Hlavní navigace

Co vlastně nabízí multiplex 3 televizím, které nechtějí vysílat celoplošně?

11. 7. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Od konce června netrvají České Radiokomunikace na tom, aby televize, které chtějí vysílat v multiplexu 3, nutně využily všechny jeho vysílače. Přistoupily tak k dlouho požadované regionalizaci této digitální sítě a možnosti vybrat si, z jakých vysílačů chtějí televize vysílat. Potenciální klienti multiplexu 3 mají k dispozici jedenáct regionů, přičemž vysílat mohou jak v jednotlivých oblastech, tak v několika regionech najednou. Jak ale reálně vypadá ono členění digitální sítě 3, které vysílače zahrnuje a na kolik peněz vyjde takové regionální vysílání? Základní fakta shrnuje následující článek.

Pouze pro televize ve velmi nízkém rozlišení obrazu

Celostátním klientům nabízí multiplex 3 tři varianty kvality obrazu, u regionálních se drží pouze jediné nabídky – kvalitativně nejhorší, ale zároveň nejlevnější. V celostátní síti si mohou televize vybírat z rozlišení obrazu 720×576 pixelů (nabídka označovaná jako Platinum SD), 704×576 pixelů (nabídka Gold SD) a 544×576 bodů (nabídka Silver SD). U regionů je to pouze 544×576 pixelů a nabídka nese název Regionální Silver SD. České Radiokomunikace tedy předpokládají, že na vysílání z vybraných vysílačů a nikoli v celé síti nalákají méně bonitní klienty, kterým bude záležet prakticky na každé koruně. Nabídku mohou využít jak televize, které mají licenci pro vysílání v DVB-T, tak programy převzaté ze satelitu nebo kabelu.

V obou případech operátor, firma Czech Digital Group (CDG), kterou stoprocentně ovládají České Radiokomunikace, nabízí smlouvy minimálně na jeden rok. Zájemce, který se firmě upíše hned na tři roky, může počítat s nižšími poplatky za šíření signálu. Rozdíly ale nejsou příliš markantní, větší úsporu mohou čekat pouze televize, které se rozhodnou vysílat v nejdražším regionu – Praze a středních Čechách. Při jednoleté smlouvě zaplatí za vysílání v jednofrekvenční síti Cukrák – Žižkov 11,6 milionu korun za rok, u tříleté je to vyjde na 10,9 milionu Kč. Úspora 700 tisíc korun ročně, ale fakticky 2,1 milionu korun za tři roky, na které se uzavírá delší smlouva, je pro regionálně zaměřené televize celkem lákavá.

Multiplex 3 - tabulka rozdělení regionů

Region Praha a střední Čechy

O tento region bude mezi zájemci o vysílání v multiplexu 3 asi největší zájem. Nabízí totiž největší pokrytí obyvatel, a zároveň nejlukrativnější diváky v hlavním městě a středních Čechách, kam se soustředí nejbohatší část české populace a tedy i lukrativní cílové skupiny pro televizní inzerenty. Signál z vysílačů Žižkov a Cukrák se dostane k téměř dvěma milionům diváků, multiplex 3 navíc z obou lokalit již vysílá na kanále 59, takže přidání nového programu do vysílací sítě nic nebrání. Měsíčně by vysílání pro Prahu a střední Čechy přišlo na téměř milion korun, v případě tříleté smlouvy pak na 900 tisíc Kč. Mezi potenciálními zájemci může být hudební televize Óčko či pražská metropolitní televize Metropol TV, které nyní využívají multiplex 4 od konkurenční Telefóniky s mnohem horším pokrytím. K návratu do multiplexu 3 v Praze by se také mohla odvážit křesťanská televize Noe a zájem by mohla projevit i RTA či její sesterská TV7, a chystaná dětská TV Pohoda.

Multiplex 3 - region Praha a střední Čechy

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region jižní Morava

Jeden z tří nejlukrativnějších regionů pro televizní vysílání vůbec. Zahrnuje Brno, druhé největší město Česka, a díky čtyřem vysílačům slibuje dosah až k 1,8 milionům diváků. Oproti multiplexům 1 a 2 ale postrádá pokrytí z mikulovského vysílače Děvín. Nabízí hlavní jihomoravský vysílač Kojál, brněnské městské vysílače Hády a Barvičova, a dokrývač pro Znojmo, který ale dosud nezískal od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) kmitočtový příděl. CDG ale předpokládá, že multiplex 3 začne ze znojemské Kraví hory vysílat už příští měsíc. Při jednoleté smlouvě televize zaplatí za vysílání v tomto regionu 517 tisíc korun měsíčně, u tříleté smlouvy pak 485 tisíc Kč. Mezi zájemci, kteří by mohli projevit zájem vysílat v tomto regionu, je hudební televize Óčko, brněnská televize TV Brno, studio RTA Jižní Morava (případně pod názvem TV7, což je další televize podnikatele Jaroslava Berky, která má licenci pro DVB-T, ale zatím nevysílá). Nelze ani vyloučit zájem Primy vybudovat zde jihomoravské regionální studio svojí sítě R1, a Radima Pařízka šířit tu svoji TV Pohoda.

