Hlavní navigace

Porušuje Nova vládní harmonogram digitalizace, nebo ne?

15. 3. 2010
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Autor: 115393
Už čtyři analogové vysílače ve dvou krajích nevypnula v řádném termínu televize Nova. Loni v září měla ukončit analogové vysílání na chebské Zelené hoře a domažlickém Vraním vrchu, letos v únoru pak na sušickém Svatoboru a klatovském Baráku. Pokud by se prokázalo, že Nova bezdůvodně porušila vládní harmonogram televizní digitalizace, ke kterému sama dobrovolně přistoupila přede dvěma lety, hrozilo by jí odebrání licence pro zemské digitální vysílání programu Nova Cinema.

Co říká Technický plán přechodu

Nova v srpnu 2008 dobrovolně souhlasila s takzvaným Technickým plánem přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání (TPP). Ten určuje termíny spouštění digitálních a vypínání analogových televizních vysílačů tak, aby během celého tohoto procesu nedošlo v žádném z regionů České republiky k výpadkům televizního signálu a poškození některého ze čtyř analogových televizních programů, kterých se přechod na digitální vysílání týká. Za dobrovolný souhlas s TPP získala Nova právo na jednu další licenci pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání, kterou využila pro svůj filmový kanál Nova Cinema.

Dobrovolný souhlas s vládním harmonogramem digitalizace ale Novu zároveň zavazuje k dodržování termínů zahájení digitálního a ukončení analogového vysílání v jednotlivých oblastech České republiky. Termíny v TPP jsou sice orientační, protože jak start digitálního, tak vypnutí analogového vysílání může v konkrétním regionu proběhnout dříve, než je řečeno v tomto dokumentu, zároveň jsou ale nejzazšími možnými. To znamená, že později, než je určeno v TPP, se analog vypínat nesmí a vláda přímo v podmínkách harmonogramu digitalizace uvedla pro tyto případy jasné sankce. Dotknou se nějak televize Nova?

TK Nova k TPP 15.8.2008 - 2

Generální ředitel televize Nova Petr Dvořák společně s mluvčí této televize Michaelou Fričovou na brífinku s vybranými novináři. Je 15. srpna 2008 a Nova oznámila, že přistupuje k vládnímu harmonogramu digitalizace televizního vysílání v České republice. (Foto: archiv TV Nova)

Začalo to Domažlicemi

Že s vypínáním analogového vysílání televize Nova zřejmě budou problémy, bylo patrné už před více než dvěma lety, kdy si České Radiokomunikace společně s Českou televizí, Novou a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) vyzkoušely přechod na digitální vysílání na Domažlicku. Televize Nova tu nejprve svůj analogový signál vypnula, po několika týdnech jej ale znovu obnovila. Důvod? Pokud by nevyužívala analogový kmitočet po určitý počet dní, automaticky by o něj přišla navždy. Domažlické vypínání navíc proběhlo v době, kdy ještě neexistoval závazný, tedy televizemi schválený Technický plán přechodu na digitální vysílání, a tak Novu nic nenutilo analogové vysílání v tomto regionu vypínat.

Plán, tedy jeho třetí přepracovaná verze, spatřil světlo světa na jaře 2008 a televize, včetně Novy, k němu přistoupily v srpnu téhož roku. Pro Domažlice v něm byl určen termín vypínání velkých analogových vysílačů na září 2009. Ještě předtím, v dubnu 2009, mělo skončit zemské analogové televizní vysílání v Praze – konkrétně na hlavním městském vysílači na Žižkově. Zatímco žižkovský vysílač Nova loni v dubnu skutečně vypnula, při zářijovém vypínání analogového vysílání na hlavních vysílačích v plzeňské oblasti, kam spadají i Domažlice, došlo ke komplikacím. Nova nejen že nevypnula analogové vysílání pro Domažlice, ale zachovala ho i na chebském vysílači Zelená hora.

