Hlavní navigace

Multiplex 3 s Primou love vysílá už v celém Česku. Přelaďte si přijímače

1. 8. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 115393
UVNITŘ MAPY POKRYTÍ - Téměř 94 procent obyvatel České republiky může od neděle naladit signál televizního multiplexu 3, v němž zatím vysílá jediný televizní program: ženský kanál Prima love. Tato digitální síť nově vysílá na Liberecku, Pardubicku, Jesenicku, Zlínsku, a spustila i samostatné dokrývače pro Karlovy Vary a Znojmo. Zprovoznila tak už všechny plánované vysílače kromě dokrývače na Radhošti a předhonila multiplex 2, kterému zbývá spustit vysílače na Jesenicku a Zlínsku. Neobešlo se to ovšem bez problémů.

Silné vysílače pouze s omezeným výkonem

Nedělní dopolední start multiplexu 3 z šesti nových lokalit (z toho ve dvou případech jde o dokrývače pro konkrétní města – Karlovy Vary a Znojmo) provázely problémy s vzájemným rušením jiných analogových a digitálních vysílačů. Provozovatel této digitální sítě, společnost Czech Digital Group (CDG) vlastněná Českými Radiokomunikacemi, proto musela v několika případech přikročit ke snižování výkonu vysílačů. Původně se tento problém měl dotknout pouze dvou lokalit (Pardubice a Zlín), z praxe je ale patrné, že nižším výkonem nakonec vysílá i jesenický Praděd, jehož signál se „tlouknul“ se signálem multiplexu 3 z ostravského vysílače Hošťálkovice (oba vysílají na kanále 51, ale nejde o jednofrekven­ční síť).

Praděd tedy zřejmě nevysílá původně avizovaným výkonem 100 kW, ale pouze 20 kW (České Radiokomunikace to uvádějí i v přehledu vysílačů multiplexu 3 na svém webu www.digistran­ky.cz), pardubický vysílač Krásné odstartoval podle plánu s výkonem 10 kW místo konečných 20 kW, na které najede až po vyřešení mezinárodní koordinace kmitočtů se sousedním Polskem, zlínský vysílač Tlustá hora vysílá rovněž sníženým výkonem 10 kW místo 100 kW, protože jinak by se rušil s analogovým vysíláním prvního programu České televize z nedalekého vysílače Ploštiny u Valašských Klobouků. Ještěd, u kterého CDG avizovala start multiplexu 3 s plným výkonem 20 kW, má podle tabulky na webu www.digistranky.cz vysílat výkonem polovičním, tedy 10 kW.

Mux 3 - pokrytí ČR srpen 2011

Kde všude naladíte multiplex 3 s Primou love?

Digitální síť 3 je od neděle 31. července dostupná ze všech plánovaných silných vysílačů a pokrývá svým signálem 93,5 procenta populace České republiky. Podle plánů jejího provozovatele, společnosti CDG, zbývá spustit už jen jeden plánovaný dokrývač na Radhošti v Beskydech, který dokryje území mezi Ostravou a Zlínem, zejména pak Valašsko. Předčasné spuštění všech zbývajících vysílačů multiplexu 3 souvisí s plánem televizí Nova a Prima zahájit na podzim vysílání nových tematických kanálů. CDG navíc nabízí menším televizím využívat jen vybrané vysílače této sítě. Mapy, kde všude multiplex 3 naladíte

Diváci musí znovu spustit automatické ladění set-top-boxů

Rozšíření multiplexu 3 do celé České republiky provází i potíže na straně diváků, kteří často nevědí, že se jim nový program Prima love, který tato digitální síť obsahuje, automaticky neobjeví na televizní obrazovce. Nejprve musí na svém digitálním televizoru nebo set-top-boxu znovu spustit automatické vyhledávání programů, během něhož se jim do paměti přijímače načte nový multiplex, a teprve potom Primu love skutečně naladí. Ovšem v případě, že domácnost využívá společnou televizní anténu (STA) a ta není upravena pro příjem vysílacího kanálu, na kterém je dostupný multiplex 3, pouhé proskenování set-top-boxu nebo digitálního televizoru nebude stačit a na místo bude muset dorazit odborná firma.

