Hlavní navigace

Primě se podařilo „očistit“ od regionů, digitálně může vysílat bez RTA a R1

20. 5. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Dlouholetá snaha televize Prima zbavit se odpojovaného regionálního zpravodajství padla na úrodnou půdu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nestihla loni na podzim v zákonem stanovené lhůtě zamítnout požadavek Primy na zrušení licenční podmínky sdílení programové pozice v digitální síti s regionálními studii a soud, na který se televize obrátila, dal Primě za pravdu, že tím byla její žádost schválena. Prima by tak v multiplexu 2 měla vysílat bez pravidelných vstupů regionálních studií RTA, ale i vlastních regionálních televizí R1. Rozhodnutí soudu ale ještě není pravomocné.

Proč vlastně Prima vysílá s regiony?

Prima se snažila „očistit“ svoji licenci pro celoplošné vysílání od povinnosti sdílet program s regiony už od chvíle, kdy Parlament začal projednávat první tzv. „digitální“ novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Argumentovala tehdy, že sdílení analogových kmitočtů mezi regiony a celoplošnou Primou vzniklo jako nutnost, protože Česká republika neměla dostatek volných kmitočtů, aby vznikla čtvrtá celoplošná televizní síť vedle již existující ČT 1, ČT 2 a Novy. Poslanci ale argument Primy odmítli s tím, že pokud chce převést svoji celoplošnou analogovou licenci na digitální vysílání, je to možné pouze při zachování všech licenčních podmínek, tedy i sdílení regionů.

Prima musí na základě licence umožňovat regionálním televizím vstupovat v předem stanovených časech do svého programu a vysílat odpojované regionální zpravodajství. Na časech vstupů se musí domluvit se všemi najednou a uzavřít s nimi smlouvu, která zpravidla trvá jeden kalendářní rok. Pro Primu je ale regionální rozpojování jejího programu dost nepříjemné, protože během regionálních oken přichází o diváky, kteří přepínají na jiný plnohodnotný program. Naopak regionální televize od Primy získávají bez práce diváky, které nalákala na svůj celoplošný program. Jakmile regionální vstupy skončí, a Prima opět přepíná na svůj celostátní program, má už o poznání méně diváků než před regionálním vysíláním.

Prima - budova

Symbióza regionálních televizí s Primou vznikla v době, kdy jiným způsobem nebylo možné Primě zajistit celoplošné pokrytí z analogových vysílačů (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Co se teď vlastně stalo?

Každá televize může během své existence požádat vysílací radu o zrušení nebo změnu licenčních podmínek, které určují, co a jak má vysílat (třeba podíl jednotlivých žánrů pořadů, podíl evropské tvorby, a u Primy i sdílení programu s regionálními televizemi). Prima minulý rok na podzim požádala Radu o doplnění nové licenční podmínky, která říká: Provozovatel vysílání je oprávněn celoplošně vysílat původní plnoformátový program Prima televize digitální technologií až 24 hodin denně tak, že není povinen umožňovat provozovatelům místního (lokálního, regionálního) vysílání připojování jejich programů a poskytovat jim vysílací časy. Zrušení regionálních vstupů se tedy mělo týkat jen digitálního vysílání, nikoli toho analogového, které ale postupně končí.

RRTV žádost Primy zamítla. Společnost FTV Prima, spol. s r.o. (provozovatel Primy, pozn, red.) žádala jednostranně o doplnění svých licenčních podmínek o novou licenční podmínku, která spočívala v možnosti šíření digitálního vysílání programu Prima televize bez povinnosti umožnit připojování provozovatelů regionálního vysílání. Tato změna byla ovšem požadována bez souběžné změny licenčních podmínek zainteresovaných subjektů, zejména přes výslovný nesouhlas dalších účastníků řízení – provozovatelů regionálního vysílání na sdílených kmitočtech – kteří mají licenční podmínky provázané s licenčními podmínkami pro vysílání centrálního programu Prima televize, vysvětlila pro DigiZone.cz předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová. Jenže Prima se proti zamítavému stanovisku Rady odvolala k soudu.

RTA - mapa studií v ČR

Původní pokrytí studií RTA analogovým signálem. Dnes už RTA na jihu Čech analogově nevysílá, každopádně v těchto regionech se její studia připojovala do analogového a nyní se připojují do digitálního vysílání Primy. A právě v digitálním vysílání by toto připojování mělo rozhodnutím soudu skončit.

