Hlavní navigace

Kabelová televize

Sdílet

-

Přístup k Internetu prostřednictvím rozvodů kabelové televize je vázán na jejich konkrétním řešení. Vzhledem k tomu, že tato vedení jsou primárně určena k všesměrovému šíření signálu, jsou všechny přenášené signály šířeny ke všem účastníkům sítě v dané lokalitě. Z toho také vyplývá, že přenosová kapacita je v této lokalitě sdílena všemi uživateli.

Nejvýznamnějším problémem je však jednosměrný charakter šíření signálu, který u klasické kabelové televize plně postačuje. Pro přenos televizních programů je nutné přenášet informace pouze směrem k uživateli, nikoli však již opačným směrem. Pro plnohodnotné připojení k Internetu to však již nutné je. Aby mohl být tento problém vyřešen, musí být poněkud změněna struktura kabelové sítě. Místní rozvody tvořené koaxiálními kabely směřují do rozvodné jednotky, kde jsou umístěny potřebné kabelové modemy, které komunikují s obdobnými zařízeními na straně uživatelů a zajišťují přenos dat po místním koaxiálním vedení. Další přenos dat je však již řešen pomocí klasických datových okruhů postavených především na optických a bezdrátových trasách. Kabelové rozvody jsou tedy využity pouze pro přenos v dané lokalitě, a to na relativně malou vzdálenost.

Přenosové rychlosti

Vzhledem k šířce přenosové pásma, která se pohybuje v MHz, může být dosahováno rychlostí pohybujících se přibližně kolem 30 Mb/s. To jsou však spíše teoretické hodnoty, ve skutečnosti rychlost klesne na přibližně 10 Mb/s s tím, že vzhledem ke sdílenému charakteru přenosové linky je u jednotlivých uživatelů dosahováno rychlostí v řádu Mb/s. Některé systémy jsou navíc asymetrické, pracují tedy na rozdílné přenosové rychlosti směrem k uživateli (tzv. downlink) a směrem od uživatele (tzv. uplink), kdy downlink má často několikanásobnou přenosovou rychlost. Asymetrické technologie vychází z úvahy, že většina uživatelů je pouhými spotřebiteli, data tedy především stahují a sami jich příliš neposkytují. Jejich linky jsou tedy výrazně vytíženy právě pouze jedním směrem. Pro typického domácího uživatele tedy nemusí být asymetrické připojení překážkou.

Kabelové modemy zajišťující přenos dat prostřednictvím kabelových rozvodů nejsou jako klasické telefonní modemy propojeny s počítačem prostřednictvím sériového portu či USB, ale vzhledem k vysoké přenosové rychlosti a zjednodušení celé technologie prostřednictvím klasického Ethernetu používaného v lokálních sítích. Je tedy nutné mít v počítači instalovánu síťovou kartu. Kabelový modem pak neprovádí prakticky nic jiného než přenos ethernetového signálu skrze kabelové rozvody. Ten je pak na druhé straně dekódován zpět kabelovým modemem umístěným v rozvodné jednotce. Celý systém se tedy chová v dané lokalitě jako jedna velká lokální síť, což se projeví např. tím, že pravděpodobně budou ve Windows ve složce Okolní počítače zobrazeni všichni místní uživatelé. Vzhledem k různým způsobům přenosu ethernetového signálu skrze kabelové rozvody je nutné, aby byly použity produkty stejné značky podporující stejný protokol. Obecně platný a uznávaný standard totiž neexistuje.

Internetová konektivita

Samotná konektivita k Internetu je pak zajišťována dvěma základními způsoby: Prvním je klasické připojení k Internetu se všemi výhodami i nevýhodami, které to nese. Druhý způsob je často používaný především u levných domácích přístupových programů, kde nejde o připojení k Internetu jako takové, ale pouze o přístup k němu. Uživatel pak nejčastěji přistupuje k Internetu prostřednictvím proxy serveru (tedy počítače, který zprostředkovává přístup k některým službám Internetu, jako např. HTTP a FTP) nebo nějakého počítače zajišťující překlad síťových adres tak, aby uživatel sice nebyl přímo viděn z Internetu, ale mohl přitom používat prakticky všechny jeho služby. Nemůže však provozovat svůj vlastní internetový server, protože, jak již bylo řečeno, není vlastně z Internetu vidět a není tedy jeho součástí. Tento typ přístupu je však pro drtivou většinu domácích uživatelů dostačující, navíc odpadá většina problémů s bezpečností připojení k Internetu.

Připojení k Internetu prostřednictvím kabelových rozvodů je nejčastěji nabízeno v podobě širokopásmového přístupu a to v nepočítané, počítané a sdílené podobě. Zde jde o klasické sdílení linky, protože – jak již bylo řečeno celé médium – je ve skutečnosti sdílené. Vzhledem k jeho vysoké rychlosti se však tento fakt prakticky neprojevuje, pokud je vaše přístupová rychlost nižší než cca 1,5 Mbit/s. K připojení je pochopitelně potřeba i daný kabelový modem, jeho dodávku nejčastěji zajišťuje přímo kabelová společnost, a to buď formou prodeje nebo formou pronájmu. Doporučit lze spíše druhou variantu – všechny případné problémy se zařízením tak padají na bedra kabelové společnosti a uživatel se prakticky nemusí o nic starat.

Jistý čas mívala především největší společnost poskytující tyto služby jisté problémy s připojení. Postupně se však daří všechny problémy řešit a lze říci, že se týkají pouze zlomku uživatelů. Veskrze lze připojení prostřednictvím kabelových rozvodů považovat za kvalitní formu vysokorychlostního přístupu k Internetu, která např. v západní Evropě soutěží s technologie­mi DSL.

Služby připojení k Internetu prostřednictvím kabelové televize poskytuje několik společností zabývajících se provozováním kabelových rozvodů. Dá se navíc očekávat, že vzhledem k tomu, že tyto společnosti mohou zároveň poskytovat také např. hlasové služby, budou přístup k Internetu právě v kombinaci s hlasovými službami postupně poskytovat všechny. V současné době totiž nejsou služby přístupu k Internetu dostupné zdaleka ve všech lokalitách, kde existují kabelové rozvody, rozvoj se tedy dá očekávat i v tomto směru.

Relevantní články

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).