Hlavní navigace

Jak Brusel hodnotí zavádění digitálního vysílání v EU

13. 12. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
7. prosince 2005 proběhlo v Bruselu 19. zasedání komunikačního výboru COCOM, které se zabývalo tématikou elektronických komunikací a aplikací nového evropského regulačního rámce. Kromě aktuálních problémů a sledování postupu ve zpracování a vyhodnocení tzv. analýz relevantních trhů, které vyplývají z evropských směrnic a v případě České republiky ze Zákona o elektronických komunikacích, se jednání zástupců států Evropské unie (EU) věnovalo aktualizaci souhrnných dokumentů a statistik.

Česko před Německem?

Orgány EU pravidelně sledují a vyhodnocují situaci v jednotlivých členských státech, zpravidla na základě údajů, podávaných příslušnými oficiálními orgány členských států v rámci jednotných databází a dotazníků. Ne vždy se ale podaří shromáždit a prezentovat údaje zcela přesné nebo aktuální, zejména jde-li o zprávy a analýzy jiných subjektů. Naposledy se to ukázalo například u jinak poměrně zajímavé analýzy [DOC, 78 kB] asociace ECTA (Evropská asociace kompetitivních komunikací), která ve své zprávě o stavu regulačního prostředí a o úrovni regulace elektronických komunikacích v 16 státech EU stanovila pořadí v různých kategoriích – nyní i včetně České republiky.

EU vlajka

Co je to COCOM?

Komunikační výbor COCOM je výbor zřízený při Evropské komisi (EK) na základě čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/21/ES z března 2002 (směrnice o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací). Jeho hlavní náplní je poradenská činnost pro EK a současně je platformou pro vzájemné konzultace mezi členskými státy. Členy Výboru, který má sídlo v Bruselu, jsou zástupci členských států Evropských společenství, za předsednictví zástupce EK. Výbor zasedá od roku 2002 vždy alespoň dvakrát za čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že v České republice je prakticky kompletně implementován známý „balíček“ evropských telekomunikačních směrnic, je výsledné pořadí v závěru tabulky poměrně překvapivé (Česko je mimochodem v celkovém přehledu před Německem). Podle analýzy ECTA má mít například ministerstvo informatiky nepatřičné pravomoci v oblasti regulace kmitočtů, což lze náhledem do příslušných zákonů vyloučit stejně jako skutečnost, že se v části zprávy například hovoří o českém ministerstvu vědy, technologie a inovací. Postavení národního regulátora, v našem případě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), nelze podle studie v některých popsaných případech vnímat jako stoprocentně nezávislé. Po aktualizaci a zpřesnění může být podobná analýza více prospěšná a jistě bude jedním z podnětů k zamyšlení nad případnými legislativními a jinými úpravami.

V průběhu prosince budou v rámci výboru COCOM také aktualizovány souhrnné údaje o postupu se zaváděním digitálního vysílání v evropských zemích. Z posledních výkazů a informací je patrný významný a stále přetrvávající rozdíl mezi západoevropskými zeměmi a novými členskými zeměmi tzv. bývalého východního bloku. Ani vývoj v zemích, kde digitální terestrické vysílání je realitou již několik let, se postup příliš nezrychluje. Je evidentní, že jde o proces náročný, navíc komplikovaný poměrně rychlým rozšířením dalších, z pohledu technologického „konkurenčních“ způsobů přenosu televizního a rozhlasového vysílání, případně dalších forem distribuce a „prodeje“ obsahu a služeb. Samozřejmě významnou roli hrají vstupní podmínky jednotlivých států, když například v ČR situaci při přechodu na DVB-T poměrně komplikuje značný rozsah stávajícího analogového terestrického příjmu (téměř 80 procent obyvatelstva).

BRANDstorming tip2

Evropa vypne analog ve třech vlnách

Některé dřívější podklady a informace o plánech přechodu na DVB-T jsou k dispozici na stránkách EK. Evropská komise se opakovaně zabývá termíny a podmínkami ukončení analogového vysílání, vypnutí analogu se očekává okolo roku 2012. V Evropě jsou v této otázce nyní podle aktuálního vývoje asi tři hlavní skupiny. V první jsou státy s již dostatečně rozvinutým digitálním vysíláním, které ukončení analogu postupně zkracují a blíží se k rokům 2007–8 (Itálie , Německo, Nizozemí, Švédsko, Finsko, a postupně i Velká Británie se switch-over od roku 2008 do 2012). Ve druhé skupině zemí se plánuje ukončení analogu nejpozději do konce roku 2012. Do této skupiny patří kromě České republiky například Maďarsko, Slovensko, Belgie a další. Zbývající část, především východoevropských států, zatím informuje o očekávaných potížích při ukončení analogu a přechodu na digitál do doporučovaného termínu 2012, který zřejmě nebudou tyto státy schopny zvládnout (například Bulharsko hovoří o roku 2015…).

DVB-T perex obecný

Ministryně informatiky Dana Bérová o digitalizaci

Do konce ledna příštího roku by chtěla ministryně informatiky Dana Bérová předložit vládě aktualizovanou koncepci digitalizace televizního vysílání v České republice. Součástí dokumentu bude i harmonogram jednotlivých etap přechodu na digitální vysílání, který bude podkladem pro vypracování takzvaného technického plánu přechodu. Podrobnosti o postupu České republiky při zavádění DVB-T přináší DigiZone.cz v rozsáhlém rozhovoru Dana Bérová: Harmonogram přechodu na DVB-T už máme.

Na prosincovém zasedání výboru COCOM byl také dohodnut vznik nové expertní skupiny pro standardizaci, která by měla zpracovat seznam norem ETSI pro rok 2006. Sjednocení standardů je poměrně důležité i pro další rozvoj digitálního vysílání, kde vzniká řada nových technologií (například pro kompresi přenášeného signálu apod.) s důsledky pro koncové spotřebitele – existuje například riziko pořízení neperspektivních přijímačů, které nebudou v nejbližší době plně kompatibilní.

Kdy Česká republika vypne poslední analogový vysílač?

Autor článku

Autor je poradcem ministerstva informatiky v oblasti digitálního vysílání...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).