Hlavní navigace

Satelit

Sdílet

-

Přístup k Internetu prostřednictvím satelitu je celosvětově velmi málo rozšířen a Česká republika v tomto není rozhodně žádnou výjimkou. Satelitní připojení sice sehrálo významnou historickou roli při zavádění Internetu do České republiky, kdy bylo těchto linek používáno k propojení se zahraničními sítěmi, jde však o dobou, kterou bychom mohli nazvat středověkem českého Internetu, a navíc i tehdy šlo spíše o nouzové řešení. Tato charakteristika platná obecně pro bezdrátové technologie pak platí pro satelitní připojení dvojnásob. Nepopiratelnou výhodou je však perfektní dostupnost, pro připojení totiž stačí prakticky pouze výhled na oblohu, respektive na příslušnou družici, byť je pravda, že někdy se družice nachází spíše než v nadhlavníku poněkud jiným směrem. V poslední době pak popularitu satelitního připojení k Internetu zvýšila možnost vysokorychlostního připojení, které je vhodné především pro stahování velkých objemů dat.

Satelitní technologie mají navíc jednu – pro některé uživatele velmi nepříjemnou – vlastnost. Vzhledem ke vzdálenosti geostacionárních družic od Země trvá přibližně čtvrt sekundy, než je vyslaný signál přijat druhou stranou. Na požadavek tak může uživatel dostat odpověď nejdříve po půl vteřině, to však může být podstatným omezením pro aplikace pracující v reálném čase, které se tak stávají prakticky nepoužitelnými či alespoň velmi nepohodlnými. Jde především o služby telefonování po Internetu, videokonference a vzdálený přístup k počítačům.

Stejně jako u jiných způsobů připojení existuje i zde celá řada technologií, které jsou pro satelitní přenos dat používány. Nejstarší funguje na prostém způsobu retranslace (satelit přijme signál vyslaný ze Země a znovu ho odvysílá, takže může být přijat na jiném místě na Zemi). Typickým zástupcem této technologie je systém VSAT (Very Small Aperture Terminal). Poskytuje obousměrný symetrický (tedy stejnou rychlostí v obou směrech) přenos, v současné době je však tento systém a jemu podobné využíván pro připojení k Internetu minimálně.

Ukázalo se, že je možno s výhodou využít jedné vlastnosti satelitu, která je používána např. při distribuci televizních programů. Signál totiž může přijímat i více uživatelů současně. Možná se ptáte, jak lze této vlastnosti využít pro připojení k Internetu. Celá výchozí myšlenka je však jednoduchá – existuje jedno velmi široké přenosové pásmo s kapacitou mnoha Mbit/s, a to je sdíleno všemi uživateli. Zásadní nevýhodou je, že u těchto systémů jde pouze o jednosměrný přenos dat, ta putují pouze směrem k uživateli. Uživatel tedy potřebuje ještě jiné připojení k Internetu, kterým bude posílat požadavky na zaslání dat, což není příliš pohodlné. Navíc nejde o připojení k Internetu v pravém slova smyslu, spíše jde o přístup k Internetu. Uživatel totiž posílá své požadavky do distribučního centra, které mu pak zašle přes satelit požadovaná data. Tento typ připojení je tak vhodné použít především pro stahování velkých objemů dat.

V současné době se pak objevují systémy, které pracují na podobném principu jako předchozí typ, ale podporují obousměrný přenos dat, takže odpadá nutnost vlastnit ještě jiné připojení k Internetu. Data směrem od uživatele však putují podstatně nižší rychlostí, jde tedy o asymetrický přenos (data putují každým směrem jinou rychlostí). V tomto případě však jde o plnohodnotné připojení k Internetu, a asymetrická forma přenosu nemusí být na škodu, protože uživatelé data především stahují.

Nabídka satelitního připojení k Internetu je rozmanitá, vzhledem k dostupnosti signálu se navíc nemusí uživatel soustředit pouze na domácí nabídku, ale může využít služeb prakticky všech evropských společností zabývajících se tímto typem připojení. Podmínkou je pouze pokrytí České republiky signálem družice, což by však neměl být problém. