Hlavní navigace

ČVUT končí spolupráci s Huawei. V Ostravě si vysoká škola partnerství s Číňany chválí

14. 2. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Řada českých vysokých škol navázala spolupráci s čínskou firmou Huawei. Po varování NÚKIB teď řeší, jak se k partnerstvím postavit.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) se rozhodlo nepokračovat ve spolupráci s čínskou společností Huawei. Ta na katedře telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechnické začátkem října loňského roku zprovoznila laboratoř Safe City Lab, jejímž účelem bylo možné zkoušet si různé prvky takzvaného chytrého města a 4G sítí. Instalované LTE technologii vypršela licence a ČVUT si o její prodloužení nepožádalo.

„Safe City Lab jsme plánovali rozjet a připravit demonstrační úlohy na nadcházející letní semestr 2019. Mezitím se objevila varování (od NÚKIB) před použitím technických nebo programových prostředků společností Huawei. Na základě toho jsme přípravy odložili a vyčkáváme, jak se situace vyvine,“ komentuje rozhodnutí pro Lupu vedoucí katedry telekomunikační techniky Jiří Vodrážka.

Huawei laboratoř připravovalo mezi roky 2016 až 2018 a slavnostně ji škole předala na podzim loňského roku. Součástí byla LTE instalace zahrnující centrální systém, základnovou stanici, centrální server, několik terminálů, pracovní stanice a velkoplošný displej. Pro čínskou společnost šlo o důležitý projekt, který měl ukázat, jak přistupuje k podpoře zdejšího vzdělávání a výzkumné spolupráce.

Otevření Huawei Safe City Lab na ČVUT v Praze
Autor: Huawei

Otevření Huawei Safe City Lab na ČVUT v Praze

ČVUT s Huawei spolupracovala také v minulosti. Škola už v roce 2011 obdržela vybavení výukové laboratoře síťových technologií, které zahrnovalo switche, routery a firewally. Původně se počítalo i s tím, že se odborníci katedry využijí jako lektoři pro certifikační kurzy HCDA (Huawei Certified Datacom Associate) a HCDP (Huawei Certified Datacom Professional). K naplnění záměru ovšem nedošlo. „Nepočítáme s přijetím dalších technologií od společnosti Huawei,“ dodává Vodrážka.

To, že se ČVUT rozhodlo s případnou další spoluprací s Huawei vyčkávat, je dobrovolné rozhodnutí a stát k tomu školu nezavazuje. „Vysoké školy generují know-how, které je významné pro rozvoj České republiky. Ochrana tohoto know-how by proto měla být na odpovídající úrovni, včetně ochrany ICT infrastruktury. Vysoké školy ale nepatří mezi subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti, proto je pouze na zvážení vedení univerzit, zda varovaní NÚKIB vezmou v rámci analýzy rizik v potaz, či nikoliv,“ vzkazuje Lupě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Spokojená Ostrava

V Ostravě si spolupráci s čínskou společností veskrze pochvalují. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) realizovala a ukončila projekt smluvního výzkumu v hodnotě 80 tisíc dolarů, má podepsanou rámcovou smlouvu v prozatím nerealizovaném objemu 250 tisíc dolarů a s Huawei také společně podala projekt do jedné z výzev evropského programu Horizon 2020, který aktuálně prochází posuzováním v Bruselu.

Mezi výsledky společného bádání ostravských akademiků a Huawei patří odborné publikace. VŠB společně s výzkumných centrem Huawei v Düsseldorfu a Mnichově vydala text zabývající se novým přístupem k zajištění kvality služeb v budoucích sítích využívajících pro distribuci klíčů principy kvantové mechaniky. Publikován byl v odborném časopisu IEEE/ACM Transactions on Networking.

