Hlavní navigace

ADSL: pomůže novela telekomunikačního zákona?

12. 2. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Největší překážkou rozšíření konkurence na českém telekomunikačním trhu, a zejména pak zavedení ADSL, je skutečnost, že všechna metalická vedení vedoucí k uživatelům patří Českému Telecomu, takže přístup k nim je v současné době nemožný. Určité změny v tomto směru by mohla přinést chystaná novela zákona o telekomunikacích.

Jednou z překážek většího rozšíření konkurence v oblasti rychlejšího a kvalitnějšího připojení k Internetu na českém trhu je současný charakter telekomunikační sítě. Účastnická metalická vedení, k nimž je stále připojena většina (podle odhadů více než 99 procent) uživatelů, jsou ve vlastnictví Českého Telecomu. V oblasti poskytování služeb má proto dominantní pozici. A je otázkou, zda se alternativní operátoři mohou prosadit i přesto, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) udělil k 22. červenci loňského roku celkem 31 licencí na poskytování veřejné telefonní služby.

Vláda došla k závěru, že opatření ČTÚ nevedlo ke vzniku vážnější konkurence, a rozhodla se tento podpořit účinnými opatřeními. Jedním z nich je návrh novely telekomunikačního zákona. Vláda na své schůzi koncem ledna tento návrh schválila. Novela telekomunikačního zákona by měla umožnit pronájem pevných telefonních linek, které jsou ve vlastnictví Českého Telecomu. Přesněji Český Telecom bude povinen pronajmout celé účastnické vedení nebo jeho část i pro nehlasové služby konkurenčním operátorům. Konkrétně §37a odstavec (1) této novely říká:

(1) Držitel licence k provozování veřejné pevné telefonní sítě určený Úřadem jako držitel licence s výrazným podílem na trhu (dále jen „určený držitel licence“), je povinen umožnit provozovateli oprávněnému k provozování telekomunikační sítě nebo poskytovateli oprávněnému k poskytování telekomunikační služby (dále jen „oprávněný provozovatel“) na základě jeho návrhu na uzavření smlouvy
a) plný přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využití celého kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku,
b) sdílený přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využívat nadhovorovou část kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku, přičemž účastnické vedení bude nadále využíváno vlastníkem účastnického vedení k poskytování veřejné telefonní služby, (dále jen „zpřístupnění“).

Zpřístupnění místního vedení rovněž podpoří rozvoj vysokorychlostního Internetu přes telefon prostřednictvím technologie ADSL. Systémy založené na technologii ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) jsou totiž charakteristické tím, že frekvenční pásmo určené pro přenos po jediném páru účastnického vedení je rozděleno na dvě části. V pásmu 300 až 3400 Hz je k dispozici původní účastnická telefonní přípojka (podle novely je možné, aby zůstala nepronajmutá, a Český Telecom tak na ní může provozovat i nadále své služby) a v přeloženém pásmu (novela zákona hovoří o „nadhovorovém“ pásmu) od 26 kHz do 1,1 MHz je přenášen modulovaný digitální signál. Toto „nadhovorové“ pásmo je rozděleno na 256 subpásem s šířkou 4 kHz. V každém subpásmu je vytvořen kanál s přenosovou rychlostí 32 kbit/s. Vyhradíme-li určitý počet těchto přenosových kanálů do různých směrů přenosu, získáme tak rozdílné přenosové rychlosti pro opačné směry. Například pro přenos od poskytovatele k uživateli (download) můžeme dosáhnout přenosové rychlosti až 8 Mbit/s a pro opačný směr od uživatele k poskytovateli (upload) rychlosti 640 kbit/s.

Návrh novely telekomunikačního zákona vychází ze závazku České republiky implementovat právní úpravy Evropské unie (EU), které byly přijaty v roce 2000, kdy EU rozhodla o zpřístupnění místních smyček (tzv. local loop unbundling).

ebf - tip do článku - debata

Pokud bude novela zákona o telekomunikacích schválena parlamentem, každý poskytovatel bude moci podat návrh na uzavření smlouvy o zpřístupnění. Český Telecom je povinen tomuto návrhu vyhovět. Odmítnout může pouze v případě, že je zpřístupnění technicky neproveditelné nebo by mohlo ohrozit integritu telekomunikační sítě. K tomuto zamítnutí se musí vyjádřit ČTÚ. Novela zákona o telekomunikacích nezapomíná ani na sankce. V souvislosti se stanovením nových povinností v oblasti zpřístupnění účastnických vedení je zařazena i nová sankce za porušení povinností držitelů licence v oblasti zpřístupnění. Pokud žádosti konkurence Český Telecom bezdůvodně nevyhoví, bude firmě hrozit pokuta až pět milionů korun.

Pronajatá linka bude nadále ve vlastnictví Českého Telecomu, ale výběr měsíčního paušálu, stejně jako případného hovorného, by přešel na alternativního operátora. Ten by Českému Telecomu platil poplatky za pronájem linky. Otázkou ovšem samozřejmě zůstává výše tohoto měsíčního paušálu. Pokud bude novela zákona o telekomunikacích schválena parlamentem, měla by začít platit v polovině tohoto roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).