Hlavní navigace

84 % aktivních uživatelů v Česku si prohlíží online video

7. 7. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Studie agentury Universal McCann přinesla srovnání internetových komunit z celého světa. Nejoblíbenější je mezi uživateli online video, blogy čte skoro 70 % aktivních uživatelů, více než 35 % používá sociální sítě. Skoro 16 % uživatelů aktivně sdílí obsah.

Mediální agentura Universal McCann zveřejnila nedávno třetí díl výzkumu týkajícího se sociálních médií a jejich uživatelů ve světě. Dokument s názvem Wave 3 [PDF, 26 MB] poskytuje zajímavý pohled do sfér těch nejaktivnějších uživatelů Internetu, a to v kontextu uživatelů po celém světě. Osloveno bylo 17 000 lidí, agentura se jich vyptávala (pomocí interaktivního formuláře) na používání sociálních médií. Výzkum na toto téma je již v pořadí třetím, proto je možné srovnáním s minulostí sledovat trendy využívání jednotlivých služeb. Důležitou informací je fakt, že osloveni byli aktivní uživatelé Internetu, tedy ti, kteří s ním často pracují (každý den nebo každý druhý den, ve věkovém rozmezí 16–54 let). V datech z výzkumu je pokryto celkem 29 zemí z celého světa, včetně České republiky.

Sociální média na vzestupu

Co je to vlastně sociální médium? Podle definice se jedná o online aplikaci, platformu či médium, které má za cíl interakci uživatelů, jejich spolupráci a sdílení obsahu. Do této skupiny tedy patří zejména blogy, mikroblogy, RSS, sociální sítě, chaty, diskuzní fóra, podcasty a sdílení obrázků a videoobsahu. Z globálního pohledu u uživatelů Internetu vítězí sledování videoklipů (82,9 %), čtení blogů (72,8 %) a čtení osobních blogů (67,5 %). Naopak RSS používá jenom 33,7 % uživatelů ze zkoumaného vzorku. Pokud jde o počty uživatelů, tak videoklipy sleduje 394 milionů lidí.

Podle Martina Malého, tvůrce českého systému Bloguje.cz, jsou sociální média stále před svým vrcholem: Sociální sítě se brzy dostanou ze stádia vzestupu, kdy byly plné „early adopters“, do stádia masovějšího rozšíření (a potažmo i odchodu early adopters, kteří si najdou jiné hračky). Lze očekávat zvýšení počtu sítí a následně konkurenční boj (koho by bavilo udržovat dvacet profilů na dvaceti sítích?) Zvítězí ten, kdo nabídne buď velkou přidanou hodnotu (především integraci s dalšími službami a SW) a přežijí ti, kteří budou mít jasné a přesné cílení na určitou skupinu.

Z výzkumu vyplývá jeden důležitý poznatek – ten, kdo je aktivně online, používá také sociální média. Je to trochu zobecněné tvrzení, ale z čísel plyne, že platí. Téměř každý aktivní uživatel Internetu čte nebo píše blogy, sdílí obsah či sleduje online video. Největšími příznivci sociálních médií jsou internetoví uživatelé v Asii, kteří tvoří více obsahu než obyvatelé kteréhokoliv jiného regionu. Během tří vln výzkumu (v letech 2006, 2007 a 2008) došlo k nárůstu používání všech sledovaných aplikací, nejvíce roste počet příznivců videa, jejichž počet se za dva roky zvýšil z 31 % na 81 %.

Celkem 57 % oslovených uživatelů Internetu vstoupilo do některé ze sociálních sítí a sdílí svůj obsah. 55 % uživatelů nahrává fotografie, 22 % videa. Blogy se pomalu, ale jistě stávají mainstreamovým médiem a velkou konkurencí médiím tradičním, 73 % uživatelů Internetu čte blogy. Na celém světě je nyní prý 184 milionů blogerů, jejich počet roste astronomickou rychlostí. Největším počtem blogerů se může chlubit Čína, je jich 42 milionů (což je více než součet blogerů ze Spojených států amerických a západní Evropy dohromady). Nejvíce se bloguje o osobním životě a rodině. Sociální sítě a média mají také vliv na vnímání značek, 34 % blogerů píše o svých názorech na nejrůznější produkty a značky, 36 % z blogerů má pozitivnější pohled na ty společnosti, které provozují firemní blogy.