Vraní vrch celkový pohled

Domažlice s televizním vysílačem Vraní vrch v pozadí. Právě odtud přestala Nova 1. září 2007 analogově vysílat, ale koncem listopadu téhož roku toto vysílání „dočasně“ obnovila. V prosinci 2007 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyzvala Český telekomunikační úřad, aby proti Nově kvůli tomuto vysílání zakročil, jeho předseda Pavel Dvořák ale nemítl, že Nova zde může analogově vysílat až do termínu, který jí určí Technický plán přechodu. Tím termínem se stalo 30. září 2009, ale ani k tomuto datu Nova na Domažlicku analogové vysílání nevypnula. (Foto: David Rácz)

Čím Nova podmiňovala vypnutí analogu

Vraťme se ale o několik měsíců zpět, do deštivého srpna 2008. Televize Nova na poslední chvíli přistupuje k Technickému plánu přechodu a svolává vybrané novináře na brífink, kde generální ředitel Petr Dvořák vypočítává podmínky, za jakých je ochotna přistoupit k vypínání svých analogových vysílačů. Z těch nejzásadnějších jmenujme: vypínaná oblast musí mít přinejmenším stejné pokrytí digitálním signálem jako tím analogovým, diváci musí být vybaveni digitálními přijímači, a musí být dodrženy všechny aspekty Technického plánu přechodu, mezi něž patřily i definitivní vysílací kanály pro digitální síť, v níž má Nova vysílat. Právě otázka použitých vysílacích kanálů později způsobila problémy s vypínáním analogového vysílání Novy.

Teprve po srpnu 2008, tedy stvrzení vládního harmonogramu digitalizace, mohly České Radiokomunikace podepsat smlouvy s klienty své digitální sítě – celoplošného multiplexu 2. Podle očekávání mezi nimi byla i televize Nova, ale velkým překvapením bylo rozhodnutí Primy, která původně měla vysílat v digitální síti 3. Tento multiplex, jehož provozovatel, společnost Czech Digital Group, je vlastnicky propojen právě s Primou, byl už dopředu připraven na „regionalizaci“ – tedy na situaci, že se do celostátního digitálního vysílání Primy budou nadále připojovat regionální komerční televize, jak jim to umožňuje jejich licence. Vstupem Primy do multiplexu 2 se ale situace dramaticky změnila.

Stanovisko TV Nova k TPP - 15.8.2008

Podmínky televize Nova z 15. srpna 2008, kterými podmínila svůj souhlas s Technickým plánem přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání (DOC, 327kB)

Regionalizace multiplexu 2 vedla ke změně vysílacích kanálů

Rozhodnutí Primy ohrozilo nejen samotnou existenci multiplexu 3, pro který měla být hlavním klientem, ale především narušila Technický plán přechodu. Digitální síť 2, v níž se Prima ocitla vedle Novy a televize Barrandov, totiž s žádným regionálním odpojováním místních televizních studií nepočítala a nebyla ani vystavěna tak, aby to umožňovala (viz rozhovor Kamil Levinský: Prima bude muset v digitálu snížit počet regionů). V řadě míst totiž využívala takzvané jednofrekvenční sítě, kdy silné vysílače, vzdálené od sebe jen několik desítek kilometrů, vysílají na stejném kanálu. U analogového vysílání by něco takového nebylo možné, u digitálního se tím posiluje kvalita pokrytí signálem, ale hlavně se uspoří vysílací kanály, které se dají použít pro jiné služby.

Pokud by však dva vysílače v takové jednofrekvenční síti vysílaly každý jiný regionálně odpojovaný program, celou digitální síť by to „rozhodilo“. Proto bylo nutné v několika regionech najít pro digitální síť 2 jiné vysílací kanály a původně zamýšlené jednofrekvenční sítě zrušit. Tím však došlo ke změně Technického plánu přechodu, protože multiplex 2 měl najednou vysílat na jiných kanálech, než stojí ve vládním harmonogramu digitalizace. Nova přitom podmiňovala vypínání analogových vysílačů striktním dodržením tohoto plánu ve znění, v jakém k němu v srpnu 2008 přistoupila. Jakékoli pozdější změny v TPP odmítáme, řekl už tehdy generální ředitel Novy Petr Dvořák.

Kulatý stůl DZ 30.9.2008 - 4

Ředitel transformace Českých Radiokomunikací Kamil Levinský (vpravo) oznamuje 29. září 2008 na pátém Kulatém stolu DigiZone.cz v Praze, že televize Prima podepíše smlouvu na vysílání v jejich multiplexu 2. Přihlíží Leoš Pohl, předseda představenstva Czech Digital Group, v jejímž multiplexu 3 měla Prima původně vysílat. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Potíž první: náhradní kanály v Chebu

Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Už v srpnu 2009, déle než měsíc před plánovaným termínem vypnutí hlavních analogových televizních vysílačů v západních Čechách, televize Nova oznámila, že odmítá digitálně vysílat na dočasném kanálu 66 z chebského vysílače Zelená hora a později se přesouvat na definitivní kanál 35. Nova vycházela z toho, že zatímco 30. září 2009 skončí analogové vysílání ze všech velkých vysílačů v západních Čechách, digitální vysílání sítě 2, včetně Novy, poběží z chebské Zelené hory na dočasném kanálu 66, na jehož příjem si diváci upraví svoje antény. Jenže v srpnu 2010 by museli tyto antény znovu přelaďovat a upravovat na příjem z kanálu 35, protože právě na ten má digitální síť 2 na Zelené hoře přejít.

