Hlavní navigace

Vodafone rozhýbal mobilní Internet v ČR

18. 12. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Vánoční dárek od českého Vodafone, v podobě bezplatného šestiměsíčního testu jeho mobilního přístupu, si aktivovalo již skoro 250 000 zájemců. A dostavily se i konkrétní důsledky: jeho zákazníci začínají výrazně převažovat (například mezi všemi uživateli mobilních služeb Seznamu.cz). Zvyšuje se i počet zhlédnutých stránek a četnost využití mobilního Internetu.

Pravidelní čtenáři Lupy si jistě vzpomenou na to, jak počátkem listopadu český Vodafone notně „rozjel“ své aktivity v oblasti mobilního Internetu. Jak nejprve představil svou transkódovací proxy bránu (viz článek: Stalo se: Vodafone bude transkódovat mobilní web), a následně své nové tarify pro Internet v mobilu (viz Nový mobilní Internet od Vodafone).  A pokud by si někdo nevzpomněl, všudypřítomná reklama už ho „trkne“ a patřičně zdůrazní hlavní trumf celé kampaně: možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži, skrze šestiměsíční bezplatný trial (podrobněji).

Pravdou je, že prostor šesti měsíců na zkoušení a hraní si s mobilním Internetem zdarma je velký, a jako počin operátora docela průkopnický. Takže bylo a je o to více zajímavé, jak na to bude nejširší veřejnost reagovat. A jelikož reaguje poměrně výrazně, Vodafone neváhal a prvními výsledky své kampaně se včera pochlubil. Do party si přibral Seznam.cz, který mu v jeho snahách o „rozjetí“ mobilního Internetu notně sekunduje, a který také přidal zajímavá čísla.

Kolik lidí si aktivovalo?

První zajímavý údaj se týká toho, kolik lidí si šestiměsíční trial (možnost využívat Internet v mobilu po šest měsíců bezplatně) aktivovalo. Ukazuje to graf na následujícím obrázku: k 12. prosinci 2008 to bylo na 230 000 zákazníků, a ke včerejšímu dni, kdy Vodafone vše oznamoval, už odhadoval celkový počet na 250 000. Samozřejmě v jednotkách odpovídající aktivním SIM kartám, ne nutně fyzickým zákazníkům. Ale i tak je to úctyhodné číslo, odpovídající zhruba polovině všech zákazníků mobilního Internetu u českého Vodafone. Jinými slovy: skrze tento trial si Vodafone zdvojnásobil počet svých zákazníků, kteří využívají jeho služby mobilního Internetu. A to ještě není všem dnům konec, protože čas na aktivaci je ještě do konce ledna, a šanci tak mají například ještě všichni ti, kteří dostanou nový mobil pod stromeček. 

Počty aktivací

Připomeňme si ale, že šestiměsíční trial je fakticky konstruován tak, že zájemce (z řad zákazníků Vodafone) si aktivuje příslušné datové služby do svého mobilu, a šest měsíců je neplatí. Tedy pokud aktivaci stihne do konce ledna příštího roku, což je dobré si znovu zdůraznit. Důležité také je, že pokud po uplynutí šesti měsíců zákazník již nechce pokračovat ve využívání těchto služeb, musí sám a včas tyto služby zase odhlásit (deaktivovat). Jinak mu  již budou běžným způsobem účtovány.

Nelze tedy říci, že X zákazníků, kteří si aktivovali šestiměsíční trial, se skutečně stane dlouhodobými (a hlavně platícími) zákazníky mobilních datových služeb. Vodafone by si jistě přál, aby jich bylo co nejvíce, resp. aby zůstali všichni, ale odhadovat „míru úspěšnosti“ této promo aktivity (nebo naopak „úmrtnost“ zájemců, v závislosti na úhlu pohledu), není jednoduché. Zkušenost z předchozích promo aktivit je prý taková, že přibližně 60 procent zákazníků, kteří dostali šanci si něco vyzkoušet zdarma, posléze zůstalo u již placené služby. Ale jak tomu bude zde, je skutečně otázkou.

Jak se změnilo využití?

„Míra úspěšnosti“ nynějšího trialu bude nutně záviset i na tom, jak moc či málo se koncoví uživatelé „namlsají“ Internetu v mobilu a jak si na něj zvyknou: jaký obsah na něm najdou, jak šikovně se jim bude s Internetem v mobilu pracovat, jak moc jim to pomůže či jen zaujme atd.

