Hlavní navigace

Petra Vondráčková: Ohroženi závislostí jsou hlavně mladí a IT specialisté

28. 8. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zdroj: sxc.hu Autor: 74287
Na otázky týkající se závislostí na technologiích odpověděla klinická psycholožka Petra Vondráčková. Existuje vůbec tato závislost a jak se projevuje? Jak probíhá léčba a jak dlouho může trvat? Jaké jsou nejvíce ohrožené skupiny? V Jižní Koreji byly již prý zaznamenány případy úmrtí v internetových kavárnách.

Mohou být lidé závislí na komunikačních technologiích?

Ano, zejména v zahraniční literatuře jsou popsány případy problémového užívání, ve velmi extrémním případě závislosti na komunikačních technologiích. Největší pozornost je v tomto kontextu věnována problémovému užívání Internetu. V této souvislosti se dokonce hovoří o zavedení nové diagnostické kategorie. Terminologie však není dosud jednotná, někteří odborníci hovoří o závislosti na Internetu, jiní o problémovém užívání Internetu nebo poruše užívání Internetu. Ve většině případů se jedná o problémové užívání, pojmem závislost můžeme označit ty nejtěžší případy.

Jak se tato závislost projevuje?

Obecně lze říci, že problémové užívání informačních technologií či závislost na nich se projevuje tak, že člověk začne trávit stále více času užíváním těchto komunikačních technologií, až začne zanedbávat jiné oblasti svého života například mezilidské vztahy, zaměstnání, školu či dokonce základní životní potřeby jako je potřeba jídla a pití. V Jižní Koreji bylo dokonce zaznamenáno 10 případů úmrtí v internetových kavárnách. V případě, že tyto lidé nemohou nějaký čas využívat informační technologie, lze u nich sledovat takzvané abstinenční příznaky jako je napětí, podrážděnost či depresivní rozlada.

Petra Vondráčková

Petra Vondráčková

  • Pracuje v Centru adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF.
  • Vedle toho provozuje svoji soukromou psychoterapeutickou praxi.
  • Vystudovala obor psychologie.

Kam patří závislost na technologiích medicínsky?

V dnešní mezinárodní klasifikací nemocí lze závislost (nadměrné užívání) informačních technologií zařadit mezi duševní poruchy přesněji mezi návykové a impulzivní poruchy především patologické hráčství. Jak jsem již zmínila, v amerických odborných kruzích se živě diskutuje o tom, zda tento jev nezařadit jako samotnou diagnostickou kategorii. Americká psycholožka Youngová dokonce navrhla diagnostická kritéria závislosti na Internetu přepracováním diagnostických kritérií patologické hráčství.

Jak probíhá léčba, resp. terapie?

Léčba závislosti na Internetu probíhá většinou psychoterapií. Dalo by se říci, že existují dvě základní psychoterapeutické přístupy, které se však mohou navzájem propojovat. Jeden vychází z předpokladu, že hlavní příčiny tohoto problémového chování bývají často spojeny s jinými problémy v životě člověka jako jsou například problémy v partnerství, snížená sebedůvěra, problémy v komunikaci s ostatními lidmi či neúspěch v zaměstnání. Za těchto podmínek se tedy tyto potíže léčí klasickou psychoterapií zaměřenou na vyřešení těchto problémů.

Druhý přístup se zaměřuje na užívání informačních technologiích samotných a času na nich strávených. Nejčastěji se používají postupy monitorování času stráveného užíváním těchto technologií, techniky časového managementu dne a práce se spouštěči tohoto problémového chování.

Za jak dlouho se může klient závislosti zbavit?

Délka léčby je hodně individuální, souvisí s vážností problémů s ní spojených. Vždy však platí, že klient bude muset pravděpodobně ještě dlouhou dobu být na své užívání komunikačních technologií ostražitý.

Jaké jsou nejvíce ohrožené skupiny?

