Hlavní navigace

O čem se hovořilo na Czech Internet Forum 2006?

24. 11. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Včera se uskutečnila odborná konference Czech Internet Forum 2006, kterou server Lupa.cz pořádal u příležitosti konání ankety Křišťálová Lupa. Hovořilo se o technologiích, připojení, českém broadbandu i Internetu v pojetí byznysu. Osobnosti českého online prostředí přednášeli o reklamě, e-komerci a e-marketingu.

Už čtvrteční ráno v konferenčním centru City v Praze na Pankráci dávalo tušit, že českou odbornou internetovou veřejnost čeká zajímavý den. Ti, kdo si přivstali a přišli na zahájení už v devět hodin, rozhodně nelitovali. Moderátorského řemesla se ujal Patrick Zandl, který kromě trefných otázek na přítomné panelisty přinesl do sálu i osvěžující humor.

Nepřipojeni

Hned úvodní panelová diskuse na téma Český broadband v roce 2006 byla poměrně věrným obrazem současného českého Internetu. Za řečnický stolek se usadili Cyril Čapka (MI ČR), Tomáš Václav (TO2 CR), Martin Horký (Tiscali), Tomáš Kapler (IPV), Jiří Peterka (nezávislý). Co člověk, to názor a vlastní definice broadbandu. Nakonec se jich sešlo asi sedm. Cyril Čapka jako oficální definici broadbandu označil připojení s rychlostí 256 kbit/s a výše, Tomáš Václav jej dnes vidí od 512 kbit/s. Jiří Peterka zmínil i třetí číslo, které použil ČTÚ – 128 kbit/s. Zbývá si jen vybrat.

Jisté je to, že za západní Evropou zaostáváme. Dokládají to třeba data Českého statistického úřadu, podle nichž má vysokorychlostní Internet (tentokrát od 144kbit/s a výše) doma 15 procent českých domácností. Ve světovém i evropském žebříčku penetrace připojení za vyspělými zeměmi značně zaostáváme. Podle Jiřího Peterky však tempo růstu není tak špatné, ČR se pohybuje kdesi uprostřed žebříčku OECD, chybí však zejména motivace pro pořizování broadbandu, rozvoj internetových služeb je u nás pomalý. Ani státní dotace trn z paty nevytrhnou, že Peprnete(.cz), čerstvý držiteli anticeny v Křišťálové Lupě 2006.

Czech Internet Forum 2006 - první diskuzní panel

Panelová dikuse o broadbandu je zahájena

Martin Horký z Tiscali musel hned v úvodu čelit dotazu, zjišťujícím aktuální stav (ne)odchodu Tiscali. Martin Horký tyto zvěsti popřel a zdůraznil, že operátoři postrádají služby, kvůli kterým by si lidé pořizovali rychlejší připojení. Patrick Zandl za takovou službu považuje výměnné sítě, které podle statistik generují až 80 procent přenosů. Martin Horký však oponoval, že je tvoří jen velmi malá skupina uživatelů.

Ale co WiFi?

Zatímco broadband vyvolává spíše vrásky na tváři, jiná situace je u WiFi – Česká republika je v tomto ohledu velmocí, když polovina evropských přípojek pochází z tuzemska. Je to ale něco, na co můžeme být pyšní? Telefonica O2 ústy Tomáše Václava prohlásila, že WiFi sítě považuje za konkurenci, nicméně zaznamenává, že řada lidí Wifi opouští z důvodu kvality služeb. Jsou tu ovšem i opačné případy. „Snažíme se ale lidi přesvědčit, že ADSL je ta správná technologie,“ řekl Tomáš Václav na konferenci.

Czech Internet Forum 2006 - WiFi

Diskuse o WiFi získala brzy na svižnosti

„WiFi je úžasně levné připojení, ovšem kvalita pokulhává,“ řekl Miroslav Semrád z Českých radiokomunikací. A je WiFi broadband? Podle Zied Erebaie z Tiscali ano: „Zákazníci nám ukazují, že jim WiFi stále vyhovuje a na kabelové alternativy nereagují.“ Miroslav Semrád oponoval: „Tiscali si asi nevšimlo, co se natrhu děje – 15 až 20 procent uživatelů z WiFi migruje na jiné typy připojení.“

Miroslav Sova ze Sdružení Internet pro všechny připomenul, že v ČR je přes 700 lokálních providerů. Šanci na přežití podle něj nemají sítě ve velkých městech o pár desítkách zákazníků. „WiFi nezmizí z toho důvodu, že skutečnost na venkově je jiná – některé obce nejsou pokryty ani signálem mobilních operátorů.“

Telefonování přes Internet

Jedním z motorů vývoje internetového připojení by mohlo být telefonování – VoIP. Podle čísel ČSÚ telefonuje přes Internet 20 procent uživatelů. Jakub Ditrich na konferenci prohlásil, že v ČR je jeden milión potenciálních domácích uživatelů (50 procent na DSL s limity). 60 procent uživatelů ví, co je to VoIP, avšak devět z deseti těchto lidí používá Skype. Jakub Ditrich zmínil jeho bezpečnostní rizika.

