Hlavní navigace

iDot: Kam chodí lidé nejčastěji?

16. 12. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Tradiční článek s hodnocením výsledků iDotu za minulý měsíc jsme se tentokrát pokusili pojmout poněkud netradičně. Základní žebříček návštěvnosti nemůže chybět, ale podívejme se i na další zajímavá srovnání, například v pravidelnosti návštěv či době strávené na jedné stránce, která se rovná jedné minutě a pěti vteřinám.

Přestože oficiálním názvem měření návštěvnosti, které nyní po odkupu od TNSM provozuje společnost Marin, zůstává iAudit, ve skutečnosti se jedná o čistě „dotovou“ záležitost. Původní iAudit, postavený na off-line analýze logů, začal ztrácet na významu už od okamžiku, kdy bylo měření iDotem zahájeno, a v současné době se jeho výsledky ani neuvádějí v závěrečných zprávách. Přes veškeré připomínky jde nepochybně o posun k lepšímu: iDot dokáže nabídnout řadu pohledů na naměřenou návštěvnost, o jakých se iAuditu ani nesnilo.

Základním měřítkem, podle něhož se zpravidla návštěvnost posuzuje, je počet unikátních návštěvníků, kteří se na serveru objevili v průběhu celého měsíce. Význam tohoto čísla je poněkud sporný, protože zakrývá rozdíl mezi uživatelem, který na daný server chodí denně, a tím, který tam zabloudil třeba jen jednou a ještě ke všemu náhodou. Přesto se dá poměrně úspěšně použít pro základní srovnání „dosahu“ jednotlivých stránek.

Výsledky tohoto srovnání patrně nikoho příliš nepřekvapí: na prvním místě Seznam, pak dlouho nic a s odstupem následují v těsném sledu Atlas, Centrum a iDnes. Alespoň v tomto pohledu tedy platí „železné pravidlo“ třech nejsilnějších portálů včetně jejich zaběhaného pořadí. iDnes, který už v některých měsících předstihlo Centrum, zůstalo v listopadu na bramborové pozici. Potud tedy nic zajímavého, což však neplatí o dalších místech. Na páté pozici je totiž IDOS (vlakový řád Českých drah), který měsíčně navštíví téměř půl milionu lidí, což odpovídá zhruba 57 procentům návštěvnosti iDnesu. Překvapivá je i návštěvnost serveru SMS.cz, který na první pohled působí poněkud amatérským dojmem a podstatou jeho obsahu jsou v podstatě jen rámce s vnořenými SMS bránami jednotlivých operátorů (klasické framování). Velmi atraktivní doména ve spojení s šikovnou službou přesto přiláká přes 400 tisíc návštěvníků měsíčně, což je pro srovnání více než dvakrát tolik, než čím se může pochlubit celý portál Redbox.

Realističtější obrázek o skutečné návštěvnosti však nabízí pohled na průměrný počet unikátních uživatelů, kteří server navštíví denně. Je sice jasné, že tady zas zakrýváme údaj o tom, kolikrát během dne člověk server navštíví, míra zkreslení je však samozřejmě výrazně nižší.

Zajímavé je, že v tomto pohledu je převaha Seznamu ještě výraznější: denně má 345 tisíc uživatelů, zatímco druhé Centrum „jen“ 99 tisíc. I to je však úspěch, protože se tak těsně dostává před Atlas (98 tisíc) a také iDnes (84 tisíc). Pevná pozice Seznamu je patrně dána známým efektem „domácí stránky“ – většina uživatelů českého Internetu má nastavený Seznam, takže při každém přístupu do Internetu se nejprve objeví právě tam, přestože se ve skutečnosti chystá někam úplně jinam. Úspěch Centra je pro změnu možné vykládat skladbou jeho služeb: převážná část jeho uživatelů používá především jeho e-mail a také Xchat, což jsou v obou případech služby, na které se chodí velmi často.

