Hlavní navigace

Rychlý legislativní rytmus v předvolební době a novela zákona o elektronických komunikacích

23. 7. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Tuto středu byl senátem schválen vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích, který kromě přechodu na DVB-T2 řeší i práva spotřebitelů.

Mimo aktuálně velmi zmiňovaný přechod na DVB-T2 cílí novela na jedno z důležitých vládních předvolebních témat, a sice posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací. 

ANALÝZA: Jaká jsou hlavní úskalí schválené diginovely zákona o elektronických komunikacích?

Zejména s ohledem na tuto problematiku pak byla novela v legislativním procesu projednána ve zkrácených lhůtách a nyní již v ideálním případě chybí pouze podpis prezidenta, aby změna zákona začala platit a později nabyla účinnosti.

Minulou úpravu řešila i Evropská komise

Rozhodně lze přiznat jistou část pravdy kritikům jedné z předchozích zásadnějších novelizací tohoto zákona, ke které došlo v roce 2014 a která technicky v některých ohledech zhoršila postavení zákazníků – uživatelů vůči operátorům. Situace dospěla tak daleko, že tato úprava zaujala i Evropskou komisi, která Českou republiku ve vztahu k této věci začala prověřovat.

K TÉMATU: Senátoři dali zelenou druhé vlně digitalizace. Která ustanovení ZEKu jim nejvíce vadila?

Aktuální novela chce nejpalčivější problém vyřešit konkrétně tak, že povinnou součástí smlouvy s operátorem bude muset být ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy, a dále účastník musí být informován o svém právu odstoupit od smlouvy bez sankce.

Novela jako součást předvolební kampaně

Zásadní otázka v tomto případě ovšem zní, zda náprava neutěšeného stavu v nějaké oblasti regulace má probíhat jako reakce na necitlivá veřejná prohlášení ministra, nebo jako součást předvolební atmosféry.

Cloud 22 temata


Foto: PSP ČR

Senátoři nakonec schválili sněmovní verzi tzv. diginovely.

Jednou z hlavních hodnot kvalitního zákonodárce by měla být především stabilita a předvídatelnost pravidel, kterými zatěžuje adresáty právních norem. V předvolební atmosféře a při absenci odborné fundované diskuze nad konkrétní problematikou lze úspěšně pochybovat, že nová úprava bude jednak technicky kvalitní, a hlavně že nebude předmětem dalších nutných změn v ne příliš vzdálené budoucnosti.

Obávám se tedy, že otázka pravidel ve vztahu k elektronickým komunikacím se nám opět v brzké době vrátí. Nezbývá než doufat, že to bude v atmosféře, kdy bude možné problém řešit především po technické a právní stránce bez zbytečného politického tlaku.

Autor článku

Autor je partnerem a vedoucím týmu soukromého práva společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v kanceláři Ambruz & Dark pracuje od roku 2003.