Hlavní navigace

Tiscali se chystá na paušál

22. 12. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Po dvou letech od skončení Fóra pro vytáčený přístup k Internetu se české Tiscali domohlo rozhodnutí regulátora o zavedení režimu FRIACO. Včera pak Tiscali učinilo málo vídané "dopředné" oznámení, když uvedlo, že na první kvartál příštího roku chystá nové služby, založené na paušálním dial-upu. Jejich konkrétní podoba však zatím není známa.

Vzpomínáte si ještě na dobu, kdy u nás nebylo ani ADSL, ani GPRS za paušál, žádné CDMA, a jen sem tam nějaký ten bezdrát a kabelovka? Bylo to ještě tak před dvěma roky, v roce 2002, a toužebné zraky mnoha uživatelů Internetu se tehdy upíraly k vytáčenému připojení alias dial-upu. To sice existovalo, ale jen se zpoplatněním za každou provolanou minutu. Paušál, tedy možnost platit fixní částkou, tehdy neexistovala – především proto, že Český Telecom o takovéto možnosti nechtěl ani slyšet. Argumentoval tím, že jeho síť není na nápor paušáluchtivých uživatelů stavěna.

Na podzim roku 2002, i v reakci na tehdejší pokus Českého Telecomu o zavedení tzv. Internetu Plus, vzniklo pod patronací regulátora Fórum pro vytáčený přístup k Internetu. Jednalo téměř celý rok, ale skončilo nepříliš slavně. Výstupem byl dokument, který definoval nové modely vytáčeného připojení a říkal, jak je možné se k nim dopracovat. Jako klíčovou podmínku pro zavedení paušálů pro koncové uživatele identifikoval zavedení tzv. paušální originace (alias režimu FRIACO, Flat Rate Internet Access Call Origination). Tedy to, aby internetoví provideři platili Českému Telecomu nikoli po minutách, ale paušálně – a díky tomu mohli sami poskytovat koncovým uživatelům své služby také za paušál.

Co se dělo po Fóru

Pravidelní čtenáři Lupy si jistě vzpomenou, že Český Telecom se „neztotožnil“ s výsledkem Fóra a požadavek na zavedení režimu FRIACO neakceptoval a nenaplnil. Dokonce se odmítl zúčastnit i pilotního projektu, který měl ověřit jeho fungování a také potvrdit či vyvrátit argumenty Českého Telecomu ohledně toho, že jeho síť není na FRIACO stavěna a jeho dopady by nepřestála bez úhony.

Následně to někteří operátoři (konkrétně GTS, Czech On Line) zkoušeli i bez režimu FRIACO, ale jejich pokusy o paušály (např. GTS pohoda doma) jim zaťaly tak krvavou díru do jejich peněženky, že toho po několika málo měsících zase nechali. Když udolal konkurenci, skončil s obdobnou nabídkou (službou Internet na doma) i Český Telecom.

Někteří alternativní operátoři, kteří se podíleli na jednání Fóra pro vytáčený přístup k Internetu, však nedbali „nezájmu“ Českého Telecomu o FRIACO a rovnou mu poslali formální žádost o zavedení tohoto režimu v rámci vzájemného propojení. Český Telecom to ale odmítl – a tak vznikly spory, které se obvyklým postupem dostaly až na stůl regulátora (Český telekomunikační úřad – ČTÚ). Zde pak řadu měsíců ležely (pardon: projednávaly se, řešily atd.).

Tiscali požádalo o propojení

Různé formální šarvátky, vrcholící sporem, který řeší regulátor, většinou nebývají medializovány. Někdy se tak ale děje: pokud některá ze stran potřebuje „přitlačit“ a zvýšit váhu svých argumentů, pokud má pocit, že věci usnuly apod.

Letos v únoru například šéf českého Tiscali Naveed Gill napsal otevřený dopis generálnímu řediteli Českého Telecomu Gabrielu Berdárovi, ve kterém požaduje „okamžité zahájení implementace modelu FRIACO mezi společnostmi Tiscali a Český Telecom“. Kromě toho zde zmiňuje také jednu konkrétní skutečnost, významnou z pohledu včerejšího oznámení:

Dne 16. července 2003 společnost Tiscali podala společnosti Český Telecom návrh na propojení podle modelu FRIACO. (…)

Společnost Český Telecom tento návrh odmítla (…) na základě toho, že:

  • paušální tarifikace ‚by mohla vést ke kolapsu veřejné telefonní sítě společnosti Český Telecom, a.s a v každém případě by tak ohrozila kvalitu všech ostatních hlasových služeb včetně možnosti využívat služby tísňového volání‘.
  • nebyl proveden pilotní projekt pro testování služby."

ČTÚ rozhoduje spor

Po té, co v červenci 2003 Tiscali podalo výše zmiňovanou žádost a Český Telecom ji odmítl, došlo ke sporu, který podle zákona řeší regulátor (ČTÚ). Kdy přesně byl spor k regulátorovi podán, mi není známo. Lze ale odhadnout, kdy regulátor tento spor rozhodl. Koncem listopadu (22. až 24. listopadu 2004) se v Praze konala konference Teleinformatika a na ní i jedna panelová diskuse, které se zúčastnil šéf ČTÚ David Stádník. Ten pak v jednom okamžiku řekl směrem k přítomnému a jistě notně překvapenému šéfovi českého Tiscali, že už má rozhodnutí ve schránce (míněno listovní). Jak se později ukázalo, ČTÚ rozhodlo právě v den zahájení konference Teleinformatika, 22. listopadu.

