Hlavní navigace

DSL.cz: Rychlý nárůst služeb Premium bez FUP

6. 11. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Radiokomunikace se svojí službou Premium na bázi LLU zaznamenávají úspěch u zákazníků nejen podle svých vlastních vyjádření, ale dokazuje to i nárůst počtu jejich měření na měřáku serveru DSL.cz. Je zřejmé, že sázka na nabídku DSL služeb bez jakýchkoliv datových limitů se vyplatila.

Pevné sítě

Celkové výsledky rychlostí Internetu v pevných sítích nepřinesly žádnou výraznou změnu. Rychlosti zákazníků kabelovek a poskytovatelů DSL na bázi LLU jsou srovnatelné a jsou s poměrně výrazným odstupem před DSL službami v síti Telefónica O2 (TO2). Jedná se nejčastěji o službu O2 Internet Expres, ale i DSL služby jiných poskytovatelů využívajících velkoobchodní nabídky TO2. Příčinou nižších rychlostí je velká popularita služby O2 Internet Expres 512, která je však v porovnání s ostatními nabídkami DSL pomalejší.

Průměrné rychlosti internetu v pevných sítích (říjen 2006)
síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
TO2 DSL 947 1 %
GTS Novera DSL – LLU 1570 0 %
Radiokomunikace DSL (Bluetone) – LLU 1752  –3 %
Celkem DSL 1015 2 %
UPC 1437  –6 %
Karneval 1757  –7 %
Celkem kabelové televize 1617  –6 %

DSL v síti T/O2

V tabulce rychlostí jednotlivých DSL služeb v síti TO2 určitě překvapí opakovaně nízké naměřené rychlosti přípojek s nominální rychlostí 4 Mbit/s . I když služby s rychlostí 4 Mbit/s patří k nejméně prodávaným, tak například jen zákazníci O2 Internet Expres 4096 provedli v říjnu na měřáku DSL.cz přes 700 měření, takže výsledky určitou vypovídající schopnost mají. Dá se předpokládat, že hlavním problémem 4 Mbit/s přípojek je nevhodný výběr služby s FUP zákazníky, kteří potřebují velké množství provozu na přípojkách. Pro tyto zákazníky jsou vhodnější služby bez datových limitů (např. O2 Internet Expres Extreme), které jsou ovšem ve stejné rychlosti o 600 korun měsíčně dražší v porovnání se službami s FUP. Pro mnoho zákazníků služby O2 Internet Expres 4096 by bylo určitě výhodné přejít třeba i na pomalejší rychlost, ale na variantu bez datových limitů FUP.

Průměrné rychlosti DSL s agregací 1:50 (říjen 2006)
512/128 2048/256 3072/256 4096/512
České Radiokomunikace* 339 1166 1504  –
GTS Novera* 310 1382 1576 2201
O2 Internet Expres* 298 1271 1898 1418
Tiscali* 399 1397 1804  –
VOLNÝ (Czech On Line)  – 1554 2325  –
Průměr všech měření 301 1288 1867 1590
% z objednané rychlosti 59 % 63 % 61 % 39 %

Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.
* Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.

U služby O2 Internet Expres ještě zůstaneme. V různých diskuzních fórech se objevují zkušenosti zákazníků, kterým i v současné době nefunguje FUP přesně podle pravidel zveřejněných provozovatelem služby. Někteří si stěžují, že je FUP na jejich přípojce uplatněna neoprávněně (např. již první den měsíce), jiní zase uvádějí, že FUP uplatněna není, i když za měsíc stáhli podstatně více dat, než odpovídá limitům. Tato tvrzení nebyla spolehlivě prověřena, ale o tom, že FUP u TO2 nejspíše nefunguje tak, jak provozovatel uvádí, napovídá následující graf. Poslední „normální“ chování měla služba v květnu, kdy se v průběhu měsíce rychlosti postupně snižovaly. V následujících měsících nebyla FUP uplatňována. V srpnu a září byly stavy přenesených dat vynulovány okolo 20. dne měsíce. V říjnu došlo v první třetině k poklesu a po zbytek měsíce se rychlosti držely spíše na nižších hodnotách.

