Hlavní navigace

DSL.cz: Rychlost broadbandu v ČR stoupá

7. 3. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Souhrnné výsledky naměřených hodnot dosažených na měřiči rychlosti DSL.cz mají velmi slušnou vypovídací hodnotu o trendech vývoje rychlostí jednotlivých typů internetového připojení, což se v minulosti mnohokrát prokázalo. Rozhodně však tyto výsledky nelze vzhledem ke způsobu jejich určování považovat za stoprocentně přesné.

Zcela přesné měření rychlosti internetového připojení není v praxi jednoduchou záležitostí. Svědčí o tom například zrušení auditu ADSL plánovaného od konce roku 2003, který měla provést Katedra telekomunikační techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT za finančního příspěvku Ministerstva informatiky. Když se vrátíme k minulým výsledkům testů rychlostí na serveru DSL.cz, tyto výsledky zřetelně ukázaly například aktivaci agregace u ADSL, spouštění Fair Use Policy u jednotlivých ADSL poskytovatelů, posilování kapacity datové sítě CDMA Eurotelu nebo zvýšení rychlosti kabelového Internetu.

Na tomto místě bych rád připomněl základní informace o používané metodice pro zpracování výsledků měření. Ze všech naměřených hodnot u sledovaných typů připojení se nejdříve vyřazuje více než 80 procent měření, u kterých uživatelé po provedení měření nevybrali typ používané služby. Z rozsahů IP adres u jednotlivých poskytovatelů totiž nelze určit, zda probíhá měření např. na ADSL přípojce s deklarovanou rychlostí 512/128 kbit/s nebo 256/64 kbit/s. Následně dochází k vyřazení všech měření, které neodpovídají IP adresou nebo naměřenou rychlostí službě, kterou uvedl uživatel měřiče rychlosti DSL.cz. Aby se snížila váha opakovaných měření jednoho uživatele, počítá se do celkových výsledků pouze průměrná hodnota všech dosažených rychlostí z konkrétní IP adresy v rámci dne. Popsaná metodika se od ledna 2004 neměnila, a tak může být zajímavý pohled na historický vývoj rychlostí jednotlivých typů internetového připojení.

1580

Velmi slušný nárůst rychlostí kabelového Internetu byl již popisován několikrát. Chtěl bych však také upozornit na téměř 50procentní meziroční nárůst rychlostí ADSL, i když rychlostem kabelového Internetu se ADSL ani zdaleka stále nepřibližuje. Důvodem zvýšení rychlosti ADSL je výrazné snížení cen přípojek s rychlostí 1024/256 kbit/s a trvalý nárůst počtu klientů, který vede k postupnému snižování vlivu Fair Use Policy na dosahované rychlosti.

Tradiční tabulka s výsledky měření jednotlivých ADSL poskytovatelů naznačuje, že průměrné rychlosti ADSL se dostávají nad úroveň dvou třetin hodnot uvedených v názvu služeb.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
únor 2005

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 407 784
Czech On Line (Volný) N/A 371 544
České Radiokomunikace 195 383 N/A
Český Bezdrát N/A N/A 774
Český Telecom (IOL) 163 354 694
GTS 200 367 739
Nextra 194 416 562
Tiscali N/A 393 738
Průměr všech měření 175 375 700
Procent z objednané rychlosti 68 73 68

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.

Tentokrát zajímavý je pohled na meziměsíční změny rychlostí služeb jednotlivých poskytovatelů.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
Únor 2005 / leden 2004

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 1 % N/A
Czech On Line (Volný) N/A 15 % 15 %
České Radiokomunikace 12 % 15 % N/A
Český Bezdrát N/A N/A 1 %
Český Telecom (IOL) 2 % 3 % 2 %
GTS 9 % 23 % 19 %
Nextra –3 % 3 % 5 %
Tiscali N/A 1 % N/A
Průměr všech měření 4 % 6 % 10 %

