Hlavní navigace

Může sousloví "zlaté stránky" používat jen Mediatel?

30. 5. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Ochranná známka je právně zakotvený pojem a není radno, aby ji zneužíval ten, komu nepatří. Co se však stane v případě, když produktový specialista dostane od svého vedení zadání: "Na českém Internetu nesmí žádná společnost indexovat žádný dokument, který ponese ve svém názvu výraz Zlaté stránky"? Server Equichannel.cz se přesvědčil, že k hrozbě právních kroků ze strany Mediatelu stačí opravdu málo.
Cesty ke koním II

Mezi lety 1997 a 2000 vycházela kniha Cesty ke koním, která nesla podtitul zlaté stránky pro jezdce, chovatele a příznivce koní. Na serveru Equichannel.cz, který se věnuje zpravodajství o koních, existuje dodnes stránka, která autorský počin Lenky Gotthardové připomíná. Existence knihy samotné ani její internetové anotace dlouhé roky nikomu nevadily, začátkem letošního května se ale ozval káravý hlas. Patřil Davidovi Vantuchovi, produktovému specialistovi pro E-media společnosti Mediatel. Právě Mediatel je vydavatelem telefonního seznamu firem a domácností Zlaté stránky a vlastní slovní a obrazovou ochrannou známku stejného jména. David Vantuch odeslal e-mail následujícího zně­ní:

Obracím se na vás se záležitostí týkající se vaší internetové stránky http://cesty.e­quichannel.cz/in­dex99.html. Indexujete ji na Internetu pod názvem, který obsahuje název Zlaté stránky. Tento název je chráněn ochrannou známkou, proto vás žádám, abyste nejpozději do sedmi dní tuto skutečnost uvedl do zákonného stavu, jinak budu nucen předat tuto záležitost k řešení právnímu oddělení společnosti Mediatel, která následně provede patřičné kroky k nastolení zákonného stavu. Tento e-mail berte jako pokus o smír. V případě, že vyhovíte našemu oprávněnému požadavku, nebudete již nadále společností Mediatel kontaktován.

Cesty ke koním I

Helena Gornerová, prezidentka občanského sdružení Equichannel.cz, která stejnojmenný server provozuje, byla zprávou patřičně zaskočena. Ozvala se proto autorovi textu prostřednictvím ICQ, kde s ním prošla hodinovou konverzací, zároveň mu odeslala také oficiální odpověď:

"Pokud jste prostudoval daný subweb řádně, zjistil jste, že annoncuje pouze knihu, která vychází již několik let pod názvem ‚Cesty ke koním – zlaté stránky pro jezdce, chovatele a příznivce koní.‘

Tento název používá autorka knihy od prvopočátku, tedy od roku 1997, kdy vydávala (pro nedostatek jakýchkoli jiných podobných materiálů) ještě samizdatová vydání – a všechna s uvedeným titulem.

Zcela jistě se nejedná o vědomý útok či zneužívání pověsti Zlatých stránek a dohady o názvu knihy je třeba vést právě s autorkou. Web, o kterém píšete, je nejen (jak je zřetelně vidět) od roku 2004 neaktuali­zován, naším občanským sdružením nepropagován a v podstatě zakonzervován. Pokud někde zbyl ve vyhledávačích – notabene s popiskem, o kterém píšete, ale který jsme při zdravém rozumu nemohli nikam zadat, obracíte se na špatné místo. My jsme pouze vystavili anotaci na existující knihu.

Dále těžko do sedmi dnů změníte popisy ve vyhledávačích, jistě víte, že tato služba např. u Seznamu trvá i několik týdnů.

Váš pokus o smír chápu, vaše rozhořčení také, ale za prvé se obracíte špatně, a také předem dotaz ke skutečnému stavu věcí místo výhružek právníky by společnému hledání řešení jistě býval napomohl.

Z praxe věřím, že i vaše právní oddělení sezdá, že jste se rozhořčil poněkud jinde. Uvítali bychom proto konstruktivní návrh, jak řešit situaci, kdy jako zpravodajský server pouze přetiskujeme název knihy, který koresponduje s vaší ochrannou známkou. Domníváme se, ba jsme přesvědčeni, že je to totiž otázka k řešení s autorkou knihy. Equichannel.cz pouze poskytuje knize diskový prostor."

David Vantuch nakonec nebyl tolik rozhořčený, jak si Helena Gornerová myslela. Svojí reakcí uvedl věc na pravou míru:

Zřejmě jste nesprávně pochopila znění e-mailu, který vám byl zaslán, za což se vám omlouvám. Nejde nám o to, abyste se starali o výsledky hledání ve vyhledávači, ale odstraňte prosím název ‚Zlaté stránky‘ z Title  ve zdrojovém kódu vaší stránky. Prohlížeče ji pak již nebudou indexovat při vyhledávání našeho obchodního názvu. Text ‚Zlaté stránky‘ se může objevovat v popisu odkazu, nikoliv v jeho názvu. Kontaktujte prosím webmastera, který jistě dokáže dát celou záležitost do pořádku během několika málo vteřin.

Žádosti Mediatelu Helena Gornerová vyhověla a odstranila sousloví „Zlaté stránky“ z titulku předmětných HTML dokumentů. V obsahu stránek ale nechala název knihy v originálním znění, s čímž se smířil i David Vantuch a jeho zaměstnavatel.

Pozadí případu

Možná vás zaráží, proč Lupa informuje o sporu, který sám rychle dospěl ke zdárnému konci. Důvodem je širší perspektiva, kterou problematika nabízí. Server Equichannel.cz není totiž jediným, na koho si „zdvižený prst Mediatelu“, jak jsme si jednání společnosti pracovně nazvali, ukázal.

