Hlavní navigace

readme.txt: Pozor na bezdrátové sítě v pásmu 2,4 GHz

15. 7. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

www.indos.cz hacknut! Jásaly titulky na některých českých webech ˙ O cenové programy Českého Telecomu bez volného kreditu je mezi zákazníky minimální zájem ˙ Nový webový nástroj pro online analýzu chování zákazníků internetových aplikací byl spuštěn na adrese www.emerite.cz.

Úterý – www.indos.cz hacknut! Jásaly titulky na některých českých webech. Doloženo sejmutou obrazovkou a divokými informacemi o tom, jak už www.indos.cz nejede. Jel. A hacknut nebyl. Problém nicméně www.indos.cz má – cross scripting umožňující vsunout do stránky libovolný HTML, včetně skriptů. (…) Cross scripting využívá vždy možnosti „nějak“, zpravidla pomocí modifikace URL, vložit do výsledné stránky kód (…). – Svět namodro

Projekt Internet do škol potvrzuje dvě smutné skutečnosti. První spočívá v tom, že ve státní správě platí přímá úměra mezi množstvím investovaných prostředků a amatérismem výsledného díla. Druhá se týká toho, že Internet je v České republice slabé médium. Přestože již několik měsíců upozorňuje na problémy s ním spojené řada internetových novinářů, teprve reportáž na TV Nova přiměla generálního dodavatele, aby – s přehnanou ochotou – začal alespoň část z nich řešit.

Udělejte si názor sami:

Středa – O cenové programy Českého Telecomu bez volného kreditu hovorného pod názvem ZERO je mezi zákazníky minimální zájem. Firma tarify zavedla od 1. července, aby je mohli využívat zájemci o službu volba operátora, ale dosud o ně podle informací požádalo jen několik desítek lidí. „Ve srovnání s ostatními cenovými programy je o HOME ZERO výrazně nižší zájem. Přesné statistiky budeme ale mít nejdříve měsíc od zavedení,“ uvedl mluvčí firmy (…). – ČTK

Z ČTK, která je vedle Mladé fronty Dnes druhým oblíbeným místem pro řízený únik informací z Českého Telecomu, jsme se minulý týden dozvěděli, že O nové cenové programy Telecomu ZERO je minimální zájem. Jde o tarify, které Českému Telecomu nařídil Český telekomunikační úřad. Pikantní je, že zpráva neobsahuje nic vyjma neurčitého dobrozdání tiskového mluvčího, jenž navíc hovoří pouze o tarifu HOME ZERO, jehož existence je kvůli situaci na trhu spíše symbolická. Neschopnost? Úmysl?

Udělejte si názor sami:

Středa – Z výsledků kontrolní akce zaměřené na provoz vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra (zařízení RLAN) v pásmu 2400 – 2483,5 MHz podle generální licence č. GL-12/R/2000 vyplynulo, že značné procento kontrolovaných zařízení bylo provozováno s vyšším izotropním vyzářeným výkonem, než dovoluje generální licence. Překročení povoleného vyzářeného výkonu bylo v některých případech téměř stonásobné. – ČTÚ

Bezdrátové připojení se v České republice z historických důvodů těší velké popularitě. Mnoho poskytovatelů internetového připojení v něm vidělo levný a efektivní způsob, jak se vyrovnat se skutečností, že poslední míli telefonního vedení vlastní Český Telecom. A protože se ve velkých městech všichni snažili vybudovat vlastní bezdrátovou síť, často se ve snaze bojovat s takto vzniklým rušením překračují povolené hranice, což vede ke spirálovému efektu.

Udělejte si názor sami:

Čtvrtek – Nový webový nástroj pro online analýzu chování zákazníků internetových aplikací byl v těchto dnech spuštěn na adrese www.emerite.cz. Jde o přímého nástupce služby Mytrix.cz, která ukončila činnost v listopadu 2001. Provozo­vatelská společnost eMerite přichází na trh za přispění marketingového týmu Mytrix.cz, ovšem s vlastním technologickým řešením a s českým kapitálem, sdělil v tiskové zprávě vedoucí projektu Martin Petrášek. – iStrategie

Nikdy jsem se netajil tím, že mi vadil agresivní marketing Mytrix.cz, vystavěný na různých mystifikacích, ať už záměrných či mimovolných, i když je mu na druhou stranu nutno přiznat efektivitu. Zatímco Mytrix.cz se za pět měsíců podařilo uštvat největší české servery, o Observeru s obdobnými možnostmi se takřka neví. Loňský listopad možná u řady serverů nahlodal důvěryhodnost v provozovatele, ale mnoho z nich bylo naopak s výstupy služby spokojeno.

Udělejte si názor sami:

Čtvrtek – Společnost Taylor Nelson Sofres Interactive zveřejnila svoji pravidelnou zprávu TOP CZ ISP, která od února letošního roku mapuje dění na českém trhu poskytovatelů internetového připojení. První místo tentokráte zaujal Český Telecom, resp. jeho divize Internet OnLine, skrze kterou se v červnu připojilo 308.915 unikátních návštěvníků z počtu 1.741.787 uni­kátních návštěvníků, již navštívili internetové servery měřené technologií iDot.

UXD

Nástup léta byl provázen pravidelným propadem, protože většina uživatelů odjíždí na dovolenou či prázdniny. Teoreticky vzato by se měl tento propad nejvíce dotknout akademické sítě CESNET, která si také skutečně pohoršila o 11,77 procent, ovšem daleko hůře dopadl InWay (-14,53 %), kde si pokles vysvětlit nedovedu. V první patnáctce rostly pouze Český Telecom, Tiscali a Globaltel. Druhá Jet2Web ztrácí na vedoucí Český Telecom kvůli mírnému poklesu asi 2.000 unikátních návštěvníků.

Udělejte si názor sami:

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]