Proč multiplex 2 na Chebsku vysílá dočasně na kanále 66 a nevyužívá od začátku definitivní kanál 35? Vysvětlení je jednoduché. Kanál 35 používá pro své analogové vysílání první program České televize na poměrně blízkém chomutovském vysílači Jedlová hora, a tyto dva vysílače, pokud by vysílaly na shodném kanálu, by se rušily. Česká televize sice přistoupila na gentlemanskou dohodu s Novou, že by svoje analogové vysílání v Chomutově vypnula dříve, takže by multiplex 2 na chebské Zelené hoře mohl ještě před termínem vypínání hlavních analogových vysílačů v západních Čechách přejít na definitivní kanál 35, tato dohoda ale ztroskotala na dlouhých výpovědních lhůtách smluv s Českými Radiokomunikacemi.

Vysílač Zelená hora

Vysílač Zelená hora u Chebu, z něhož Nova nadále vysílá analogově, i když toto vysílání měla k 30. září loňského roku vypnout (Foto: http://www.in­ternetcheb.cz)

Cheb a Domažlice: souvisí spolu nějak?

Pokud by Česká televize chtěla předčasně vypnout svoje analogové vysílání na kanále 35 z chomutovské Jedlové hory, musela by na to myslet mnohem dříve a nevznést tento požadavek až loni v srpnu, měsíc před plánovaným ukončením analogového vysílání v západních Čechách. Výpovědní lhůty ve smlouvách na zajišťování analogového televizního vysílání od Českých Radiokomunikací jsou totiž příliš dlouhé a dřívější ukončení tohoto vysílání by znamenalo vyplatit firmě tučné smluvní penále. Výsledek? Nova prohlásila, že České Radiokomunikace použily pro digitální vysílání multiplexu 2 z chebské Zelené hory náhradní kanál 66 proti její vůli a tudíž svoje analogové vysílání z tohoto vysílače v závazném termínu podle TPP – tedy k 30. září 2009 – neukončí.

ČTÚ musel vzít rozhodnutí Novy jako fakt a považuje jej za technickou překážku, tudíž ho ani nelze považovat za porušení vládního harmonogramu digitalizace. Překvapivé ale je, že 30. září měla Nova ukončit analogové vysílání i na domažlickém vysílači Vraní vrch – již podruhé a definitivně. Ani to se nestalo, a Nova dodnes srozumitelně nevysvětlila, proč. Že by analogový signál z Vraního vrchu pokrýval část území, kam nedoletí digitální signál Novy z téhož vysílače, a toto území je zároveň v dosahu chebského vysílače Zelená hora, na kterém Nova podle svých slov vysílá digitálně na nechtěném kanále 66? Těžko říct. Pokračování analogového vysílání v Domažlicích by se ale už dalo považovat za porušení TPP.

Domažlice - Náměstí celek

Kolik diváků na Domažlicku sleduje analogové vysílání televize Nova z vysílače Vraní vrch? Na tuto otázku nezná odpověď ani sama Nova. (Foto: Jan Kálal)

Co hrozí za porušení harmonogramu digitalizace?

Ve chvíli, kdy některá z televizí nedodrží nejpozdější možný termín pro ukončení analogového vysílání v dané oblasti podle vládního harmonogramu digitalizace, vystavuje se nebezpečí sankce ze strany ČTÚ, ale i Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Telekomunikační úřad by měl takové televizi zvýšit poplatky spojené s využíváním vysílacího kanálu na třicetinásobek původní ceny. Pokud by televize pokračovala v tomto analogovém vysílání i po termínu, určeném pro vypnutí všech analogových vysílačů a dokrývačů v dané oblasti (u Sušice jde o listopad 2011), zvýšil by se tento poplatek na stonásobek hodnoty před plánovaným termínem vypínání analogu.

