Hlavní navigace

Soudy řeší souboj podnikatelů o doménu Kariera.cz

8. 7. 2008
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 74287
V březnu letošního roku obdržel soud od společnosti Kariéra s. r. o. žalobu a návrh na vydání předběžného opatření. Firma se tímto způsobem pokusila do svého vlastnictví získat doménu Kariera.cz, která patřila jejich bývalým obchodním partnerům. Vrchní soud později zakázal doménu používat.

Internetovou doménu Kariera.cz si zaregistrovala 29. listopadu 1997 společnost Lastminute.cz, s. r. o. (viz výpis Whois), a v prosinci roku 2005 se na této adrese objevila první verze služby, která firmám umožňovala za cenu od 2990 korun zveřejnit inzerát pro nábor nových zaměstnanců. Jednalo se tedy od počátku o typický inzertní server, spadající do kategorie portálů pracovních příležitostí. Firma navíc měla ve svém držení od 5. října 1994 ochrannou známku KARIERA, jenže pouze pro použití v oboru podnikání „teleinformační služby“ a zejména „audiotexové služby.“ Pod těmito názvy si lze představit různé telefonické linky s vyšší nebo běžnou tarifikací.

Nejdříve spolupráce

Přestože doménu vlastnila firma Lastminute, samotný portál pracovních příležitostí provozuje dceřiná společnost s názvem Portál práce Kariera.CZ, s. r. o. Obě firmy jsou majetkově propojeny s jednou osobou a jejich vlastníkem je Ladislav Uličný. Ten drží veškerý podíl ve firmě Lastminute a 90 % ve firmě provozující Kariera.cz. Zbylých deset procent podílu patří firmě Lastminute. Již zmíněný provozovatel pracovního portálu letos v lednu požádal o registraci ochranných známek ve znění „kariera.cz PORTÁL PRÁCE“ a „kariera.cz“.

Řízení ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví stále probíhá. V případě obecných označení jako je slovo „kariéra“ se přihlašovatel může setkat se zamítnutím registrace z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti. Například když jde o označení popisná nebo druhová, běžně v daném oboru výrobku nebo služeb užívaná, takže spotřebitel takové označení nemůže vnímat jako značku individualizující zboží, popisuje takovou situaci Iva Koutná, ředitelka odboru ochranných známek z Úřadu průmyslového vlastnictví. Řešením je obvykle doložení potřebných dokladů, které prokazují, že přihlašovatel název skutečně používá.

V lednu roku 2006 vzešla ze strany personální agentury Kariéra, spol. s.r.o. (založena v prosinci roku 1994), nabídka na spolupráci s provozovatelem portálu Kariera.cz. Obě strany se dohodly, že pokud některá z firem inzerujících na pracovním portálu projeví zájem o tištěnou inzerci v některém z celostátních deníků, využije se objemových slev inzerce, které personální agentura získá na základě uzavřených smluv s majiteli těchto periodik. Při jednání také údajně zazněl ze strany zástupců personální agentury dotaz, zda by současný majitel ochoten prodat samotný portál Kariera.cz a Lastminute.cz.

O prodeji jsem nebyl ochoten jednat. Zbytek jednání jsme upřesňovali možnosti a podmínky spolupráce. Tato spolupráce pak skutečně v letech 2006–2007 probíhala a jednalo se o zhruba 10 obchodních případů, vzpomíná Ladislav Uličný. Provize z prodané inzerce byly údajně minimální. Zástupci firmy Kariera, spol. s.r.o. na dotazy ke článku neodpověděli.