Něco z toho lze posoudit už dnes. Sám Vodafone se pochlubil tím, jak roste aktivita uživatelů jeho portálu Vodafone Live!:

  • zatímco ještě v říjnu (před spuštěním trialu) měl jeho portál denní návštěvnost kolem 40 000 uživatelů, v listopadu to již bylo v průměru 90 000, a k 12. prosinci již 110 000.
  • polovina zákazníků s aktivovaným šestiměsíčním trialem používá Internet v mobilu častěji než 4 dny v týdnu.
  • průměrný počet zobrazených stránek na jednoho uživatele vzrostl více jak 4× (z průměrných 3 na 16)

Celkově, tedy nejen v rámci portálu Vodafone Live! ale pro veškerý Internet v mobilu (přes Vodafone), prý objem přenášených dat vzrostl dvojnásobně. K tomu je ale nutné připočítat efekt spuštěného transkódování, které svou optimalizací výrazně snižuje objem přenášených dat. Odhad českého Vodafone, po eliminaci tohoto vlivu, je, že „tok dat“ se zvýšil až 10×.

Z toho všeho je vidět, že chování zákazníků se skutečně mění, a to dosti zásadním způsobem. I když je stále nutné mít na paměti, že jde v rozhodující míře o vliv bezplatného trialu, přeci jen to může ukazovat, jaký vliv má změna zpoplatnění – z původně „objemového“ (v závislosti na míře konzumace, skrze objemy přenesených dat), na paušální. I když někteří z nynějších uživatelů trialu možná nebudou pokračovat dál, na chování těch, co zůstanou (a budou platit paušálně), by se až tak moc měnit nemuselo.

Co naměřil Seznam

Na včerejší prezentaci ale zazněla i některá další zajímavá čísla. Například to, že v ČR by již plných 27 % přístupů na Internet mělo přicházet z mobilu. V následné diskusi se pak vyjasňovalo, co toto číslo vlastně znamená: mělo by jít o všechny přístupy vedené přes mobilní sítě (na bázi GSM, nikoli CDMA). Tedy  včetně různých variant „mobilního připojení“, kdy koncovým zařízením je klasický počítač.  I tak je to úctyhodné číslo. Jen by potřebovalo ještě ujasnit, co přesně je v Internetu považováno za „přístup“, jak se vše měří a počítá atd. Takže to berme vše spíše jako určitý orientační odhad něčeho, co ještě nemá moc přesně definované kontury.

Výrazný nárůst využití mobilního Internetu, podložený již mnohem exaktnějšími čísly,  zaznamenal po spuštění šestiměsíčního trialu i Seznam.cz. Ten dnes nabízí již 14 svých služeb v mobilní verzi (se společným výchozím bodem na adrese http://m.seznam­.cz). Nabízí je zákazníkům všech tří mobilních operátorů, a pochopitelně si sám měří návštěvnost těchto svých služeb. Jak se vyvíjela od počátku listopadu, ukazuje následující graf. I když nejde v čase dost hluboko a neumožňuje dlouhodobější srovnání, přece jen se na něm rýsuje určitý zlom kolem 6 a 7. listopadu, kdy Vodafone spustil svůj šestiměsíční trial.

návštěvnost mobilních služeb Seznamu.cz

Nicméně předchozí graf je sumární, s provozem (resp. počty zobrazení) od všech mobilních operátorů. Seznam včera ukazoval i rozdělení provozu mezi jednotlivé operátory, a to jak co do počtu návštěv, tak i zobrazených stránek. A na těchto grafech už je nárůst provozu od Vodafonu ihned patrný.

návštěvnsot Seznam.cz
Návštěvnost Seznam.cz

Uvedené grafy mi ale přijdou zajímavé i z jiných důvodů. Například tím, jakou dynamiku mají počty návštěv u kolonky „ostatní“.

Vysvětlení může být takové, že sem (mezi „ostatní“) patří nejen přístupy z mobilních zařízení přes WiFi, ale i přes transkódující proxy brány navázané na Operu Mini. I zde tedy jde o přístup přes některého z mobilních providerů, ale kvůli průchodu přes proxy Seznam nepozná, o kterého z nich jde. A tak musí zařadit takovéto přístupy mezi „ostatní“. Dovolím si tipovat, že rozhodující část „ostatních“ přístupů jde na vrub právě této variantě.