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky se zástupci českých vysokých škol při podepsání memoranda s Huawei, rok 2015
Autor: Huawei

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky se zástupci českých vysokých škol při podepsání memoranda s Huawei, rok 2015

VŠB a Huawei dále spolupracovaly například na vývoji mobilní sondy, která sbírá informace o pokrytí a dokáže autonomně vykonávat testy. Vyvíjela se rovněž aplikace, která v grafickém prostředí umožňuje pracovat s různými QoS politikami.

Poslední rámcovou spolupráci mezi VŠB a Huawei v hodnotě 250 tisíc dolarů zástupci školy podepsali v roce 2015 v Číně, během výpravy tehdejší vlády vedené premiérem Bohuslavem Sobotkou. Součástí delegace byl mimo jiné tehdejší evropský tajemník Tomáš Prouza. Sobotka se v česko-čínských vztazích angažuje i dnes.

Spolupráce bude pokračovat

VŠB chce ve spolupráci s Huawei pokračovat. „Úloha naší univerzity leží primárně v oblasti vzdělávání a je rovněž organizací pro výzkum a šíření znalostí. Pokud bude zadaný smluvní výzkum či projekt v oblasti našeho profesního zájmu v souladu s rolí univerzity výše uvedenou a podmínky práce na nich pro nás akceptovatelné, není zde důvod nespolupracovat. Ohledně technologií je odpověď podobná, podporujeme diverzitu, je žádoucí, aby se naši studenti informačních a komunikačních technologií seznamovali se zařízeními různých významných výrobců, řešili na nich praktické úlohy a byli pro své budoucí zaměstnavatele dobře připraveni. Huawei mezi takovéto výrobce patří,“ uvádí pro Lupu profesor VŠB-TUO na Fakultě elektrotechniky a informatiky Miroslav Vozňák.

Ostravská univerzita od Huawei získala také samotné technologie. Jde o prvky mobilní 4G sítě, které jsou součástí laboratoře, nejsou v produkčním nasazení a používají se pro výukové a experimentální účely.

„Základnové stanice Huawei pro mobilní sítě jsou poměrně rozšířeny nejen v ČR a pro budoucí inženýry a absolventy našeho studijního oboru Mobilní technologie bylo jejich zařazení do výuky důležité,“ míní dále Vozňák. Dodává také, že spolupráce s Huawei otevřela „nové příležitosti“ pro zaměstnance i studenty školy.

Studenti se mimo jiné účastní programu „Seeds for the Future“, tedy „semínka pro budoucnost“, který Huawei už nějakou dobu v Česku provozuje. Každý rok vybírá několik zdejších vysokoškolských studentů, které zhruba na dva týdny vozí do Pekingu a domovského Šen-čenu (Shenzhen). Vedle základů čínské kultury a spol. se seznamují s technologiemi a fungováním Huawei. Náklady jsou plně hrazeny čínským podnikem.

Čínské centrum v Budějovicích a nezájem v Brně

Během návštěvy Sobotky v Pekingu memorandum o spolupráci s Huawei podepsala také Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE). Mělo se začít pracovat na projektech kolem ICT, chytrých měst, kybernetiky a robotiky. K rozjetí konkrétních aktivit ale doposud nedošlo.

„Škola v minulosti vedla jednání k podání společných projektů s firmou Huawei v oblasti smart city, například k řešení inteligentních křižovatek. Avšak zatím se žádné projekty nerealizují,“ říká pro Lupu František Kotrba z VŠTE. Konkrétní důvody neuvádí.

Podepsání memoranda o spolupráci mezi Huawei školami ČVUT a VSB. Během návštěvy Číny v roce 2015
Autor: Huawei

Podepsání memoranda o spolupráci mezi Huawei školami ČVUT a VŠB. Během návštěvy Číny v roce 2015

VŠTE každopádně provozuje Čínské centrum, které zahájilo činnost v roce 2016. Hlavními partnery jsou Severočínská technická univerzita v Pekingu (North China University of Technology), Šanghajská univerzita mezinárodního obchodu a ekonomiky (Shanghai University of International Business and Economics), Henanská univerzita (Henan University) a institut New Silk Road v Praze. Centrum se na svém webu označuje za „místo poznávání“, pořádá kurzy čínštiny nebo organizuje klub hráčů GO.