Multiplex 3 - region jižní Morava

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region severní Morava

Třetí nejlidnatější region v nabídce multiplexu 3. Zahrnuje dva silné ostravské vysílače v jednofrekvenční síti – Hoštálkovice a Hladnov – které už vysílají na kanále 51 (ten je ale dočasný, letos v listopadu by měly přejít na kanál 48). CDG navíc slibuje ještě dokrývač na Radhošti u Valašského Meziříčí, pro nějž ale zatím nemá kmitočtový příděl od ČTÚ. Podobně jako u znojemské Kraví hory ale předpokládá, že odtud začne vysílat letos v srpnu. Zájemci za vysílání v tomto regionu zaplatí 475 tisíc korun měsíčně při podepsání jednoleté a 445 tisíc Kč u tříleté smlouvy. A kdo by mohl projevit zájem vysílat v multiplexu 3 pro tento region? Zcela jistě hudební televize Óčko, v úvahu pak připadá i ostravská televize Polar a místní studio RTA Ostrava (případně pod hlavičkou TV7). Nelze vyloučit ani zájem křesťanské televize Noe, která sídlí právě v Ostravě, a připravované dětské TV Pohoda, jejíž majitel Radim Pařízek sídlí rovněž v Ostravě. A Prima by tu mohla vybudovat svoje regionální studio R1.

Multiplex 3 - region severní Morava

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region východní Čechy

Jeden z nejrozsáhlejších regionů, kde by signál z dvou silných vysílačů multiplexu 3 pokryl přes 1,6 milionu diváků. Tedy teoreticky, protože CDG tu dosud vysílá pouze z krkonošské Černé hory (kanál 60), zatímco vysílání z pardubického vysílače Krásné teprve plánuje a čeká na přidělení kmitočtu od ČTÚ. V interních plánech figuruje jako termín zahájení vysílání této sítě z Krásného letošní srpen. Zájemce o digitální televizní vysílání ve východních Čechách by zaplatil 352 tisíc korun měsíčně u jednoleté smlouvy a 330 tisíc Kč měsíčně při kontraktu na tři roky. V úvahu zde připadá hudební televize Óčko a královéhradecké studio RTA Východní Čechy (případně pod názvem TV7). Televize Prima by mohla ve východních Čechách vybudovat vlastní regionální zázemí, protože zde neprovozuje žádné ze svých studií sítě R1.

Multiplex 3 - region východní Čechy

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region severní Čechy

Jeden z mála regionů, kde multiplex 3 nabízí vysílání z jediného, zato dost silného vysílače. Jde o Bukovou horu, na které tato síť už vysílá (na kanálu 55) a tudíž by zařazení nového programu nečinilo operátorovi multiplexu žádný problém. Signál by měl dosáhnout téměř k 1,6 milionu diváků. Cena za vysílání z Bukové hory se pohybuje od 329 tisíc korun měsíčně u tříleté smlouvy po 351 tisíc korun měsíčně u kontraktu na jediný rok. Protože však jde o jeden z nejchudších regionů, zájem televizí o vysílání zde je dost diskutabilní. Faktem ale je, že třeba RTA Jaroslava Berka tu nemá žádné vlastní studio (a mohla by zde vysílat i pod názvem TV7). Ústecké regionální studio R1 Lyra už z Bukové hory vysílá v rámci regionálních vstupů na mateřské televizi Prima v multiplexu 2 a na ženském kanálu Prima love v celoplošném multiplexu 3.

Multiplex 3 - region severní Čechy

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region Olomoucko

Další region, který stojí na jediném vysílači, zato dost silným – Pradědem v Jeseníkách. Kromě olomouckého kraje pokrývá signálem polovinu Moravskoslezského kraje a třetinu Pardubického kraje. Kmitočtový příděl tu multiplex 3 už má, CDG by odtud navíc chtěla zahájit vysílání s předstihem již koncem tohoto měsíce (na kanálu 51). Měsíční náklady na vysílání z Pradědu přijdou jednu televizi na 328 tisíc korun v případě jednoleté smlouvy a o 20 tisíc korun méně u tříletého kontraktu. Olomoucký region zatím postrádá zastoupení regionální televizní sítě RTA, která by mohla být jedním ze zájemců (i v podobě projektu televize TV7). Dalším by mohlo být Óčko, i když tomu by se nemuselo líbit, že vysílač pokrývá zbytečně velké území s nízkou hustotou obyvatel. Nelze vyloučit ani zájem chystané dětské TV Pohoda nebo křesťanské televize Noe.

