Hlavní navigace

Internet není vše

14. 7. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Bangladéšský podnikatel Ikbal Quadir je přesvědčen, že mobilní Internet jednou spasí zaostalý venkov jeho země. První úspěch slavil s mobilními telefony, avšak je Internet skutečně to, co zemědělci třetího světa nejvíce potřebují? Je-li cílem zničení sociální struktury místní společnosti, pak jistě ano.

Ikbal Quadir vystoupil se svými odvážnými plány před experty konference TEDGlobal (Technology, Entertainment and Design), poměrně významné události s přesahem od technologií ke globálním problémům dneška. Již před dvanácti lety se mu podařilo zavést mobilní síť v bangladéšských vesnicích a zemědělských oblastech své země, přičemž jeho firma slavila překvapivý úspěch: do dnešního dne více než 3,5 milionu uživatelů a 115.000 mobilních telefonů ve vesnicích. A v tom je podle Quadira klíč k úspěchu pomoci rozvojovým zemím – přivést technologii tak, aby pomáhala lidem k rozvíjení vzájemných kontaktů na větší vzdálenosti. To podle něj upevní vazby mezi lidmi a pomůže k distribuci moci.

Quadirovy názory na účinnost západní finanční pomoci třetímu světu souzní s novým trendem tuto formu pomoci zpochybňovat. Peníze skončí u vůdců a autorit, které dosud zemi vedly spíše „od desíti k nule“ a k obyčejným lidem se nedostane nic. Čím dál více odborníků proto navrhuje najít cestu, jak podpořit konkrétní lidi v úsilí, aby se ze dna dostali „sami“, a poskytnutí technologií tak obvykle bývá to první, co se v této souvislosti navrhuje.

Quadir slavil úspěch s mobilními telefony, protože ty při dostatečně nízkých cenách snadno „zapadnou“ i do sociálně odlišných podmínek, než jaké panují v individuali­zovaném Západě. Mobil člověku rozšíří možnosti kontaktů a přitom vás neizoluje od těch, které již máte ve svém nejbližším okolí. Jako častý příklad bangladéšského přínosu bývají zmiňovány venkovské ženy, které díky vlastnictví telefonu a tím i spojení se světem prudce stouply na společenském žebříčku své obce. Zatím se samozřejmě příliš nemluví o tom, na jakých stupních hiearchie skončily, když mobil časem získala celá vesnice.

Dalším stupněm v pozvednutí zemědělců z bláta pak má být mobilní připojení k Internetu. Quadir sice varuje před příliš rychlými skoky, ale i při započítání více let mi ve výsledku kromě technologického pokroku vychází nemálo vedlejších efektů. Internet již není technologie, „přenositelná“ do jakýchkoliv podmínek. Nejde o zázrak, který kam vkročí, spasí svět. Stejně jako nejprve písmo a poté knihtisk zásadně změnily strukturu společnosti a její instituce, vyžaduje i plné využití Internetu určité sociálně-ekonomické podmínky. Nám se to nemusí zdát patrné, avšak z pohledu bangladéšského venkovana žijeme poměrně bizarní životy. Způsobem práce, organizací rodiny i sociálních kontaktů. Samozřejmě je možné, že i pro zemědělce v třetím světě bude velmi užitečné ve volném čase brouzdat po novinkách ve způsobech zavlažování a dopisování si s kolegou na druhé polovině rovníku. V tom volném čase však tkví velká část problému. Spočívá-li vaše práce v manuálním dobývání úrody ze země, smrskává se pravděpodobnost volné a klidné chvíle pro zkoumání možností Internetu na velmi nízké číslo.

Kromě toho Internet a smysluplné využití jeho možností předpokládají alespoň určitou míru znalostí, „počítačovou gramotnost“. Že její školení nemusí být triviální záležitost ani v „ideálních“ podmínkách, ukazují některé ohlasy na probíhající školení počítačové gramotnosti pořádané českým ministerstvem informatiky. O možnosti, že Internet nakonec možná prospěje spíš místním kriminálním vrstvám ke spojení ze zahraničím, ani nemluvě.

Abych však nebyl špatně pochopen, rozhodně nechci méně šťastným (ačkoliv to slovo v této souvislosti také možná není nejšťastnější) lidem v zaostalejších částech světa upírat možnost technologického rozvoje. Je však otázka, nakolik samotné technologie postačí k pozvednutí životní úrovně těchto lidí, neboť jejich sociální prostředí není na nové způsoby komunikace a práce stavěno. Nakonec, to si přiznejme, ani v ČR se bezprostředně díky Internetu tolik lidí neživí (ani vydavatelů e-zinů tu není zase tolik :-) )

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 - 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.