S Huawei bylo v kontaktu také Vysoké učení technické v Brně (VUT). Žádnou techniku ale od firmy nepřijalo. Ústav telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií si pouze sám od Huawei zakoupil hardware, na kterém provádí vlastní výzkumy. „Je to zcela bez jakékoliv účasti společnosti Huawei,“ uvádí škola.

VUT každopádně v minulosti s čínským podnikem provádělo společný smluvní výzkum v řádech milionů korun. Zúčastnil se ho CEITEC VUT společně s University of Birmingham a právě Huawei. „Naši odborníci byli osloveni coby přední světoví specialisté v oblasti získávání elektrické energie z mechanického pohybu. Výsledky z toho výzkumu byly zčásti publikovány v prestižním časopise Mechanical Systems and Signal Processing,“ vysvětluje škola. Tento výzkum už byl před několika lety ukončen a žádný další projekt s Huawei v chodu není.

Zákaz v Oxfordu a Berkeley

V zahraničí už některé školy ze situace kolem Huawei vyvozují závěry. Univerzita v Oxfordu před pár týdny oznámila, že zakázala od této firmy přijímat výzkumné granty a příspěvky.

Významná vzdělávací instituce se tak připojila k subjektům a státům, které mají z čínského podniku obavy z důvodu bezpečnosti. Oxford zároveň studentům nezakazuje být s Huawei ve styku a už rozběhnuté projekty nebude přerušovat. Jsou dva a jejich hodnota je přes 900 tisíc dolarů.

Nové výzkumné projekty s Huawei nebude realizovat také univerzita Berkeley, která reaguje na „závažná obvinění“ spojená s vyšetřováním čínského podniku ve Spojených státech.

Firma Huawei v minulých letech uzavřela spolupráci s řadou vysokých škol po celém světě. Jen ve Velké Británii vedle Oxfordu spolupracuje s dvaceti dalšími univerzitami. Firma provozuje Huawei Innovation Research Program (HIRP), do kterého je podle oficiálních informací zapojena „většina z TOP 100 světových univerzit“. Patří mezi ně například i Cambridge. Tam si Huawei mimo jiné za téměř 50 milionů dolarů vybudovalo nové výzkumné centrum.

„Program doposud financoval 1200 projektů a mnoho z nich bylo nasazeno pro komerční využití. Jde třeba o technologii odstínění hluků, kterou používáme v našich chytrých telefonech a kterou jsme vyvinuli společně s Technickou univerzitou v Mnichově,“ popisuje Huawei. Firma také spolupracuje s německou akademií věd.

Čínská společnost si od spolupráce s univerzitami slibuje přístup k talentům a budoucím zaměstnancům, může pracovat na výzkumech nebo získat přístup k patentům. Huawei patří mezi největší investory do R&D a neustále navyšuje rozpočty – nyní mluví o zhruba 20 miliardách dolarů ročně.

Cloud23

Podobně jako Huawei běžně postupují i západní technologické firmy. Například americké Cisco v Praze spolupracuje s ČVUT. Užší spolupráce se rozjela poté, co Cisco koupilo pražský startup Cognitive Security (školní spin-off), na jehož základě v hlavním městě vzniklo vývojové centrum.

Oxford a Berkeley prozatím nemají mnoho následovníků, kteří by podporu od Huawei zastavili. Západní univerzity naopak ve spolupráci pokračují a začínají nové projekty. A to i přes obavy, které vyjadřují zejména Spojené státy. Ty opět bez konkrétních příkladů říkají, že Čína pomocí přítomnosti na univerzitách může krást duševní vlastnictví a že čínské subjekty dle zákona musí spolupracovat na zpravodajských aktivitách.

Autor článku

Reportér serveru Lupa.cz, dříve redaktor deníku E15, týdeníku Euro a webu Connect.cz. O technologiích píše také do zahraničních médií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).