Do hry vstupují advokáti

Na konci listopadu roku 2007 obdržel provozovatel serveru Kariera.cz dopis advokáta Marka Švehlíka z advokátní kanceláře Rödl & Partner. Advokátní kancelář, zplnomocněná firmou Kariéra, spol. s.r.o., v tomto dopisu žádá provozovatele, aby nejpozději do 10. prosince 2007 přestal používat internetovou doménu „www.kariera.cz“ a rovněž pojem „kariera“ v rámci webové prezentace. Advokát Švehlík mezi důvody mimo jiné uvádí, že se slovo „Kariéra“ od roku 1994 stalo pro tuto personální agenturu znakem, který ji odlišuje od konkurence a ostatních podnikatelů. Navíc se odvolává na registraci tří ochranných známek, obsahujících slovo „kariéra“, pro činnosti týkající se služeb zprostředkování práce. Poukazuje na údajnou zaměnitelnost názvu firmy provozovatele „Portál práce Kariera.cz, s. r. o.“ s obchodní firmou jejich klienta.

Problém vidí i v podobnosti používaného loga, jeho umístění i celkové prezentaci webu: Tím, že Vaše společnost prezentuje své služby na webových stránkách ‚www.kariera.cz‘, dochází dále (…) k vyvolání mylného dojmu na straně široké veřejnosti, která má za to, že komunikuje s naším klientem, zatímco se obrací na Vaši společnost.

Dopis také obsahuje tvrzení o údajném odlivu potenciálních zákazníků, kteří si pletou inzertní portál Kariera.cz a personální agenturu Kariéra, spol. s.r.o. U zákazníků mělo docházet k vyvolání představy, že jsou obě firmy nějak propojeny. V závěru své výzvy se advokát Švehlík domnívá, že by se mohlo jednat o nekalou soutěž, porušování práv k ochranné známce a nebo podobný trestný čin. Jako další postup navrhuje převod domény do vlastnictví personální agentury.

Provozovatel inzertního portálu Kariera.cz pověřil vypracováním odpovědi sdružení advokátů Central European Advisory Group (CEAG). V něm advokát Zbyněk Loebl vyjadřuje nesouhlas s argumenty druhé strany a samotný pokus o získání domény touto cestou označuje jako „reverse domain-name hijacking“. Mělo se jednat o praktiku, kdy dojde k obvinění držitele domény na základě registrovaných obchodních známek. Podobně postupovala například v roce 2000 veřejnoprávní televize Deutsche Welle při pokusu o získání domény dw.com od společnosti Diamond Ware. Tuto stížnost organizace pro ochranu duševního vlastnictví World Intellectual Property Organization (WIPO) zamítla.

Právě na další rozhodnutí organizace WIPO se ve své odpovědi odvolává také advokát Loebl. Mezi další fakta potom uvádí zcela odlišné způsoby podnikání obou firem, kdy se Kariéra, spol. s.r.o., prezentuje jako personální agentura a web Kariera.cz je pro změnu inzertním serverem. Advokát rovněž upozorňuje, že nelze zakázat používání slova „kariéra“, protože se jedná o běžné slovo, běžně používané pro nábor zaměstnanců celé řady společností. Také loga obou firem jsou údajně odlišná, stejně jako obsah a grafika obou webových prezentací. Ve velké části zemí EU navíc existuje alespoň jedna doména s tímto slovem.

Firma Kariera, spol. s. r. o, údajně nemá slovo ‚KARIÉRA‘ chráněno ani svými ochrannými známkami, neboť jde z jejich podstaty o velmi slabé ochranné známky, prakticky neexistující, právě vzhledem k tomu, že obsahují popisné výrazy, typické pro obor činnosti jejich držitele. V opačném případě by nebylo možné používat v prezentacích firem z oboru ani slova personální, vzdělávací a agentura, případně „servis“.

Soudní spory od doménu začínají

Když se obě strany prostřednictvím pověřených právních zástupců nedohodly na řešení svého sporu, putoval případ v podobě žaloby na adresu Krajského soudu v Brně. Personální agentura Kariera, spol. s. r.o., v této souvislosti složila na účet soudu částku 101 500 korun, která zahrnuje soudní poplatek za podání žaloby, návrh na předběžné opatření a zálohu sto tisíc na vydání předběžného opatření. Krajský soud případ letos v březnu postoupil nižší instanci. Společnost Kariéra, spol. s.r.o., se podle textu žaloby podané na Portál práce Kariera.CZ, s.r.o., a Lastminute.cz, s.r.o., domáhala změny názvu obchodní firmy tak, aby neobsahovala slovo „KARIERA“.

