Hlavní navigace

Máme nejlevnější či nejdražší Internet?

19. 9. 2000
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Včerejší den přinesl mediální přestřelku mezi Českým Telecomem a protestujícími providery ohledně toho, jak drahý je český Internet. Současně s tím ČTc stanovil internetovým providerům novou výši provizí: podle svých slov je zvýšil na více jak dvojnásobek, pro většinu providerů však budou vyšší jen o několik málo procent.

Poskytování komutovaného přístupu k Internetu, byť na první pohled málo lukrativní, je ve skutečnosti velmi rychle rostoucím segmentem trhu. Výnosy, které vytváří, však zatím vznikají především u provozovatele veřejné telefonní sítě (Českého Telecomu). Ovšem o celý „koláč“, který se díky rozvoji Internetu poměrně rychle zvětšuje, projevují eminentní zájem i další subjekty – internetoví provideři, kteří svými aktivitami přivádí komutované zákazníky do Internetu a nepřímo tak generují telefonní provoz, ze kterého operátorovi telefonní sítě vznikají příslušné výnosy. Od začátku letošního roku, v rámci tarifu Internet 2000, se Český Telecom formou provizí dělí o část těchto výnosů s providery, kterým pak tyto provize pomáhají financovat jejich služby a poskytovat je buď zdarma, nebo za nižší cenu či alespoň ve vyšší kvalitě či rozsahu, než v jakém by je mohli poskytovat bez provizí na výnosech.

Není jistě těžké nahlédnout, že mezi oběma zúčastněnými stranami – tedy Telecomem na straně jedné a internetovými providery na straně druhé – probíhá poměrně ostrý boj o dělení rychle rostoucího koláče a každá strana se celkem přirozeně snaží maximalizovat část, která jí připadne. Zatím je to ale stále poněkud nevyvážený boj, ve kterém má Český Telecom převahu trumfů v rukou a může druhé straně do značné míry diktovat své podmínky.

Rekultivace k 1. září

Skutečnosti, že komutované připojování k Internetu velmi rychle roste, si samozřejmě všiml i Český Telecom a začal také podnikat určité kroky k „pěstování“ a dalšímu „zvelebování“ tohoto zajímavého segmentu. Jak uživatelé Internetu zcela jistě zaregistrovali, k určitým „kultivačním změnám“ došlo k 1. září, odkdy Telecom prodloužil pásmo největšího zvýhodnění telefonních tarifů o dvě hodiny (dnes začíná již v 19 hodin místo původních 21), a současně ohlásil i záměr upravit výši a způsob výpočtu provizí, které přenechává providerů. Jak nyní vychází najevo, nejvýznamnější provideři měli o „kultivaci“ poněkud jiné představy (například chtěli, aby pásmo největšího zvýhodnění začínalo už v 17 hodin), ale Telecom rozhodl podle svých představ.

Nejlevnější nebo nejdražší?

Největší rozdíl v názorech obou stran se celkem přirozeně týká toho, zda je náš Internetový trh komutovaného připojení „kultivován“ k co největšímu růstu, nebo naopak tlumen. Včera se v tomto ohledu dokonce strhla pikantní mediální přestřelka, při které se názorně ukázalo, jak lze jedna a ta samá čísla interpretovat odlišně a využít k přesně opačné argumentaci. Obě strany totiž včera vydaly tiskovou zprávu, ve které se odkazují na výsledky nejnovějších průzkumů OECD (jejich originál najdete zde). Pro dokreslení: jde o průzkumy na bázi „internetového spotřebního koše“, které zkoumají celkové náklady na komutované připojení k Internetu (v délce 20, 30 nebo 40 hodin) v době špičky nebo naopak v době mimo špičku. Hlavně ale OECD prezentuje výsledky příslušných kalkulací ve dvou podáních: v absolutních hodnotách a pak v paritě kupní síly (neboli ve vztahu ke koupěschopnosti obyvatel).

Jak určitě uhádnete, Telecom se oháněl absolutními čísly a došel k závěru, že jsme na tom relativně dobře. Pravdou skutečně je, že měřeno v absolutních číslech jsme zhruba na průměru zemí OECD. Naopak provideři argumentují výsledky vztaženými k paritě kupní síly, které osobně považuji za podstatné pro hodnocení toho, zda je český Internet stimulován k růstu nebo ne – záleží totiž na chování lidí zde v ČR a na tom, zda a kolik mohou investovat do svého připojení – tedy o vztah ke kupní síle obyvatelstva. A zde jsme na tom skutečně bídně.

Zde jsou spíše pro ilustraci některá nejvýznamnější tvrzení z obou tiskových zpráv. Nejprve Český Telecom:

Ceny za připojení k internetu jsou v České republice výrazně nižší než je průměr OECD

Z nezávislého mezinárodního auditu vyplývá, že ceny internetu v České republice jsou nízké

Ceny za připojení k internetu prostřednictvím modemu a telefonní linky v České republice patří podle poslední statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve slabém časovém pásmu (tzv. off-peak) mezi nejlevnější ze všech 29 členských zemí. V silném pásmu (tzv. peak) se pak pohybují zhruba na úrovni průměru OECD.