O klienty se uchází asi 25 větších VoIP operátorů. Ne všichni se ale na trhu udrží, nabídka zatím převyšuje poptávku. Šanci mají ti, kteří už mají širokou zásobu uživatelů a služby VoIP jim dodatečně nabídnou. Nejvýraznější krok již učinila UPC, řešení pro domácí zákazníky by měla na jaře chystat i Telefonica O2.

Czech Internet Forum 2006 - VoIP

Jakub Ditrich a VoIP

Jaké bariéry omezují rozšiřování VoIP? Problém pro domácí uživatele bývá rychlost připojení – z dialupu si totiž moc nezavolají. Pro firmy bývá při uvažování o přechodu na VoIP mnohdy potíž, že už před časem investovaly do jiných možností (vlastní ústředna, mobilní telefonování placené firmou). Při využití VoIP přitom může společnost ústřednu zrušit, ušetřit na volání. Své číslo si lze vzít s sebou na služební cesty a volat ze zahraničí (například v kavárně přes WiFi).

Telefonovat přes Internet můžete přes známé IM programy. Mezi inovativní služby patří třeba Jajah.com, kde každý platí za místní tarif mezinárodní hovor. Dá se očekávat, že cena za volání bude paušální, důležitá bude jednoduchost použití zařízení.

Konvergence

Příspěvek na téma technologické konvergence si připravil na Czech Internet Forum Patrick Zandl. Konvergence je definována jako proces splývání či integrace dříve oddělených technologií. Problémy konvergence naopak spočívají v kompatibilitě, časové a finanční dostupnost, bezpečnosti či komplexitě. Nezanedbatelná jsou i rizika lidské chyby, která narůstají s komplikovaností produktů, s čímž též souvisí nutnost navrhnout komplikovaná řešení tak, aby byla vůbec použivatelná.

Czech Internet Forum 2006 - Patrick Zandl

Patrick Zandl vysvětluje výhody konvergence na zařízení pro mezilidskou komunikaci s označením M-16

U telekomunikací Patrick Zandl rozdělil vývoj do tří fází. První byla konvergence silou, v podobě ISDN. Po neúspěchu přišel pokus o kompromis v podobě „spojení“ ATM, nakonec došlo k akceptaci faktů a IP sítě.

Bezpečnost na Internetu

Další díl konference byl „hororový“ – máme se bát na Internetu? Tak se ptala Helena Nykodýmová. Od roku 2000 se počet škodlivých kódů zečtyřnásobil. Škodlivé kódy lze rozdělit na Viry jeden čas představavaly velmi frekventovaná témata, která se objevovala i v masových médiích. Jména Iloveyou či Mydoom svého času oběhla celý svět. Dnes jsou viry spíše tiché a nenápadné, snaží se v počítači oběti zůstat co nejdéle a umějí se bránit proti antivirům a dalším filtrovacím technologiím. Dokonce se objevily možnosti řízené aktualizace.

Zisk z kybernetické kriminalita v roce 2005 převýšil zisk plynoucí z distribuce drog. Kategorizovat škodlivé kódy je těžké (bot, vir, trojský kůň apod.), neboť u nich dochází k mutacím.

Stále účinnou metodou je sociální inženýrství, které v dnešní době reprezentuje obrovský rozvoj phishingu, který letos zasáhl i Českou republiku. Ani využívání alternativních prohlížečů není spásou – Helena Nykodýmova řekla, že dle průzkumu jsou uživatelé „neIE“ browserů na Internetu méně opatrní.

Domény a spory

Jaká je situace v oblasti domén? Téma bylo na stole a u stolu Marek Erneker (Ignum), Jan Hájek (Explorer), Ondřej Filip (CZ.NIC), Vojtěch Kment (nezávislý). Na poli doménových jmen vládla v uplynulém roce událost evropského rázu: spuštění registrace domén .eu. Vysoký zájem o domény samozřejmě plodí spory. Česká republika zaznamenala úspěch, kdy rozhodčí soud, který tyto spory o evropské domény, byl situován v Praze. Spory se vyvolávají registrací do online aplikace, kauze je poté přidělen arbitr. Národní soudy problémy kolem evropských domén neřeší. Pro zajímavost: na doménu sex.eu bylo zaznamenáno několik set žádostí během první minuty registrace.

Czech Internet Forum 2006 - domény

Marek Erneker z Ignumu a diskuse o doménách

A co háčky a čárky v doménách? Veřejností jsou zatím vnímány negativně. Sdružení CZ.NIC už dlouho monitoruje situaci v oblasti IDN – háčků a čárek v doménách. Tato možnost je veřejností trvale odmítána. 76 procent společností nemělo o IDN zájem. Nynější výzkum po dvou letech trend potvrdil (80 procent). Letos se zkoumaly i postoje soukromých osob: jednotlivci odmítli domény (pouze) v 55 procentech případů. IDN se tedy nekoná, ale nelze vyloučit, že se jej v budoucnu dočkáme.