Penetrace Internetu mezi dospělými v jednotlivých zemích

Penetrace Internetu mezi dospělými v jednotlivých zemích.
Zdroj: Wave 3, Universal McCann"

Pokud bychom se měli podrobněji podívat na uživatele sociálních sítí, je nutné začít penetrací Internetu. Ze všech devětadvaceti zemí je na tom nejlépe Holandsko s penetrací 87,8 %, nejhůře Indie s penetrací 5,3 %. Česká republika se pohybuje ve středu s penetrací 49,9 % (čísla vyjadřují rozšíření Internetu mezi všemi dospělými v zemi). Na celém světě je 475 milionů aktivních uživatelů, nejvíce z nich je ze Spojených států amerických, celých 100 milionů, následuje Čína (61 milionů). V České republice to je 1,9 milionu (stále se jedná o aktivní uživatele podle definice – používají Internet každý den nebo každý druhý den, ve věkovém rozmezí 16–54 let)).

Blogy

Z českých uživatelů celých 69,8 % čte blogy, absolutním vítězem srovnání v této oblasti je Jižní Korea (92,1 %) na opačném pólu je Maďarsko (50,5%). Jaká témata jsou nejoblíbenější? Celosvětově vedou osobní blogy (63,5 %), dále blogy o rodině a přátelích (38,9 %) a blogy zpravodajské (29,1 %). V České republice je celkem 1,2 milionu čtenářů blogů, nejvíce jich je ve Spojených státech amerických (60,3 milionů) a v Číně (53,8 milionů).

Jak je to s psaním blogů? V této oblasti vede opět Jižní Korea (71,7 %) a na posledním místě je zase Maďarsko (7,8 %). Češi jsou na předposledním místě (18,2 %). Lze tedy tvrdit, že v oblasti psaní blogů Češi výrazně zaostávají nejenom za špičkou, ale i za průměrem. Nejvíce se píše o osobním životě, rodině a přátelích, následují zpravodajské blogy. V České republice píše svůj blog asi 620 000 lidí. Vede Čína, kde je přes 40 milionů blogerů.

Právě blogování považuje Martin Malý za tahouna sociálních médií. Hitem v blogování bylo, je a zůstává psaní článků. Přes všechny experimenty s různými formami a různými způsoby zůstalo u blogů stále těžiště u „starého dobrého“ článku. Možná mikroblogování, to je takový „návrat ke kořenům“, k jednoduché, až na dřeň ořezané formě sdělení. Na druhou stranu ta sdělení bývají často opravdu na úrovni onoho vysmívaného „Byli jsme na večeři a teď se dívám na televizi“.

Podíl čtenářů blogů

Podíl čtenářů blogů v jednotlivých zemích mezi aktivními uživateli.
Zdroj: Wave 3, Universal McCann"

Sociální sítě

Na celém světě je 272 milionů uživatelů sociálních sítí, v České republice okolo osmi set tisíc. Sociální sítě jsou nejvíce oblíbené na Filipínách (83,1 %) a v Maďarsku (79,9 %). V České republice zmíněných osm set tisíc činí 35,5 % aktivních uživatelů. Hůře je na tom v tomto směru pouze Francie (33,1 %). Co uživatelé v sociálních sítích dělají nejčastěji? Je to hlavně nahrávání fotek (55,1 %), posílání vzkazů (74 %) a poslech hudby (33,6 %). Nejvíce je v sociálních sítích Američanů (43 milionů) a Číňanů (39 milionů). Ze sociálních sítí jsou nejoblíbenější MySpace (32,3 % uživatelů), Facebook (22,5 %) a Blogger (15,7 %).

