Hlavní navigace

Jak funguje pražský evropský portál?

25. 10. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Nový pražský "evropský" portál Praha.eu se čerstvě po svém spuštění dostal do vážných (převážně technických) potíží a i dnes postrádá řadu očekávatelných součástí, zatímco jiné mu spíše přebývají. Jsou odpovědi pražského magistrátu na naše dotazy uspokojivé? A jak se na portál dívají odborníci na použitelnost?

Pražský „evropský“ portál Praha.eu (viz předchozí článek Praha.eu – Praha světová, nebo služby pro občany?) se bezprostředně po spuštění dostal do potíží. Dalo by se říci očekávatelných. Jednak proto, že informatické projekty státní správy již tradičně nevykazují očekávatelnou profesionalitu, jednak proto, že technické řešení v některých momentech o potíže přímo volá. Pražskému magistrátu jsem proto položil několik otázek. Zde jsou spolu s odpověďmi od Ing. Ivana Seyčka, ředitele odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.

Otázky a odpovědi

Dnešní (11. října 2006) spuštění Praha.eu je poznamenáno minutovými čekáními na odbavení obsahu, výpadky funkčnosti a řadu chybových hlášek. Namátkou:

  • Chyba při přebírání dat z aplikace!
  • ERROR: Content is not available.
  • Došlo k vážné chybě, která může být způsobena vnitřní chybou systému nebo vysokou zátěží portálu. Zkuste se vrátit na úvodní stránku portálu a opakovat problematickou­ akci.

Byla Praha.eu podrobena zátěžovému testu? Jak dlouhý byl zkušební provoz? Kde je Praha.eu cz hostována z technického hlediska (kapacita hardware, kapacita připojení)? Jaký systém je použit jako předřazené Content Cache – jak vypadá tento systém nebo vlastní webové servery? Kdo je vlastně zodpovědný za vlastní provoz?

Portál www.praha.eu byl podroben zátěžovému testu jako celek, některé komponenty byly ještě zátěžově i funkčně testovány zvlášť. Zkušební provoz byl u různých komponent odlišně dlouhý, od několika měsíců (testováno i na předchozí neveřejné verzi portálu) do několika týdnů. Jako content systém je využíván FatWire s předřazenými satellite servery. Za provoz portálu primárně odpovídá Magistrát hlavního města Prahy, jednotlivé činnosti jsou outsourcovány několika společnostmi.

Výpadek ve středu odpoledne byl způsobený neautorizovaným zásahem administrátora, nikoliv chybou portálu.

Proč Praha.eu nenabízí žádnou možnost vyhledávání? Kdy dojde k nápravě?

Implementace funkce vyhledávání je nyní testována na vývojových prostředích. Problematika vyhledávání na portálu, který přejímá obsah z několika zcela nezávislých zdrojů informací (samotný portál a jeho aplikace, FatWire, Publix, několik externích poskytovatelů) není triviální záležitostí. V průběhu pilotního projektu dochází k přípravě integrace dalších informačních zdrojů a vyhledávání je dolaďováno tak, aby poskytovalo kvalitní služby nad všemi druhy obsahu. Finální podoba vyhledávání bude spuštěna do konce roku 2006.

Proč je Praha.eu kompletně v https:// režimu? Jde o zbytečné zatížení hardware i software a navíc zbytečné obtěžování uživatelů – https komunikace má být pouze v místě, kde je nutná ochrana dat uživatele.

Důvodem provozu www.praha.eu v režimu https je pilotní provoz, ve finální podobě bude oddělena část fungující na http a na https (pilotní provoz je datován do 31. prosince 2006, a to je i nejzazší termín spuštění oddělené šifrované a nešifrované části portálu). Informace zjištěné v průběhu pilotního provozu slouží například k ověření výkonu vstupních bran, které realizují šifrování provozu. Zkušenosti z reálného provozu jsou doplňkem pro poznatky zjištěné při zátěžových i funkčních testech a vedou k finálnímu vyladění celého prostředí.

Proč se není možné dostat na titulní stránku www.praha.eu po opuštění webu a napsání adresy znovu?

