Hlavní navigace

Ústavní soud se opět zastal klientů BezReklamky.cz, nižší soudy chybovaly

Martin Vyleťal

Už podruhé soudci Ústavního soudu konstatovali, že v případě soudních sporů této firmy a jejích klientů má přednost princip zvýšené právní ochrany spotřebitele.

Ústavní soud zrušil rozhodnutí okresního soudu v Rakovníku, který řešil spor mezi firmou BezReklamky.cz a jejím bývalým klientem. Ten měl podle rozsudku zaplatit firmě 4590 Kč.

Firma lidem slibuje výdělek prostřednictvím pronájmu reklamních ploch. Pokud chcete poskytnout svoje auto či dům jako reklamní nosič, musíte nejprve společnosti zaplatit 890 korun za uvítací balíček.

Ten však obsahuje prakticky jen smlouvu. Následně firma vybírá roční poplatek 3390 Kč. Nikde ve smlouvě se ale nezavazuje, že klientovi opravdu zajistí využití jeho reklamních ploch.

Tisíce soudních sporů

Firma u tuzemských soudů po tisících klientech vymáhá nezaplacené poplatky, na které má podle uzavřených smluv nárok. V současné době vede společnost u českých soudů zhruba 13 tisíc takových soudních sporů. Některé soudy přitom rozhodují ve prospěch klientů, jiné zase ve prospěch firmy.

Problémem je, že proti rozhodnutím soudů v těchto případech nemají žalovaní možnost se odvolat. Soudy totiž rozhodují o plnění, které nepřevyšuje 10 tisíc Kč. Z hlediska zákona je na ně proto nahlíženo jako na bagatelní spory, u kterých není možné podat odvolání. Podle Davida Ondrejkoviče z občanského sdružení Společná obrana si jsou majitelé BezReklamky této skutečnosti dobře vědomi.

Důsledně odděluje žaloby za každý rok plnění a pokud dojde k exekuci, tak důsledně uplatňuje zvlášť jistinu a zvlášť náklady – to vše kvůli umělému navýšení svých nákladů řízení, na kterých především vydělává, vysvětluje Ondrejkovič.

Přednost má ochrana spotřebitele

Kauzou se Ústavní soud zabýval už loni. V listopadu zrušil rozhodnutí pobočky okresního soudu ve Valašském Meziříčí, který rozhodl ve prospěch BezReklamky. Okresní soud se podle něj nevypořádal s argumenty, které na svou obranu žalovaný soudu předložil. Ústavní soudci měli za to, že v tomto případě měl mít přednost princip zvýšené ochrany spotřebitele.

Podobně rozhodl Ústavní soud i nyní v případu, který projednával okresní soud v Rakovníku. Ten se taktéž přiklonil na stranu BezReklamky, aniž by se dostatečně vypořádal s argumenty žalovaných.

„Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl v řízení v postavení spotřebitele, bylo by bývalo na místě, aby se okresní soud zabýval jeho námitkami, že některá smluvní ujednání zhoršují postavení spotřebitele,“ uvedla pro Česko televizi tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková

Ústavní soudce Stanislav Balík se taktéž podivil nad tím, že okresní soudce ve svém rozhodnutí sice uvedl, „že existují názory, podle nichž je smlouva, tak jak byla mezi účastníky uzavřena, neplatná, neboť zhoršuje postavení spotřebitele,“ ale nedokázal odůvodnit, proč se s těmito názory neztotožňuje.

„Tyto názory ostatně zastávaly i některé okresní soudy. Ačkoli soudy nejsou přímo vázány rozhodnutími jiných soudů v jiných věcech, jsou výše uvedené skutečnosti podstatné právě z hlediska požadavku na řádné odůvodnění soudních rozhodnutí a na vyloučení libovůle. Pokud se tedy nalézací soud s argumenty prezentovanými stěžovateli neztotožňoval, měl tento svůj právní názor odůvodnit. To však neučinil. Okresní soud sice konstatoval, že je předmětná smlouva krátká a jednoduchá a její podstatné pasáže jsou tučně označeny, tím však nikterak nereagoval (tím spíše nevyvrátil) na námitky, podle nichž některá smluvní ujednání způsobují nepřípustnou nerovnost v právech a povinnostech smluvních stran,“ uvedl v rozhodnutí Balík.

Content 2017 - tip Footshop

Smlouvy jsou neplatné, rozhodl Nejvyšší soud

Již loni v prosinci přitom Nejvyšší soud označil smlouvy uzavírané společností BezReklamky za neplatné. Soudci kritizovali například smluvní pokuty, automatické prodlužování smluv, odlišný režim výpovědi pro firmy a občany či ujednání o nevratnosti plnění poskytnutého spotřebitelem bez ohledu na důvod, pro který dojde k předčasnému ukončení smlouvy.

„Při nastíněných specifických okolnostech případu (které vedly až k vydání sjednocujícího stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu) a za situace, kdy účastník řízení vznese významné námitky, jež reálně mohou ovlivnit právní posouzení věci, je nezbytné, aby soud na tyto námitky reagoval a svůj závěr (byť stručně, přesto však přesvědčivě) odůvodnil. Pokud tak neučiní a s námitkami se v odůvodnění svého rozhodnutí nikterak nevypořádá, zbavuje své rozhodnutí základních atributů v podobě přesvědčivosti a přezkoumatelnosti,“ uzavřel ústavní soudce Balík.

Našli jste v článku chybu?
21. 5. 2014 12:28
Ondřej Bouda (neregistrovaný)

Přesně tak - lidi jsou blbí, poněvadž každý se rodíme s jiným nadáním. Vyčítat druhému blbost je cca na stejné úrovni jako vyčítat, že neuběhne maraton za 2,5 hodiny. Z čehož plyne, že zneužít vůči druhému převahu v inteligenci je na cca stejné úrovni, jako zneužít vůči druhému převahu ve fyzické síle ("naval šrajtofli nebo uvidíš"). Je proto dobře, že soudy hledí na obojí zneužití jako na nelegitimní/ne­platné. A vůbec by mi nevadilo, kdyby se sjednotilo posuzování i na úrovni trestně právní.

21. 5. 2014 16:58

Je v tom trochu rozdíl. Když prodáváte auto, tak to má nějaké parametry (dané výrobou). Pokud je nemá (má vady, se kterými kupující nebyl prokazatelně seznámen), tak to taky není v pořádku. V tomto případě Bezreklamky slibuje partnerům výdělek s nějakým hrazením nákladů - ale ten výdělek vůbec neumožní/nepos­kytne. Z jejich strany je to podvod, nebo na hraně - úmysl bude těžko prokazatelný. Ovšem odporuje to dobrým mravům v tom, že sami plnění smlouvy neposkytnou, ale trvají jen na plnění protis…