Hlavní navigace

VoIP pro domácnosti se začíná dostávat do obrátek

28. 7. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nabídka VoIP služeb pro domácnosti se začíná v ČR zahušťovat. Nejnovějším přírůstkem je služba VoIPEX společnosti IPEX, který ovšem bude nabízet službu nejen svým uživatelům Internetu, ale také libovolným zájemcům o internetovou telefonii. Zatím je cena balíčku s hardware pro telefonování a kredit pro volání takřka rovná ceně balíčku.
Zatímco velcí poskytovatelé připojení přes ADSL či kabelový Internet své nabídky pro domácí uživatele teprve připravují, na trhu již funguje řada firem, které umožňují využívat Voice over IP (VoIP) neboli telefonování přes Internet bez ohledu na poskytovatele připojení. Asi nejznámějším operátorem je Fayn, ovšem na českém trhu jsou i další služby, které nejsou vázány na využívání připojení od konkrétního ISP – Viphone, Softphone, 802.VOX a další. Samozřejmou výhodou těchto služeb je nahrazení pevné linky internetovým voláním včetně příchozího čísla v rámci ČR, bez ohledu na to, zda ISP sám tyto služby nabízí, a také je pochopitelně možné „mobilní“ využití služeb všude tam, kde je dostatečně kvalitní připojení k Internetu (tzn. s dostatečnou propustností a nízkou latencí – v praxi je potřeba zhruba 30–40 kbit/s pro každý směr podle toho, jak kvalitní softwarové řešení je použité – čím lepší řešení, případně hardwarový telefon, tím nižší nároky na přenosové pásmo).

Nejnovějším přírůstkem je služba VoIPEX, využívající standardu SIP, provozovaná firmou IPEX. IPEX je internetový poskytovatel, ovšem službu postavil jako otevřené řešení, které může využít uživatel libovolného technologicky vyhovujícího připojení k Internetu (podobně fungují služby Viphone či 802.VOX, jejichž provozovatelé jsou rovněž ISP). Poměrně zajímavý přístup zvolil IPEX pro zavedení své služby – pro zájemce o vyzkoušení služby nabízí snadnou možnost zřízení služby i s příchozím telefonním číslem a dostatkem kreditu pro testování, pro vážné zájemce pro změnu připravil celkem příjemné baličky, kombinující služby a hardwarové vybavení. Mimochodem pro své stávající zákazníky, využívající připojení k Internetu, chystá IPEX formu „bundlu“, kdy bude například k měsíčnímu paušálu za ADSL nabízet minuty zdarma, přesnější informace však zatím nejsou k dispozici.

Konkrétně pro zájemce o vyzkoušení služby, ať již vlastníky hardwarového telefonu, podporujícího SIP, nebo pouze řešení využívajícího počítač, nabízí možnost zřízení služby na 14 dní s příchozím telefonním číslem a 50 korunami kreditu pro placené volání (volání jiným uživatelům služby či uživatelům jiných SIP služeb, se kterými má IPEX peering, je zdarma), přičemž platba se provádí prostřednictvím Premium SMS v ceně 50 korun. Je to trošku jiný přístup, než má například Fayn (který dá každému zájemci pět minut volání do pevné sítě na vyzkoušení zdarma), ovšem pro seriózní vyzkoušení se zdá být vhodnější (50 korun může být až 50 minut volání do pevné sítě). Pokud uživatel bude chtít službu nadále využívat, může přejít na libovolný ze standardních „tarifů“, lépe řečeno balíčků.

Tyto balíčky jsou v daný okamžik tři, jeden čistě „softwarový“ a dva zahrnující rovněž hardware pro volání. Nejlevnější balíček za 500 korun (včetně DPH) zahrnuje kromě aktivace služby (zákazník si vždy může vybrat z několika nabízených telefonních čísel v rámci kraje, který si zvolí) kredit 500 korun pro volání, platnost kreditu je šest měsíců. Pro volání je v tomto případě využíván program X-Lite od firmy Xten, který je dostupný zdarma přímo od výrobce (dostupný pro Win, Linux, Mac OS X). Stejně tak lze využívat libovolný jiný SIP kompatibilní software či samozřejmě hardware. Druhý balíček stojí 1200 korun (s DPH) a kromě samotné služby zahrnuje kredit 1000 korun, platný půl roku, a USB telefon K-1000 od firmy Welltech. A třetí balíček stojí 3500 korun (s DPH) a opět kromě služby to představuje kredit 3000 korun (platný rovněž půl roku) a především IP telefon Grandstream BudgeTone 102 (podle poskytovatele se jedná o akční nabídku pro prvních 500 zájemců). Každý balíček je podle představ provozovatele směřován na jiné uživatele, od mobilních uživatelů, kteří si vystačí se softwarovým řešením, přes uživatele, kterým nevadí závislost služby na spuštěném PC, až po zákazníky vyhledávající kompletní náhradu za pevnou linku bez bezprostřední závislosti na PC. K tomu lze za příplatek zvolit buď lepší telefon (Grandstream GPX-2000, příplatek 1000 korun u nejvyššího balíčku), nebo převodník pro stávající analogový telefon Grandstream HandyTone 286, v tom případě je příplatek 500 korun u nejvyššího balíčku nebo 2690 korun k sadě v hodnotě 1200 korun.