Slušné zvýšení rychlostí zaznamenali zákazníci Czech On Line, Českých Radiokomunikací a GTS. U posledně jmenované společnosti dosahovaly v roce 2004 naměřené rychlosti služeb spíše horších hodnot. Důvodem byl relativně vysoký poměr počtu uživatelů, kteří podléhali Fair Use Policy kvůli tomu, že společnost nepožaduje platby za překročení datových limitů. I když u GTS k žádným změnám ve Fair Use Policy v posledních měsících nedošlo, lze od listopadu 2004 sledovat zřetelné zlepšování naměřených rychlostí. Velmi pravděpodobným důvodem je nárůst počtu zákazníků. Ke změnám Fair Use Policy přistoupila od začátku března Czech On Line, u které byla dříve pro mnoho uživatelů Fair Use Policy málo transparentní. Uživatelé Czech On Line nyní podléhají Fair Use Policy na podobných principech, jaké používá Český Telecom u služeb Internet Expres. Načítání dat probíhá v týdenním cyklu počínaje pátkem 15.00 hod, kdy je všem uživatelům nastavena maximální rychlost. Týdenní datové limity jsou u Czech On Line pro aktivnější uživatele v porovnání s Českým Telecomem příznivější.

O tom, že Fair Use Policy není jen česká specialita, svědčí zprávy ze zahraničí. Po omezení ADSL zákazníků, kteří měsíčně stáhnou více než 30 GB dat u britské Tiscali, přišel minulý týden s měsíčním datovým omezením 50 GB pro Fair Use Policy i britský Nildram a k podobným opatřením se údajně chystají i další poskytovatelé. Uvedené limity jsou však řádově vyšší než limity uplatňované v ČR.

Služba Eurotel Data Expres v datové síti CDMA Eurotelu vzbudila z počátku obrovské naděje mezi uživateli, kteří nechtějí mít své připojení žádným způsobem omezováno. Když se ukázalo, že zcela bez omezení tato služba nabízena být nemůže a navíc se mnohým uživatelům zdálo, že rychlosti jsou nižší, než Eurotel sliboval, dohodla se část zákazníků prostřednictvím diskusního fóra serveru CDMA.cz, že 1. března 2005 od 9:00 se pokusí síť Eurotelu na protest zahltit prostřednictvím opakovaného stahování „balíčku“ Windows XP Service Pack 2. Následující graf ukazuje hodinové porovnání dosahovaných rychlostí CDMA mezi úterkem 1. března 2005 a stejným dnem v předcházejí­cím týdnu.

1581

ebf - tip do článku - debata

Jak je z grafu zřejmé, na celkových rychlostech dosahovaných v síti CDMA Eurotelu se svérázný protest neprojevil. Je ale zajímavé, že v posledním únorovém týdnu byly naměřené rychlosti služby Eurotel Data Expres oproti předcházejícím týdnům o cca 10 procent vyšší vlivem posilování kapacity základnových stanic ze strany Eurotelu. To však rozhodně nemusí znamenat, že Eurotel zvyšování kapacity urychlil kvůli chystanému protestu.

V současné době již oficiálně nabízí mobilní připojení EDGE (EGPRS) všichni tři mobilní operátoři. Dostatečný počet měření máme k dispozici pouze ze sítě T-Mobile. Nejvyšší dosahovaná rychlost je na úrovni 209 kbit/s, ale v rámci měření průměrná rychlost v posledních třech měsících překvapivě nepřesahuje 90 kbit/s. Oproti GPRS i běžnému dialupu jsou rychlosti velmi slušné, ale očekávané rychlosti jsou nepochybně vyšší. Výsledky měření však mohou být negativně ovlivněny tím, že uživatelé při identifikaci připojení nerozlišují GPRS a EDGE, přičemž nemáme k dispozici nástroj, který by byl schopen na straně serveru DSL.cz tyto způsoby připojení rozlišit. Každopádně EDGE je velmi dobrou volbou pro uživatele mobilního Internetu. Zájemci hledající ideální volbu pro pevné připojení k Internetu doma patrně zvolí některou z jiných dostupných variant širokopásmového připojení.

Necháváte si měřit rychlost svého připojení?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).