Hlavní navigace

Když předražené není předražené. Proč skončilo stíhání v kauze Tojecool.cz?

27. 5. 2014
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Kdo ve skutečnosti spravoval sporný web? Z policejního vyšetřování vyplývá, že vítězná firma si najala subdodavatele. Státní zástupce zase tvrdí, že kraji škoda nevznikla.

Před měsícem udělal státní zástupce Michal Hanych zřejmě definitivní tečku za vyšetřováním projektu Tojecool.cz. Zastavil trestní stíhání bývalé vedoucí Odboru styku s médii a veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje Berill Maschekové, která zakázku podepsala a byla za její realizaci odpovědná.

Proč se státní zástupce neztotožnil se závěry vyšetřovatelů a jak odůvodnil své rozhodnutí? Svoji roli sehrál posudek soudního znalce, ale i nejasnosti kolem toho, co vlastně kraj ve výběrovém řízení požadoval.

Škoda 1,7 milionu Kč

Usnesení státního zástupce odhaluje nejen pozadí zakázky, ale i nové skutečnosti. Například to, že vítězná firma Koch&Koch si na zakázku najala subdodavatele a na její realizaci se podílela minimálně. Ze spisu také vyplývá, že Středočeský kraj zaplatil společnosti Koch&Koch celkem 2,106 milionů Kč včetně DPH.

Policie Maschekovou vinila z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Škodu, která Středočeskému kraji tímto jednáním vznikla, vyčíslili kriminalisté minimálně na 1,716 milionu Kč. Mascheková podle vyšetřovatelů „nesplnila povinnost stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění nebo na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem“, tak jak to ukládá § 13 odst. 2 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Policisté zároveň konstatovali, že Mascheková stanovila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 1,95 milionu pouze proto, „aby byla tato veřejná zakázka klasifikována jako veřejná zakázka malého rozsahu, tedy nikoliv postupem podle § 13 až 16 zákona o veřejných zakázkách.“ Jinými slovy určila cenu zakázky tak, aby ji bylo možné nabídnout přímo třem osloveným firmám.

Připomeňme, že zakázku na web postavený na open source řešení Wordpress za 1,95 milionů Kč bez DPH získala v době, kdy byl hejtmanem David Rath, firma Koch&Koch a.s., ve které byl tehdy předsedou představenstva Adam Černý. Advokát, který nyní zastupuje Ratha u soudu. Kraj nevyhlásil klasické výběrové řízení, ale poptával zakázku napřímo u třech oslovených firem. Dvě z nich byly přitom založeny měsíc a půl před vypsáním veřejné zakázky.

Poté, co Ratha v roce 2012 zadržela pro podezření z korupce policie, nová Rada Středočeského kraje v čele s tehdejší hejtmankou Zuzanou Moravčíkovou projekt zastavila s tím, že byl předražený, sporně vysoutěžený a pro Středočeský kraj ne zcela potřebný. Bylo to ale v době, kdy již na účet firmy Koch&Koch odešla téměř celá částka, na které se ve smlouvě obě strany dohodly.

Ztráta paměti

Mascheková ale ve výpovědi uvedla, že „předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovili tak, že zjišťovali cenu výroby a měsíčních nákladů, přihlíželo se k tomu, že správa stránek kraje stojí měsíčně 160 tisíc Kč, cenu diskutovala s podřízenými a dalšími kolegy v rámci úřadu zjišťovala jak to funguje na dalších úřadech, dotazovala se i soukromých subjektů, ze své činnosti i sama znala přibližné náklady na redaktora, grafické práce, poplatky za nákup fotografií“. Když byla vyšetřovateli dotázána, které subjekty oslovila, odpověděla, že si to nepamatuje.

Nepamatovala si ani, kdo stanovil technické parametry zakázky. Předpokládala ale, že to byl někdo z IT oddělení.

