Hlavní navigace

České weby se znovu dohadují o návštěvnost

13. 5. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nekonečný seriál tahanic českých webů o to, kdo má nejvíce návštěvníků a kdo nejvíce falšuje statistiky, pokračuje dalším dějstvím. Hlavním akterém je tentokrát pro změnu Centrum, které bylo obviněno z nafukování svých výsledků v iDotu. Na mysl se tak znovu dere neodbytná otázka, zda mají tyto rituální tanečky vůbec nějaký smysl.
Před měsícem jsme na Lupě psali o problémech, do kterých se v iDotu dostal Atlas. Podle tehdejšího zjištění příslušné metodické komise ABC, kterou upozornil zástupce konkurenčního Seznamu, si totiž Atlas do celkových čísel započítával i návštěvníky, kteří k němu „nedobrovolně“ přišli z Mujwebu. Při požadavku na neexistující stránku na tomto serveru (u free-hostingových služeb jsou to zpravidla vymazané porno-stránky) se totiž vedle klasické stránky „Not Found“ s kódem 404 zobrazil i přehled služeb Atlasu. Ten byl sice v iDotu uveden jako zvláštní sekce – a potud Atlasu nelze upřít jistou dávku transparentního přístupu – započítaval se však i do jeho sumárních čísel. Když se v minulosti podobný případ řešil u iAuditu, metodická komise podobné stránky přikázala speciálně označovat v logu a při následném zpracování je vyřadit. Podobný závěr přijala i tentokrát a Atlas musel z příslušné sekce kód odstranit, což je podle mého názoru správné rozhodnutí.

Neuplynul ani měsíc a metodická komise má na stole další případ ze stejného soudku. Pozornost tentokrát směřuje k Centru a jeho free-hostingové službě Webpark. Pokud se uživatel dostane na neexistující stránku, zobrazí se mu nejprve klasická 404 hláška o tom, že stránku nelze najít. Po deseti sekundách je pak automaticky přesměrován na titulní stránku katalogu, která má speciální parametr ?noaudit; to proto, aby ji bylo možné poznat a vyřadit při zpracování iAuditu. Na stránce je však umístěn kód iDotu, který je shodný s tím, jenž se zobrazuje při běžném přístupu na titulní stránku. Jinými slovy, i tyto „pochybně“ zobrazené stránky se v iDotu do čísel katalogu Centra započítávají.

Na problém tentokrát upozornil pro změnu Michal Bláha, který je členem metodické komise za Atlas, pochopitelně za tiché podpory Seznamu. Příslušný podnět byl vznesen již v pondělí 6. května, metodická komise se jím však podle neoficiálních informací dosud nezabývala. Nezměnil se ani stav na Centru – v neděli večer je dotyčný kód stále na svém místě.

Nechci spekulovat o tom, jakým způsobem komise rozhodne, přestože se na první pohled zdá být nad slunce jasné, že není možné, aby tatáž stránka byla vyřazována z iAuditu a naopak započítána do iDotu. Mnohem důležitější se mi jeví otázka, jaký to celé má smysl – a zda vůbec nějaký.

Historický přínos DCCI Auditu (a později iAuditu) je zřejmě nezpochybnitelný, ve své době totiž dokázal sjednotit veličiny, ve kterých se udává návštěvnost jednotlivých serverů. Je samozřejmě možné diskutovat o tom, zda byly zvoleny správně, rozhodně však šlo o velký krok kupředu. Servery do té doby běžně zveřejňovaly např. celkový počet hitu (tj. všech požadavků včetně jednotlivých obrázků apod.), tedy čísla s příjemně vysokým počtem nul, leč naprosto nesmyslná a navzájem nesrovnatelná. Nikdy se mu však nepodařilo odstranit problém s velmi snadnou falšovatelností výsledků – provozovateli serveru stačí pozměnit log a poslat ho auditorovi, který ho bez mrknutí oka zpracuje a dá „kulaté razítko“ na výslednou zprávu. Na tom se nic nezměnilo až do dnešních dnů, a lze proto s úspěchem pochybovat o tom, zda celá ta léta pracujeme s reálnými daty.

Příchod „dotové“ technologie byl v tomto směru spojován s řadou očekávání, přeci jen se totiž jedná o preciznější metodu. Skutečný stav věcí však nás všechny, kteří jsme věřili ve větší průhlednost iDotu, usvědčuje z hluboké naivity. Jsme-li doslova každých pár týdnů svědky toho, jak se jednotlivé servery vzájemně obviňují z čachrování se svými výsledky a kličkování mezi metodickými pravidly, nemůžeme s klidným srdcem věřit tomu, že jsou výsledné žebříčky věrným zrcadlem skutečného stavu. Pořadí na prvních místech a meziměsíční vývoj tak už dávno nereflektuje oblíbenost jednotlivých serveru, ale spíše ukazuje na to, kdo v daném měsíci vymyslel novou fintu. Pokud se navíc měsíční výsledky zcela běžně „mění pod rukama“ (například za duben byla původně zveřejněna i čísla Centra, ačkoliv šlo o testovací provoz, a zanedlouho byla zase stažena), víra v uváděná čísla klesá k bodu mrazu. Psychologickým vítězem je přitom zcela nepochybně Seznam, který si s ohledem na svůj náskok může dovolit bohorovný postoj a s nadhledem přihlížet tomu, jak se Atlas s Centrem pošťuchují.

ICTZ23

Dosud byla řeč jen o iDotu, stranou podobných hrátek však nezůstává ani NET PROJEKT. Vzhledem k tomu, že se jedná primárně o výzkum socio-demografie, ze kterého celkový žebříček leze spíše jako jakýsi vedlejší produkt, naštěstí motivace účastníků k čachrování není tak intenzivní. Výhodou je také způsob měření – zatímco u iDotu se kód dává na stránky serveru a je tedy obtížněji kontrolovatelný, u NET PROJEKTu provozovatel jen vyplní definice, popisující platné a neplatné adresy jeho serveru. Ty jsou navíc zveřejňovány společně s výsledky, takže si každý může ověřit, co vlastně uváděná čísla znamenají. Přesto je naprosto zjevné, že kdyby někdo chtěl podvádět, nelze mu v tom zabránit ani zde; technické prostředky se samozřejmě vymyslet dají.

V jednom starém vtipu se hovoří o tom, jaké jsou tři druhy lží: lež, sprostá lež a statistika. Současný stav vykazování návštěvnosti českých webů je smutným potvrzením tohoto bonmotu. Situaci navíc neprospívá ani postoj auditující společnosti TNSI, která je někdy až příliš vstřícná vůči nápadům jednotlivých serverů, jindy zas naopak nemístně striktní a nekomunikativní. Do tohoto okruhu případů ostatně spadá i uzavření bezesporu nejzajímavější části iDotu, tedy překryvů návštěvnosti jednotlivých serverů, které z on-line statistik pro zúčastněné servery zmizely beze slova vysvětlení už před několika týdny. Ale to už je zas jiná písnička…

Myslíte si, že se dá současným číslům o návštěvnosti velkých webů věřit?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.