Hlavní navigace

Digitální Kocourkov

Sdílet

Digitalizace rozhlasového a televizního vysílání není jen záležitostí čistě technickou. Vyžaduje také určitou legislativní podporu – určité zakotvení v právním řádu i v systému regulace. Musí být nějak vyřešeny otázky typu: kdo a jak smí vysílat, jaké programy a na jakých frekvencích, a četné další otázky. No a bohužel právě zde se věci čím dál tím více zadrhávají. Situace silně připomíná známý Kocourkov…

Rozhlasové a televizní vysílání je záležitostí, která nikdy neprobíhala ve vakuu, zcela mimo dosah zákonů, regulátorů a dalších vlivů státu a jeho orgánů. Celkový trend sice spěje k postupnému uvolňování restrikcí a dohledu státu, ale naprostá liberalizace asi nebude nikdy možná. Již jen z toho důvodu, že někdo musí koordinovat frekvence, používané pro pozemní a satelitní vysílání, či dávat pozor na dodržování etiky a obsahových mantinelů (například v souvislosti s obsahem, který není vhodný pro mladistvé). Samozřejmě však lze mít různé názory na to, jak velká má být role státu při určování podmínek – zda má stát diktovat či jen může navrhovat konkrétní podmínky, jak a podle čeho má rozhodovat o tom, kdo a co smí vysílat, navíc jestli celoplošně nebo jen regionálně atd.

Některé zde uvedené mocenské otázky se za dobu existence televizního vysílání (ještě analogového) určitým způsobem vyřešily a vyústily v určitý stav, který je dnes zakotven v rámci legislativy (hlavně skrze zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání) i ve struktuře regulačních orgánů (Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Českého telekomunikačního úřadu). Vznikl tedy určitý status quo, se kterým možná nejsou mnozí spokojeni – ale musíme brát na vědomí jeho existenci a platnost.

S příchodem digitalizace se však mění mnohé ze základů, na kterých dosavadní status quo stojí a ze kterých vychází. Z toho vyplývá, že by měl být zřejmě určitým způsobem změněn i celý legislativní rámec a systém regulace tak, aby lépe odpovídal novým podmínkám – aby digitální vysílání nejen umožnil, ale také sám rozvíjel. Ne jej brzdil.

Ovšem jak to zařídit? Legislativní zakotvení digitálního vysílání je předmětem mnoha diskuzí a sporů. Měla by být celá nadstavba ( v podobě legislativy a systému regulace), vybudovaná původně pro analogové vysílání, zachována beze změny a následně aplikována na zcela nové základy? I snahy tohoto typu se objevují, například v podobě vypsání výběrového řízení na nové vysílací licence (pro digitální vysílání) ještě podle starých pravidel (dosavadní verze zákona č. 231/2001 o rozhlasovém a televizním vysílání).