Jenže i v případě, že máte upravenou STA na příjem vysílacího kanálu, který využívá multiplex 3, nemusíte mít vyhráno. V některých místech se totiž tento vysílací kanál „tluče“ s vysíláním jiného vysílače na témže kanálu a může signál značně narušit. To se aktuálně týká diváků na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje a vysílání na kanálu 60, ale i diváků na Zlínsku a Valašsku, kteří se pokouší přijímat multiplex 3 na kanále 25. Velké problémy mají diváci, kteří přijímají multiplex 3 v Moravskos­lezském kraji na kanále 51, konkrétně pak na Opavsku, kde tato digitální síť nově vysílá nejen z ostravského vysílače Hošťálkovice, ale také z Pradědu. Tyto dva vysílače se v místech, kde se jejich signál potkává, vzájemně ruší.

Prima love - zamilujte se

Prima love je zatím jediným televizním programem v multiplexu 3. Už na podzim by ale v této digitální síti mohla přibýt rodinně zaměřená Prima Family, ženský kanál Nova Doma či akční program Nova Action.

Liberecko: Ještěd se „pere“ se signálem Černé hory

Z libereckého Ještědu vysílá multiplex 3 na kanále 60, který do loňského srpna využívala pro šíření analogového signálu televize Prima. Toto vysílání ale musela Prima předčasně vypnout, protože by ho rušilo plánované digitální vysílání multiplexu 3 na stejném kanálu 60 z krkonošské Černé hory. Ačkoli jsou tyto dva vysílače od sebe vzdálené 54 kilometrů, nestojí jim v cestě žádná překážka a jejich signály se potkávají. V tom je ale problém, protože nyní vysílá multiplex 3 na obou těchto vysílačích na stejném kanále a v místech překryvu signálu tak mohou diváci zaznamenat zhoršený nebo vůbec žádný obraz. Přiznává to i provozovatel této digitální sítě, společnost CDG.

V některých lokalitách se může vyskytnout problém s kvalitou příjmu, který je způsoben vzájemným ovlivňováním příjmu s vysílačem Černá hora. Pokud k tomuto problému dojde, doporučuje společnost CDG divákům použít směrovou anténu s vyšším ziskem nebo upravit nastavení STA a zesilovačů na aktuální příjmové podmínky, zejména snížení zesílení, či úplné vyřazení anténních předzesilovačů u individuálního příjmu. V podobných případech je nejvhodnějším řešením kontaktovat nejbližší odbornou firmu, která se zabývá servisem antén a úpravu přijímací sestavy zajistí, nabádal diváky minulý týden skrze tiskovou zprávu mluvčí CDG Kamil Chalupa. Ačkoli CDG deklarovala, že z Ještědu bude multiplex 3 vysílat výkonem 20 kW, na svém webu uvádí výkon poloviční.

Mux 3 - pokrytí Liberec Ještěd

Mapa teoretického pokrytí multiplexu 3 z libereckého vysílače Ještěd (Zdroj: Czech Digital Group)

Pardubicko: snížený výkon a nižší dosah než multiplexy 1 a 2

Na Pardubicku se počítalo hned od začátku s tím, že multiplex 3 zde bude vysílat z vysílače Krásné se sníženým výkonem, protože by mohl narušit televizní signál v sousedním Polsku. S ohledem na postupující digitalizaci vysílání v sousedním Polsku bude vysílač Krásné dočasně spuštěn s nižším vyzářeným výkonem 10 kW namísto plánovaných 20 kW, upozorňoval už minulý týden mluvčí CDG Kamil Chalupa. Třetí multiplex tak má z Krásného viditelně menší dosah než multiplexy 1 a 2, které odtud vysílají od loňského března. Hraničními místy, kde je ho ještě možné naladit, je Česká Třebová, Jaroměř, Kolín, Humpolec a Žďár nad Sázavou (srovnání viz mapy v tabulce).