Z policejních výslechů ale vyplývá, že IT oddělení se v této zakázce nijak neangažovalo a dozvědělo se o ní až ex post. Podle zaměstnankyně oddělení informatiky, „na dané veřejné zakázce jejich oddělení neparticipovalo, nikdo s nimi nic nekonzultoval, ani neměl dotazy ohledně např. technické specifikace, celý projekt si řídila obviněná.“ Zaměstnankyně IT oddělení uvedla, že takový postup není standardní. Pokud totiž ostatní odbory zadávají zakázku z oblasti IT většinou, alespoň s IT oddělením konzultují technické specifikace zadání. V tomto případě ale tomu tak nebylo.

Mascheková: bylo to kolektivní dílo

Mascheková před policisty na svoji obranu současně tvrdila, že celý projekt byl kolektivní prací celého úřadu.

Nicméně z výslechů je patrné, že osobou, která měla zakázku na starosti, byla právě Mascheková. Podle jedné z tehdejších referentek tiskového oddělení krajského úřadu Mascheková tvrdila, že záměr realizace projektu dostala za úkol přímo od hejtmana Ratha (pověřila ji tímto úkolem ale i krajská rada). 

Mascheková policistům tvrdila, že byla zodpovědná za obsahové naplnění projektu. Zajištění průběhu realizace zadávacího řízení ale bylo podle ní v gesci odboru finančního a investic. Vedoucí odboru policistům potvrdil, že za zajištění realizace veřejné zakázky byl odbor finanční a investic odpovědný. „Hodnota zakázky byla stanovena odborem styku s médii, který také dodal portfolio firem, které se mají obeslat,“ uvedl vedoucí s tím, že se jedná o zcela běžný postup.

Náhodný výběr

Mascheková podle svých slov dva oslovené uchazeče o zakázku vybrala náhodným způsobem (Koch&Koch, INFO GATE k.s.). Třetího, firmu RG MEDIA s.r.o. pak oslovila na základě předchozích dobrých zkušeností.

Policisté ve spisu upozorňují na fakt, že součástí výběrového řízení nebyl požadavek na aktualizaci obsahu internetových stránek a redaktorské práce.

„V dokumentu "Výzva k podání nabídek“ není nikde formulován požadavek na zajištění provozu a správy dodávaného portálu, předmětem dodávky tedy neměly být činnosti jako aktualizace webu, redaktorské a grafické práce, administrace serveru a správa facebookového profilu," uvedl soudní znalec, který pro policii vypracoval posudek.

Na první pohled to může vypadat jako nepodstatný detail, ale ve skutečnosti jde o velmi důležitý střípek, který vedl k ukončení trestního stíhání. Později se k němu ještě vrátíme.

Vítěz si najal subdodavatele

Krajský úřad uzavřel v květnu smlouvu s vítěznou firmou Koch&Koch. Ve smlouvě není vysloveně uvedeno, že by její součástí byly redaktorské práce, nicméně v příloze smlouvy, která určuje harmonogram plateb, se už objevují jak redaktorské práce, tak náklady na měsíční provoz serveru. Za výrobu webových stránek si Koch&Koch účtovala 60 tisíc Kč bez DPH. Měsíčně pak kraj za provoz webu firmě posílal 135 tisíc Kč bez DPH.

Koch&Koch ale neměla žádné zaměstnance a najala si na tuto zakázku jako subdodavatele společnost Big Bang Media s.r.o. Tu vlastní Tomáš Kačena, který je mimo jiné ředitelem a spolumajitelem čistě internetového bulvárního deníku Extra.cz.

Zatímco Koch&Koch získala od kraje zakázku v celkové výši 1,95 milionu Kč bez DPH, subdodavateli se zavázala zaplatit 1,14 milionů Kč bez DPH. Kraj zaplatil firmě Koch&Koch za vytvoření webu 60 tisíc Kč (72 tisíc Kč včetně DPH), Big Bang Media ji přitom pro Koch&Koch vytvořila za 20 tisíc Kč (24 tisíc Kč včetně DPH). Měsíční provoz Tojecool.cz stál kraj 135 tisíc Kč (162 tisíc včetně DPH), Big Bang Media ale práce pro Koch&Koch odváděla za 80 tisíc Kč měsíčně (96 tisíc Kč včetně DPH). 

