Hlavní navigace

Španělská podpora k uvolnění pásma 700 MHz je další špatnou zprávou pro ČR

5. 6. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Antena 3
České operátory terestrického vysílání, kteří nadále doufají, že jim stát proplatí náklady na provoz přechodových sítí v DVB-T2, zřejmě nepotěší, že Španělsko takový provoz zvažuje také. Nicméně nehodlá na něj nijak přispět z veřejných peněz.

Evropská komise k dnešnímu datu vydala celkem tři rozhodnutí ohledně veřejné podpory týkající se uvolnění pásma 700 MHz. Konkrétně schválila plány Francie (rozhodnutí zn. SA.42680 z roku 2016, které je zmíněno v třídílném článku z července 2018), Německa (SA.47258, viz článek z února 2019) a nejnověji Španělska (SA.51079 z dubna tohoto roku).

Tématem tohoto článku je právě posledně jmenované rozhodnutí, a to zejména s ohledem na pokračující snahy České republiky dosáhnout v Bruselu schválení plánu pro veřejnou podporu související s uvolněním pásma 700 MHz a přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Jak šel čas

Obdobně jako u předchozího článku týkajícího se Německa začněme pro pořádek shrnutím časového průběhu obou schvalovacích procesů.

Notifikační proces byl Španělskem zahájen v listopadu 2018, a to bez absolvování přípravného, tzv. pre-notifikačního, procesu. V průběhu schvalování zaslala Evropská komise Španělsku v období 7. prosince až 14. února celkem čtyři žádosti o doplnění informací. Šlo o sady otázek, které byly Španělskem zodpovězeny obratem (vždy do jednoho měsíce, v případě poslední žádosti dokonce stejný den). Komise v této věci definitivně rozhodla 12. dubna 2019, tedy do pěti měsíců.

Oproti tomu plány České republiky jsou po 2,5 (!) letech nadále ve stadiu pouhé pre-notifikace. Můžeme jenom hádat, kdy (či spíše zda vůbec) bude formální notifikace v této věci zahájena.

Co v rozhodnutí není

Za zmínku stojí především to, že v tomto rozhodnutí EK se vůbec nevyskytuje termín „DVB-T2“. Toto rozhodnutí tedy spolu s dříve analyzovaným rozhodnutím k Německu potvrzuje závěr, že uvolnění pásma 700 MHz a případné zavádění nových vysílacích formátů v terestrice (jako např. DVB-T2) jsou dva na sobě nezávislé procesy. 

Podle posledních zpráv Španělsko připouští možnost, že některé terestrické multiplexy na DVB-T2 časem přejdou, ale tento vysílací standard nehodlá v terestrice zavádět jako zákonnou povinnost. Takový prozíravý a spotřebitelsky ohleduplný přístup vlády mohou české domácnosti Španělům jenom závidět.

České operátory terestrického vysílání, kteří nadále doufají, že jim stát proplatí náklady na provoz přechodových sítí v DVB-T2, zřejmě nepotěší, že Španělsko takový provoz zvažuje také – nicméně nehodlá na něj nijak přispět z veřejných peněz (čl. 10). Je to evidentně poučení z problémů, do kterých se tato země historicky dostala v souvislosti s dotacemi na provoz přechodových sítí při uvolňování pásma 800 MHz. Tehdy v Bruselu narazila.

V neposlední řadě rozhodnutí neřeší proplácení nákladů na adaptaci vysílacích zařízení (čl. 9), které jsou předmětem separátního řízení.

Co komise schválila?

Španělská veřejná podpora schválená Evropskou komisí směřuje na adaptaci nebo výměnu zařízení pro příjem televizního signálu. Konkrétně pak na bytové domy vybavené společnými televizními anténami, neboť některé by (na rozdíl od individuálních antén) nebyly po vypnutí terestrického vysílání v pásmu 700 MHz schopné plnohodnotného příjmu televizního signálu. Španělsko odhaduje, že počet dotčených domů dosáhne 800 tisíc (z celkového počtu 1,4 milionu). Celkový rozpočet pro tento dotační program je 150 milionů eur.

Klíčovými principy veřejné podpory schválené komisí jsou jednak:

  1. soulad s textem příslušného evropského rozhodnutí, které v čl. 6 výslovně uvádí, že kompenzovat lze přímé náklady, zejména koncových uživatelů (= domácností), a potom 
  2. technologická neutralita (velmi srozumitelně shrnuta v čl. 56). 

Technologická neutralita je v záměru Španělska zajištěna tak, že dotčené domy mohou využít příslušnou dotaci buď pro technické úpravy STA, nebo pro nahrazení STA jakoukoliv jinou technologií příjmu televizního signálu. 

V této souvislosti zaujme i výslovné konstatování, že není rozhodující, že v těchto jiných platformách může být rozsah programů užší než v (bezplatné) terestrice a že tyto platformy mohou (na rozdíl od bezplatné terestriky) vyžadovat platbu předplatného. Technologickou neutralitou je zajištěno, že veřejná podpora nezlepší tržní pozici žádné z technologií dostupných na trhu.

Implikace pro záměry české vlády

Ve Španělsku je terestrické vysílání dominantní technologií pro příjem televizního signálu. V tomto ohledu se nabízí jasná paralela s Českou republikou. Tímto bohužel veškeré paralely končí, neboť na rozdíl od Španělska, které se poučilo z dříve prohraných bitev o protežování terestriky, česká vláda svým plánem masivní veřejné podpory pro soukromé operátory pozemního vysílání a nulové podpory pro domácnosti usiluje o výjimku z principu technologické neutrality. 

Content tip EARLY

Šance, že by tento záměr mohl po 2,5 letech bezvýsledných snah vyjít, jsou (naštěstí) mizivé. Špatnou zprávou pro dotčené české domácnosti ovšem zůstává, že DVB-T v celoplošném vysílání zřejmě nevratně skončí, přičemž se (na rozdíl od Španělů a Francouzů) pravděpodobně nedočkají kompenzování alespoň části z celkových pěti miliard nákladů vyvolaných tímto ničím a nikým nevynuceným rozhodnutím české vlády.

Autor je členem představenstva České asociace satelitních operátorů, která hájí společné zájmy svých členů v oblasti rozvoje, podpory a provozování satelitního vysílání.

Autor článku

Autor je členem představenstva České asociace satelitních operátorů z.s., která hájí společné zájmy svých členů v oblasti rozvoje, podpory a provozování satelitního vysílání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).