Mezi dalšími požadavky bylo zveřejnění rozsudku v podobě tištěné inzerce v pondělní rubrice „Kariéra“ deníku Hospodářských novin a čtvrteční příloze „Zaměstnání“ deníku MF DNES. Současný provozovatel inzertního portálu by se měl zdržet v užívání označení „Kariera“, ať už v podobě loga nebo jiným způsobem. Kdyby provozovatel inzertního webu spor prohrál, musel by ještě kromě placení soudních výdajů převést svoji doménu do vlastnictví personální agentury. Plný text žaloby má Lupa.cz k dispozici, nemůže jej ovšem zatím zveřejnit.

Soud prvního stupně žalobu zamítl, Vrchní soud v Olomouci na základě odvolání personální agentury nařídil oběma firmám provozovatele zdržet se užívání doménového jména www.kariera.cz a nakládání s ním, zejména převodu tohoto doménového jména na třetí osobu s výjimkou převodu na žalobce. Ve zdůvodnění soudu je jako podstatný důvod pro vydání předběžného opatření uvedeno, že by současný provozovatel mohl změnit držitele domény. To by pro personální agenturu znamenalo zvýšení nákladů na řízení, ale i jeho průtahy. Provozovatel inzertního webu Kariera.cz obdržel rozhodnutí 30. června 2008 a záhy přesměroval doménu na adresu Superkariera.cz.

Předložené důkazy v žalobě bude nyní opět zkoumat soud nižší instance. Josef Med, jednatel firmy firmy Kariera, spol. s.r.o., přitom mohl snahu o získání Kariera.cz plánovat dlouhodobě. Podle výpisu domén EURid si totiž v srpnu 2006 registroval na svoji firmu Pražský Gurmán, s.r.o., doménu Uvejvodu.eu. Jako registrační e-mail přitom uvedl med@kariera.cz. Také oficiální stránky kariera.eu mají jako registrační e-mail uveden info@kariera.cz. Setkal jsem se pouze s tím, že zaměstnanci Kariéra, spol. s r.o., používali místo karierasro.cz nebo kariera.eu doménu kariera.cz. Když se stejných chyb dopouští vedení společnosti i jejich zaměstnanci, pak bych se nedivil, kdyby oni sami takto mátli své klienty, uvádí Ladislav Uličný, provozovatel webu Kariera.cz.

Jedním z důkazů žaloby jsou přitom e-maily uchazečů, kteří si spletli doménu a místo personální agentury kontaktovali provozovatele inzertního serveru. Ten tyto e-maily přeposlal na správnou adresu personální agentury. Nelze dopředu odhadnout, jak tato předložená fakta posoudí soud, ale podle vlastní zkušenosti autora článku a poskytovatele připojení Brouzdej.net, se někteří zákazníci často spletou a mají tendenci místo jiné (pro ně exotické domény) psát do adresy .cz. Výsledkem jsou potom e-maily omylem adresované na špatnou doménu. Jiným důkazem je prý žádost jednoho ze zákazníků, který kontaktoval personální agenturu s prosbou o stažení inzerátu, přestože se jeho inzerce ve skutečnosti nacházela na webu Kariera.cz. Žaloba rovněž obsahuje tvrzení o zaměnitelnosti obou firem, ochranných známkách žalobce a údajně nekalosoutěžním jednání. Firma Kariera, spol. s.r.o., na zaslané otázky ke článku neodpověděla a podle obchodní ředitelky Jany Lambertové jim jejich právní zástupce doporučil, aby se až do vyřešení sporu nevyjadřovali k položeným otázkám médií.

