Hlavní navigace

Způsoby tarifikace

Sdílet

-

Zpoplatňování služeb připojení k Internetu není samo o sobě tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, respektive nemusí být. Existují dva základní způsoby, tedy počítaná a nepočítaná linka. Nemáme zde namysli telekomunikační poplatky, jde zde výhradně o poplatky, které uživatel platí za připojení k Internetu jako takové.

Nepočítaná linka

Je nejstarším způsobem tarifikace, uživatel si předplatí určitou šířku přenosového pásma daných parametrů a za služby platí pevným měsíčním paušálem. Vůbec nezáleží na tom, jak intenzivně svoji linku používá. Uživatel, který si pouze občas stáhne poštu, tak zaplatí stejně jako jiný uživatel, který od rána do noci stahuje filmy a jeho linka je neustále plně vytížená. Na první pohled je vidět, že mezi oběma případy je jistá disproporce. Z pohledu poskytovatele je však takovýto prodej připojení nejpohodlnější, protože sám ho nakupuje stejným způsobem. Protože však konkurence nespí, objevila se také varianta, která se snaží tento problém vyřešit.

Počítaná linka

Tímto řešením je tzv. počítaná linka. Zde uživatel platí opravdu podle toho, jak intenzivně linku využívá. Vše je zpoplatňováno podle objemu přenesených dat, který je poskytovatelem zaznamenáván. Existují různé varianty počítání, nejčastější model předpokládá předplacení jistého objemu přenesených dat v rámci pravidelného měsíčního poplatku. Při překročení tohoto objemu pak uživatel platí za každou další jednotku přenesených dat (1 MB, 100 MB či třeba 1 GB). Jiným způsobem zpoplatňování je např. model, kdy je uživatel při překročení tohoto limitu přesunut do skupiny s vyšším přenosovým limitem (a pochopitelně i měsíčním poplatkem), a takto může „skákat“ i několikrát až např. skončí ve skupině s neomezeným přenosem dat (a nejvyšším poplatkem).

Stejně tak existuje různý přístup k posuzování průtoku dat. Některý poskytovatel počítá přenos oběma směry, jiný pouze data přenesená ve směru s větším průtokem dat a některý třeba jen data putující k uživateli. Často také bývá rozdíl mezi daty přenesenými ve špičce a těmi, které sítí putují v nočních hodinách. Také se rozlišuje přenos dat v rámci sítě poskytovatele, českého Internetu a zbytku světa. Stejně tak někdo bere za 1 MB správně 1 048 576 bajtů, jiný pouze 1 000 000 bajtů.

Sdílená linka

Někteří poskytovatelé nabízejí také variantu tzv. sdílených linek, ať již v počítaném či častěji nepočítaném provedení. Čím se taková linka liší od klasické nesdílené linky? Jak již z názvu vyplývá, přenosová kapacita není využita pouze jedním uživatel, ale sdílí ji více uživatelů. Pokud je naopak linka nesdílená, uživatel má v každý moment veškerou její kapacitu pro sebe. Ve skutečnosti to však nemusí znamenat, že bude moci stahovat z Internetu právě touto rychlostí – do hry totiž vstupuje celá řada faktorů. Navíc je svým způsobem připojení k Internetu vždy sdíleno, protože kapacita především zahraniční konektivity je u poskytovatele prakticky vždy nižší než součet kapacit všech linek zákazníků. Pokud by se tedy všichni zároveň např. rozhodli stahovat filmy z USA, nemohli by plně využít kapacitu svých linek. V praxi je však zahraniční konektivita poskytovatelů vyšší, než jaké jsou požadavky uživatelů, protože ty se v čase různě rozmělní, a skutečná hodnota vytížení se ani zdaleka neblíží pouhému aritmetickému součtu kapacit zákaznických linek.

Vraťme se však ke sdílenému připojení k Internetu. Zde jednu koncovou linku, respektive její kapacitu, sdílí několik uživatelů. Skutečná přenosová rychlost pak záleží na tom, jak dalece ostatní uživatelé linku využívají, tedy také na tom, s kým jsme ve skupině. Může se totiž dost dobře stát, že jeden z uživatelů, který s vámi sdílí linku, bude mít zálibu ve stahování filmů a bude tedy permanentně ukrajovat značný díl kapacity. Aby nedošlo k tomu, že jeden uživatel prakticky zablokuje linku pro sebe a ostatní uživatelé ji nebudou moci používat, garantuje prakticky každý poskytovatel minimální přenosovou rychlost, kterou bude mít uživatel pro sebe k dispozici. Skutečná přenosová rychlost se pak pohybuje nejčastěji někde v půli cesty mezi minimální a maximální hodnotou s tím, že nejsou vyloučeny posuny – ať již pozitivní či negativní.

Tento typ připojení lze díky své cenové výhodnosti doporučit především pro uživatele, kteří sice vyžadují trvalé připojení, nejsou však již tak nároční, pokud jde o přenosovou kapacitu. Typicky jde o náročnější domácí zákazníky a menší firmy.

Jak si vybrat?

Každému vyhovuje něco jiného, existuje však několik obecných rad, kterými by se měl případný uživatel řídit. Především je nutno si vše dobře spočítat. Pokud již připojeni k Internetu jste a uvažujete pouze o jiném připojení, pak si zjistěte, jaký je váš měsíční přenos dat a spočítejte si, zda je pro vás výhodná počítaná pevná linka. Pokud se k Internetu teprve připojujete, tak si třeba zkuste vyžádat jistou dobu pro testování či odhadněte předpokládaný provoz linky. Zde je však nutno brát na zřetel to, že skutečnost se vždy liší od odhadů (a zpravidla k horšímu). Pokud navíc přecházíte z pomalejší linky na rychlejší, pravděpodobně se zvýší i přenos dat, ne vždy sice přímo lineárně, ale ani tento případ není vyloučen.

Navíc se může klidně stát, že kvůli nějakému „vtipálkovi“ přenesete z Internetu zcela zbytečně několik GB dat. Kontrolovat takové nevyžádané přenosy dat není zrovna lehké a vyžaduje to vždy spolupráci s poskytovatelem Internetu, se kterým by také mělo být projednáno, jak by byl takový případ řešen. Nejčastěji je však poskytovateli jedno, jakým způsobem byl přenos generován. Z jeho pohledu je to i logické, síťové prostředky byly využity, musí být tedy i zaplaceny. Fakt, že byly spíše zneužity, je věcí jinou.

Všude tam, kde není možné kontrolovat a omezovat síťový přenos, se proto vyplatí pořídit si spíše neomezené připojení s nižší přenosovou rychlostí než vysokorychlostní počítanou linku – mohli byste se také dočkat velkého překvapení. Obecně platí, že šetřit se někdy nevyplácí a pokud nechcete každý měsíc trnout, zda nepřekročíte přenosový limit a od půlky měsíce všemožně omezovat přenos, pak je volba jednoznačná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).