Pokrytí multiplexů 1, 2 a 3 z vysílače Pardubice – Krásné
Multiplexy 1 a 2 Multiplex 3
Mux 1, 2 - pokrytí Krásné
Mux 3 - pokrytí Krásné

Zdroj: České Radiokomunikace

Jesenicko: Praděd se vzájemně ruší s Hošťálkovicemi

Na Pradědu odstartoval multiplex 3 na kanálu 51, ale protože tento kanál dočasně, do letošního listopadu, bude stejná digitální síť využívat i na blízkém, ale velmi silném vysílači Ostrava – Hošťálkovice, hned od začátku nastaly problémy s příjmem signálu v místech, kde se tyto dva vysílače překrývají. Situace by se dala vyřešit předčasným vypnutím analogového signálu televize Prima na ostravském vysílači Hošťálkovice, kde blokuje kanál 48 určený pro multiplex 3. Třetí digitální síť by tak z Hošťálkovic a Pradědu vysílala na jiném kanálu a vzájemné rušení by nenastalo. Prima ale trvá na tom, že analogové vysílání na Ostravsku vypne až v nejzazším možném termínu podle harmonogramu digitalizace, tedy letos v listopadu.

Multiplex 3 tak musel v Ostravě dočasně využít kanál 51, který je pro tuto síť určen také na Pradědu. K vzájemnému rušení nemuselo dojít, kdyby CDG zahájila vysílání multiplexu 3 z Pradědu v původně plánovaném termínu letos na podzim. Protože tak ale učinila předčasně již tuto neděli, musí se potýkat s tímto problémem. V některých lokalitách se může vyskytnout problém s kvalitou příjmu, který je způsoben vzájemným ovlivňováním příjmu s vysílačem Hošťálkovice. Pokud k tomuto problému dojde, doporučuje společnost CDG divákům použít směrovou anténu s vyšším ziskem nebo upravit nastavení STA a zesilovačů na aktuální příjmové podmínky, zejména snížení zesílení, či úplné vyřazení anténních předzesilovačů u individuálního příjmu, radí mluvčí CDG.

Podle Kamila Chalupy je v podobných případech nejvhodnějším šetřením kontaktovat nejbližší odbornou firmu, která se zabývá servisem antén a úpravu přijímací sestavy zajistí. Činí se ale i samotná CDG, protože oproti původně plánovanému výkonu 100 kW vysílá multiplex 3 z Pradědu patrně se sníženým výkonem – nebo to alespoň tvrdí na webu svého majitele, Českých Radiokomunikací. Paradoxní je, že celá kolize nyní stojí na Primě, která svým analogovým vysíláním v Ostravě způsobuje divákům problém přijímat kvalitně digitální vysílání jejího vlastního ženského kanálu Prima love v multiplexu 3.

Mux 3 - pokrytí Jeseník Praděd

Mapa teoretického pokrytí multiplexu 3 z vysílače Praděd v Jeseníkách (Zdroj: Czech Digital Group)

Zlínsko: Tlustá hora se ruší s analogem z vysílače Ploštiny

Ani na Zlínsku se start multiplexu 3 z vysílače Tlustá hora neobešel bez potíží. Třetí digitální síť tu využívá kanál 25, na kterém z blízkého vysílače Ploštiny u Valašských Klobouků vysílá analogově první program České televize. Proto CDG už dopředu oznámila, že multiplex 3 na Zlínsku odstartuje se sníženým výkonem (místo plánovaných 100 kW pouze 10 kW), a tak se také stalo. I přesto se na Zlínsku objevují problémy s vzájemným rušením multiplexu 3 z Tlusté hory a analogové ČT 1 z Ploštin, které budou trvat až do plánovaného ukončení analogového vysílání České televize na Zlínsku v listopadu letošního roku.