Prima uspěla s žalobou, zamítnutí RRTV neplatí

Žaloba k Městskému soudu v Praze je jediným opravným prostředkem proti rozhodnutí vysílací rady a Prima jej využila. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a dne 9. prosince 2010 rozhodnutí Rady zrušil z důvodu, že jej Rada vydala až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Pokud Rada o žádosti o změnu licence nerozhodne v zákonem stanovené lhůtě, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Po uplynutí lhůty tedy nemohla rozhodnout, že souhlas se změnou licence neuděluje, vysvětlila na žádost serveru DigiZone.cz mluvčí Primy Jana Mrákotová. Zároveň upozornila, že Prima vyloženě nežádala zrušení stávající licenční podmínky, která Primě určuje sdílet analogové kmitočty s regionálními televizemi, ale o doplnění podmínky nové, pod pořadovým číslem 38, která se týká jen digitálního vysílání.

To samé potvrzuje i předsedkyně vysílací rady Kateřina Kalistová: Není tomu tak, že by společnost FTV Prima, spol. s r.o. dosáhla zrušení licenční podmínky, která zakotvuje povinnost provozovatelům regionálního televizního vysílání připojovat se ve stanovených časech dle platných licenčních podmínek do vysílání centrálního programu Prima televize. Stávající licenční podmínky všech uvedených provozovatelů se žádným způsobem neměnily. Sice neměnily, ale přijetím nové licenční podmínky Primy by regionální odpojování na Primě skončilo společně s vypnutím posledního analogového vysílače, tedy v červnu příštího roku. A v oblastech, kde se už analogově nevysílá, by musely regiony z Primy zmizet už nyní. Jenže RRTV se proti rozhodnutí Městského soudu v Praze odvolala.

Kateřina Kalistová

Předsedkyně vysílací rady Kateřina Kalistová výklad Primy odmítá. Bez souhlasu RTA podle ní nelze sdílení programové pozice Primy s regiony v multiplexu 2 zrušit. (Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz)

Odvolání podala vysílací rada i regionální studia RTA

Radní míní, že o žádosti Primy zrušit, respektive nezavést povinnost sdílení pozice v digitálním vysílání s regionálními televizemi, nemohli rozhodnout bez vyjádření druhé strany – tedy právě regionálních televizí. A že tak nemohl učinit ani Městský soud v Praze, který Primě vyhověl v případě žaloby na nedodržení správní lhůty pro odpověď RRTV na její žádost. Rada se podanou žádostí intenzivně zabývala, přibrala provozovatele regionálního vysílání na sdílených kmitočtech, jejichž práv a povinností se předmět řízení zásadním způsobem přímo dotýkal, jako další účastníky řízení, vysvětluje Kateřina Kalistová. Kromě Regionální televizní agentury (RTA) Jaroslava Berky šlo také o společnost Regio Media, která provozuje regionální televize R1.

Firmu Regio Media ale ovládá majitel Primy, takže by s „očištěním“ hlavního programu Primy od regionů souhlasila. Zásadně proti je ale RTA, již by Prima odřízla od diváků. Ve věci bylo za účelem uplatnění práv účastníků řízení nařízeno ústní jednání, na němž ovšem nebyla mezi zúčastněnými subjekty nalezena shoda. Správní řízení bylo opakovaně v souladu s platnou právní úpravou provedenou správním řádem přerušeno, mj. také na žádost žadatele, konstatuje předsedkyně vysílací rady. Radní nakonec souhlas s žádostí Primy neudělili, protože jim chybělo kladném stanovisko RTA. V minulosti bylo opakovaně i správními soudy judikováno, že s takovou jednostrannou změnou licenčních podmínek není možné vyslovit souhlas, říká Kalistová. Jenže právě toto rozhodnutí Prima napadla u soudu a uspěla.

Televize R1

Zrušení podmínky sdílení prostoru s regiony by se dotklo i studií R1, která patří přímo Primě. Jenže ta mají na rozdíl od RTA možnost vysílat ještě na celoplošné Primě love.

Na tahu je opět Rada pro vysílání. A soudy

Městský soud v Praze se podle Kalistové věcně nezabýval důvody pro neudělení souhlasu ani přípustnosti takové jednostranné změny licenčních podmínek provozovatele vysílání na sdílených kmitočtech, ale pouze konstatoval domnělou procesní vadu řízení. Ta měla nastat tím, že došlo k přerušení řízení podle správního řádu RRTV, a díky tomu Rada nerozhodla o žádosti Primy v zákonem stanovené lhůtě. Podle soudu tím marně uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci a měla nastat pozitivní fikce udělení souhlasu s požadovanou změnou. Polopaticky řečeno, pokud Rada nerozhodla o žádosti ve lhůtě, který jí dává zákon, podle soudu to znamená, že s ní automaticky souhlasí.

