Hlavní navigace

Komplexní přehled cen serverhostingů

10. 1. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V dnešním cenovém přehledu se budeme zaobírat serverhostingy, tedy hostováním počítače zákazníka na páteřní síti poskytovatele. Službou, která sice není z hlediska poskytovatelů příliš oblíbena, přesto patří k těm, které jsou s Internetem spjaty už značnou dobu. Jak se s ní tedy jednotliví poskytovatelé vypořádali?

Úvodem by bylo možná nejlepší říci, co to ten serverhosting vlastně je? Částečně jsme již na tuto otázku odpověděli, serverhosting je připojení serveru (počítače) k páteřní síti ISP a poskytnutí všech služeb s tím spojených. Nepoužívá se však pouze termínu serverhosting, setkáme se i s termínem serverhousing, význam obou slov je však zcela totožný.

Připojení serveru přímo na páteř některého z poskytovatelů má řadu výhod. Především nabízí možnost nejrychlejší přístupu k Internetu a to při minimálních nákladech. Oproti klasickému webhostingu, kdy uživatel může provozovat pouze webové stránky a úzký okruh aplikací s nimi spojený, nabízí serverhosting kompletní paletu služeb, které je možno po Internetu provozovat a to vše přímo na hardwaru zákazníka. To sice na jedné straně umožňuje zákazníkovi provozovat v podstatě libovolné služby, na druhé straně si je však nutno uvědomit, že veškerá správa a provoz těchto aplikací zůstává plně na něm, což nemusí být vždy výhoda.

Největší výhodou serverhostingu je, jak jsme si již řekli, především rychlost. Servery jsou totiž umístěny přímo na páteřní síti ISP, která nabízí nejrychlejší přístup k Internetu. Připojení k síti je pak většinou realizováno přes vyhrazený port na ethernetovém přepínači poskytujícím standardně rychlost 10 Mb/s, v řadě případů je však možno realizovat připojení i rychlostí 100 Mb/s eventuálně 1 Gb/s. Rychlost tohoto připojení je pro naprostou většinu aplikací zcela dostatečná a omezení je tak spíše na straně externí konektivity jednotlivých poskytovatelů než na straně připojení k síti. Neméně důležitý jako samotné připojení je také přísun elektrické energie jednotlivým serverům. Vzhledem k náchylnosti serverů k jejím výpadkům jsou dnes již standardní výbavou hostingových center záložní zdroje UPS. Stále více se také začínají objevovat nezávislé zdroje elektrické energie, jako jsou dieselagregáty, které mohou velice dobře posloužit při dlouhodobých výpadcích.

Tím jsme se dostali k hostingovým centrům, kde jsou počítače fyzicky umístěny. Ta prošla za posledních několik let bouřlivými změnami a tak se již dnes většinou setkáváme s moderními pro provoz serverů uzpůsobenými sály. Standardem dnes již jsou plně klimatizované místnosti vybavené 19" skříněmi ve kterých jsou počítače zákazníků umístěny. Politika provozu těchto center je u jednotlivých poskytovatelů rozdílná, možnost fyzicky manipulovat se serverem přímo na sále je přinejmenším značně omezena. S tím souvisí také umístění serverů. Stále více se začíná prosazovat umísťování serverů do modulů pro 19" skříně, protože místa na sálech se většinou nedostává a klasické počítače typu tower ho zabírají příliš mnoha. Velmi důležitou vlastností ze strany poskytovatele je nonstop dohled nad servery a přítomnost obsluhy, která je schopna kdykoliv provést alespoň restart serveru. S uspokojením mohu prohlásit, že technická úroveň nabízených služeb se u jednotlivých poskytovatelů neustále zvyšuje, přesto se však bohužel najdou i tací, kteří si pod pojmem serverhosting představují pouze ono připojení počítače k páteři a nikoli další služby s tím spojené…

Cenová polita těchto služeb je poměrně tvrdým oříškem především pro poskytovatele. Než se o ní však začneme bavit, je dobré si uvědomit, že v oblasti serverhostingů platí snad více než kdekoliv jinde smluvní ceny. Často jsou tyto služby nabízeny tzv. protislužbou, takže s jejich zpoplatňováním je to na českém Internetu stále takové všelijaké. Se změnami v jednotlivých společnostech se však přechází na solidní obchodní vztahy, takže serverhostingy založené na kamarádství se pomalu a jistě stávají minulostí

Výše zřizovacího poplatku je většinou závislá na rozměrech serveru a následně na velikosti potřebné skříně, případně u modulů pro 19" skříně na počtu U. Zde samozřejmě platí, čím větší, tím dražší. V zásadě se můžeme setkat se dvěma cenovými modely – s počítaným a nepočítaným přenosem. Pro zákazníka je samozřejmě výhodnější ten druhý. Nemusí se starat o žádné další poplatky a má pevné měsíční náklady. Pro poskytovatele je naopak tento způsob připojení noční můrou a většinou v jejich nabídce nevydrží dlouho, často má pouze jedinou funkci nalákat zákazníky. Naopak počítaný přenos bývá většinou noční můrou provozovatelů serverů, protože pokud u počítaných linek platí, že občas platíme i za data, která nechceme, tak u serverů to platí několikanásobně. Protočit „nechtěně“ přes noc na serveru připojeném k páteři několik GB totiž není vůbec problém (bohužel). Nehledě na to, že i chtěný provoz serveru může tento limit velmi rychle překročit. Stejně jako u klasických linek se setkáme s různou metodikou zpoplatňování přenesených dát. Především zde platí, že z hlediska poskytovatele jsou významná data putující do jeho sítě. Servery však typicky přenášejí data opačným směrem, tedy ze sítě ven, v tomto směru však mají poskytovatelé přenosové pásmo z valné části nevyužité. Proto jsou rozdílně zpoplatňována data putující směrem k serveru (dražší) a směrem ze serveru (levnější a bývá jich mnohem více). Stejně tak je pro poskytovatele rozdíl, zda uživatel vytěžuje zahraniční konektivitu, nebo zda je přenos realizován např. přes NIX.CZ. Typicky je sice tento poměr 3:7, u různých aplikací se však může velmi lišit. Proto řada poskytovatelů (Contactel, Global One, Internet OnLine, KPNQwest a Zephyr Telecom) rozlišuje cenově mezi zahraničním a národním provozem. Podrobnosti o serverhostingu pak naleznete v tomto článku.