Navýšení výkonu na plánovaných 100 kW bude provedeno do 1. listopadu 2011 po vypnutí anologového vysílání z vysílače Ploštiny, slibuje mluvčí CDG Kamil Chalupa. V některých lokalitách se může vyskytnout dočasný problém s kvalitou příjmu, který je způsoben vzájemným ovlivňováním příjmu s analogovým vysílačem Ploštiny. Tento problém by byl pouze dočasný do okamžiku vypnutí analogového vysílání z vysílače Ploštiny, což se podle Technického plánu přechodu (TPP) předpokládá k 31. říjnu 2011, dodal. CDG má štěstí: Česká televize mohla z Ploštin vysílat analogově ještě o měsíc déle, rozhodla se ale tento vysílat vypnout předčasně.

Mux 3 - pokrytí Zlín Tlustá hora (snížený výkon)

Mapa teoretického pokrytí multiplexu 3 ze zlínského vysílače Tlustá hora (Zdroj: Czech Digital Group)

Karlovy Vary: stejný dokrývač jako multiplexy 1 a 2

V Karlových Varech bylo možné multiplex 3 naladit již minulý pátek večer. Jeho startu na kanálu 60 z městského dokrývače Tři kříže nic nebránilo, a tak jej CDG, potažmo České Radiokomunikace, spustily před plánovaným termínem, kterým byla stejně jako u ostatních vysílačů neděle 31. července. Ze stejné lokality už vysílají i multiplexy 1 a 2, ale protože jejich technické parametry se od multiplexu 3 liší, je i dosah těchto digitálních sítí mírně odlišný. Ostatně, porovnat to můžete na těchto mapách:

Pokrytí multiplexů 1, 2 a 3 z dokrývače Karlovy Vary – Tři kříže
Multiplexy 1 a 2 Multiplex 3
Mux 1, 2 - pokrytí Karlovy Vary
Mux 3 - pokrytí Karlovy Vary

Zdroj: České Radiokomunikace

Znojmo: vůbec první digitální dokrývač a velká neznámá

Velký otazník visí nad startem multiplexu 3 z dokrývače Kraví hora u Znojma. Odtud zatím žádná jiná digitální síť nevysílala, kótu do konce letošního června využívaly pro analogové dokrytí televize Nova a první program České televize. CDG již koncem minulého týdne slibovala, že multiplex 3 z Kraví hory odstartuje v neděli 31. července na kanálu 49 výkonem 25 W, ovšem tisková zpráva obsahovala jednu zásadní chybu. Tvrdila totiž, že znojemský dokrývač bude přebírat primární signál z vysílače Děvín u Mikulova, odkud však multiplex 3 nevysílání a vysílání odtud ani neplánuje.

KL22 hlasovani

Dokrývač pro Znojmo se nachází v lokalitě Kraví hora. Programy multiplexu 3 z něho budou šířeny na 49. kanále s horizontální polarizací a s primárním zdrojem signálu z vysílače Děvín. Digitálním signálem pokryje území a okolí města Znojmo, uvedl ve zmíněné zprávě mluvčí CDG Kamil Chalupa. Na webu www.digistran­ky.cz ale vlastník CDG, České Radiokomunikace, uvádí jako primární zdroj signálu znojemského dokrývače vysílač Brno na kanálu 59. Tím může být buď Kojál, nebo brněnský městský vysílač Hády, které vysílají v jednofrekvenční síti na zmíněném kanálu. Jenže ani jeden z nich podle map teoretického pokrytí nemá dosah až ke Znojmu. Navíc čtenáři DigiZone.cz start multiplexu 3 ve Znojmě ani do nedělního večera nepotvrdili a marně se pídili po dalších informacích.

Mux 3 - pokrytí Znojmo Kraví hora

Mapa teoretického pokrytí multiplexu 3 ze znojemského dokrývače Kraví hora (Zdroj: Czech Digital Group)

Kdy podle vás odstartují v multiplexu 3 další televizní programy?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.