Hlavní navigace

Kategorizace médií v NetMonitoru spěje do finále

1. 6. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Kategorizace internetových médií klepe na dveře. To, o čem se léta mezi provozovateli pouze dlouho hovořilo, se nyní patrně dočká své relizace. V oficiálním monitoringu českého Internetu – NetMonitoru – nyní budou mít uživatelé možnost nahlédnout do tematicky roztříděného seznamu měřených severů.

Zasvětit do problematiky se můžete díky starším článkům Potřebuje český Internet kategorizaci online médií? a Co říkají vydavatelé online médií na kategorizaci NetMonitoru?.

Stručně: roztřídění internetových serverů v NetMonitoru má zajistit zpřehlednění trhu. Zatímco teď máte v NetMonitoru k dispozici pouze dlouhý seznam médií, brzy bychom se měli dočkat kategorizace webů podle témat. Zajímá vás návštěvnost finančních serverů? Chcete znát oblíbenost IT serverů nebo zjistit čtenost online novin? Jednoduše si takový přehled rozbalíte podle kategorizačního stromu.

Kategorizaci by měli uvítat provozovatelé serverů, kterým nabídne jednoduché srovnání s konkurencí. Primárně je ale selekce médií určena mediálním agenturám, případně menším reklamním zadavatelům – prostě těm, kteří mají zájem koupit reklamu na webech. Tyto pro online reklamu zásadní skupiny už kategorizaci e-médií pro vlastní účely vytvořenou mají, jenže není jednotná a oficiální. A v tom Internet jako reklamní médium ztrácí na prestiži. Zastánci kategorizace věří, že zpřehlednění trhu přinese serverům více peněz do kasy. Její pravidla mají zjednodušit zobrazování médií jak v projektu NetMonitor, tak i v AdMonitoru.

Kategorizace online médií nepřímo reaguje na to, co je v segmentu tištěných médií už zavedeno. Klasické tituly jsou ve výstupech zpravidla rozdělovány podle zaměření a periodicity. Tento model je ovšem do online světa těžko přenositelný; řazení podle četnosti vydání nedává na webu smysl a také téma online média není vždy jednoznačné. Týdeníky Reflex a Vlastu od sebe rozeznáte. Také orientace naší Lupy nebo Měšce je evidentní. Jak ale pojmout internetové portály se širokou škálou služeb a serverů? Patří iDnes.cz mezi portály, nebo zpravodajské servery? Zařadili byste Auto.cz ke sportovním serverům, nebo do sekce Auto-moto? Pro a proti nechme už stranou a pojďme se podívat na aktuální navrhovanou verzi.

19 kategorií

Na půdě SPIRu se metodologická komise jala tvořit pravidla a nyní je jasné, že kategorizace se bude opírat o strom devatenácti rubrik. V blízké době by měl realizátor (Gemius Research) navrhnout kategorizaci rozdělení už měřených serverů, jeho výběr pak bude připomínkován. Portály si své zařazení vyberou vzhledem k rozsáhlosti služeb samy.

„Diskuse o podobě kategorizace byla plodná, na začátku bylo možná více vyhraněných názorů, postupem času se ostře hrany otupovaly a my se blížili čím dál více k nějakému uchopitelnému kompromisu. V poslední fázi bylo nutno řešit pravidla, podle kterých projekt bude fungovat,“ popisuje jeden z největších příznivců kategorizace Petr Hanisch ze serveru Kurzy.cz. „Finální verze kategorizace českého Internetu je dílem všeobecného kompromisu, který však nebyl nikterak dramatický a emotivní, média byla v tomto ohledu velmi konstruktivní a to jim budiž přičítáno k dobru.“

Kategorizační strom je následující:
 1. Vyhledávání, katalogy
 2. Služby – mapy, email, jízdní řády
 3. Zpravodajství (dom.+zahr.)
 4. Sport
 5. Bulvární zpravodajství, společenské magazíny
 6. Životní styl, hobby
 7. Cestování
 8. Reality, servery o bydlení
 9. IT servery, web, SW, HW
 10. Mobilní komunikace, digi, foto, video
 11. Ekonomika, finance, právo
 12. Komunitni servery, chaty, seznamky
 13. Média – TV, rádia
 14. Auto-moto servery
 15. Hry, zábava, hudba, film, kultura, děti
 16. Obchod, prodej, inzerce
 17. Pracovní servery
 18. Servery zaměřené na ženy a zdraví
 19. Titulní stránky serverů

Pravidla kategorizace

 • Je na svobodném rozhodnutí provozovatele média, jak své médium, případně služby/sekce/pod­sekce, rozčlení a do kterých kategorií zařadí. Samotné řazení do kategorií pak provádí realizátor.
 • Řazení médií či jejich služeb/sekcí/pod­sekcí do konkrétních kategorií musí odpovídat obsahu a zaměření.
 • Provozovatel média upozorní realizátora o případné změně řazení svého média a dalších změnách, které by mohly mít vliv na věrohodnost měření.
 • Každé jednotlivé médium nebo jeho služba/sekce/pod­sekce může být jako celek prezentováno pouze v jedné kategorii.
 • Pokud médium není možné jednoznačně zařadit do jedné z kategorií (tj. médium obsahuje souhrn služeb, které se výrazně liší svým obsahem a zaměřením), nemusí být médium zařazeno v žádné z kategorií a bude prezentováno pouze v celkovém základním stromu online či offline výstupů NetMonitoru.
 • V každé kategorii může být prezentován libovolný počet zástupců média.
 • Do kategorií je možná zařadit pouze uzly veřejně viditelné v NetMonitoru.
 • Pokud je uzel zařazený v nějaké kategorii, mohou být jeho maximálně tři poduzly v jiných kategoriích. Uzel a jeho poduzel nemohou být ve stejné kategorii.
 • Samostatné prezentování maximálně tří vybraných poduzlů nemá vliv na prezentované celkové číslo uzlu.
 • Překročením pravidel se rozumí např. nesprávně zařazené médium či jeho části, tedy takové, které neodpovídá svým obsahem zvolené kategorii. Za takové překročení pravidel může médium být sankcionováno.
 • Stanovení sankcí má ve své kompetenci Kategorizační komise.

