Hlavní navigace

Regulátor zasahuje a vrací vše zpět

2. 10. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Internetový převrat v podání Telecomu neměl dlouhého trvání. Ještě včera, v první říjnový den, se regulátor odhodlal k zásadnímu kroku a vydal nové cenové rozhodnutí 02/2002. Tím vrátil celou situaci, včetně koncových cen, do stavu před koncem srpna t.r., kdy Telecom začal vypovídat smlouvy ostatním subjektům.

Včerejší den byl opravdu bohatý na události kolem Internetu. Skončil tím, že regulátor si nenechal líbit poslední kroky Telecomu včetně způsobu, jakým se zachoval k jeho předběžnému opatření, a vydal poměrně rázné cenové rozhodnutí. To direktivně vrací zpět původní koncové ceny za dial-up a také dosavadní systém provizí pro internetové providery, a navíc Telecomu explicitně zakazuje přenášet na koncového zákazníka propojovací poplatek (oněch 40 a 15 haléřů, kterými Telecom tak silně argumentoval ve prospěch svého řešení).

Vezměme ale včerejší události popořadě.

Zmatek nad zmatek

Začnu možná tím, jak jste vy, čtenáři Lupy, odpovídali v anketě u včerejšího článku „Co nám Telecom přichystal k 1.10.2002?“. Více jak 60 procent z vás se vyjádřilo v tom smyslu, že se v nové situaci neorientujete. Pravda, bylo to opravdu hodně nepřehledné až chaotické, dokonce natolik, že i články v odborně laděných e-zinech, referující o novém stavu na základě pondělní tiskovky Telecomu, se obsahově lišily v dosti významných bodech. Pro masová média to bylo ještě méně stravitelné, a tak o změnách nereferovala téměř vůbec. Zde na Lupě k tomu někdo (čtenář turby) trefně poznamenal:

Tak si tak rikam, kolik procent z tech statisicu lidi, kteri pouzivaji dialup vubec neco tusi :o)

Teď, po vydání nejnovějšího cenového rozhodnutí regulátora, by se vše mělo vrátit zpět do původních kolejí. Obávám se ale, že pro širokou veřejnost, která netráví svůj volný čas bedlivým studiem výroků regulátora (nebo alespoň nečte odbornější periodika), bude chaos a zmatek pokračovat i nadále. Vždyť Telecom nejprve rozeslal všem majitelům pevných linek informace o tom, co na ně chystá, pak kvůli předběžnému opatření regulátora ohlásil něco poněkud modifikovaného (např. měsíční odklady), nyní však dostal přes prsty a věci se zase vrací zpět do původní podoby. Jsem zvědav, jak si s tím „informační mašinérie“ Telecomu poradí, a hlavně jak to lidé budou chápat. A to nejspíše není všem změnám konec .....

Provideři protestují

Vraťme se ale ještě k událostem včerejšího dne. Největší internetoví provideři (konkrétně Contactel, Czech OnLine a Tiscali, pochopitelně nikoli Quick resp. IOL) vydali tiskovou právu, ve které silně kritizují nejnovější kroky Telecomu. Jsou zde formulace jako:

Český Telecom se zjevně rozhodl ignorovat předběžné opatření Českého telekomunikačního úřadu ze dne 11. září 2002 a snaží se vnutit trhu změnu režimu zpoplatnění internetových služeb. Jednoduše řečeno, znamená to zdražení českého Internetu a poškozování konkurence.

Český Telecom mylně informuje statisíce uživatelů

Český Telecom se snaží svévolně manipulovat s trhem.

Český Telecom rovněž zahájil dezinformační kampaň, kterou vede vůči všem zákazníkům, nejnověji pomocí brožury „Vyberte si, za kolik budete surfovat“.

Zvažujeme podání stížnosti u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro zneužívání dominantního postavení. Současně uvažujeme o podání trestního oznámení na členy představenstva Českého Telecomu pro maření výkonu úředního rozhodnutí," prohlašují společně operátoři.

Je neuvěřitelné, že po tolika kauzách prezentovaných v médiích Český Telecom neustále odmítá respektovat zákonná opatření a nařízení vydaná relevantními orgány ČR.

Doufáme, že ČTÚ s podporou vlády ČR zabrání Českému Telecomu, aby svým monopolistickým jednáním ohrozil 1,5 mil. uživatelů českého internetu.

Regulátor vydává rozhodnutí

Včera v odpoledních hodinách regulátor skutečně zasáhnul a kolem 16 hodiny vydal cenové rozhodnutí 02/2002, „kterým se vydávají pevné ceny vytáčeného přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.“. První bod tohoto rozhodnutí je následující:

Článek 1
Pevné ceny
Pro vytáčený přístup ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. (bez ohledu na obchodní název), se stanovují pevné ceny ve výši a struktuře tak, jak jsou uvedeny v Ceníku vnitrostátních telekomunikačních služeb společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., zveřejněném v Telekomunikačním věstníku č . 1/2002, ve znění dodatků č . 1/2002 až 8/2002.

Co to fakticky znamená? Zmiňovanými cenami, zveřejněnými v Telekomunikačním věstníků v příslušné částce, resp. dodatcích, by měly být ceny dial-upu v původní výši  – tj. v podobě původního tarifu Internet2002. Regulátor tak vlastně říká, že platí právě a pouze tyto koncové ceny – čímž fakticky vylučuje (chcete-li: zakazuje) nový tarif Internet Plus.