Bylo pak jen otázkou času, kdy se Tiscali verdiktem regulátora pochlubí a hlavně kdy jej zužitkuje pro nějaké nové konkrétní služby.

Tiscali oznamuje

První krok přišel právě včera, kdy Tiscali vydalo tiskovou zprávu oznamující, že

Tiscali plánuje během prvního čtvrtletí příštího roku v ČR zavést služby vytáčeného přístupu k Internetu na bázi paušálních zpoplatnění. Zavedení takových služeb je umožněno rozhodnutím ČTÚ ve sporu s Českým Telecomem rozhodnutým ve prospěch Tiscali.

O konkrétní podobě nových služeb se ale v tiskové zprávě moc nedozvíte, snad jen to, že:

společnost Tiscali tak bude moci poprvé nabídnout svým koncovým uživatelům různé typy paušálních sazeb, časových kreditů a další cenově výhodné balíčky pro vytáčené připojení k Internetu, a to zcela nezávisle na Českém Telecomu.

Na konci tiskové zprávy ovšem následuje nepříjemný disclaimer:

S ohledem na znění tohoto rozhodnutí však zavedení této služby bude omezeno jak geograficky, tak i co do rozsahu produktu.

Takže co to nakonec bude? Bude to skutečný 24hodinový paušál? Nebo to budou jen nějaké intervalové paušály (například v době mimo špičku), nebo jen tzv. časové kredity (x hodin za y korun)? V čem bude spočívat geografické omezení a v čem omezení rozsahu produktu, jak naznačuje dislaimer? Bude to něco ve smyslu „neomezeně – ale nejvýše X hodin měsíčně“? Na to si musíme počkat. Dost už na tom, že Tiscali učinilo takovéto „dopředné“ prohlášení. To ve zdejších končinách, kde každý tutlá vše až do poslední možné chvíle, rozhodně není zvykem.

Další zajímavou otázkou pak je to, kdo (či spíše jaké procento uživatelů) bude mít o takovéto služby zájem. Záležet bude jistě i na ceně, která dnes také není známa – a na tom, jak si nové produkty povedou v konkurenci existujících nabídek (ADSL, GPRS, CDMA atd.).

A co cena?

Otázka ceny budoucích paušálních produktů pro dial-up je zajímavá nejen z pohledu toho, jak se bude poměřovat s cenami stávajících služeb. Vedle toho je zde ještě jeden zajímavý aspekt.

Jde o to, že dosavadní praxe rozhodování regulátora je taková, že jeho individuální rozhodnutí sporů neobsahují určení ceny. To regulátor řeší samostatným (a veřejným) cenovým výměrem, zatímco rozhodnutí dvoustranného sporu veřejné není. Navíc vydání cenového výměru většinou předchází individuálním rozhodnutím.

K rozhodování o cenách skrze (veřejné) cenové rozhodnutí má přitom regulátor dobrý důvod. Stávající telekomunikační zákon totiž říká, že ceny za propojení nesmí být diskriminační. Skrze cenové rozhodnutí jsou pak ceny stejné (a závazné) pro všechny, nikdo by se tedy neměl cítit diskriminován tím, že jsou vůči němu uplatňovány jiné ceny než vůči někomu jinému.

Dosavadní praxi regulátora, s obecným cenovým rozhodnutím, lze dokumentovat i na případu ADSL propojení. K tomu vydal cenové rozhodnutí přesně 1. května letošního roku a následně řešil individuální spory mezi operátory, kteří se snažili domoci se takto definovaného propojení. Že se to dodnes nepodařilo, alespoň podle dostupných informací, je jiná (a smutná) záležitost.

Zpět ale k režimu FRIACO a individuálnímu rozhodnutí sporu mezi Tiscali a Českým Telecomem: žádné cenové rozhodnutí k režimu FRIACO regulátor dosud nevydal. I v souvislosti s tím si dovolím vyjádřit pochybnosti nad tím, zda individuální rozhodnutí sporu Tiscali – Český Telecom obsahuje i určení ceny, za které má Český Telecom FRIACO poskytnout. Pokud by tam cena byla obsažena, byl by to zajímavý průlom do dosavadní praxe rozhodování regulátora. Také by pak bylo divné, proč Tiscali ani měsíc po rozhodnutí regulátora nebylo schopné připravit nové produkty a představit je konkrétněji.

A na druhou stranu: pokud v rozhodnutí regulátora ceny nejsou, pak je dopředné avizování nových produktů na bázi FRIACO docela odvážné, protože Tiscali si musí ceny teprve samo dohodnout s Českým Telecomem. A to je více než pořádný oříšek. V každém případě držím palce.

Cloud23

Co ostatní operátoři?


Ačkoli v původním Fóru pro vytáčený přístup k Internetu účinkovalo více alternativních operátorů a FRIACO požadovali po Českém Telecomu prakticky všichni, vše nasvědčuje tomu, že do stádia „rozhodnutí sporu o FRIACO“ se zatím dostalo pouze Tiscali. Z dostupných informací a různých signálů usuzuji na to, že ostatní alternativci formulovali své žádosti na Český Telecom (a následné spory k regulátorovi) nějak jinak a dosud se obdobného rozhodnutí nedočkali.

Takže až Tiscali své avizované služby spustí, bude mít oproti ostatním velkou výhodu. Zřejmě ale ne na dlouho, protože ostatní alternativní operátoři se s největší pravděpodobností budou dožadovat stejných podmínek a nejspíše se jich také domohou – regulátor těžko může rozhodnout ve stejné věci různě, resp. neposkytnout všem stejné základní podmínky.

Očekáváte, že paušální dial-up od Tiscali na trhu uspěje?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).