Jedná se o vlastnost portálu, která je jednak vyžadována portálovými uživateli a následně i ovlivňována samotnou technologií uchovávání informace o uživatelské relaci. Pokud požadavky a reakce občanů v průběhu pilotního provozu ukáží, že toto chování není vyhovující, budeme hledat řešení jak upravit chování portálu tak, aby požadavkům co nejvíce vyhovovalo.

Jaké kroky podniknete, aby Praha.eu bylo možné skutečně využívat a kdy dojde k nápravě?

„Portál je možné plně využívat již nyní. Plánovaný rozvoj, který je kontinuální, samozřejmě bude využitelnost portálu zvyšovat. Už jen skutečnost, že na portál do konce roku přibude dalších víc než 50 elektronických formulářů, několik aplikací a desítky kanálů s informačním obsahem dokladuje, že vývoj portálu není na konci, ale na startu dlouhého životního cyklu.“

Bylo Praha.eu spuštěno předčasně a bez konzultace s dodavateli?

Spuštění nebylo v žádném případě předčasné. Klíčoví dodavatelé se samozřejmě na spuštění přímo podíleli.

Proč Praha.eu používá neověřený certifikát?

Tento certifikát je použit pouze v počátku pilotního provozu, cílově bude nahrazen certifikátem vydaným společností Verisign.

Proč je nutné používat certifikát pro prostý vstup na informační servis, který by měl být volně dostupný Pražanům?

Odpověď na tuto otázku je shodná s odpovědí č. 3

Proč Praha.eu nenabízí informace v jiném jazyce než českém? Jak může nabízet informace o Praze (viz tisková konference) cizincům? Kdy dojde k nápravě?

Jak bylo již uvedeno, jedná se o pilotní provoz portálu. Nejpozději v roce 2007 dojde k vybudování minimálně anglické a německé verze portálu.

Kdy budou formulářové služby Praha.eu použitelné i pro jiné operační systém než Microsoft Windows?

Dle oficiálního vyjádření Software602 bude v průběhu roku 2007 dostupná verze pro operační systém Linux. Dále je připravována verze umožňující základní činnosti realizovat i přímo v prohlížeči, nezávisle na použitém operačním systému.

Tolik odpovědi na předložené otázky. Za citování ještě stojí další vyjádření, které jsem dostal od agentury Virklis, zodpovědné za komunikaci ze strany Praha.eu:

Podle mého názoru řada nedorozumění a dotazů na funkčnost a vlastnosti portálu pramení z toho, že na tiskové konferenci nebylo dostatečně zdůrazněno, že se jedná o pilotní provoz portálu (jak je ostatně uvedeno i na titulní straně portálu).

Portál se dále vyvíjí, opravují se chybičky a přidávají funkce. Ohledně často zmiňované podpory Linuxu a dalších alternativních platforem je třeba říci, že komunita uživatelů jiných operačních systémů než Windows je v ČR stále výrazně menšinová (méně než 5 procent). Snahou Magistrátu hl. m. Prahy je co nejrychlejší zpřístupnění agendy úřadu co největší skupině obyvatel, zároveň s udržením přijatelné výše nákladů na tato řešení. Dalším krokem bude zpřístupnění formulářů uživatelům Linuxu – 602XML filler pro Linux a také zjednodušená verze, fungující v prostředí webového prohlížeče, která bude dostupná v průběhu roku 2007.

Ve vyjádření jsem zvýraznil jednu větu, která poměrně jasně poukazuje na základní nepochopení principů dostupnosti informačních systémů státní správy pro všechny občany.

Jak je na tom Praha.eu z hlediska použitelnosti?

O posouzení použitelnosti portálu jsem požádal konzultační centrum Dobrý web, jehož analytik Luboš Plotěný portál zhodnotil takto:

Celkovou koncepci, na které je řešení portálu praha.eu založeno, lze hodnotit jako velmi dobrou. Ovšem vážné nedostatky v řešení dílčích funkcí a prvků webu nedovolí hodnotit portál jako celek příliš pozitivně. Po odborné stránce – především z pohledu technického zpracování, bezbariérové přístupnosti a použitelnosti – obsahuje portál praha.eu některé závažné nedostatky.

