Hlavní navigace

Nova „plně podporuje“ TPP, ale nepodepíše ho

3. 4. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Zajímavý slovní veletoč předvedla v pondělí podvečer televize Nova. Dva dny po vypršení termínu, ke kterému se mohly současné televizní stanice přihlásit k plnění Technického plánu přechodu na zemské digitální vysílání (TPP), vydala tiskovou zprávu, v jejímž záhlaví sice vyjadřuje „plnou podporu procesu TPP a připravenost aktivně se ho účastnit“, ve stejné zprávě ale naprosto vyloučila, že se pod tento klíčový dokument digitalizace podepíše a vrátí státu analogové kmitočty.

Spadnul TPP pod stůl?

Pravidelní čtenáři serveru DigiZone.cz si jistě vzpomenou na nedávnou názorovou přestřelku s představiteli Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), zda současná verze TPP, jež neměla kvůli nedořešené otázce kompenzačních licencí pro analogové televizní stanice šanci na realizaci, „spadne pod stůl“, či nikoli. Pondělní tisková zpráva televize Nova jasně ukazuje, že nynější TPP zkrachoval. Telekomunikační úřad sice může předělat tabulky a soustředit se na start tzv. veřejnoprávního digitálního multiplexu provozovaného Českou televizí, původní plán digitalizace ale už podruhé za sebou končí v koši. Bohužel.

A s čím že vlastně Nova vyrukovala ve své tiskové zprávě nadepsané „Stanovisko společnosti CET 21 k Technickému plánu přechodu“? Hned v podtitulku stojí: CET 21 plně podporuje proces Technického plánu přechodu (TPP) a je připraven aktivně se ho účastnit. Jenže z dalších řádků jasně vyplývá to, co Nova více či méně jasně naznačuje už několik týdnů: jestliže telekomunikační úřad nepřistoupí na její připomínky k TPP a nedořeší se otázka, za jakých podmínek a kolik kompenzačních licencí pro digitální vysílání může dostat za opuštění současných analogových frekvencí, nemá smysl se o TPP vážně bavit. Ne že by šlo o nějak překvapivou zprávu. Spíš je zajímavé číst, na koho Nova svaluje vinu za krach další verze TPP.

„Jsme průkopníky digitalizace“

Petr Dvořák Nova

Nova ve zprávě upozorňuje, že už mnohokrát prokázala, jak aktivně podporuje proces digitalizace. Jsme nejvýznamnějším provozovatelem digitálního televizního vysílání v České republice (digitálně vysíláme na území Prahy, Brna, Ostravy a v rámci pilotního projektu TPP i v oblasti Domažlic), investujeme významné finanční částky za účelem vysílání v kvalitě High Definition a podnikáme aktivní kroky při získání digitálních licencí. Předložili jsme svůj komplexní návrh přijatelného TPP a ČTÚ jsme poskytli komentář k jeho návrhu TPP, provádíme také aktivní informační kampaň, vypočítává mluvčí Novy Veronika Šmítková. Škoda, že zpráva blíže nerozebírá ony „aktivní kroky při získání digitálních licencí“, díky nimž se celý proces vzniku nových digitálních programů dlouhodobě zablokoval

Ale nešť. Čtěme dál: Dlouhodobou prioritou CET 21 je ale zároveň ochrana televizních diváků a zajištění takových podmínek TPP, které zaručí, že stávající diváci nebudou tímto procesem negativně dotčeni a že úroveň služby poskytování televizního vysílání zůstane zachována. Za naprosto zásadní považuje, aby nedošlo ke zhoršení dostupnosti signálu televizního vysílání a aby diváci nebyli dotčeni zbytečnými náklady, které mohou vyplynout v souvislosti s chybným načasováním harmonogramu TPP a jeho nevhodně zvoleným postupem. Nova tento odstavec bohužel nerozebírá podrobněji. Jak si představuje ono „zaručení, že nedojde ke zhoršení dostupnosti signálu televizního vysílání“? Co jsou to „zbytečné náklady pro diváky spojené s chybným načasováním TPP“? Náklady na pořízení set-top-boxu?

ČTÚ připomínky neakceptoval

Nově nejvíc vadí, že ačkoli dodržela původní termín pro podávání připomínek k aktuální verzi TPP, který vypršel už 30. listopadu 2006, ČTÚ většinu jejích námitek odmítl. Přijal pouze návrhy spočívající ve formálních úpravách textu TPP, konstatuje Šmítková. O jaké zásadní připomínky jde, ale Nova už neříká. Neobjevily se ani na internetových stránkách ČTÚ, protože Nova je označila za „důvěrné“ a nepřála si jejich zveřejnění. Pak se ale těžko soudí, na čí straně je pravda: opravdu si ČTÚ postavil hlavu a rozhodl se Novu zahnat do kouta, nebo byly požadavky Novy natolik nereálné a znevýhodňovaly by ostatní subjekty na trhu, především pak nové digitální televize, že je prostě nebylo možné do TPP zapracovat? Pokud si Nova stěžuje na obstrukce ČTÚ, měla by odkrýt karty a říct, co jí úřad zamítl. Nebo mlčet.

