Hlavní navigace

3 miliony a meziroční nárůst o 455%

23. 8. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Náš mobilní trh hlásí dosažení magické hranice 3 milionů uživatelů. Český Internet zase vykazuje rekordní nárůst počtu protelefonovaných minut v rámci tarifu Internet2000: meziročně o plných 455 procent!! Autor článku mj. analyzuje vývoj počtu uživatelů českého Internetu na základě poměru mezi standardními hovory a hovory "do Internetu".

Mobilní telefonie a Internet jsou dva nesmírně významné segmenty našeho telekomunikačního sektoru. Jedním zajímavým rozdílem mezi nimi je jejich „měřitelnost“, neboli naše schopnost exaktně změřit jejich velikost. V případě mobilní telefonie je velmi jednoduché dopočítat se celkového počtu uživatelů, zatímco v případě českého Internetu je to naopak prakticky nemožné. Přesto se i zde objevila jedna velmi zajímavá cifra, kterou lze navíc považovat za dostatečně věrohodnou: počet minut, které uživatelé protelefonují při svém komutovaném připojování k Internetu, v rámci zvýhodněných tarifů (letos Internet 2000, vloni Internet 99), vzrostl meziročně o neuvěřitelných 455 procent a dostal se prakticky na stejnou úroveň jako objem meziměstského provozu v síti Českého Telecomu!!

Kolik je uživatelů mobilních telefonů?

Snadná měřitelnost v oblasti mobilní telefonie vychází z toho, že každý operátor přesně ví, kolik mobilních telefonů uvedl do provozu (přesněji: kolik aktivoval SIM karet), a tato čísla lze snadno sečíst přes všechny tři stávající operátory. Výsledek sice ještě neříká, kolik je uživatelů, neboť vypovídá pouze o mobilních telefonech, ale pokud přijmeme předpoklad, že „co jeden mobil, to jeden člověk“, můžeme číselný počet aktivací prohlásit za počet uživatelů.

Právě včera společnost Mobil Server vydala tiskovou zprávu, ve které uvádí, že podle jejích propočtů překročil v polovině srpna tento počet magickou hranici 3 milionů. Je to samozřejmě neoficiální údaj, ale není tak těžké si jej alespoň orientačně ověřit z oficiálních zdrojů: Eurotel hlásil dosažení hranice 1,5 milionu k 21.7.2000 a Paegas ke konci července 1,35 milionu. Pokud si k tomu připočteme i třetího operátora, který snad také již nějaké zákazníky získal, a započítáme necelý další měsíc, hranice tří milionů není nijak nereálná. Odhad meziročního nárůstu, vztažený ke stejnému období loňského roku je poněkud obtížnější, ale alespoň pro orientaci: odhadneme-li počet zákazníků v polovině loňského roku na 750 000 u Eurotelu a 500 000 u Paegasu, vychází to na nárůst o cca 140 procent (pokud bychom srovnávali konce roku 1999 a 1998, pak by to vycházelo na meziroční nárůst o cca 100 procent).

Kolik je uživatelů Internetu v ČR?

V případě Internetu, na rozdíl od mobilních telefonů, nemáme k dispozici přesný počet existujících počítačů ani to, kolik z nich je připojeno k Internetu. K dispozici máme jen více či méně (často ale spíše méně) věrohodné odhady, ale ani z nich však ještě nevyplývá to podstatné – kolik je v ČR uživatelů Internetu. Na rozdíl od světa mobilů zde neplatí (ani přibližně) rovnice 1 zařízení = 1 uživatel. Navíc k Internetu dnes lze přistupovat i z jiných zařízení než z klasických počítačů.

Snahy odvodit počet uživatelů z počtu počítačů proto vykazují další výrazné zkreslení, dané tím, že musíme odhadovat, kolik uživatelů připadá na jeden počítač. Situace není lepší ani u jiných metod zjišťování počtu uživatelů, například u dotazníkových šetření či různých měření atd. Zde se například naráží na skutečnost, že neexistuje všeobecně uznávaná a dostatečně exaktní definice uživatele Internetu – v důsledku toho se pak různé výsledky mohou opravdu významně lišit.

Konkrétních údajů o velikosti či alespoň o vývoji Internetu v ČR, které by měly jasně definovaný význam a byly dostatečně věrohodné, je proto jako šafránu. O to více mne potěšil údaj, který jsem našel na WWW stránkách Českého Telecomu (konkrétně zde). Český Telecom tradičně neoplýval příliš velkou informační otevřeností a to, co sám od sebe zveřejňoval, byly pouze celkové sumární údaje, které nevypovídaly nic o svých složkách – například o tom, kolik procent telefonních hovorů připadá na volání do Internetu, neboli na komutovaný přístup.

Nyní se ale tyto údaje na webu ČTc objevily! Najdete zde například údaje o minutách provolaných v místním styku, meziměstsky i mezinárodně, dokonce od roku 1997 (dlouhodobě spíše klesají), či počty minut provolané z pevných linek na mobily (rostou, ale nijak extrémně). Kromě toho zde ale najdete i počty minut provolaných do Internetu. Příslušné hodnoty ukazuje následující tabulka:

30.6.1999: 189 tisíc minut
31.12.1999: 754 tisíc minut
30.6.2000: 1049 tisíc minut

Pokud vás tyto počty nijak neoslňují, pak vězte, že veškerý meziměstský provoz v ČR obnášel k 30.6.2000 celkem 1 133 000 minut, což už je blízko počtu minut protelefonovaných do Internetu. Ještě zajímavější je pak srovnání s ostatními místními hovory, kterých bylo ke stejnému datu 2 617 000 minut! „Internetových“ 1 049 000 minut tedy dosahuje úrovně cca 40 procent všech „běžných“ místních hovorů!

Nesmíme zapomínat, že toto srovnání se týká počtu minut a nikoli výnosů, protože internetové minuty jsou tarifikovány jinak než běžné místní hovory (zvýhodněným tarifem Internet2000, dříve Internet99), a letos navíc ze svých výnosů za internetové hovory Telecom odvádí určitou část i internetovým providerům. Podíl internetových hovorů na výnosech z hovorného samostatně zveřejněn nebyl, dostupná je pouze informace o tom, že spolu s hovorným za ISDN, za datové sítě, Telex a jiné služby představuje cca 13 procent výnosů z hovorného. I tak je zřejmé, že ty tam jsou doby, kdy představitelé Telecomu rezolutně tvrdili, že internetový provoz je pro ně zcela zanedbatelný!

DT 23

Zajímavým údajem, který z uvedených čísel vyplývá, je i meziroční nárůst počtu minut provolaných do Internetu: 1 049 000 minut v polovině letošního roku představuje úctyhodný nárůst o 455 procent oproti stejnému období loňského roku, kdy se jednalo o 189 000 minut! Samozřejmě to také ještě nevypovídá o počtu uživatelů Internetu v ČR ani o jejich přírůstku (spíše o jejich chování), a za poslední půlrok je nárůst výrazně pomalejší – ale i tak je to velmi optimistická cifra. Kéž by takových bylo více!

Na závěr ještě údaj o vývoji počtu uživatelů Internet OnLine, který je na zmíněných WWW stránkách také zveřejněn:

31.12.1997: 4 000
31.12.1998: 22 000
30.6.1999: 33 000
31.12.1999: 45 000
30.6.2000: 49 000

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).