Hlavní navigace

Jak se změní regionální vysílání České televize v digitální éře?

7. 12. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Regionální vysílání České televize patří mezi tradiční složky veřejnoprávního programu. Každý všední podvečer nabízí ČT svým divákům regionální mutace zpravodajství pro Čechy, Moravu a Slezsko ze třech samostatných studií. Jak se ale změní tato služba v digitální éře? Bude nutné odpojovaný servis slučovat, nebo jej ještě více posílit? Jak zareagují satelitní a kabeloví operátoři, kteří si zatím s odpojovaným programem neumějí vždy poradit?

Tři mutace regionálního vysílání

Česká televize má z historického hlediska vybudovaná tři vysílací centra. To hlavní je v Praze a zásobuje regionálními pořady celé Čechy. Brněnské studio pokrývá primárně oblast jižní Moravy, ale signál jeho regionálního odpojovaného vysílání významně přesahuje i do východních Čech. Z Ostravy se vysílá regionální program pro severní Moravu. Regionalizace se v tomto případě vztahuje na večerní zpravodajský blok, který ČT vysílá ve všední dny od 18:00 do 18:25 hod. V tu dobu všechna studia vysílají oddělený program, a divák v Čechách vidí odlišné zprávy než diváci na Moravě. Podobně to donedávna platilo i o Dobrém ránu, které bylo několik let oddělené pro Čechy a Moravu, ale dnes se vysílá na programu ČT 2 celostátně z jednoho z regionálních studií.

V ostatních hodinách se na všech vysílačích objevuje stejný program, regionální studia tedy přímo do vysílání nevstupují, jen dodávají hotové pořady a servis centrálnímu programu ČT, který se vyrábí v Praze. V éře digitálního vysílání ale nastávají mírné problémy, kdy diváci na digitálních platformách nevidí vždy ten obsah, který přináleží jejich regionu. Zejména v satelitním vysílání, kabelových platformách a IPTV se regionální mutace ne vždycky objevují, byť to operátorům těchto služeb přímo přikazuje zákon (na satelit se tato podmínka nevztahuje). Jediným spolehlivým způsobem, jak se digitální cestou dostat k regionálnímu vysílání, je zemská platforma DVB-T nebo zemské analogové vysílání.

Regiony ČT 24 studio

Regionální vysílání pro Prahu se produkuje přímo na Kavčích horách ve velíně. Brno a Ostrava mají vlastní studia. Foto: Ivana Dvorská, Digizone.cz

Regionální program zatím jen ze silných vysílačů

Pokud přijímáte televizi na běžnou anténu, možná jste zaregistrovali, že se vám regionální vysílání „přepíná“ i v digitálu. Česká televize v rámci svého veřejnoprávního multiplexu umísťuje na příslušné vysílače i regionální program. Zatím ale nemá k dispozici sekundární síť vysílačů, která by na diváky přesněji zacílila. Může se tedy stát, že v některých oblastech Moravy zachytíte regionální zpravodajství z Čech, nebo naopak, že někde v Čechách uvidíte vysílání z Moravy. Záleží na tom, ze kterého silného vysílače přijímáte primárně signál multiplexu 1.

Diváci v určitých oblastech zase můžou mít k dispozici i dvě regionální mutace na dvou různých programových pozicích. Pokud jste v dosahu dvou silných vysílačů, které šíří odlišnou regionální mutaci, můžete si přepínat mezi oběma verzemi podle přání. K podobným situacím docházelo i v analogovém vysílání. Navíc, pokud bydlíte na Moravě a máte k dispozici i satelit, můžete mít rovněž k dispozici dvě mutace vysílání – na satelitu se totiž vysílá jen centrální pražská mutace, zatímco v terestrickém vysílání můžete ještě naladit i vlastní regionální mutaci pro jižní nebo severní Moravu.

Návštěva Události ČT 36

Jak na regionální zprávy v digitálních platformách?

Regionální mutace programů ČT 1 a televize Prima můžete sledovat i v případě, že je váš operátor nenabízí (nebo nabízí pouze Prahu), musíte ale kombinovat příjem z více platforem. Pokud máte digitální kabelovou televizi, satelit nebo IPTV, denní programy těchto stanic můžete sledovat se zapnutým set-top-boxem. V časech regionálního vysílání ale musíte set-top-box vypnout a sledovat kabelovou televizi analogově. Tímto způsobem nabízejí regionální mutace ČT 1 a Primy prakticky všechny kabelové společnosti.