Ovšem, a pak jsou tu kompenzační licence. V tiskové zprávě Novy se o nich píše: CET 21 také upozorňuje, že do současné doby nebyla vyřešena otázka kompenzace pro stávající provozovatele zemského analogového vysílání za omezení jejich práva využívat přidělené analogové kmitočty. Tato otázka není dořešena přesto, že ČTÚ je známo, že zástupci provozovatelů zemského analogového vysílání nemohou s ohledem na jejich zákonem stanovené povinnosti při správě cizího majetku připustit významné zhoršení jejich postavení. Poslední věta by také stála za podrobnější rozbor. Které zákonné povinnosti zakazují zástupcům provozovatelů analogových televizí přejít na zemské digitální vysílání? Nebo ještě jinak: podle kterého zákona si zástupci provozovatelů analogových televizí nárokují právo blokovat trh jen pro sebe?

Kámen úrazu: veřejnoprávní multiplex

Nova ale předchozí citát velmi dobře vysvětluje v dalším odstavci: Navíc je nutné zmínit, že z prohlášení ČTÚ a České televize vyplývá, že se strategie ČT v procesu digitalizace výrazně změnila a nelze ji realizovat za podmínek stávajícího TPP. Nova se rozhodnutím vedení ČT, které nechce čekat na vyřešení právních sporů o platnost licencí nových digitálních televizí a dohodlo se s ČTÚ na urychleném startu vlastního „veřejnoprávního multiplexu“, cítí dotčena. Z připravovaného postupu vyplývá, že kromě Prahy, Brna, Ostravy, Domažlic a Ústí nad Labem by Nova těžko rozšířila zemské digitální vysílání na další regiony, protože tam už chce ČT digitálně vysílat sama. Ba co víc: ČT dostane kmitočtový příděl pro veřejnoprávní multiplex i v lokalitách, kde dnes vysílá digitálně společně s Novou, v přechodném multiplexu A.

Janeček Dvořák veřejnoprávní mux

Proč by ale ČT platila souběžné vysílání všech čtyř programů ve dvou digitálních sítích na stejném území? Naopak, veřejnoprávní televize spíš urychlí odchod z multiplexu A do své vlastní sítě. Jenže pokud by Nova chtěla zachovat vlastní zemské digitální vysílání alespoň tam, kde už ji lze v DVB-T naladit, musela by si sehnat náhradní partnery. Sama asi provoz celého multiplexu A finančně neutáhne. Od toho se asi odvíjí její nejnovější plán získat jednu kompenzační licenci pro tematický kanál a společně se současným programem, vysílaným ve vysokém rozlišení obrazu, obsadit celou jednu digitální síť. Tím by zároveň zablokovala vstup dalších (konkurenčních) televizí do multiplexu A. Plán má ale jeden háček: kompenzační licenci Nova dostane až za to, že se přihlásí k plnění TPP a slíbí státu, že vymění svoje analogové kmitočty za pozici v některém z digitálních multiplexů.

… a proto TPP nepodepíšeme

Nově je naprosto jasné, že se vznikem veřejnoprávního multiplexu může dostat na vedlejší kolej a její role „nejvýznamnějšího provozovatele digitálního televizního vysílání v České republice“ tak vezme za své. Proto hledá záminky, jak svalit vinu za krach TPP na někoho jiného. Místo aby otevřeně prohlásila, že si chce udržet současné postavení na trhu a odmítá vznik konkurence, která by jí ukrojila z reklamního koláče, staví se do role odmítaného digitálního průkopníka. Přitom by se na Novu nemohl nikdo zlobit, kdyby otevřeně řekla, jaká je realita: ano, její licence pro terestrické vysílání (jedno, jestli analogové nebo digitální) platí do roku 2017 a neexistuje žádná zákonná páka, jak ji donutit, aby analogové frekvence opustila před tímto datem. Jestliže stát o tyto frekvence tolik stojí, musí jí nabídnout skutečně štědrou náhradu. Tedy kompenzační licence. Možná celý multiplex.

KL22 hlasovani

Pravda ale není taková, že stát udělením původní licence televizi Nova garantoval doživotní postavení lídra na českém televizním trhu. Ani to, že se někdy v budoucnu na trhu nebude moci vyrojit celá řada nových televizí, a Nova tak přijde o část příjmů z prodeje reklamních časů. Takové monopolistické snahy stát dost dobře nemůže podporovat, protože by popíral základní předpoklad zdravého podnikání: totiž že o úspěchu rozhoduje konkurenční boj a kvalita nabízeného zboží (v tomto případě televizního programu), a nikoli uměle udržované výhody, kterých se ostatním podnikatelům nedostává (analogové frekvenční spektrum není nafukovací). Místo všech těchto relevantních důvodů se ale Nova uchyluje k naprosto účelové argumentaci, která si v ničem nezadá s nedělně polední ředitelskou kazatelnou Vladimíra Železného.

A proto si také na závěr novácké tiskové zprávy můžete přečíst: Vzhledem k výše popsané situaci však není možné, aby k dnešnímu dni CET 21 učinil neodvolatelný závazek podle ustanovení čl. 7 odst. 5 a čl. 9, odst. 6 Technického plánu přechodu a požádal RRTV o příslušnou změnu souboru technických parametrů tak, aby jejich dosavadní rádiové kanály mohly být přiděleny operátorům příslušných sítí a jejich analogové využití ukončováno v souladu s harmonogramem uvedeným v TPP. Ale jinak Nova digitalizaci a TPP plně podporuje…

Souhlasíte s argumentací Novy, proč nepodepíše TPP?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.