A subdodavatel dalšího subdodavatele

Jenže podle informací ze spisu je zřejmé, že Big Bang Media zajišťovala pouze redaktorskou činnost a aktualizaci webu. Jeho vytvoření si objednala u firmy WINSITE a.s. a to 17.5.2011, tedy o dva dny dříve, než smlouvu se společností Koch&Koch za Středočeský kraj podepsal náměstek hejtmana Marcel Hrabě.

Tím to ale nekončí. Podivné je, že WINSITE vytvořil web Tojecool.cz pro Big Bang Media za 175 tisíc bez DPH, ačkoli Big Bang Media si za jeho vytvoření účtovala „jen“ 20 tisíc Kč a Koch&Koch pak vyčíslil náklady Středočeskému kraji na 60 tisíc Kč bez DPH. Vyšetřovatelé také zjistili, že Big Bang Media za vytvoření webu Tojecool.cz zaplatila firmě WINSITE pouze 90 tisíc Kč. Druhá faktura ze sjednané ceny 175 tisíc Kč nebyla k 9.4.2014 uhrazena.

Klíčový posudek

Soudní znalec odhadl částku potřebnou na vytvoření webových stránek Tojecool.cz na 68 tisíc až 88,4 tisíc Kč. Cenu měsíčního provozu, webhostingu a řízení obsahu, tedy náklady na provoz portálu (webhosting a správu obsahu) odhadl na 25 tisíc Kč měsíčně, resp. 30 tisíc Kč včetně DPH. Připomeňme, že web běžel na open source bloggerském systému Wordpress a náklady na hosting činily 3 tisíce Kč měsíčně bez DPH.

Právě na základě tohoto znaleckého posudku vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání Maschekové. Vinili ji z toho, že vítěznému uchazeči umožnila předložit nabídku s nadhodnocenou cenou. Zatímco kraj za každý měsíc provozu platil podle schváleného harmonogramu 135 tisíc Kč bez DPH, policisté argumentovali tím, že znalec odhadl náklady na 25 tisíc Kč bez DPH měsíčně.

Web není předražený, říká státní zástupce

Státní zástupce v odůvodnění zamítnutí trestního stíhání uvádí, že cena vytvoření webu (60 tisíc Kč) není předražená. Odvolává se přitom na odhad soudního znalce. Vypořádal se i s měsíčními náklady. Od částky 162 tisíc Kč včetně DPH, kterou kraj každý měsíc posílal firmě Koch&Koch na účet, odečetl 30 tisíc Kč včetně DPH, tedy částku, kterou soudní znalec odhadl jako měsíční náklad na provoz portálu. Od výsledné částky 132 tisíc Kč, odečetl 96 tisíc Kč, kterou si účtovala za spravování webu společnost Big Bang Media.

Státní zástupce uvádí, že tato částka „prakticky zahrnuje náklady na vyhotovení reportáží, článků, fotografií, editování, odměny externistům a další náklady obvyklé při zajištění vlastního obsahu webu, přičemž z obstaraných výpovědí a vysvětlení je prokázáno, že samotný Středočeský kraj, resp. odbor pro styk s médii a veřejností, vyhotovoval články publikované na dané stránce tojecool.cz zcela výjimečně.“

Státní zástupce k tomuto závěru došel tak, že v materiálech (článcích), které vyšly na Tojecool.cz a které mu předala obviněná Mascheková, byl pouze jednou uveden jako autor někdo z odboru pro styk s veřejností.