Rychlost 02 Expres 512

DSL přes LLU

Od tohoto měsíce již nebudou uváděny rychlosti služeb na bázi LLU od GTS Novery. GTS Novera nabízí DSL služby s prakticky totožnými parametry na bázi LLU i velkoobchodní nabídky TO2. Uživatelé měřáku DSL.cz tak často po naměření výsledků nerozliší správně v odeslaných výsledcích oba typy služeb, což by mohlo vést ke zkresleným výsledkům.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU (říjen 2006)
služba síť agregace rychlost podíl z objednané hodnoty měsíční změna
Premium 1024 RA 01:20 788 77 %  –4 %
Premium 2048 RA 01:20 1544 75 %  –5 %
Premium 3072 RA 01:20 2380 77 % 2 %
Premium 5120 RA 01:20 3629 71 %  –3 %

Na začátku článku zmíněné Radiokomunikace nedávno uvedly, že v současné době získávají až 150 nových DSL přípojek denně. Mnoho poskytovatelů by bylo rádo, kdyby dosáhlo stejného počtu za měsíc. O obchodním úspěchu služby Premium hovoří i poměr počtu měření na DSL.cz. Zatímco počátkem letošního roku byla zhruba 3 procenta měření rychlostí DSL přípojek ze služby Premium, v říjnu byl podíl této služby na počtu měření již téměř 8 procent.

V souvislosti s Radiokomunikacemi je ještě zajímavou informací zahájení spolupráce se společností EMEA Telecom, která od počátku tohoto měsíce rozšířila své portfolio služeb o DSL služby na principu LLU na základě velkoobchodní smlouvy s Radiokomuni­kacemi. Maximální nabízená rychlost DSL služeb od EMEA Telecomu je 10 Mbit/s. Dá se předpokládat, že i služby Premium budou brzy rozšířeny o služby s vyšší maximální rychlosti než stávajících 5 Mbit/s.

Mobilní sítě

Ani blížící se hranice 100.000 zákazníků u služeb v CDMA síti TO2 nemá žádný výraznější vliv na průměrné rychlosti těchto služeb. Důvodem je neustálé zvyšování kapacity celé CDMA sítě.

MM socky3

Průměrné rychlosti internetu v mobilních sítích (říjen 2006)
síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
TO2 GPRS/EDGE 33  –15 %
T-Mobile GPRS/EDGE 92 5 %
Vodafone GPRS/EDGE 90  –8 %
Celkem GPRS/EDGE 78 2 %
TO2 CDMA 338  –2 %
TO2 UMTS 395 9 %
T-Mobile 4G 425 1 %

Alespoň podle počtu měření se stále zvyšuje odstup T-Mobile od TO2 v počtu zákazníků UMTS služeb (u T-Mobile nazývaných Internet 4G). V říjnu proběhlo na měřáku DSL.cz ze sítě UMTS T-Mobile zhruba 4× více měření než ze sítě TO2.

WiFi

Jako poslední tabulku uvádím průměrné rychlosti WiFi sítí, u kterých bylo v posledním měsíci na DSL.cz zaznamenáno alespoň 200 odeslaných a platných měření.

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí (říjen 2006)
síť rychlost v kbit/s síť rychlost v kbit/s
802.cz 786 OrbisNet 1112
Cerberos 2876 Ovfree.net 3927
CZFree.Net 1629 PilsFree 2399
DAT 660 Radiokomunikace 868
Dragon 603 Ralsko.net 967
Erkor 1376 RPSNet 343
Evkanet 5109 SilesNet 429
Fifejdy.cz 2026 Simelon.Net 3366
GEMNET 1461 SlováckoFree 1914
HKFree.org 3247 Sten 1164
Infos 489 Trustnet 2081
KHnet.info 2000 UNET 496
Klfree 2157 Ostatní 1146
WiFi celkem 1 414

Zmizí FUP v propadlišti dějin?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).