Ty mohou bránit velkému procentu návštěvníků plnohodnotně využívat všech dostupných funkcí. Stejně tak nelze v této fázi přehlédnout některé nedostatky jednoznačně technického charakteru, u kterých se dá očekávat, že budou časem odstraněny. Základní struktura a informační architektura portálu je dostatečně srozumitelná a intuitivní, a pomůže tak návštěvníkovi rychle se seznámit se základním obsahem webu. Řešení navigačního mechanismu hlouběji v hierarchii webu už ovšem uživateli nepomáhá jednoznačně identifikovat, kde se v rámci struktury webu právě nachází. Důsledkem toho může být špatná orientace na webu a potíže s dokončením některých akcí či nalezením požadovaných informací.

Za velký problém lze považovat skutečnost, že návštěvníci jsou „přivítáni“ varovným hlášením, které se týká SSL certifikátu (resp. certifikační autority). Problémem je, že drtivá většina návštěvníků hlášce nebude rozumět – pouze pochopí, že se jedná o bezpečnostní varování. Důvěryhodnost serveru z pohledu návštěvníka je tedy snížena ještě dříve, než se webová stránka zobrazí – což je patrně zcela opačný efekt, než kterého mělo být dosaženo právě zabezpečením komunikace pomocí SSL protokolu.

Webové stránky trpí závažnými problémy i z pohledu použitelnosti. V některých případech vůbec nefunguje tlačítko „Zpět“ v prohlížeči uživatele – většinou po shlédnutí několika prvních stránek v rámci jedné návštěvy webu. Jako další příklad, kde jsou jasně patrné problémy s použitelností, lze uvést funkci s označením „Moje Praha“, která umožňuje uživatelům personalizovat obsah webu. Vlastní nastavení této funkce je pro návštěvníky neintuitivní a obtížně ovladatelné. Stejně tak její reálné využívání může být velice problematické.

Pokud bychom se zaměřili na bezbariérovou přístupnost, která by u tohoto typu webu měla být maximálně dodržena, pak lze znovu objevit příliš velké množství jednoznačných prohřešků. Ať už jsou to často zcela nevhodně zvolené alternativní texty u obrázkových tlačítek pro odesílání webových formulářů či celková závislost pouze na platformě Microsoft Windows, která je způsobena využitím proprietárního řešení při práci s elektronickými formuláři. Právě možnost elektronického odesílání nejrůznějších typů formulářů považujeme za jednu z nejdůležitějších služeb portálu z pohledu občana, proto by právě zde na bezbariérovou přístupnost měl být kladen největší důraz.

Shrnuto a podtrženo

Magistrát hlavního města Prahy těsně před volbami oznámil spuštění www.praha.eu který byl na tiskové konferenci prezentovaný jako hotový projekt, určený jak pro obyvatele Prahy, tak pro cizince. Komplexní výpadky portálu v první den spuštění byly navíc označeny za „chybu operátora“ (viz odpověď na první otázku).

Projekt v hodnotě desítek milionů korun byl dodatečně označen za „pilotní“, nejspíše proto, aby bylo možné omluvit nefunkčnost a řadu nedostatků. Ať již jde o problémy s výpadky webových služeb, absenci vyhledávání, chybějící cizojazyčný obsah či další vážné problémy v oblasti použitelnosti. Podle informací od některých subdodavatelů bylo spuštění předčasné a nebylo s nimi konzultováno – tuto informaci pochopitelně odmítají potvrdit písemně.

Mimo www.praha.eu magistrát provozuje i www.praha-mesto.cz a udržuje tak dva nákladné informační systémy (vnitřně i pro přístup přes webové adresy). Těžko se lze zbavit dojmu, že jde o plýtvání penězi daňových poplatníků. Na novém portálu se magistrát věnuje zpřístupňování externích zdrojů (například počasí či zpravodajství) a plánuje rozšiřování teto oblasti, ačkoliv jde o služby nabízené klasickými portály – právě tam je internetoví uživatelé využívají a není očekávatelné, že by portál státní správy měl tyto služby nabízet.

ebf - tip do článku - debata

Zvláštní pozornost si zaslouží omezení služeb poskytovaných www.praha.eu pouze na uživatele s operačním systém Microsoft Windows. S ohledem na Zákon č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze totiž uvažovat o porušení §4 odst (2):

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

Budete používat portál Praha.eu?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).