ČTÚ by měl o porušení harmonogramu digitalizace informovat také RRTV, která by na základě jeho doporučení zahájila s příslušnou televizí správní řízení o odebrání takzvané kompenzační licence pro celoplošné zemské digitální vysílání bonusového programu, získané za dobrovolný souhlas s vládním nařízením o přechodu na digitální vysílání. V případě Novy jde o filmový kanál Nova Cinema a jeho oprávnění pro vysílání v digitální síti 2. Vysílací rada ale takové správní řízení nemůže zahájit sama od sebe, musí počkat na vyjádření ČTÚ. A telekomunikační úřad zase musí prošetřit, zda to byla Nova, kdo porušil harmonogram digitalizace, nebo zda naopak nebyly porušeny podmínky TPP, za jakých by se mělo vypínat analogové vysílání na konkrétním vysílači.

Kateřina Kalistová

Odebrat Nově licenci pro filmový kanál Nova Cinema? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si podle předsedkyně Kateřiny Kalistové počká na vyjádření Českého telekomunikačního úřadu, zda Nova vůbec porušila Technický plán přechodu na digitální vysílání. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Nova nevypnula analog ani v Sušici a Klatovech

Zatímco „chebskou příhodu“ se zachováním analogového vysílání Novy vyhodnotil ČTÚ jako technickou překážku a nechal ji bez sankce, a k pokračování analogového vysílání Novy na Domažlicku se raději nevyjadřuje, další podobný postup Novy na Sušicku a Klatovsku ho nenechal chladným. Nova měla, stejně jako Česká televize a Prima, ukončit analogové vysílání na obou velkých vysílačích sušické oblasti k poslednímu únoru letošního roku. Jenže tak neučinila a svůj krok odůvodnila tím, že nebyly naplněny podmínky TPP pro vypínání analogu. Dlouho nebylo jasné, v čem je problém. Teprve koncem minulého týdne vydal ČTÚ v rámci svojí měsíční monitorovací zprávy za únor 2010 informaci, že Nova opět odmítá vysílat digitálně na Sušicku na jiném kanálu, než jí původně určil harmonogram digitalizace.

A skutečně, v TPP, který Nova podepsala předloni v srpnu, se pro digitální síť 2 počítalo v Sušici s kanálem 39, a sušický vysílač Svatobor měl vytvořit jednofrekvenční síť s dalšími dvěma vysílači Mařský vrch u Vimperka a Kleť u Českých Budějovic. Ve skutečnosti ale multiplex 2 vysílá na Sušicku na kanálu 48. Důvod je nasnadě: opět jde o technické zajištění regionálních vstupů místních televizí do celostátního programu Primy, které by při použití kanálu 39 a jednofrekvenční sítě tří vysílačů nebylo možné. České Radiokomunikace jako operátor sítě požádaly ČTÚ o náhradní kanál a s jeho svolením jej také použily. Digitální síť 2 začala na novém a definitivním kanálu 48 vysílat loni v září, ale Nova se proti tomu ozvala až letos v únoru, kdy měla vypnout svoje analogové vysílání v této oblasti.

Svatobor a Sušice

Také ze sušického vysílače Svatobor vysílá Nova analogově i po termínu, kdy toto vysílání měla vypnout (Foto: archiv)

Někdy to Nově vadí, jindy ne

Zajímavé je, že ani v případě definitivního vysílacího kanálu digitální sítě 2 v Chebu, tedy kanálu 35, který Nova tak vehementně prosazuje a nevypnula zde kvůli němu svoje analogové vysílání, TPP s tímto kanálem původně také nepočítal. V dokumentu, který Nova odsouhlasila předloni v srpnu, je pro celou západočeskou oblast určen vysílací kanál 48, na němž vysílá digitální síť 2 z vysílačů Krašov a Vraní vrch. Jak je možné, že v jednom případě Nova prosazuje řešení, které odporuje TPP, a v druhém striktně požaduje dodržení tabulkových čísel vysílacích kanálů? Těžko říct. Nova se k otázkám nedodržování termínů vypínání analogového vysílání na Chebsku, Domažlicku, Sušicku a Klatovsku, které jí server DigiZone.cz opakovaně zaslal, nevyjádřila.

ČTÚ přitom ve své únorové měsíční monitorovací zprávě o stavu telekomunikačního trhu píše, že využitím jiného vysílacího kanálu pro digitální síť 2 na Sušicku nedošlo k žádným změnám v pokrytí signálem této sítě oproti stavu, kdy by byl použit původně plánovaný kanál 39. Pokud by jiný rádiový kanál nebyl využit, došlo by k neodůvodněné diskriminaci provozovatelů vysílání s regionální licencí, jejichž programy jsou ve vysílací síti šířeny. Radiové kanály uvedené v TPP byly naplánovány ještě před uzavřením dohod mezi operátorem vysílací sítě 2 a jednotlivými provozovateli vysílání. Vzniklá situace je tedy důsledkem nepředpokládaného zařazení programu Prima do vysílací sítě 2, které však ČTÚ musí při vlastní realizaci přechodu respektovat, vysvětlil úřad.

