Hlavní navigace

Internetové připojení

Sdílet

Tento text by měl obsahovat všechny obvyklé způsoby připojení včetně základních charakteristik a jeho cílem je usnadnit čtenáři výběr toho právě pro něj vhodného. Je uvedeno také několik „modelových“ příkladů, které ukazují, jaké možnosti mají jednotlivé skupiny uživatelů. Pro vybrání konkrétní společnosti, která čtenáře připojí k Internetu, tzv. poskytovatele Internetu (též providera či Internet Service Provider, tedy ISP), pak slouží především Přehled poskytovatelů.

Dříve než začneme porovnávat jednotlivé typy, je nutné si uvědomit, co to vlastně připojení k Internetu je. Ve skutečnosti totiž existuje dosti značný rozdíl mezi připojením a přístupem. Základní odlišnost je v tom, že uživatel připojený k Internetu je jeho součástí. Má svoji síťovou adresu a v době, kdy je připojen, s ním může kdokoliv komunikovat. Je tedy pro všechny další uživatele, kteří znají jeho síťovou adresu, dostupný.

Přístup k Internetu znamená pouze tolik, že uživatel má přístup k jinému počítači, jenž je k Internetu připojen. Tento počítač mu pak zprostředkovává služby sítě Internet a pro ostatní uživatele Internetu je tak vidět právě on. Uživatel nemá síťovou adresu, pomocí níž by s ním mohli ostatní komunikovat. Tento způsob bývá obvyklý např. ve firmách. My se v tomto textu budeme zabývat pouze připojením k Internetu, o přístupu k Internetu se budeme zmiňovat jen v modelových příkladech připojení.

Náměty a připomínky můžete posílat na adresu redakce@lupa.cz.

Obsah