Poznámka: Regionální bloky na TV Prima produkují místní televizní sítě R1 a RTA, se kterými Prima sdílí vysílací kmitočty.

Kabeloví operátoři mají problém se zařazením regionů do digitální nabídky

Pokud ale přijímáte televizi jinak než terestricky, může se vám vyskytnout přesně opačný problém – že nebudete mít k dispozici mutaci, která je určena pro váš region. Kabeloví operátoři totiž mnohdy nezařazují regionální mutace do svých digitálních nabídek. Diváci nejen na Moravě tak mají k dispozici pouze pražské vysílání, které jejich kabelovka nabírá ze satelitu. Regionální vysílání pak nabízí pouze v analogové nabídce, kdy nabírá primární signál ČT z tamního vysílače. Víme o tom, že někteří kabeloví operátoři nenabízejí zejména v digitálních nabídkách příslušnou regionální mutaci. Česká televize je ale nemůže sankcionovat, tato pravomoc přináleží jen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), říká vedoucí realizace brněnského studia ČT Radomír Kos. Překlápění regionálních mutací do digitálních nabídek kabelových operátorů je dlouhodobým problémem zejména na jižní a severní Moravě, kde jsou operátoři nuceni nabírat signál z jiných zdrojů než ze satelitu. Kabelové televize v Čechách podobný problém řešit nemusí, protože zdroj české mutace je dostupný i na satelitu.

Nenabízí vaše kabelovka regionální vysílání ČT? Obraťte se na RRTV

Nejen v brněnském studiu ČT se množí stížnosti od diváků, kteří si objednali digitální kabelovou televizi, ale nenacházejí v ní stejnou regionální mutaci ČT jako v analogové nabídce. Zatímco v analogu mnozí operátoři přebírají signál přímo z tamního terestrického vysílače, v digitální nabídce dostává přednost satelit kvůli vyšší kvalitě. A na satelitu vysílá ČT pouze pražské mutace svých regionálních zpráv. Kabelový operátor ale musí zajistit, aby měli diváci přístup k regionálnímu vysílání i v digitální nabídce, byť v nižší technické kvalitě, pokud je odůvodněná.

Legislativa přitom přikazuje operátorům, aby ve svých základních (analogových i digitálních) nabídkách přenášeli všechny čtyři programy České televize včetně příslušné regionální mutace. Podobnou povinnost mají operátoři i v případě televize Prima. Někteří tuto podmínku obcházení tak, že regionální program ponechají pouze v analogové nabídce a tím považují svou povinnost za splněnou. Podobným způsobem řeší situaci i společnost UPC, největší kabelový operátor v České republice. Tento postup ale není zcela v souladu s požadavkem „must carry“ (povinně zařazovaných programů v nejnižší základní nabídce), a pokud se divák obrátí na regulátora (RRTV), může se domoci nápravy. Dostáváme od diváků pravidelně podněty na jednotlivé operátory, které pak kontaktujeme a žádáme je o nápravu. V případě, že se situace nemění, posíláme tyto RRTV. Ta může s příslušným operátorem zahájit řízení a pokud shledá, že operátor neplní dostatečně svou povinnost, může ho přimět k nápravě, dodává Kos.

Televize R1 - Minuty regionu

Jak je to s regiony na Primě v digitálním vysílání?

Televize Prima se v analogu dělí o kmitočty s třinácti regionálními televizemi, které musí pouštět v přesně stanovených časech do svého vysílání. Je to dané přímo její licencí i licencemi regionů, neboť v době, kdy chtěla Prima začít vysílat celostátně, nebyl dostatek frekvencí pro vybudování další celostátní analogově šířené televizní stanice. Proto přistoupila tehdejší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) k netradičnímu řešení s „dělením“ kmitočtů. Regionální televize, které by mnohdy nedokázaly samy zaplnit celodenní vysílání vlastním programem a bylo by pro ně toto celodenní vysílání příliš drahé, získaly omezený prostor pro každodenní vysílání na frekvencích, které po většinu dne využívá Prima. A Prima se díky tomu dostala k celostátnímu pokrytí. Další podrobnosti píšeme v samostatném článku.