Jak již bylo řečeno, služby zahrnují určitý kredit. Z toho vyplývá, že jsou řešené pre-paid systémem, tedy předplatným, podobně jako u předplacených karet mobilních operátorů. Aby zákazník mohl volat, musí mít nejdříve „nabito“, z toho však vyplývají i výhody, jako je absence pravidelného měsíčního vyúčtování, které by bylo nutné platit. Mimochodem služba nemá žádný měsíční paušál, pokud tedy měsíc netelefonujete, nestojí vás to nic – je však nutné dbát na to, že kredit je potřeba vyčerpat do určité doby (přesné datum má uživatel k dispozici v informačním rozhraní, kde je viditelné i vyúčtování hovorů a pod.). Pokud by hrozilo propadnutí kreditu, lze účet dobít nejnižší možnou částkou 500 korun (k tomu provozovatel přičítá čtyřprocentní bonus), což prodlouží platnost kreditu opět o dalšího půl roku. Dá se říci, že provozovatel si tímto poněkud ošetřuje, že uživatel nebude využívat telefon pouze pro příchozí hovory, resp. pokud nebude vůbec volat, musí počítat s faktickým paušálem 83 Kč/měsíc. Pokud by se někomu podařilo nechat si kredit propadnout, ještě po určitou dobu lze telefon používat pro příchozí hovory a následně stále lze číslo „reaktivovat“ dobitím účtu.

Jelikož se dá předpokládat, že nejvíce zákazníků v případě této služby zaujme kombinace IP telefon + kredit, krátce se zastavíme u přístroje Grandstream BudgeTone 102, který IPEX nabízí. Tento přístroj nalezneme také v nabídce jiných SIP operátorů – jedná se o relativně jednoduchý telefon, který lze snadno použít jako náhradu za běžný telefonní přístroj. Nemá žádné speciální funkce, za zmínku stojí možnost vlastních vyzváněcích tónů či hlasitý hovor. Využití za firewallem či NATem je poměrně bezproblémové, pokud tedy máte ADSL či kabelový Internet a využíváte router, který přiděluje IP přes DHCP, telefon bude bez problémů fungovat (pokud není firewall nastaven příliš paranoidně). Nabídka IP telefonního přístroje (byť vcelku jednoduchého) a velkého kreditu je poměrně zajímavá, zákazník defacto může výraznou část toho, co zaplatí za balíček včetně telefonu, provolat. Na telefon a samozřejmě i služby VoIPEXu se podíváme podrobněji v samostatné recenzi.

Tím se dostáváme k cenám volání. Ty jsou poměrně jednoduché: volání po Internetu je zdarma (kam přesně lze volat zdarma kromě tísňových linek, si řekneme za chvíli), volání na běžnou pevnou linku v ČR stojí vždy 1 Kč/min bez DPH (1,19 Kč vč. DPH), účtování je 60+60 (vždy po minutě), volání na mobily 4,50 Kč bez DPH (5,40 Kč včetně DPH), tarifikace je 60+30 (první minuta celá, dále po 30sekundových intervalech). Vyšší ceny jsou za volání do sítí některých ministerstev a Českých drah (poznají se podle předvoleb 972–4), na linky 8×x a také na různé operátorské služby, jako jsou informace o telefonních číslech, T-Mobile a Eurotel Asistent (kde se platí 25 Kč/minutu a platí se vždy rovnou za první dvě minuty, bez ohledu na délku volání) a další. V případě mezinárodního volání stojí většina obvyklých zemí 2 Kč/min nebo 4 Kč/min (bez DPH) při volání na pevné linky, na mobilní čísla může být volání dražší. Konkrétní ceny jsou samozřejmě k dispozici na stránkách poskytovatele, a pokud si uživatel není jist, může použít „kalkulačku“ na titulní stránce VoIPEXu. Bohužel právě tato služba, která by měla snadno udělat jasno, vnesla naopak při zkoušení větší chaos – pro několik zahraničních mobilních čísel byla zobrazena cena 9 Kč/min (bez DPH), i když podle ceníku spadají do pásma 6,50 Kč/min (bez DPH). Snad je problém na straně kalkulačky a ne chyba v ceníku.

