizace.

Zveřejněná koncepce je základním kamenem rozvoje digitálního televizního vysílání. Ministerstvo informatiky samozřejmě neopomíjí ani problematiku rozvoje rozhlasového digitálního vysílání. Ta bude diskutována a postupně řešena, mj. i v rámci činnosti Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání, v souladu se zájmem provozovatelů o zemské digitální rozhlasové vysílání ve standardu T-DAB. Návrh Koncepce je v současnosti předmětem meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání bude výsledný dokument předložen vládě ČR. Dle konečného rozhodnutí vlády budou následně uskutečněny navržené a dohodnuté kroky. Předpokládá se i otevření samostatné sekce k této problematice také v rámci Portálu veřejné správy ČR.

Který z výše zmíněných okruhů připomínek považujete za nejpalčivější?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).