Satelit z technických důvodů nabízí jen pražskou mutaci. Brzy se to změní

Podobný problém jako v kabelech je i na satelitu. Zde je přístupna pouze pražská mutace regionálního vysílání, ostatní verze Česká televize na satelitu zatím nezpřístupňuje, a tyto mutace nevysílá ani žádná jiná satelitní platforma. V tomto případě ale nejde o porušení zákona, neboť na satelitní platformy se nevztahují podmínky must carry (tedy minimální zákonné programové nabídky). Česká televize ale v blízké budoucnosti hodlá umístit na satelit všechny regionální odpojované zprávy. Dlouhodobě plánujeme, že zpřístupníme na satelitu i další dvě mutace regionálního vysílání. Momentálně řešíme způsob, jakým to provést, je to otázka přerozdělení nebo navýšení datového toku, uvádí vedoucí projektu digitalizace Pavel Hanuš.

V praxi by mělo jít o vysílání tří různých programových pozic, na kterých by běžel program ČT 1. Jeho vysílání by přes den bylo všude stejné, lišilo by se pouze u večerního bloku. Podobné řešení by ale bylo velmi drahé, neboť ČT by si musela platit satelitní kapacitu pro další dva programy, které by byly po většinu dne shodné. Vhodnějším řešením se tak jeví vytvoření tří „virtuálních“ programových pozic pro kanál ČT 1 s mutacemi Praha, Brno a Ostrava, které by po většinu dne vysílaly stejný stream. Pouze večer by se stream rozdělil na tři části, a na všech pozicích by se vysílal jiný program, určený pro konkrétní region. Česká televize by tak musela jen mírně navýšit potřebnou kapacitu. Celkový datový tok pro první program by tak byl vyšší, ale v čase mezi 18:00 a 18:25 hod. by se o něj dělily tři programy. Technická kvalita by ale i tak byla pro diváka dostatečná.

Tímto způsobem by Česká televize jednoduše vyřešila i zmíněné „trápení“ kabelových operátorů, kteří by měli k dispozici všechny mutace regionů přímo na satelitu, a mohli by je nabídnout svým divákům. Toto řešení využívá v satelitním vysílání i rakouská televize u svého programu ORF 2. Pokud si naladíte platformu ORF Digital na satelitní pozici 19,2 stupně východně, set-top-box vám nabídne kromě hlavních programových pozic ORF 1 a ORF 2 i dalších devět pozic, na kterých vysílají regionální mutace jednotlivých spolkových zemí. Jejich program se ale liší pouze večer od 19:00 do 19:25, kdy každé studio vysílá jiný program. Divák si tak může pohodlně přepínat mezi jednotlivými verzemi a „cestovat“ napříč všemi rakouskými regiony. Celý balíček všech mutací pak přebírá i řada tamních kabelových operátorů, kteří si tím opticky zvětšují svou programovou nabídku.

Blu ray disc ČT

I regionální reportéři mají k dispozici moderní záznamovou techniku. Foto: Ivana Dvorská, Digizone.cz

KL22 hlasovani

Dostanou se všechny mutace i do DVB-T?

Otázkou zůstává, zda by bylo možné podobný postup použít i v zemském digitálním vysílání. Technicky nic nebrání tomu, aby Česká televize nabízela na všech vysílačích všechny tři programové mutace společně. Problémem je ale momentálně nízký datový tok, který má ČT k dispozici v rámci veřejnoprávního multiplexu. V současné fázi to určitě možné není, v budoucnu ale podobné řešení může přicházet v úvahu, hodnotí Radomír Kos z televizního studia Brno. Kvůli vyčerpanosti kapacity v rámci multiplexu 1 Česká televize dokonce před časem zastavila přípravy svého pátého programu, protože by se do tohoto multiplexu už nevešel. I proto se nedá momentálně uvažovat o jakémkoliv rozšiřování programové nabídky, včetně regionů. Stále však platí, že divák v každém regionu dostane na programové pozici ČT 1 příslušné regionální „okno“.

Změna se dá očekávat v momentě, kdy Česká televize vybuduje sekundární síť vysílačů, ve které bude moct své programy regionalizovat, a ještě jí zbude kapacita pro případný další program. V rámci podobné sítě by časem ráda působila i hudební televize Óčko, která chce využít volnou kapacitu, kterou tento sekundární multiplex nabídne. Podobné plány jsou však zatím pouze hudbou budoucnosti. V digitální éře však bude možné regionální vysílání nabízet v podstatně větším měřítku než doposud.

Máte k dispozici regionální vysílání ČT příslušné vašemu regionu?

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.