K výše uvedeným pravidlům je vhodné doplnit dešifrující slovníček: médiem se rozumí souhrn služeb, které běží na stejné doméně 2. řádu (s tím souvisí i kodex online reklamy). Za službu se považuje souhrn www stránek, které tvoří obsahový celek. Doména 2. řádu služby je shodná s doménou 2. řádu média. Uzlem se míní libovolný bod stromu s přiřazenou návštěvností (médium, služba, sekce, podsekce). Každý server tedy může své služby rozdělit maximálně do tří podsekcí, které se pak rozdělí do kategorií.

„Základním stavebním kamenem našeho projektu je kategorizační strom, který má pouze jednu úroveň. Do těchto sekcí se díky pravidlům dají vměstnat jak jednotlivá media, tak jejich služby a sekce. Cílem bylo, abychom srovnávali porovnatelné. Například Aktuálně.cz a Novinky.cz. Nemá smysl řadit Aktuálně jinam než Novinky či Idnes.cz/zpravy – jde o zpravodajské servery/služby/sek­ce,“ vysvětluje Petr Hanisch.

Optimismus, skepse, kompromis

„Kategorizace má velký smysl pro orientaci klientů i odborné veřejnosti ve velkém množství různých serverů a nabízí jim srovnání nikoli podle návštěvnosti, ale podle oboru, kterými se jednotlivé služby a sekce zabývají. Kategorizační strom se rodil dlouho a po velmi pečlivých debatách předních odborníků z trhu. Výsledek je dobrým kompromisem, který pokrývá velmi široký záběr témat, ale přitom není příliš složitý,“ uvádí Tomáš Búřil, Account Director portálu Seznam.cz a člen výkonné rady SPIRu. „Jsem s výsledkem spokojen,“ dodává.

Ne všichni jsou z kategorizace nadšení. Samotný majitel Seznamu Ivo Lukačovič před rokem prohlásil, že online média kategorizovat nejde. Úspěšnost a využitelnost projektu závisí na tom, jak se podaří co nejobjektivněji porovnat neporovnatelné a jak se k tomu postaví servery, jejichž strategie je mnohdy rozdílná. Seznam všem svým službám opatřil vlastní doménu a propaguje je odděleně, naopak například Centrum je integruje pod svou doménu.

„Snažíme se zařadit všechny naše servery, služby a sekce do jednotlivých odpovídajících kategorii, aby měli klienti úplný přehled a srovnání našich návštěvností s konkurenčními weby. Škoda jen, že se do tohoto měření nepřidá i globální konkurence, aby byla čísla kompletní. V této oblasti se cítíme velmi sebevědomě,“ prohlašuje Tomáš Búřil.

Některé menší a specializované servery se obávají, že kategorizace zúží pohled agentur a klientů pouze na ukazatel návštěvnosti a opomene sociodemografickou stránku věci. Údaje o struktuře návštěvníků médií agentury mají, jejich veřejné zpřístupnění ale prý není na pořadu dne. Petr Hanisch namítá, že pro specializované servery má kategorizace význam ve vyšší propagaci, protože se dosud nacházely na chvostu pelotonu.

Jestli se server rozhodne kategorizaci bojkotovat, nikdo mu to nerozmluví. V online i oficiálních měsíčních výstupech by měl zůstat k dispozici i stávající žebříček.

Skepticky podbarvený názor zastává Atlas.cz: „Deklarovaným záměrem kategorizace je přínos především pro zadavatele reklamy a pro PR účely, je ovšem otázka, do jaké míry lze těchto přínosů kategorizací dosáhnout. Protože každý zadavatel má jiné potřeby, jakkoliv nadekretovaný jednotný systém kategorií bude někomu vyhovovat a pro někoho bude nepoužitelný až zavádějící,“ míní Martin Březina z Atlasu. „Zavedení kategorizace do zveřejňovaných žebříčků návštěvnosti znamená, že teď už bude v něčem mezi nejlepšími opravdu každý (nebo aspoň každý, kdo má dostatečný vliv na proces kategorizace), což může vést k devalvaci těchto výsledků.“

CIF23

„Systém kategorií je kompromisním výsledkem odrážejícím partikulární zájmy hlavních subjektů, které tyto kategorie tvořily,“ říká Martin Březina. Připomeňme, že Atlas nemá přímé zastoupení ve výkonné radě SPIRu. „Atlas bude kategorizovat cca 20–25 serverů odpovídajících službám nyní zveřejňovaným v NetMonitoru. Definitivní roztřídění přizpůsobíme roztřídění konkurence, aby v kategoriích nedocházelo ke srovnání nesrovnatelného.“

Kategorizaci médií čekají zcela jistě testovací týdny určené k tomu, aby zde zapustila kořeny. „Je nám jasné, že projekt může mít ze začátku ještě nějaké mouchy, které však chceme i prostřednictvím diskuse se zástupci médií a agentur řešit,“ říká Petr Hanisch.

Má kategorizace médií smysl?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).