V přehledu jsou znovu zahrnuti pouze členové peeringové sdružení NIX.CZ. Na konci jsou uvedeny dvě tabulky s cenami – v jedné tabulce jsou zahrnuty serverhostingy s nepočítaným přenosem a v druhé s počítaným. Protože někteří poskytovatelé mají více cenových variant pro serverhosting s počítaným přenosem, byly vybrány takové hodnoty, aby bylo možno jednotlivé nabídky co možná nejlépe porovnat. Zřizovací poplatky jsou uváděny za nejlevnější (rozuměj s nejmenšími rozměry) variantu. Přenosová rychlost připojení k Internetu je vždy shodná s maximální přenosovou rychlostí na přístupovém portu, tedy 10 Mb/s případně 100 Mb/s, a to kromě Global One. Vždy se počítá s připojením pouze jednoho serveru!

Z jednotlivých nabídek bych kromě těch, které mají různé způsoby účtování přenesených dat, chtěl zdůraznit především nabídku společnosti Global One. Ta totiž nabízí připojení s neomezeným přenosem, ale omezenou rychlostí. Tu si musí každý zákazník nakoupit po kb/s a to pro zahraniční i národní konektivitu zvlášť, ale nasmlouvané přenosové rychlosti jsou garantovány. Ze serverhostingů s počítaným přenosem má zcela určitě nejsložitější nabídku Speedbone (Aliatel). Ten kromě několika modelů, které sahají až po měsíční přenos dat do 1 TB, nabízí také různé varianty služeb a to podle nasmlouvané spolehlivosti. V přehledu je pak uvedena nejlevnější (rozuměj s nejmenší garantovanou spolehlivostí) varianta. Zcela suverénně nejlevnější serverhosting pak nabízí zatím poslední řádný člen NIX.CZ Casablanca.

Při vybírání nejvhodnějšího poskytovatele je kromě cenových podmínek vhodné zvážit také úroveň nabízených služeb, především pak kvalitu hostingového centra a věcí s tím spojených. Je také dobré zvážit kvalitu sítě daného poskytovatele a to především u serverhostingů s neomezeným přenosem dat. Nejjednodušším způsobem, jak si ověřit rychlost, je vyzkoušet některý ze serverů k danému poskytovateli přepojených. Nejlepším způsobem pak samozřejmě je přímo komunikace s některým ze současných klientů vámi vybraného poskytovatele, vyhnete se tak zbytečným překvapením.

cif-tip-firmy

Cenový přehled:

S nepočítaným přenosem

ISP

Zřízení

Paušál/měs.

Pozn.

BT ČR

A

Casablanca

0

2.000

EUROWEB

A

Global One

K

GTS

A

IPEX

3.000

4.000

SELFservis

1.890

6.300

Skynet

1.990

5.990

Speedbone

A

Teleglobe

A

Zephyr Telecom

1.800

5.950

S počítaným přenosem

ISP

Limit v GB

Zřízení

Paušál/měs.

GB nad limit

Pozn.

AT

15

5.000

8.500

700

F

Contactel

10

2.500

5.900

2.500

B

Contactel

20

2.500

5.900

120

I

Internet OnLine

10

3.000

2.990

50 / 700

J

InWay

3

1.000

4.200

KPNQwest

10

20.000

6.500

3.500 / 10.000

B,H

IPNET

10

5.000

3.800

350

Nextra

10

2.500

5.900

500

Skynet

10

1.990

3.990

198

D

Speedbone

100

1.755

12.975

Teleglobe

10

2.500

3.900

500

viaPraga

2

5.000

5.000

1.000

Video On Line

6

0

4.500

1.000

G

World Online

5

4.900

4.900

1.000

Zephyr Telecom

7 / 4

1.800

4.490

2.500 / 2.133

E,J

Legenda k poznámkám:
A) společnost upřednostňuje individuální jednání a nezveřejňuje ceník
B) data nad limit účtována po 100MB
C) data nad limit účtována po 1GB
D) data nad limit účtována po 5GB
E) data nad limit účtována pro provoz přes NIX.CZ po 100MB, ze zahraničí po 150MB
F) počítá se větší z obou směrů přenosu dat
G) počítají se pouze data přenesená směrem k serveru
H) přenos dat počítán každým směrem zvlášť, první hodnota je směrem k uživateli, druhá směrem od uživatele
I) pouze národní konektivita
J) první částka za přenos v rámci ČR, druhá za ostatní provoz
K) cena dána nasmlouvanou rychlostí

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.