Podíl uživatelů soc. sítí

Podíl uživatelů sociálních sítí mezi aktivními uživateli v jednotlivých zemích.
Zdroj: Wave 3, Universal McCann"

Sociální sítě - uživatelé jednou týdně

Sociální sítě podle popularity (alespoň jedna návštěva za týden).
Zdroj: Wave 3, Universal McCann"

Sdílení obsahu

Sdílení obsahu je nejpopulárnější na Filipínách (86,4 %) a v Číně (73,5 %), nejméně aktivní jsou Japonci (21 %). Češi jsou v tomto směru poměrně aktivní (59,4 %). V počtech uživatelů vedou Spojené státy americké (47,1 milionů) a Čína (45 milionů), obsah sdílí i milion Čechů. V poměru k celé populaci jsou jasně nejlepší Nizozemci, z nichž téměř třetina sdílí obsah. Čechů sdílejících obsah je 15,9 % z celé populace. Sdílení videoobsahu si nejvíce oblíbili Brazilci (68,3 %), nejméně aktivní jsou Maďaři (16,3 %). Češi jsou v dolní polovině žebříčku (26,6 %), videoobsah jich sdílí celkem 400 tisíc.

Prohlížení videoobsahu

Pouhých konzumentů obsahu je samozřejmě mnohem více než těch, kteří obsah vkládají. Filipínci jsou unikátem (98,6 %) v prohlížení videí, Češi jsou na tom v tomto ohledu také dobře (84 %). Tato čísla napovídají, že prohlížení videoobsahu je skutečně nejpopulárnější činností aktivních internetových uživatelů. Nejvíce lidí si video prohlíží ve Spojených státech amerických (74,2 milionů) a v Číně (54,4, milionů), fanoušků videoobsahu je v Česku 1,5 milionu, tedy 84 % aktivních uživatelů. V poměru k populaci jsou na tom nejlépe Nizozemci (47,5 %), celých 22,3 % české populace si na Internetu prohlíží videa.

Prohlížení videa

Podíl těch, kteří si prohlížejí online video v jednotlivých zemích.
Zdroj: Wave 3, Universal McCann"

Podcasting

Trochu mimo zájem mas stojí podcasting, využívá ho 29,5 milionu Američanů a 45,4 milionů Číňanů. V Česku to je 400 tisíc uživatelů (43,2 % aktivních uživatelů). Podcasty uživatelé stahují nejčastěji jednou za týden.

RSS

RSS kanály jsou nejpopulárnější v Rusku (56,6 %) a v Brazílii (55,3 %). V Česku využívá RSS čtečky 15 % uživatelů, horší jsou už jenom Maďaři (14,7 %). Ve světě vedou Číňané (33 milionů) a Američané (18,6 milionů), Brazilců využívajících RSS je 8,7 milionů.

ebf - tip do článku - debata

Výzkum ukazuje, že nejvíce se daří nahrávání a sdílení multimediálního obsahu a blogování. Uživatelé Internetu preferují obsah “on demand”, pasivní konzumace obsahu je na ústupu. Kontrola nad obsahem je jednou z nejdůležitějších výhod sociálních médií. Už nyní se můžeme těšit na čtvrtou verzi výzkumu, která jistě potvrdí současné trendy a přinese další odpovědi na otázku, jak se bude vyvíjet obliba sociálních médií v budoucnosti.

Čeští uživatelé sociálních internetových médií jsou ve světovém měřítku průměrní, velká část z nich si oblíbila mnohé z možností sociální internetové komunikace. Tahouny světových čísel jsou asijské státy, které vynikají nad ostatními, i technologicky vyspělými zeměmi. Z aktivních uživatelů jsou právě ti asijští nejotevřenější sociálním médiím všech typů, v Evropě je možné vysledovat větší lokální odlišnosti.

Máte svůj profil na některé ze sociálních sítí?

Autor článku

Autor je kromě jiného publicista, více informací najdete na LinkedIn. Na stránkách iNazor.net odkazuje na své články pro Lupu a další média. Ze všech vymožeností moderní doby má nejraději Twitter, zajímá ho historie a píše HistorieBlog.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).