Hlavní navigace

Považují firmy IP telefonii za kvalitní?

22. 9. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Agentura Digimark vydala v červenci studii „IP telefonie v českých firmách 7/2009“, která vznikla na základě průzkumu z června 2009, jehož se zúčastnilo 1974 respondentů z českých firem. Tato studie navazovala na předchozí výzkumy o IP telefonii od roku 2006, což umožnilo ukázat trendy, ke kterým této oblasti dochází. V tomto článku ukazujeme, jaké jsou názory firem na kvalitu IP telefonie.

Odkaz na studii IP telefonie v českých firmách 7/2009

Respondenti odpovídali ve výzkumu na následující otázku:

Jaké jsou vaše názory na IP telefonii?

přičemž jedna z hodnocených charakteristik byla:

Volání je dostatečně kvalitní: ano – spíše ano – spíše ne – ne

Pojem IP telefonie nebyl ve výzkumu blíže definován, ačkoliv je (pro odborníky a především čtenáře Lupy) samozřejmé, že IP telefonie má mnoho podob. Pojem „IP telefonie“ byl záměrně ponechán v této vágní podobě, přičemž byla dále ve výzkumu kladena otázka, o jaké formě IP telefonie firmy (případně) uvažují a jakou formu již v současné době využívají. Respondenty výzkumu byli lidé z firem všech velikostí, od těch nejmenších do 5 zaměstnanců po největší firmy. Různorodé bylo také zastoupení různých pozic v rámci firmy.

Následující graf ukazuje základní rozdělení odpovědí na uvedenou otázku:

IP telefonie graf 1

Většina respondentů z firem (56 %) se tedy domnívá, že volání přes IP telefonii je „spíše kvalitní“, za kvalitní VoIP považuje 23 % firem. Za nekvalitní považuje volání přes IP telefonii v součtu 21 % firem, což je poměrně vysoké číslo.

Je však třeba si uvědomit, že tento graf vypovídá skutečně pouze o názorech respondentů z firem, kteří mají často slabší technické znalosti a obsahuje mínění všech respondentů – jak těch, kteří IP telefonii „fandí“, tak také těch, kteří ji považují za zcela zbytečnou a o její implementaci ve firmě neuvažují. Výsledky v tomto grafu tak vypovídají především o všeobecném mínění o IP telefonii a ne o její skutečné kvalitě – IP telefonie má také mnoho podob, od velmi kvalitních až po volání přes Skype. Je jasné, že IT manažeři mají na IP telefonii lepší názor než např. majitelé malých firem, toto srovnání zde z důvodu rozsahu článku neuvádíme. Uvedená čísla je třeba chápat jako průměry pro firmy všech velikostí a různých pozic v rámci firmy.

V dalším grafu ukazujeme trend názoru na IP telefonii od roku 2006:

IP telefonie graf 2

Vidíme, že od roku 2006 do roku 2008 se názor firem na kvalitu VoIP spíše zhoršoval, zatímco za poslední rok došlo k mírnému zlepšení. V roce 2008 se v součtu 24 % respondentů domnívalo, že IP telefonie není dostatečně kvalitní, zatímco v roce 2009 to bylo 21 %.

Zajímavý pohled pak podává graf, který dělí názor na kvalitu IP telefonie podle současného používání a zájmu o IP telefonii:

ICTZ_2022_EARLY

IP telefonie graf 3

V grafu vidíme, že nejpozitivnější názor na IP telefonii mají respondenti z firem, kde je využívána „plnohodnotná VoIP“, tzn. volání přes IP telefony, IP bránu nebo připojení ústředny přes IP – v součtu 94 % respondentů z těchto firem považuje volání za kvalitní. Z firem, které používají PCtoPC IP telefonii (většinou Skype jako doplněk volání), považuje VoIP za kvalitní v součtu 85 % respondentů. U firem, které o nějaké formě IP telefonie teprve uvažují, považuje tuto službu za kvalitní v součtu 83 % respondentů. Naopak je vidět, že u respondentů z firem, kde se o IP telefonii vůbec neuvažuje, považuje volání přes IP za nekvalitní v součtu 42 % respondentů.

Je tedy vidět, že hodnocení firem kvality IP telefonie se opírá do značné míry o vlastní zkušenosti s tímto typem volání. PCtoPC IP telefonie a především Skype mohou mnohdy „prošlapat“ cestu plnohodnotným typům VoIP, zároveň však mohou některé firmy odradit, jelikož část uživatelů PCtoPC volání získává s voláním „přes Internet“ špatnou zkušenost. Je třeba si uvědomit, že ve většině především menších a středních firem nerozhodují odborníci, nýbrž primárně majitelé firem a pro tyto je „volání přes Internet“ či „IP telefonie“ jedna kategorie, v rámci které už nerozlišují různé typy volání. Osvěta mezi firmami je tak neustále na místě, pouze vyšší znalosti lidí z firem o IP telefonii mohou pomoci jejímu většímu rozšíření.

Anketa

Používáte při své práci IP telefonii?

Autor článku

Autor. Pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU v Brně a ve společnosti Digimark.