Porovnání cen s ostatními VoIP operátory není zcela triviální, neboť řada z nich má poměrně specifický přístup k účtování – například Fayn má dva tarify, Fayn Free a Fayn, kdy Fayn Free neplatí měsíční poplatek, ale má vyšší ceny volání (2 Kč/min na pevné linky, 6 Kč/min mobily), Fayn stojí 89 Kč/měsíc a ceny jsou 0,65–1,50 Kč/min za volání na pevné linky a 4,50 Kč/min na mobil, ovšem kupříkladu Viphone má nejnižší tarif 499 Kč/měsíc, obsahující 500 minut volání na pevné linky zdarma, a 3,99 Kč/min při volání na mobilní telefony. Snazší je porovnání s tarify Českého Telecomu – tarif Telefon Standard, který má měsíční paušál 276 korun (a nelze tento paušál nijak provolat…), má následující ceny: 1,33/0,63 Kč/min pro místní volání ve špičce/mimo špičku, 2,68/1,34/0,9­5/0,63 Kč/min za meziměsto ve špičce/večer/v no­ci/o víkendu, volání na mobil stojí 5,46 Kč/min vždy. Kupříkladu ceny Českých radiokomunikací, o jejichž službě ADSL + analogové hlasové služby jsme psali minulý týden, jsou 1,15/0,60 Kč/min místní ve špičce/mimo špičku, 1,80/0,90 Kč/min pro dálková volání ve špičce/mimo špičku (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH). Z toho vyplývá, že VoIPEX není vždy nutně nejlevnější, ovšem ve špičce nabízí poměrně konkurenceschopné ceny, a zaujme, zvláště při porovnání s některými tarify, jednoduchostí – 1 Kč/min vždy.

ebf - témata 1

Jak již však bylo řečeno, poměrně zajímavá je možnost telefonování zdarma (a to i jinam než na linky 800 xxx xxx nebo na technickou podporu na čísle 844). Bohužel se služba VoIPEX nemůže rovnat počtem uživatelů nejpopulárnějšímu Skype (už minimálně proto, že počet uživatelů Skype pravděpodobně mnohonásobně překračuje počet obyvatel ČR), ovšem díky použití standardu SIP lze snadno vytvářet propojení mezi sítěmi různých operátorů, a jelikož všechna data tečou přes Internet, je komunikace v tomto případě zdarma. Zatím však neexistuje jednotný plně automatický a transparentní systém pro volání mezi jednotlivými SIP operátory, provozovatel VoIPEXu se proto dohodl na vzájemném nastavení propojení s následujícími firmami: CESNET (který obhospodařuje IP telefonii pro univerzity, vysoké školy a AV ČR), Mattes AD (síť 802.cz), OpavaNet, LAM Plus (Vasesit.cz), 4Consult (Slovensko), Free World Dialup Jeffa Pulvera a SIPphone – projekt Gizmo. Při volání na čísla v těchto sítích je komunikace zcela zdarma, a IPEX doufá, že se podaří domluvit propojení i s dalšími sítěmi, založenými na standardu SIP. Otázkou bude, jak se zachovají velcí operátoři, zda nebudou chtít raději vydělávat na poplatcích za odchozí a příchozí hovory, a nebudou se tedy zdráhat zapojit do takovéhoto peeringu.

Jak již bylo řečeno, služba VoIPEX není rozhodně první službou podobného typu, není ani službou jednoznačně nejlevnější, přesto se dá předpokládat, že i díky poměrně sympatické nabídce balíčku volání s telefonem, kdy je možné skoro celou cenu balíčku provolat a telefon mít skoro zdarma, si získá své příznivce a zákazníky. V brzké době se dá očekávat nástup dalších poskytovatelů telefonních služeb, jak z řad nezávislých operátorů, tak především ISP, kteří budou moci důrazněji tlačit nabídku svým zákazníkům, a tak vznikne ještě větší tlak na různé nabídky operátorů a samozřejmě ceny. Uvidíme však ještě, zda se podaří šířeji realizovat myšlenku propojování SIP sítí, a umožnit tak zákazníkům nejen snížení cen, díky využití technologie VoIP, ale i reálné volání zdarma mezi větší masou lokálních zákazníků.

Používáte VoIP?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).