E-government

Čas před obědem patřil Daně Bérové, poslední ministryni ministerstva informatiky, která představila svou vizi fungování komunikace občana s úřady na elektronické bázi „putuje dokument, ne občan“. Proč na e-governement stále v podstatě jen čekáme? Chyběla politická vůle něco měnit, i ve světě modernizace vždy pramenila z politické potřeby. Zmíněn byl Tony Blair, kterému ve Velké Británii posloužil důraz na informační technologie pro vybudování pověsti progresivního politika.

Czech Internet Forum 2006 - Dana Bérová

Dana Bérová představila svoji vizi e-governmentu

Internet jako byznys

Po vydatném obědě (a neméně vydatných diskusích v kuloárech) přišel na řadu odpolední program, který Internet pasoval do role nástroje byznysu. Majitele také změnil moderátorský mikrofon, když od Patricka Zandla putoval k Jiřímu Peterkovi.

Jaké strategie vyvíjejí přední hráči českého e-obchodu? Anna Rumianová z Electro Worldu připomněla, že prodejce elektroniky otevřel i e-shop a nyní hodlá podporovat oba obchodní kanály. Jiný názor zastávaly ryzí internetové prodejny Mall.cz a Kasa.cz, které se drží svého online bydla.

Na konferenci se sešli Michal Pobežal (Mall.cz), Martin Kasa (Eurocomm Group), Anna Rumianová (Electro World), Jan Kanzelsberger ml. (Kanzelsberger). Diskutovalo se o certifikacích a důvěryhodnosti e-shopů.

Jiří Peterka se ptal, zda už voláte přes ENUM. ENUM umožňuje převést jakoukoliv URI adresu na telefonní číslo. Stačí, aby ENUM podporovala telefonní ústředna, takže z pohledu uživatele tato technologii neznamená žádnou nutnost přizpůsobení koncového zařízení. Sdružení CZ.NIC provozuje několik testovacích čísel, na kterých si lze funkčnost ENUM ověřit. Pokud ENUM více zajímá, přečtěte si sérii článků od Jiřího Peterky: Co je ENUM?, Jak funguje ENUM? a Jak se volá přes ENUM?

Czech Internet Forum 2006 - ENUM

Jiří Peterka předvádí, jak se volá přes ENUM

Personalizace a reklama

Personalizace podle Jiřího Donáta změní náš způsob života. Evoluce aplikací směřuje k vyšší automatizované personalizaci a integraci informací z různých zdrojů do služeb typu online map apod. Moderní technologie umožňují nabídnout lidem reklamu, kterou sami chtějí. Internet je obousměrné médium, které umožňuje vytvořit reklamu na míru pro každého člověka a nabídnout mu ji v patřičném kontextu. Prorůstání online světa do každodenního života umožní aplikaci „inteligentní reklamy“ i mimo web, bude znamenat celospolečenskou revoluci.

Oblast reklamy pak patřila Martinu KoptoviDobrého webu. Kromě běžných SEO metod se letos jako novinka objevila optimalizace pro Seznam Našeptávač (více o Našeptávači v článku Co nám poví Našeptávač?). Mezi trendy patří komunity, komerční využití blogů (větší vliv mají uživatelské zkušnosti a hodnocení, která se prostřednictvím internetových fór, blogů apod. snadno šíří). Od prvního prosince systém Sklik nahradí „garanci první strany“ na Seznamu. Přichází i AdSense, takže PPC reklama se již i na českém Internetu stává velmi významnou.

Internet a informační společnost

Poslední panelová diskuse měla hvězdné obsazení. Debaty se zúčastnili představitelé největších českých portálů. Jaroslav Kábele (iDnes), Tomáš Búřil (Seznam.cz), David Duroň (Atlas), Oldřich Bajer (NetCentrum) se společně s Markem Antošem (Internet Info) a Janem Herzmannem (Factum Invenio) shodli na tom, že využívání Internetu v České republice má své rezervy.

Jan Herzmann upozornil na důležitou skupinu potenciálních uživatelů, které na Internetu zatím moc nepotkáváme – seniory. České portály si uvědomují potenciál, který v sobě starší uživatelé ukrývají, nicméně nikdo z účastníků diskuse neprozradil, zda jejich portál připravuje speciální služby cílené na tuto společenskou skupinu. Oldřich Bajer zdůraznil, že Centrum chce být vyhledávačem pro všechny věkové skupiny, nejen pro mladé, tak jak bylo prezentováno při spuštění nové homepage. Staří se naučí využívat služeb určitého portálu prostřednictvím svých dětí a vnuků.

To byla poslední formální diskuse podle programu Czech Internet Forum 2006. Diskutovat se ovšem nepřestalo jak interpersonálně, tak intrapersonálně – konference totiž přinesla unikátní souhrn pohledů zainteresovaných osobností na různé oblasti českého Internetu a webu a byla velmi inspirativní.

ebf - tip do článku - debata

Po skončení Czech Internet Forum 2006 se zavřely dveře konferenčních místností na Pankráci a pozornost se upřela do pražského Mánesu, kde se vše schylovalo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa.

Veškeré materiály (včetně Ročenky českého Internetu, kterou server Lupa.cz připravil) související s konferencí si budete moci stáhnout stránkách Czech Internet Fora 2006.

Telefonujete přes Internet?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).