Hlavní navigace

Nova a Big Brother: Z vulgarismů a nepřístojností se lze vyvázat

11. 10. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
Když před několika lety mluvil nebohý tehdejší ministr kultury Pavel Dostál o nedokonalostech mediální legislativy, zmínil se o tom, že regulační možnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou značně omezené. I kdybyste vysílali porno za bílého dne místo pohádky, nepřijdete o licenci, říkal tehdy. Zrušené pokuty za reality show Big Brother, která byla plná vulgarismů a nepřístojností, tuto teorii víceméně potvrzují. Nova s Big Brotherem u diváků neuspěla, ale podařilo se jí po čtyřech letech minimalizovat ztráty z pokut, které dostala.

Nova ušetří 4,5 milionu na pokutách za Big Brother

Televize Nova definitivně nebude platit pokuty za reality show Big Brother, které ji kvůli nepřístojnostem ve vysílání vyměřila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ještě v roce 2005. RRTV totiž v reakci na opakovaně prohrané soudy s Novou v této věci zastavila správní řízení o pokutách v celkové výši 4,5 mil. korun. Poslední rozsudky jsou ze 16. září 2009, kauza tedy žije už přes čtyři roky.

Délka všech sporů přitom ukazuje, že argumentace Rady v těchto případech stála na poměrně dobrém základě. Kromě záznamů z vysílání si Úřad RRTV preventivně vyžádal odborné posudky (již od první vysílané části), které měly potvrdit nebo vyvrátit neblahý vliv těchto projektů na děti a mládež. Koneckonců vulgarismy, nahotinky a jiné nepřístojnosti jsme mohli vidět v Big Brother na Nově i ve VyVolených na Primě prakticky denně, a rozhodně to nebylo vždy až po 22. hodině. Tyto jevy jsou kořením reality show a tím pravým špekem pro bulvár. I proto se bez nich žádná televize neobejde.

Nepřístojnosti patří do reality show, postup Novy je logický

Dnešní glosa nemá za cíl vytýkat Nově nepovolený doping. Po čtyřech letech se však ukazuje, že ani sebelepší argumenty regulátora nemusí přesvědčit soud o tom, že se vysílatel pohyboval za hranou zákona. A pokud se Úřad Rady dopustil byť jen menších formálních chyb v posudcích nebo v argumentech, pak se rozhodnutí soudu musí zákonitě přiklonit na stranu vysílatele.

O tom, že česká mediální legislativa je v programových otázkách bezzubá, není pochyb. Žádná televize nemůže za programový prohřešek dostat okamžitý postih. I když se v éteru odehraje něco, co zákon netoleruje, správní řízení a následné spory jsou tak dlouhé, že i pokud se sankce nakonec potvrdí, uběhne několik let. A jak ukazuje případ Big Brother, udělení pokuty ještě neznamená, že ji televize bude muset i zaplatit.

Když uznám chybu, zaplatím. Když se soudím, ušetřím.

Nova s Primou (a velcí komerční vysílatelé všeobecně) jen málokdy uznávají vlastní chyby. Je pro ně totiž výhodnější pustit se do soudní pře s regulátorem, než zaplatit pokutu. Pokud zaplatí pokutu, není cesta zpět. Pokud ale u soudu předloží lepší argumenty, nebo najdou skulinky v zákonech či nedostatky v argumentaci regulátora, mají výraznou šanci, že se pokutě vyhnou. Bez ohledu na to, zda skutečně chybovali nebo ne. Uvážíme-li, že pro komerční televize jsou prvořadé peníze, pak každý vyhraný soudní spor pro ně fakticky znamená zisk, nebo alespoň úsporu nákladů. A k té by nedošlo, pokud by respektovali regulátora a neobraceli se na soud.

Regulátor ale v tomto případě nemůže dělat o moc víc. RRTV dělá jen to, co jí zákon povoluje (respektive přikazuje). A některé body mediálního zákona se dají vyložit značně subjektivně. I díky tomu Nova s Primou často bodují u soudů. Oproti tomu v jiných zemích, zejména v Maďarsku, je legislativa mnohem přísnější.

KL22 hlasovani

V Maďarsku může regulátor i „vypnout“ televizi na jeden večer

Například maďarská televize RTL Klub kvůli nepřístojnostem v reality show musela odvysílat oznámení o porušení zákona v hlavním vysílacím čase v rozsahu několik desítek minut. Maďarský regulátor má rovněž kompetenci u obzvláště závažných pochybení nařídit přerušení vysílání až na několik hodin nebo na celý den. Pokud některé celoplošné televizi zablokujete byť jen jeden večer v hlavním vysílacím čase, znamená to pro ni obří ztráty. A případné další porušení zákona si dobře rozmyslí.

Česká ani slovenská mediální legislativa ale není tak revoluční. A jelikož komerční televize mají dobrý lobbing a dokážou prosadit své zájmy i do příslušných zákonů, nelze čekat, že by se situace v nejbližších letech změnila.

Měla by se česká mediální legislativa zpřísnit?

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.