Multiplex 3 - region Olomoucko

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region západní Čechy

Územně největší region, který multiplex 3 nabízí pro samostatné pokrytí. Zahrnuje velmi lukrativní západočeskou metropoli Plzeň, CDG ale podmiňuje vysílání v ní pokrytím celého rozsáhlého regionu. Vedle hlavního vysílače Krašov jde i o sušický Svatobor a plánovaný dokrývač multiplexu 3 v Karlových Varech (Tři kříže). Pro ten však CDG dosud nemá kmitočtový příděl od ČTÚ, i když tu chce začít vysílat již letos v srpnu. Tyto tři vysílače pokryjí téměř 1,2 milionu obyvatel západních Čech. Za vysílání z nich zájemci zaplatí 327 tisíc korun měsíčně v případě jednoleté smlouvy a 307 tisíc korun měsíčně u tříletého kontraktu. Zájem vysílat tu by mohla mít hudební televize Óčko, zájem o vlastní studio v Plzni by mohla mít i Berkova RTA, která zde nemá zastoupení.

Multiplex 3 - region západní Čechy

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region Zlínsko

Vedle Olomoucka další region, který staví na jediném vysílači, z něhož ale multiplex 3 dosud nevysílá. Kmitočtový příděl pro zlínskou Tlustou horu ale už má (kanál 25) a CDG se nyní snaží získat od ČTÚ povolení, aby odtud mohl začít vysílat již koncem tohoto měsíce. Signál z Tlusté hory by měl pokrýt téměř 1,1 milionu diváků, za což by jedna televize zaplatila 329 tisíc korun měsíčně v případě jednoletého kontraktu a 308 tisíc korun u tříleté smlouvy. Zlínsko však není zrovna lukrativní region, podobně jako severní Čechy. Zájem by snad mohla mít televize Prima, která na Zlínsku nemá zastoupení své regionální sítě R1 (zatímco konkurenční RTA má přímo ve Zlíně svoji pobočku).

Multiplex 3 - region Zlínsko

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region Vysočina

Další „jednovysílačový“ region, ovšem stejně jako severní Čechy nebo Zlínsko nepříliš lukrativní (zejména kvůli málo bonitním cílovým skupinám diváků). Vysílač Javořice pokrývá 713 tisíc diváků, multiplex 3 z něj již vysílá na kanále 30. CDG si chce za šíření signálu jedné televize na Vysočině účtovat 298 tisíc korun měsíčně u jednoleté smlouvy a 280 tisíc korun u tříleté smlouvy. I při relativně nízké ceně bude zájemců zřejmě jako šafránu. Možná by se o vysílání z Javořice mohla zajímat Berkova RTA, která zde původně chtěla ovládnout regionální TV Vysočina, vysílající na kmitočtech s celoplošnou Primou. Toto studio ale nakonec ovládla sama Prima a zapojila ho do svojí regionální sítě R1. RTA tak nemá na Vysočině vlastní studio a toto by mohla být cesta, jak jej zprovoznit.

Multiplex 3 - region Vysočina

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Region jižní Čechy

Rovněž v jižních Čechách multiplex 3 nabízí pokrytí z jediného vysílače, a to z českobudějovické Kleti. Tato digitální síť tu už vysílá na kanále 22. Dosah vysílače je celkem velký, ale hustota obyvatel není zrovna nejvyšší, takže signál doletí k 678 tisícům diváků. Měsíčně by vysílání z Kleti přišlo na 336 tisíc korun u jednoleté smlouvy a na 315 tisíc korun u tříletého kontraktu. Potenciální klienty ale CDG odebírá malý regionální multiplex televize Gimi, který z vysílače Včelná pokrývá jihočeskou metropoli České Budějovice a okolí a obsahuje například hudební kanál Óčko. To by tedy zřejmě nešlo za mnohem vyšší poplatky na Kleť. Jedním z možných klientů by se mohla stát Prima, která nemá na jihu Čech vlastní regionální studio R1. Místní televize Gimi rozhodně z vlastního multiplexu ke konkurenci nepřejde.

Multiplex 3 - region jižní Čechy

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Cloud 22 temata

Region Liberecko

Nejlevněji vyjde regionální vysílání v multiplexu 3 na Liberecku, pokud tedy CDG získá kmitočtový příděl pro Ještěd, odkud dosud nevysílá. Operátor předpokládá, že se tak stane brzy, protože zahájení vysílání pro Liberecko plánuje na konec letošního srpna. Signál z Ještědu doletí až k k 643 tisícům diváků, za což si chce CDG účtovat měsíčně 289 tisíc korun v případě jednoleté smlouvy a 271 tisíc korun u tříletého kontraktu. Zájem o vysílání z Ještědu by mohlo mít Óčko, dalším potenciálním klientem je místní liberecko-jablonecká televize RTM, která tu vysílá analogově a toto by pro ni bylo jedno z možných řešení digitalizace.. Chybí zde také studio RTA.

Multiplex 3 - region Liberecko

Kliknutím mapu zvětšíte (Zdroj: Czech Digital Group)

Anketa

Pro který region získá multiplex 3 nejdřív klienty - digitální televize?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.