porovnání počtu „denních“ a „měsíčních“ uživatelů se však dají objevit i další zajímavosti. Především se jedná o Blesk, který v tomto pomyslném žebříčku zaujímá druhou příčku: každý den přijde 15 procent jeho měsíčního počtu uživatelů, což je ohromující věrnost. Dobře je na tom i Neviditelný pes, Email.cz (což nepřekvapí) a také Patria, která sice nemá obrovskou obec uživatelů, ale zato ji navštěvují každý den. Pravidelné návštěvníky mají i některé on-line hry, například Hokejka je v celkovém srovnání na osmém místě.

iDot však umožnuje měřit i zhlédnuté stránky – v porovnání s analýzou logů se sice jedná o méně přesnou metodu, která má tendenci „podstřelovat“ skutečné počty, ovšem při srovnávání serverů mezi sebou to nevadí. Na rozdíl od iAuditu navíc nabízí jeden údaj navíc: čas, který uživatel na stránce strávil. Také toto měření je vzhledem k metodice poněkud nepřesné, precizní průzkum by byl technicky velmi náročný (pravidelně refreshovaný IFRAME), nicméně pro základní orientaci se dá použít docela dobře.

Průměrná doba, kterou uživatel stráví na jedné stránce napříč celým českým Internetem, je minuta a pět vteřin. Tento údaj se však na jednotlivých serverech dosti liší, záleží totiž na charakteru každé služby. Obecně se dá podle výsledků říci, že největší čas připadá na jednu stránku zpravodajského serveru a katalogů. Na opačné straně spektra se pak nalézají služby, které jsou postavené na tom, že uživatel během své návštěvy projde celou řadu stránek, ale na každé z nich stráví jen chvilku. Typickým příkladem jsou různé servery s vtipy (co vtip, to stránka), horoskopy, pohlednicemi, ale překvapivě také s předpovědí počasí a mapami.

Pokud jde o portály, nejdelší dobu stráví uživatelé na jedné stránce Redboxu (1,46 min.), za nímž následuje Seznam (1,22). Takřka bez rozdílu jsou výsledky Atlasu (1,07) a Centra (1,06), což by mohlo leckoho překvapit, protože skladba jejich služeb je dosti rozdílná. Poměrně málo času tráví uživatelé na jedné stránce Quicku (0,89) a VOLného (0,86).

Z hlediska „výtěžnosti“ jednotlivých stránek jsou na tom obecně dobře všechny zpravodajské servery. V první řadě to platí o Zprávy.iDnes (1,40 min.), jejichž výsledek je vysoko nad průměrem, ale v těsném závěsu je také iHNed (1,31). Třetí místo patří Českým novinám (1,13), za nimiž následuje Blesk (1,12) a Mojenoviny (1,07). Žádné výrazné rozdíly však v této kategorii nenajdeme.

MM socky3

Velké odlišnosti se naopak dají najít v kategorii serverů se zaměřením na finanční sféru. Prvenství patří Patrii (1,37 min.), což je poměrně překvapivé s ohledem na charakter informací, které nabízí. Při pohledu zvenčí se totiž zdá, že nabízí především rychle aktualizované údaje o kapitálových trzích, u nichž by návštěvník neměl trávit tolik času. Na druhém místě je Měšec (1,13), což si je možné vysvětlit tím, že se zaměřuje především na oblast článků, jejich čtením lidé stráví více času než například hledáním informací o kursech akcií. Třetí místo patří sekci Ekonomika.iDnes (1,08), která kombinuje obsah finančního serveru se zpravodajstvím, podobně jako Finanční noviny (1,03). Teprve pátá a šestá příčka patří klasickým finančním serverům Finance (0,99) a Peníze (0,98) a celý peloton uzavírá Aliaweb (0,78).

Na rozdíl od klasických žebříčků s přehledem návštěvnosti se podle těchto pohledů nedá říci, který server je větší a který menší. Přesto se domnívám, že mohou být občas zajímavější než absolutní pořadí: dá se z nich totiž usuzovat leccos o struktuře jednotlivých serverů i tom, jak se liší chování jejich uživatelů.

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.