Hlavní navigace

DSL.cz: Nová FUP zrychlila CDMA

7. 4. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

I v březnu pokračoval již půl roku trvající příznivý trend zrychlování českého broadbandu. Největší zlepšení mohli zaznamenat zákazníci služby Eurotel Data Expres v datové síti CDMA Eurotelu. Příjemné překvapení však přinesly i výsledky rychlostí ADSL poskytovatelů, a to nejen těch, kteří přeprodávají konektivitu Českého Telecomu.

Tabulky zahrnují nejvýznamnější ADSL poskytovatele, kteří dlouhodobě splňují parametr minimálního počtu platných měření pro zveřejňování výsledků průměrných rychlostí internetového připojení.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
březen 2005

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 414 770
Czech On Line (Volný) N/A 336 656
České Radiokomunikace 185 393 678
Český Bezdrát N/A N/A 783
Český Telecom (IOL) 157 348 653
GTS 184 320 638
Nextra 200 668 759
Tiscali N/A 402 774
Průměr všech měření 166 424 665
Procent z objednané rychlosti 65 83 65

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.

Zajímavější je pohled na meziměsíční změny dosahovaných rychlostí.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
Březen 2005 / únor 2005

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 2 % –2 %
Czech On Line (Volný) N/A –9 % 20 %
České Radiokomunikace –5 % 3 % N/A
Český Bezdrát N/A N/A 1 %
Český Telecom (IOL) –4 % –2 % –6 %
GTS –8 % –13 % –14 %
Nextra 3 % 60 % 35 %
Tiscali N/A 2 % 5 %
Průměr všech měření –5 % 13 % –5 %

V minulých měsících pomohlo zvýšení rychlostí dokončení migrace ze 4 na 13 agregačních bodů, čímž se někteří poskytovatelé u určitých agregačních bodů dostali pod kritickou úroveň uplatnění maximální agregace. Nyní je hlavní příčina změny rychlostí jiná. U společnosti Nextra došlo k výraznému navýšení dosahovaných rychlostí u přípojek se smluvními rychlostmi 512/128 kbit/s a 1024/256 kbit/s. Důvodem je patrně navýšení rychlostních parametrů přípojek u vybraných zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu na rychlost 512/128 kbit/s. To vedlo ke zvýšení počtu přípojek 1024/256 kbit/s, a tím se z důvodu rozložení kapacity mezi více uživatelů také zlepšily jimi dosahované rychlosti. Podobnou změnu možná provedou i další poskytovatelé, protože jim Český Telecom až do konce května letošního roku nabízí stejné nákupní ceny pro přípojky 512/128 kbit/s i 1024/256 kbit/s. Jiná situace je u poskytovatelů, kteří jsou s Českým Telecomem propojeni na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (např. Contactel), protože ti mají náklady na oba uvedené typy přípojek rozdílné. Pro tyto poskytovatele je momentálně nejvýhodnější nabízet službu s rychlostí 512/128 kbit/s, což odpovídá preferencím mnoha zákazníků. Zmiňovaný Contactel například ani nenabízí službu s rychlostí 256/64 kbit/s s agre­gací 1:50.

Měsíc březen byl prvním měsícem v historii, kdy více než polovina měření rychlostí ADSL byla provedena na přípojkách se smluvní rychlostí 1024/256 kbit/s. Důsledkem je, že průměrné rychlosti ADSL za všechny typy přípojek již přesahují 512/128 kbit/s. K dalšímu vzestupu rychlostí by mohlo dojít vlivem technologické platformy PPPoE (point to point protocol over Ethernet), jejíž nasazování zahájil Český Telecom pro nové zákazníky od 1. dubna 2005. Stávající ADSL zákazníci budou moci provést změnu z PPPoA na PPPoE později, v závislosti na svém poskytovateli.

Počty měření přípojek na principu pronájmu místní smyčky (sítě Telenor Networks a Českých Radiokomunikací) zatím dosahují necelých tří procent všech měření, což do značné míry vypovídá o tržním podílu poskytovatelů alternativních sítí oproti podílu Českého Telecomu. Odhaduji, že tento poměr se bude ve prospěch poskytovatelů přípojek na principu pronájmu místní smyčky zlepšovat, ale beze změny podmínek pronájmu (zejména velké jednorázové náklady pro přístup k lince koncového uživatele) bude tržní podíl Českého Telecomu stále nad 90 procent. Průměrné dosahované rychlosti se u služeb v síti Telenor Networks pohybují vždy nad 75procentní úrovní smluvních hodnot. Počet měření rychlostí v síti Českých radiokomunikací je pro jakékoliv závěry zatím nedostatečný.

Průměrné rychlosti ADSL v síti Telenor Networks
březen 2005

služba agregace rychlost procent z objednané rychlosti
Nextra ADSLink Fun 512/128 1:40 502 98
Nextra ADSLink Fun 2048/384 1:40 1604 78

V průběhu března došlo k velmi slušnému navýšení rychlosti služby Eurotel Data Expres vlivem optimalizace parametrů Fair Use Policy (FUP) a dalšího posilování kapacity základnových stanic u Eurotelu. Zlepšení parametrů služby potvrdil i Eurotel na základě vlastních měření. Více ukazuje graf vývoje rychlostí za měsíc březen 2005.

1604

MM socky3

Pro uživatele služby Eurotel Data Expres je momentálně nepříjemné, že stávající Fair Use Policy není zcela transparentní. Uživatelé tak přesně nevědí, jak se mají chovat, aby se rizikům omezení rychlostí svých přípojek spojeným s větším množstvím přenesených dat vyhnuli. V této souvislosti je zajímavá informace, že Eurotel příliš neuspěl s nabídkou zvýhodněného přestupu na ADSL u nejaktivnějších zákazníků služby Eurotel Data Expres. Důvody lze hledat v tom, že mnoho uživatelů oceňuje mobilitu služby (např. současné využití připojení v kanceláři i doma) a nechce se této výhody vzdát, i když z počátku službu objednávali pro připojení na jednom místě. Počty zákazníků u dříve velmi populární nabídky internetového připojení prostřednictvím GPRS podle počtu měření přinejlepším stagnují, což se Eurotel snaží změnit oznámeným spuštěním služeb Internet Mobil a Internet Kombi.

Na závěr se podíváme na dosahované rychlosti u poskytovatelů bezdrátového připojení. Jejich počet může v současné době přesahovat tisícovku, a tak jejich porovnávání rozhodně není snadné. Po ukončení měření uživatelé bezdrátových přípojek nejčastěji zadávají jako poskytovatele CZFree.Net, který není poskytovatelem s právní subjektivitou, ale jedná se o určitý typ sdružení amatérských spřátelených sítí. Průměrná dosahovaná rychlost přípojek těchto sítí je 234 kbit/s. Cena se v různých sítích pohybuje od 0 do 500 korun měsíčně a je placena jako příspěvek na infrastrukturu. Uživatelé tak ve srovnání s jinými typy připojení získávají velmi zajímavý poměr mezi cenou a rychlostí přípojek.

Jak jste připojeni k Internetu?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).