Hlavní navigace

Záplaty SW, nutnost aktualizace

Sdílet

Prakticky každý software, který kdy na svůj počítač nainstalujete, bude i nadále výrobcem vyvíjen, rozšiřován a zlepšován. Přijde-li v budoucnu nová verze programu, může být vydána buď samostatně jako nový produkt (pokud se jedná o rozsáhlé úpravy) nebo v podobě aktualizací pro vaši stávající variantu. Zmiňované změny se týkají programového jádra, u řady aplikací však může dojít „pouze“ k renovaci často se měnících a rychle stárnoucích jiných souborů – typickým příkladem jsou antivirové systémy se svými databázemi.

Možná si řeknete, proč stahovat novou verzi nebo update programu, když vám současná plně postačuje. Výrobce do jednotlivých aktualizací kromě jiných úprav zahrnuje také bezpečnostní opravy, což je důležité především u programů jakými jsou firewally, antiviry, antispyware a vůbec všech programů chránících váš počítač. Poznamenejme, že řeč je stále o změně přímo programového kódu dané aplikace – v případě firewallů mohlo dojít například k odhalení chyby dovolující otevření portů, u antivirů pak objevení chyby při skenování archívů apod. To jsou jen některé příklady toho, proč by se pravidelná aktualizace a povýšení programů na jejich nejnovější verze měly stát vaším zažitým rituálem.

Jednotlivé aplikace se od sebe rozlišují díky svému názvu, v rámci jednoho programu pak podobnou funkci plní číslo verze. Tak například označení alfa či beta za názvem aplikace signalizuje, že tyto verze jsou pouze ve fázi testování – výrobce je tedy schopen poskytnout do velké míry funkční kód, nicméně nemůže zaručit jeho stabilitu, bezchybnost apod. Alfa i beta verze rozličných aplikací zpravidla můžete získat zdarma a pokud v nich objevíte chybu, vývojáři budou rádi za její nahlášení. Samozřejmě označení řeckými písmeny není dvakrát přesné, proto se často používá značení čísly i menšími než jedna, tj. 0.75, 0.2.3 apod. Tím se dostáváme k významu jednotlivých pozic čísel verze. Cifra nejvíce vlevo značí hlavní verzi programu, její změně většinou odpovídají výrazné modifikace programového kódu, často doprovázené vydáním nové verze jako úplně nový produkt. Směrem doprava se význam modifikací snižuje, to znamená, že například změně verze 2.35 na verzi 2.37 odpovídají pouze drobné změny. Na stránkách výrobce daného softwaru většinou naleznete jakousi historii verzí, která obsahuje popis změn provedených při vydání každé verze.

Windows update

Aktualizační systém LiveUpdate v podání společnosti Symantec

Pokud nemáte aktualizovaný některý důležitý software, útočníci toho dokáží velice dobře využít. Zjistí-li, že na vašem počítači běží aplikace verze 1.56, zatímco nejnovější varianta nese označení 2.13, prostudují některou z volně přístupných databází zranitelností programů. Zde kupříkladu odhalí, že až do verze 1.87 je program náchylný na určitý typ útoku, a okamžitě tak mají inspiraci pro nabourání vašeho stroje. Nutnost pravidelné aktualizace z tohoto ožehavého důvodu se týká i stahování záplat společnosti Microsoft, které jsou vydávány ve více méně pravidelných měsíčních intervalech.

Kromě doposud popisovaných programových změn se u bezpečnostního softwaru velice často setkáte i s aktualizacemi jiných souborů, například databází antivirových i antispyware programů, sady předdefinovaných pravidel firewallu apod. Aktualizace tohoto typu jsou pro vás kritické, protože se od nich odvíjí veškerá další spolehlivost daného softwaru. Podobně i tyto aktualizace mohou nést číselné označení, zde však záleží čistě na výrobci, zda a jakou hierarchii zvolí.

Většina programů naštěstí disponuje funkcí automatické kontroly a stahování dostupných aktualizací, takže na tuto svou povinnost nemusíte myslet sami. Používáte-li stále připojení k Internetu (např. kabel či LAN), stačí abyste si v případě potřeby zkontrolovali a nastavili připojení prostřednictvím proxy serveru (některé programy se tuto konfiguraci převezmou přímo z internetového prohlížeče). Platíte-li měsíční poplatek za objem přenesených dat, většinou se nemusíte bát, že právě kvůli aktualizacím radikálně přesáhnete povolený limit – rozdílové aktualizace jsou totiž zpravidla koncipovány tak, že obsahují pouze několik desítek kilobajtů. Využíváte-li připojení prostřednictvím vytáčeného spojení, je dobré nastavit automatickou kontrolu a stahování aplikací na tu dobu, kdy surfujete v rámci levnějšího tarifu.

Podporuje-li váš software funkci automatické aktualizace, pak vám zcela jistě nabídne i její vypnutí. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát rozumné, často je výhodnější aktualizovat manuálně. Při takovémto ručním řešení lze zpravidla vybrat zdroj aktualizace, spektrum může pokrývat například CD, adresář, lokální server a Internet. Někdy se proto volí takové řešení, že administrátor potřebné aktualizace stáhne pouze na jeden centrální počítač a z něj pak probíhá inovace softwaru na všech ostatních počítačích sítě. Výhodou takovéhoto přístupu je například nižší menší objem z Internetu přenesených dat a vyšší rychlost spojení v rámci lokální sítě.