Jako ohrožené skupiny jsou především zmiňovány osoby, které často informační technologie užívají, jedná se tedy o mladší věkové skupiny. V této souvislosti je hovořeno o mladistvých – středoškolácích a vysokoškolácích, ale také o těch, kteří se užíváním informačních technologií živí, jako IT specialisté.

Existuje nějaké rizikové chování, které může přerůst v závislost?

Obecně se udává, že vyšší potenciál návykovosti mají interaktivní technologie – tedy mobilní telefony, internetové programy jako je chat, e-mail či online hry a samozřejmě i klasické počítačové hry bez online připojení. Problémoví uživatelé tráví u Internetu asi třikrát více času než běžný uživatel. Některé prameny uvádějí jako nebezpečnou hranici 36 hodin zábavy a komunikace na Internetu do týdne.

Jsou nějaké limity, kdy je možné hovořit o závislosti?

Bylo vytvořeno několik krátkých dotazníků především pro oblast problémového užívání Internetu, ve kterých je nutno pro stanovení „diagnózy“ problémového užívání nebo závislosti naplnit několik diagnostických kritérií. Příkladem může být položka, zda člověk ohrozil nebo riskoval důležitý interpersonální vztah nebo zaměstnání, školu v souvislosti s nadměrným užíváním Internetu nebo zda užívá Internet jako cestu k unikání od problémů všední reality či jako prostředek ke zmírnění dysforické nálady. Obecně však platí, že užívání komunikačních technologií začíná být problematické v té chvíli, kdy začíná výrazně negativně zasahovat do jeho běžného života uživatele.

Může závislost na technologiích přerůst v nějaký další psychický problém?

Někteří odborníci zastávají názor, že člověk vyhledá odborníka zřídka pouze pro problémové užívání informačních technologií, ale že u něj vždy můžeme najít jinou duševní poruchu. Nejčastěji se v této souvislosti udávají depresivní poruchy, úzkostné poruchy nebo problémové užívání návykových látek. Na druhou stranu ztráta zaměstnání, rodiny nebo prohrání velké částky peněz v důsledku problémového užívání Internetu může vést k reaktivním úzkostným či depresivním poruchám.

Na jakých technologiích mohou být lidé závislí?

Jak už jsem zmiňovala, obecně je udáváno, že potenciál návykovosti mají především interaktivní technologie jako jsou e-maily, chaty, online i PC počítačové hry a podobně. Největší nebezpečí hrozí uživatelům online her a virtuálních světů.

Jaké procento populace může být závislostí ohroženo?

Zahraniční výzkumy prevalence (demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel, pozn. redakce) se zaměřily především na oblast problémového užívání Internetu. Udává se, že obecně bývá ohroženo problémovým užíváním Internetu zhruba 6 % jeho uživatelů.

Můžete uvést nějaký příklad z praxe?

cif 24 - early cena - média

Americká psycholožka Youngová ve své knize popisuje případ čtyřiatřicetileté Jeane, ženy v domácnosti, která vedla v celku „spokojený život“. Jednou ze zvědavosti vyzkoušela chatroom, kde si brzy našla nové známé a začala chatováním trávit stále více času. Bylo pro ni mnohem lákavější komunikovat s „reálnými“ lidmi než sledovat telenovely. Právě na Internetu se cítila mnohem atraktivnější a zajímavější než v reálném životě, obzvláště poté, co tam navázala vztah s mužem jménem Harry. Postupem času začala trávit stále více času u počítače, zanedbávat domácnost a vzdalovat se stále více od svého manžela. Odbornou pomoc vyhledala poté, co se jí začalo hroutit manželství.

Děkuji za rozhovor.

Na jaké informační technologii byste se podle vás mohli stát závislí? Bez čeho nemůžete být?

Seriál: Rozhovory
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je kromě jiného publicista, více informací najdete na LinkedIn. Na stránkách iNazor.net odkazuje na své články pro Lupu a další média. Ze všech vymožeností moderní doby má nejraději Twitter, zajímá ho historie a píše HistorieBlog.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).