Přitom referentka tiskového oddělení krajského úřadu, která má na starosti obsah na webu Středočeského kraje a píše na něj články, ve své výpovědi vyšetřovatelům uvedla, že „pokud shledala článek jako zajímavý pro mladé lidi, případně na základě pokynu obviněné, odeslala článek na e-mail společnosti Big Bang Media a článek se následně objevil na stránkách tojecool.cz. Články předtím zpravidla upravili i rozšířili,“ prohlásila referentka.

Policisté prý nebrali v úvahu redaktorskou činnost

Státní zástupce vyšetřovatelům vyčinil, že v průběhu prověřování a vyšetřování vzali do úvahy pouze samotnou hodnotu webu (cenu) vyhotovení webu a samotné náklady na zajištění jeho provozu, ovšem bez hodnoty (nákladů) na zajištění vlastního obsahu webu, tedy nákladů na vlastní redakční činnost.

Pokud podle státního zástupce sečteme náklady na zajištění vyhotovení webu, zajištění jeho provozu a zajištění vlastní redakční činnosti zjistíme, že Středočeskému kraji ve skutečnosti prý žádná škoda nevznikla.

Tím že byla zakázka koncipována jako „zajištění vyhotovení webových stránek…“ a nikoliv pouze „vyhotovení webových stránek..“, je podle státního zástupce v pořádku, když si firma Koch&Koch najala subdodavatele, který pro ni práce provedl výrazně levněji, než za kolik je majitelé Koch&Koch fakturovali Středočeskému kraji.

Články ale kraj ve výběrovém řízení nepožadoval

Problémem ale zůstává, že veřejná zakázka neobsahovala požadavek na naplnění webu redakčním obsahem a na vytváření redakčního obsahu. Zmínku o něm nenajdete ani v cenové nabídce, kterou krajskému úřadu poslala firma Koch&Koch.

Poprvé se objevuje až v harmonogramu plateb, který je součástí smlouvy mezi krajem a Koch&Koch.

Státní zástupce si této skutečnosti sice všímá:

„V průběhu prověřování a vyšetřování nebyly, s jedinou výhradou, zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že průběh této veřejné zakázky proběhl v rozporu se Směrnicí č. 64 " zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem“, konkrétně s ustanovením článku 10. Uvedenou výhradou je to, že předmět veřejné zakázky byl nedostatečně definován, neboť stručný textový popis zakázky a technická specifikace umožňují popis předmětu zakázky vyložit tak, že neobsahuje požadavek na provádění   vlastní redakční činnosti vybraným uchazečem."

Hned vzápětí ale dodává, že vlastně o nic nejde, protože peníze byly ve skutečnosti vynaloženy za reálně odvedenou práci.

„I v případě takového výkladu je však nezbytné vycházet z opatřených důkazů, které svědčí o tom, že prostředky Středočeského kraje byly vynaloženy na skutečně vyhotovený web, na skutečné náklady na jeho provoz a na reálně prováděnou rozsáhlou redakční činnost.“

Proti rozhodnutí státního zástupce mohla podat stížnost obviněná nebo Středočeský kraj, který v dané věci vystupoval v pozici poškozeného. Ani jedna ze stran k tomuto kroku nepřistoupila a proto je rozhodnutí o zastavené stíhání konečné. Tvrdí to alespoň advokátka Maschekové Karolina Zelenková. Tisková mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová,  na dotaz ohledně stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce, do uzávěrky dnešního vydání, nereagovala.

Dnes odpoledne Nicole Mertinová potvrdila, že kraj stížnost nepodal.

"Středočeský kraj nepodal stížnost proti zastavení stíhání bývalé vedoucí Odboru styku s médii a veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje Berill Maschekové a to s ohledem na jednoznačnost rozhodnutí, uvedla Mertinová.

MM AI t

Za poskytnutí usnesení státního zástupce děkujeme Radimu Hasalíkovi, který se problematice sporného projektu aktivně věnuje. 

Vývoj v kauze Tojecool:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).