Vůči některým společnostem již bylo zahájeny právní kroky v souladu s obchodním zákoníkem, dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jenž výslovně zakazuje používání ochranné známky registrované jinou společností a rovněž i distribuci výrobku s neoprávněně použitou ochrannou známkou. Stav právních sporů mi není znám, protože nepracuji na právním oddělení, odpověděl na dotaz Lupy David Vantuch.

Produktový specialista dává sám poodkrýt pozadí jednání jeho firmy, a to nejen ve věci urovnaného sporu se serverem Equichannel.cz.

‚Zdvižený prst‘, jak to vy nazýváte, byl upozorněním na skutečnost, která je v rozporu s platnými zákony ČR a EU. Mediatel má právo dodržování této normy vyžadovat. Vzhledem k tomu, že v případě Equichannel.cz se jedná o knihu, obsahující adresy, telefonní čísla a další kontaktní údaje, jde zcela jistě o porušení zákona o ochranných známkách. V tomto případě nejenom využitím našeho názvu na Internetu, ale i samotnou distribucí zmiňovaného produktu, který má výraz ‚Zlaté stránky‘ přímo v názvu.

Uvedené kroky Mediatelu nejsou pravidelné. Jako administrátor Internetu jsem byl pověřen, abych požádal o odstranění neoprávněně používaných názvů z indexovaných stránek na Internetu, a to rozesláním e-mailu. Případ Equichannel.cz je jedinečný v tom, že neodkazuje na virtuální produkt, ale přímo na fyzicky vydanou publikaci.

V případech, které zůstanou po naší výzvě bez odezvy, bude Mediatel s největší pravděpodobností nucen využít jiný způsob než dohodu. Toto rozhodnutí však již nenáleží k mé pozici v této společnosti. Mým úkolem bylo pouze informovat vás formou e-mailu o skutečnosti, že dochází k porušení práv Mediatelu.

Myslíte si, že by zpravodajský server o koních riskoval právní spor? Pravdu má ten, kdo si myslí, že ne. Helena Gornerová k riziku finančního postihu napsala Lupě: Pro náš server by byla likvidační jakákoliv částka. Nejsme profesionální firma, jsme neziskovka bez příspěvků, bez dotací, žijeme z reklamy.

David Vantuch nakonec uvedl, jaké dostal zadání od vedení své firmy: Požadavek, na základě kterého byl úvodní e-mail zaslán, byl specifikován tak, že ‚na českém Internetu nesmí žádná společnost indexovat žádný dokument, který ponese ve svém názvu výraz Zlaté stránky‘. Redakce Lupy se očekává, kdy se Mediatel ozve také jí. I tento článek má ve svém nadpisu a titulku zmíněné sousloví.

Názor právníka

Server Lupa.cz položil několik otázek k tématu právníkovi Josefu Aujezdskému z advokátní kanceláře Mašek, Kočí a spol. Odpovědi přinášíme bez redakčních zásahů a závěry z jeho poznatků necháváme na důvtipu čtenářů.

Jsou požadavky Mediatelu oprávněné?

„Společnost Mediatel, spol. s r. o. je vlastníkem slovní ochranné známky ‚zlaté stránky‘ pro třídu 35 – ‚provozování reklamní činnosti všeho druhu, zvláště nástěnné reklamy na budovách‘. Ostatní ochranné známky této společnosti stejného označení jsou kombinovanými ochrannými známkami.
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v ustanovení § 8 odst. 2 uvádí: ‚Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, … c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.‘
Otázka oprávněnosti či neoprávněnosti užití označení shodného s ochrannou známkou se tedy v našem případě odvíjí od toho, zda-li došlo k užití ve vztahu k výrobkům nebo službám, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána a od toho, zda-li jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice s tím, že užití shodného označení by zároveň nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Ohledně první uvedené varianty bychom se přikláněli k názoru, že se jednalo o užití ve vztahu k výrobkům, které nejsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. Ohledně druhé otázky není možné se závazně vyjádřit (bylo by nutné posuzovat, zda-li uvedená ochranná známka má dobré jméno v České republice atd.). Vlastník ochranné známky má samozřejmě vždy (legitimní) zájem na tom, aby nedošlo k zobecnění jeho ochranné známky.“

Jaký hrozí provozovali serveru Equichannel.cz postih, když je neuposlechne?

Případné nároky vlastníka ochranné známky samozřejmě vzniknou pouze v případě, že dojde k zásahu do jeho ochranné známky. Právě v těchto dnech (konkrétně 26. května 2006) vstoupil v platnost i v účinnost nový zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), který v této oblasti nahrazuje předchozí úpravu ohledně nároků z porušení práv k ochranné známce (§ 8 odst. 4 až 7 zákona o ochranných známkách). V zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví jsou nároky oprávněné osoby stanoveny poměrně podrobně. Obecně lze ve stručnosti uvést, že vlastník ochranné známky může vyžadovat zejména zdržení se dalšího neoprávněného užití, odstranění následků porušení, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, případně přiměřené zadostiučinění.

cif-tip-téma-foto

Znamená snad uvedený problém, že na Internetu nemůže používat slovní spojení „Zlaté stránky“ nikdo jiný než Mediatel?

Pokud by byly splněny podmínky uvedené v odpovědi na první dotaz, oprávněné užití tohoto označení je možné. Zejména tedy v případech, kdy by se jednalo o užití mimo ‚obchodní styk‘.

Odstranili byste na žádost Mediatelu sousloví "zlaté stránky" z titulku HTML dokumentu?

Autor článku

Autor pracuje ve zpravodajství televize Z1. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vystudoval žurnalistika a mediální studia.