Pavel Dvořák - ČTÚ

Český telekomunikační úřad zatím nezaujal k postupu televize Nova jasné stanovisko. Podle svého předsedy Pavla Dvořáka však bude spolupracovat s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, které sdělí svoje rozhodnutí. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Hraje roli i nižší výkon sušického vysílače?

Vedle jiného vysílacího kanálu digitální sítě 2 by v rozhodování Novy o zachování analogového vysílání na Sušicku i po termínu, kdy toto vysílání měla vypnout, mohl hrát i nižší výkon vysílání sítě 2 ze sušického vysílače Svatobor. Multiplex 2 by odtud měl vysílat výkonem 100 kW, ale kvůli obavám z rušení vysílání v sousedním Rakousku využívá výkon 71 kW a směrem k rakouským hranicím je jeho signál utlumen. České Radiokomunikace kvůli tomu dokonce šíří signál multiplexu 2 ze samostatné vysílací antény na vysílači Svatobor, která je odlišná od té, z níž plným výkonem 100 kW vysílají digitální sítě 1 a 3. To se může odrazit i na pokrytí oblasti signálem digitální sítě 2.

České Radiokomunikace ale tvrdí, že rozdíl v pokrytí mezi všemi třemi digitálními sítěmi ze sušického Svatoboru je i přes odlišné výkony takřka totožný. Odchylky lze podle mluvčí společnosti Marie Fianové zaznamenat jen v místech s velmi slabým signálem, kde je problematické naladit i digitální sítě 1 a 3. I to by však mohlo Nově stačit k odůvodnění, proč svoje analogové vysílání ze Svatoboru a klatovského vysílače Barák nevypnula. ČTÚ by poté musel provést ještě jednou a důkladněji měření intenzity signálu v celé sušické oblasti a porovnat ho s intenzitou a dosahem signálu analogového vysílání Novy, aby doložil, že digitálně tato televize pokrývá oblast přinejmenším stejně, jako analogově.

Mux 1 - pokrytí Sušice Svatobor

Mapa teoretického pokrytí digitálních sítí 1 a 3 ze sušického vysílače Svatobor. Úplně totožnou mapu používají České Radiokomunikace i pro multiplex 2, byť oproti dvěma zmíněným sítím vysílá výkonem nižším o 29 kW. (Zdroj: České Radiokomunikace)

ebf - partner 1

Ukazuje se, že TPP dodržet nejde

Celý příběh výměn vysílacích kanálů digitální sítě 2 ve vládním harmonogramu digitalizace a neochota Novy vypínat svoje analogové vysílání už na čtyřech středně a vysoce výkonných vysílačích na západu Čech ukazují, že přes veškerou snahu není možné dodržet všechny podmínky vládního harmonogramu digitalizace v podobě, v jaké jej v srpnu 2008 schválily komerční televize Nova a Prima. Už jen proto, že digitální síť 2 má oproti původní verzi TPP dvojnásobný počet základních vysílačů, místo třinácti je jejich šestadvacet. A pokud TPP počítá pro všechny digitální vysílače velkého výkonu v konkrétní územní oblasti s jedním vysílacím kanálem, Českými Radiokomunikacemi nově přidané vysílače tento požadavek nereflektují.

Oproti původnímu plánu bude digitální síť 2 vysílat třeba z libereckého Ještědu, a to na kanálu 52. Ještěd spadá pod územní oblast Trutnov, kde mají všechny silné vysílače multiplexu 2 vysílat na kanále 61. Do stejné oblasti spadá i pardubický vysílač Krásné, ale ten bude digitální síť 2 šířit na kanálu 39. Bude Nova protestovat i proti těmto změnám v harmonogramu digitalizace, které už dříve odsouhlasila při podpisu smlouvy s Českými Radiokomunikacemi? Nevypne kvůli nim svoje analogové vysílání v Liberci a Pardubicích? A kdo nakonec zaplatí třicetinásobně zvýšené poplatky za využívání vysílacích kanálů pro analogové vysílání Novy na vysílačích, kde už tato televize analogově vysílat neměla? Nova tvrdí, že je bude požadovat od státu. Zdá se, že nás čeká ještě pěkná polízanice.

Kdo vlastně porušil Technický plán přechodu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).