Aby nedošlo k dalším sporům o to, co všechno tyto koncové ceny obsahují (aby si například Telecom neponechal celou vybranou částku ve své kapse a na internetové providery udělal dlouhý nos), regulátor explicitně vyjmenovává další podmínky:

Článek 2
Určené podmínky
(1) Ceny jsou platné a určené pro koncového účastníka. V cenách jsou obsaženy náklady spojené s poskytováním vytáčeného přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě, a to zejména náklady na využití veřejné telekomunikační sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., náklady na zajištění přístupu ke službám sítě Internet (tj. provize pro poskytovatele služeb sítě Internet) a náklady na propojení veřejných telekomunikačních sítí.

To interpretuji jako pojistku, aby se neopakovalo to, co chtěl Telecom udělat s původním tarifem Internet2002: prohlásit jej za cenu, která pokrývá pouze transport dat skrze jeho vlastní síť (neboli: ponechat si jej celý), nevyplácet z něj provize internetovým providerů a nechat je, ať se zařídí, jak umí. Pokud tomu rozumím správně, právě tento bod cenového rozhodnutí fakticky vrací zpět Telecomem vypovězené smlouvy o provizích – když říká, že koncová cena již zahrnuje provizi pro internetové providery (a to zřejmě v naposledy stanovené výši). Dokonce zde regulátor explicitně říká to, že příslušná koncová cena zahrnuje také náklady na propojení sítí, pokud je přístup řešen přes tzv. propojovací bod (v situaci kdy provider je připojen k síti alternativního telekomunikačního operátora).

Pojistkou proti různým „jiným“ interpretacím je zřejmě také další bod verdiktu regulátora:

(2) Ceny pro koncové účastníky nelze dále členit na složky (např. cena za přenos v síti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., kterou se rozumí cena za využití této sítě, cena za přístup ke službám sítě Internet, cena za propojení) a ani navýšit o žádný příplatek k ceně.

Tento bod by měl zabránit dalším manipulacím se stanovenou koncovou cenou – například tomu, aby ji Telecom znovu rozdělil podle svých představ na dvě (případně tři) složky, a s těmi pak nakládal samostatně – například vybíral jen jednu z nich za své služby a ostatní ponechal na providerech, resp. alternativních operátorech. Stejně tak by tento bod měl explicitně zakazovat „zvrácenou logiku Telecomu“, jak jsem ve stejnojmenném článku pojmenoval snahu Telecomu přenést propojovací poplatek za přístup přes propojovací bod na koncového zákazníka (připočítat mu tento poplatek ke koncové ceně).

Celkové hodnocení

O včerejším verdiktu regulátora se určitě bude ještě dlouho diskutovat (stejně tak jako o tom, co mu předcházelo). Reakci Českého Telecomu si dovedu celkem snadno představit: bude dštít oheň a síru, a bude tvrdit, jak jej toto rozhodnutí finančně ruinuje, jak brání rozvoji dial-upu, jak vytváří tlak na růst koncových cen atd. Ostatně, kdyby to nedělal, popřel by veškerou svou dosavadní argumentaci. Naopak alternativní operátoři a internetoví provideři budou jistě vrnět spokojeností.

Podstatnější je to, zda spokojen s výsledkem může být také koncový zákazník. Zde už to nevidím tak jednoznačně. Pravdou totiž je, že nový internetový koncept Telecomu měl i svá pozitiva. Například samotnou myšlenku návratu k oddělenému zpoplatňování (samostatně za „transport“ a samostatně za „internet“) považuji za vcelku rozumnou. V ČR fungovala před rokem 2000, než právě Telecom začal vehementně prosazovat myšlenku provizí (tzv. revenue sharingu), aby přilákal zpět internetové providery, kteří mu mezitím utekli do sítě Dattelu (který s provizemi přišel jako první a tím k sobě providery přilákal). Stejně tak považuji za rozumnou snahu Telecomu vést co největší část „internetových hovorů“ už skrze datové sítě.

Problém, alespoň podle mého názoru, byl v tom, jak konkrétně Telecom nastavil podmínky přechodu na svůj nový koncept. Ušil je na míru vlastním zájmům a cílům o dost více, než by se i v částečně liberalizovaném prostředí slušelo. Regulátor mu za to udělil první varování (formou svého předběžného opatření, kde šlo hlavně o lhůty a procedurální postupy, nikoli o samotnou podstatu změn). Telecom však tohoto varování nedbal a dále si prosazoval svou, čímž situaci ještě více vyhrocoval, jako kdyby hrál stylem „hop nebo trop“. Dokonce se mu podařilo dostat uživatele Internetu do pozice, kdy působili jako zbraně proti jeho konkurentům (viz včerejší článek, „Co nám Telecom přichystal k 1.10.2002?“). Myslím si, že právě tím vyvolal nejsilnější reakci a regulátora doslova donutil k poměrně radikálnímu a ostrému řešení. To sice eliminovalo negativa Telecomem prosazovaného řešení, ale současně s tím smetlo ze stolu i pozitiva toho řešení.

Sílu a razantnost, kterou regulátor v této kritické chvíli prokázal, hodnotím velmi pozitivně. Přeji regulátorovi, aby své rozhodnutí patřičně „ustál“ i v protitlaku, který na něj Telecom nejspíše vyvine. Doufám také, že se regulátorovi dostane náležité podpory ze strany státu, v jeho roli nezávislého orgánu.

UXD

Na druhé straně se obávám, že vyhrocení situace, ke kterému došlo, povede po určitou dobu k jakési „zákopové válce“ a stagnaci nabídky na trhu, a oddálí tolik potřebný rozvoj, vedoucí ke zlevňování a zavádění nových technologií a služeb (například k dostupnému a cenově přijatelnému ADSL, místo zastaralého dial-upu).

Nebo je to všechno jinak a k rozhýbání trhu je naopak zapotřebí „velký třesk“?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.