Výsledek je nejistý

Advokát Josef Aujezdský z advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský upozorňuje, že nelze výsledek soudního sporu přesně odhadnout: Z hlediska rozhodnutí ve věci bude pochopitelně důležité, zda soud posoudí užívání předmětné domény jako zásah do ochranné známky či zásah do obchodní firmy, popřípadě jako nekalou soutěž ze strany žalovaných. S ohledem na obecnost doménového jména kariera.cz by pravděpodobně nemělo dojít k tomu, že užívání doménového jména bude posouzeno jako zásah do ochranné známky či zásah do obchodní firmy žalobce. Otázku nekalé soutěže nelze posoudit bez konkrétní znalosti okolností případu.

Pokud provozujete internetovou doménu, můžete se také setkat s rozhodnutím soudu, které vám v rámci předběžného opatření zakáže doménu využívat. Aujezdský ve své odpovědi poukazuje na časté zneužívání institutu předběžného opatření v praxi. Podle něj však současný provozovatel Kariera.cz rozhodnutí Vrchního soudu nedodržuje, protože doménu přesměroval.

Přesměrování domény a tím i nedodržování předběžného opatření si všímá také advokát Robert Jehne z advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři. K případu má poměrně blízko, protože v doménovém sporu Prace.cz vs. Sprace.cz zastupoval společnost LMC, s. r. o. provozovatele pracovních portálů Jobs.cz a Prace.cz.

Spor o doménu kariera.cz je v mnohém podobný se známým případem Seznam vs. LMC, kde byla ve hře doména sprace.cz. Jak probíhal a dopadl tento spor, se dozvíte v článcích Seznam nesmí používat doménu sprace.cz a Kauza Prace.cz vs. Sprace.cz – pohled zpět i vpřed.

„Určitá podobnost je zde v obecném, druhovém slově kariera a také v tom, že vlastník domény www.kariera.cz se poté, kdy obdržel předběžné opatření, zachoval shodně jako Seznam. Toto předběžné opatření nerespektuje, obchází jej. Seznam se zařídil v dané věci po obdržení předběžného opatření tak, že stránky byly rovněž automaticky přesměrovány na sprace.seznam.cz,“ vysvětluje advokát Robert Jehne. Soud ve více než tři roky dlouhém sporu později rozhodl ve prospěch internetového portálu Seznam.cz. Přihlédl přitom k používaným značkám portálu a dále konstatoval, že pokud je použito druhové slovo, nelze obecně komukoliv dalšímu zakázat používat slovo v jiných spojeních.

Rozhodnutí pro LMC v podstatě znamená, že pokud je součástí značky obecné, druhové slovo, poté musí majitel takové značky počítat s nižší známkoprávní i nekalosoutěžní ochranou a investice do ní vložené mohou být vlivem konkurenčního jednání znehodnoceny, konstatuje Jehne. Vydání předběžného opatření vnímá rozporuplně: Pokud určitý stav trvá nějakou dobu, tak tam není prvek naléhavosti. Souhlasím s rozhodnutím soudu prvního stupně. Provozovatel webu mohl dostat pouze zákaz s doménou dále nakládat.

cif - debata 2

Na odhad výsledku soudního sporu jsme se také zeptali odborníků na oblast patentového práva. Ve hře je totiž hned několik ochranných známek, které mají strany sporu registrované nebo o jejich registraci požádali. Pokud by Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku Kariera.cz, podanou 17. ledna 2008, nechal zapsat mezi platné ochranné známky, dostal by provozovatel webu do ruky silnou zbraň.

Majitel ochranné známky právo má zabránit každému v užívání jeho ochranné známky v oboru, pro který je známka zapsána, a to i ve formě doménového jména, podotýká Michaela Chytilová, patentová zástupkyně z patentové a známkové kanceláře Halaxová & Halaxová, TETRAPAT. Kdyby naopak měla firma Kariéra, spol. s. r. o., registrovanou obchodní známku „kariera“, mohla by majiteli webu v používání internetové domény Kariera.cz zabránit. Bylo by to ovšem možné jen pro oblasti, pro které je ochranná známka zapsaná.

Účastnili jste se někdy právního sporu o doménu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor poskytuje poradenství v oblasti internetového marketingu pro živnostníky, malé a střední firmy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).