Hlavní navigace

UVDT se zlobí na CZ.NIC

8. 10. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Klíčovým argumentem, který sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, používalo vůči svým kritikům, bylo, že nelíbí-li se někomu politika sdružení, může se stát jeho členem a podílet se na jejím spoluutváření. Unie vydavatelů denního tisku však na základě vlastní žádosti přijata nebyla, což způsobilo menší pozdvižení.

Klíčovým argumentem, který sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, používalo vůči svým kritikům, bylo, že nelíbí-li se někomu politika sdružení, může se stát jeho členem a podílet se na jejím spoluutváření. V pátek, 4.10.2002, však rozeslala Unie vydavatelů denního tisku (UVDT) tiskovou zprávu Unie vydavatelů denního tisku protestuje proti postupu CZ.NIC. Jejím obsahem je sdělení, že UVDT požádala CZ.NIC, aby mohla do sdružení přistoupit jako člen, a byla odmítnuta, třeba v květnu tohoto roku podala přihlášku, „která obsahovala všechny náležitosti, jež požadují stanovy CZ.NIC“ . A protože UVDT sdružuje většinu tiskovin, rozjela se proti CZ.NIC náležitá kampaň. Oprávněná nebo neoprávněná?

CZ.NIC odmítnutí UVDT zdůvodnilo, že se UVDT nepodařilo „hodnověrným způsobem dokázat, že osoba podávající žádost o přistoupení, je oprávněna to za UVDT učinit“ . Problém spočívá v tom, že dosud všichni členové sdružení mohli při přistoupení prokázat ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, kdo je oprávněn jménem tohoto subjektu jednat. Jenže UVDT je občanské sdružení, takže výpis z obchodního rejstříku předložit nemůže. Předložilo tedy stanovy sdružení z ministerstva vnitra se statutárními orgány a notářsky ověřený zápis z valné hromady, kde se statutární orgány volily. CZ.NIC žádost UVDT zamítlo a UVDT reagovala 4.10.2002 otevřeným dopisem, v němž žádá svolání mimořádné valné hromady.

CZ.NIC trvá na tom, že UVDT podmínky pro přijetí nesplnila, UVDT trvá na tom, že podmínky pro členství splnila. Spor spočívá v tom, že zápisy z valné hromady, které UVDT dodala, jsou notářsky ověřeny, nikoli notářsky pořízeny. Tj. je notářsky ověřeno, že zápisy z valné hromady podepsal XY a XY je skutečně XY. To ovšem nic neříká ve vztahu k tomu, že XY je dejme tomu předsedou představenstva. CZ.NIC nemá pro toto jednání oporu v zákoně, protože občanská sdružení nemusí notářsky pořizovat zápisy z valných hromad, a tento přístup lze považovat za maximálně paranoidní. Nikoli však zcela neoprávněný. UVDT mává právním posudkem, ale ten se k tomuto problému nevyjadřuje.

Reakce UVDT (otevřený dopis, tisková zpráva – obé velmi zručně napsáno!) mi přijde poněkud neadekvátní a má příchuť určitého uraženectví. Například ve čtvrtém odstavci otevřeného dopisu se uvádí: „V představenstvu UVDT je sedm osob, z nichž pět generálními řediteli významných vydavatelství periodického tisku a internetových titulů a další dvě jsou ředitelkami inzerce neméně důležitých vydavatelství. Tito všichni si obstarali výpisy z trestního rejstříku (…).“ Z líčení úspěchů a vítězství je patrno, že UVDT sdružující 52 vydavatelů denního tisku nebude kvůli CZ.NIC svolávat valnou hromadu, aby získala notářsky pořízeny zápis.

MM socky3

CZ.NIC na druhou stranu podezřívám z mírně obstrukčního jednání, protože požadavek na notářsky pořízený zápis z valné hromady je extrém. Problémem dle mého není nedůvěryhodnost UVDT, jako spíše nechuť CZ.NIC mít ve svých řadách člena, který disponuje mediální silou jako UVDT. A pokaždé, když nebude po jeho, budou v jeho periodicích vycházet různé články, které CZ.NIC nemůže potřebovat. Zvláště bylo-li by v těchto článcích uvedeno, kdo co na valné hromadě řekl, protože tam občas zaznívají výroky, k nimž by se žádný z jejich aktérů veřejně nepřihlásil. (UVDT chce do CZ.NIC vstoupit kvůli jeho neprůhlednosti.)

Dilema přijetí či nepřijetí UVDT do CZ.NIC však zřejmě není hlavním problémem, který bude sdružení v dohledné době řešit. Proslýchá se, že jeden z poradců premiéra Vladimíra Špidly dostal výborný nápad, jak obohatit státní rozpočet. Národní doménu by mohl spravovat stát. To by zřejmě byla učiněná katastrofa, protože národní doména v současné době nepodléhá žádným lobbistickým zájmům (World Intellectual Property Organisation, WIPO), což by patrně rychle vzalo za své. Zástupci CZ.NIC již dokonce byli statut sdružení obhajovat. Současná podoba možná není ideální, ale státem spravovaná národní doména by byla ještě horší.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]