Rada proti výše uvedenému rozsudku podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, neboť je přesvědčena, že Městský soud v Praze nesprávně posoudil otázku běhu lhůt pro vydání rozhodnutí v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., a dále, že jeho rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Dle právního názoru Rady zejména není možné konstatovat fikci pozitivního rozhodnutí správního orgánu v případě, že jde o řízení s více účastníky (nikoli pouze žadatelem), kteří nepodali obsahově shodné žádosti a pozitivní fikcí udělení souhlasu se změnou by nebylo všem účastníkům v celém rozsahu vyhověno, namítá Kateřina Kalistová. Pokud by Rada vydala stanovisko k žádosti Primy dříve, mohla podle předsedkyně poškodit zájmy regionálních televizí.

Marek Singer

Generální ředitel Primy Marek Singer se zatím soustředil na celoplošné programy této televize. Nyní nastal čas věnovat se i regionům. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

RTA žádá o odklad vymahatelnosti rozhodnutí soudu

Společně s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu radní podali návrh na přiznání odkladného účinku k rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým se Primě umožňuje vysílat digitálně bez vstupů regionálních televizí. Součástí kasační stížnosti byl i návrh na přiznání odkladného účinku, v jehož důsledku by byla odložena právní moc napadeného rozsudku Městského soudu v Praze až do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci, přiblížila pro DigiZone.cz předsedkyně RRTV. Stejnou kasační stížnost a žádost o přiznání odkladného účinku podala i RTA, jejíž stanovisko se serveru DigiZone.cz nepodařilo získat. Mluvčí RTA Karolína Hloušková na opakované dotazy nereagovala.

Vzhledem k tomu, že v rozsudku Městského soudu v Praze byla konstatována pozitivní fikce rozhodnutí o udělení souhlasu s požadovanou změnou, které by znamenalo zásadní negativní zásah do práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení (provozovatelů vysílání v síti RTA), byla z jejich strany proti tomuto fiktivnímu rozhodnutí o změně podána včasná žaloba s návrhem na odkladný účinek, po jehož přiznání soudem by toto rozhodnutí nenabylo právní moci. O této žalobě probíhá v současnosti řízení před Městským soudem v Praze pod č.j. 3 A 20/2011, říká Kateřina Kalistová. Šéfka vysílací rady tedy míní, že Prima zatím nemůže svévolně ukončit vstupy regionálních televizí do jejího celoplošného digitálního vysílání.

Jaroslav Berka

Pro majitele RTA Jaroslava Berku by konec sdílení programové pozice s Primou v multiplexu 2 znamenal velký problém, který by mohl vyústit až v konec RTA

MM AI t

Prima: zatím neřekneme, kdy regiony vypneme

Ano samotná Prima zatím nemá jasno v tom, kdy přestane regionálním televizním „tolerovat“ vstupy do svého celostátního digitálního vysílání. Ani to, jak by na takový postup reagovala RTA, s níž Prima nemá dobré vztahy. Žádné rozhodnutí o regionech doposud nepadlo. Na kroky RTA je nejlepší se zeptat RTA. V tento moment věc nebudeme více komentovat. Případné změny se veřejnost dozví včas, říká mluvčí Primy Jana Mrákotová. Předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová míní, že vzhledem k využití všech přípustných opravných prostředků ze strany vysílací rady i RTA by měla Prima vyčkat na rozhodnutí odvolacího soudu. Jinak by mohla čelit dalším žalobám.

Žádný z dotčených subjektů by tedy neměl do rozhodnutí správních soudů v dané věci uplatňovat jakákoli práva či povinnosti vyplývající ze žalobou napadeného rozhodnutí Městského soudu v Praze, konstatuje Kalistová. Regionální studia R1, která stejně jako studia RTA vstupují do celostátního vysílání Primy, mají podstatně jednodušší situaci. Vedle hlavního programu Primy totiž každý všední den ráno vysílají také na ženském programu Prima love, který využívá původní kompenzační licenci pro celoplošné zemské digitální vysílání programové sítě R1. A jak nedávno v rozhovoru pro server Médiář.cz naznačil generální ředitel Primy Marek Singer, studia R1 se časem dočkají svého vlastního kanálu.

Jakému řešení byste dávali jako diváci přednost?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).