Další zajímavou skutečností, kterou lze z výše uvedených grafů vyvodit, je poměr mezi počtem návštěv a počtem shlédnutých stránek.  Necháme-li stranou listopad, kdy Vodafone spustil svůj trial, měli všichni tři operátoři víceméně stejný počet návštěv na mobilních službách Seznamu.cz. Ale počet shlédnutých stránek už byl dosti odlišný: nejvyšší byl u T-Mobile, a podstatně nižší u zbývajících dvou operátorů.

Tento zajímavý rozdíl si dovolím opět interpretovat jako důsledek rozdílu ve zpoplatnění: zatímco T-Mobile již nabízí své paušální tarify mobilního Internetu  delší dobu (a lidé se je naučili používat, proto vyšší počet shlédnutých stránek), u obou zbývajících operátorů tomu tak ještě nebylo. O2 představila své paušální tarify pro Internet v mobilu až v červenci letošního roku, a Vodafone vlastně až v listopadu.

Pokud bychom kolonku „ostatní“ eliminovali, vyšel by poměr mezi operátory (v měsíci listopadu, a stále pokud jde o mobilní služby Seznamu) podle následující koláčových grafů.

návšěvnsot dle operátorů

Převaha Vodafonu je na těchto grafech jasná a jednoznačná. Takže je určitě na místě otázka, jak na jeho „mobilní“ ofenzívu zareagují ostatní mobilní operátoři. Nebo snad nechají Vodafone, aby jim v mobilním Internetu takto výrazně „utekl“?

Co chystá Seznam?

Když už se včera prezentoval i Seznam, dal novinářům také nahlédnout do části své kuchyně. Kromě výše popisovaných čísel, které jsou zatím neauditované, hovořili jeho zástupci o potřebě spolupráce s dalšími subjekty (hlavně se SPIRem) na metodice sběru a vyhodnocování dat právě v mobilním Internetu  – tak, aby různé měření mohla být auditována, měla stejnou vypovídací hodnotu  a byla vzájemně porovnatelná.

Z  konkrétních služeb byl asi nejpodrobněji popisován budoucí vývoj katalogu firem (Firmy.cz). Zde by chtěl Seznam postupně přidávat nové funkcionality, jako (mobilní) mapy, resp. zobrazení sídla firmy na mapě, možnost click-to-call (okamžité volání z mobilu), či plánování trasy přímo z mobilu. Zřejmě také ale dojde k samostatnému zpoplatnění firemních zápisů v daném katalogu, samostatně pro „klasickou“ a pro „mobilní“ verzi, a to již v příštím roce.

V poněkud delším časovém horizontu pak Seznam plánuje nabízet služby využívající lokalizační informace poskytované mobilním operátorem. Třeba k tomu, aby na dotaz ohledně restaurace mohly být nabídnuty přednostně ty, které se nachází v nejbližším okolí. A aby se takové služby uživily a mezi uživateli ujaly, musí se i nějak zaplatit. Což vede na mobilní reklamu, o které se včera také hodně mluvilo, a na kterou se operátoři i poskytovatelé obsahu očividně jen třesou – a uživatelé se nejspíše třesou také, ale v poněkud jiném smyslu. Uvidíme, nakolik bude mobilní reklama peklem, či jen tolerovatelnou přítěží, nebo snad i „vítaným přínosem“, jak to včera v jeden moment také zaznělo.

QR kódy

Na závěr několik drobných zajímavostí.

Například na následujícím obrázku (lze zvětšit kliknutím) vidíte statistiku nejčastěji používaných mobilů při využití mobilních služeb Seznamu.

MMF24

přehled mobilů

Na dalším obrázku pak vidíte příklad QR (Quick Response) kódů, na které se Seznam také chystá. Jde vlastně o dvourozměrný čárový kód, který se dá využít například k zakódování URL odkazu na konkrétní webovou  stránku (nejspíše již uzpůsobenou pro zobrazení na mobilním zařízení).

QR kod

Uživatel na tento QR kód namíří objektiv fotoaparátu ve svém mobilu, a speciální čtečka se již postará o jeho interpretaci – o vygenerování URL odkazu. Následně je uživatel „doveden“ na tuto adresu, když si jeho mobil stáhne příslušnou stránku s podrobnostmi o tom objektu, který byl QR kódem označen. Princip ilustruje následující obrázek.

predstava QR kodu

Jak velká část těch, kteří si aktivovali trial u Vodafone, bude služby používat i po jeho skončení?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).