Absolutní čísla v silném pásmu (špičce)

a nyní provideři:

Poslední údaje OECD dokazují, že české telefonní sazby za internet jsou mezi všemi OECD státy druhé nejdražší

poslední statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukazují, že při porovnání úrovní národního důchodu je Česká republika druhou nejdražší zemí ze všech 29 členských zemí, pokud jde o telefonní sazby za připojení k internetu.

Čísla vztažená ke kupní síle, v silném pásmu (špičce)

Znovu připomínám, že jde o jedny a tytéž výsledky (originál najdete zde), jednou ale v absolutních číslech, podruhé vztažené k paritě kupní síly.

K tomu na dokreslení následující citát z tiskové zprávy providerů:

Postavení České republiky v žebříčku OECD jako země s druhou nejdražší telefonní sazbou za připojení k internetu zohledňuje faktor, ke kterému je Český Telecom stále hluchý. Týká se měření podle parity kupní síly (PPP – „purchasing power parity“). Český Telecom neustále obhajuje své sazby jako „srovnatelné“ se sazbami, které musí platit uživatelé v západní Evropě. Pro českého uživatele, jehož průměrné příjmy se pohybují mezi jednou čtvrtinou až jednou šestinou průměrných příjmů v západní Evropě, se tato přesná statistika jeví přímo tragickou.

Čísla vztažená ke kupní síle, ve slabém pásmu (mimo špičku, v době největšího zvýhodnění tarifu Internet2000)

Jaké budou provize

Kromě celkové kultivace našeho internetového trhu (tedy „zvětšování celkového koláče“) je předmětem sporu samozřejmě i jeho dělení. Také zde se představy obou stran výrazně rozcházejí a každá celkem přirozeně usiluje o maximalizaci své části. Opět ale jde o souboj, ve kterém jedna strana (ČTc) má v ruce většinu trumfů.

Právě včera Český Telecom vydal jinou tiskovou zprávu, ze které (alespoň podle mé interpretace) vyplývá, že jednostranně rozhodl o úpravě provizí, které bude providerům vyplácet ze svých výnosů z „internetových hovorů“. Tisková zpráva Telecomu je sice nadepsána tak, že naznačuje opravdu výrazné zvýšení:

ČESKÝ TELECOM, a.s., ZVÝŠIL PROVIZE PRO POSKYTOVATELE PŘIPOJENÍ K INTERNETU NA VÍCE NEŽ DVOJNÁSOBEK

ale realita je poněkud prozaičtější (tj. nižší).

Provize mají dvě složky, z nichž jedna odpovídá provozu v nejvíce zatíženém uzlu (obvykle je to ten pražský). Zde provideři dostávali až dosud provizi ve výši 15 procent, zatímco nyní došlo ke zvýšení na 18 procent.

Druhá složka provizí je odvozena od součtu minut, které ten který provider generuje. Zde došlo k úpravě, kterou asi nejlépe ukazuje následující obrázek (červeně je nová procentuelní výše tarifů, modře stará):

Pokud se ptáte, kde vzal Český Telecom své tvrzení o tom, že zvýšil provize na více než dvojnásobek, pak tím nutně musel mít na mysli ty největší providery, kteří generují nejméně 45 milionů minut za měsíc (zde je na grafu skutečně více jak dvojnásobný nárůst, z původních 12 procent na 25 procent). Kolik ale takovýchto providerů je? Je 45 milionů minut měsíčně moc nebo málo?

Odpověď lze nalézt v číslech o objemu internetového provozu, která Český Telecom nedávno publikoval: za celé první pololetí to bylo 1049 milionů minut. Děleno šesti (zajímá nás měsíční průměr, ne pololetní) to vychází na cca 175 milionů měsíčně! To je tedy objem minut, generovaných (zřejmě jen v rámci tarifu Internet 2000) všemi českými ISP dohromady! Kolik jich pak může překročit hranici 45 milionů minut, kde dochází ke zdvojnásobení provizí? Maximálně 3, prakticky samozřejmě méně. Přitom pro střední a menší providery, jak vyplývá z grafu, je zvýšení provizí podstatně menší, v zásadě spíše jen kosmetické.

Jaká je výše provizí ve srovnání s světem?

Pro posouzení toho, jak mocně si ta která strana ukusuje z celého „komutovaného internetového koláče“ a jak to prospívá či naopak neprospívá rozvoji tohoto segmentu trhu, je asi nejzajímavější srovnání výše provizí poskytovaných našim providerům a zahraničním providerům. Zde se mi podařilo zjistit pouze čísla pro Spojené království, zemi kde „Internet zdarma“ mají už dva roky.

BRANDstorming tip2

Ovšem v UK, jak vyplývá z tohoto zdroje, dostávají internetoví provideři od místního BT 70% jeho výnosů v době špičky (kdy jsou tarify vyšší), a 60% v době mimo špičku, kdy jsou tarify nižší!!

Srovnejte si to sami s tím, kolik procent ze svých výnosů (v absolutních číslech nejspíše srovnatelných) přenechává náš stále ještě monopolní operátor tuzemským internetovým providerům.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).