Hlavní navigace

Digitální obsah

Sdílet

Všechny zájemce o digitální televizní vysílání jistě bude eminentně zajímat, co jim vlastně tato novinka nabídne – kromě kvalitnějšího příjmu. Jakou skladbu programů a jaké doprovodné služby přinese? Jaký význam má platforma MHP? Na co se můžeme těšit?

Na problematiku obsahu digitálního vysílání se můžeme dívat z více různých pohledů. Jedním je pohled legislativní, související s otázkami typu „kdo a co smí vysílat“, a vedoucí na otázky udělování licencí k vysílání programů. Tomuto pohledu se věnujeme v samostatném tutorialu.

Celkový výsledek však lze celkem dobře předvídat – v každém multiplexu bude vždy určitý počet televizních a rozhlasových programů, z nichž některé budou tzv. celoplošné (stejné pro celé území státu), zatímco jiné budou mít regionální charakter a budou se tedy v jednotlivých regionech lišit.

Jiné možné dělení programů, zejména televizních, je dělení na tzv. plnoformátové a tématické programy. Zatímco význam tématického programu je snad jasný (je zaměřen na určitou konkrétní tematiku), termín plnoformátový znamená absenci takovéhoto zaměření. Plnoformátové jsou dnes například (hlavní) programy televizí Nova či Prima, programy ČT1 a ČT2, zatímco tematicky zaměřené jsou například programy ČT24 a TV24 (na zpravodajství), HBO (na filmy) atd.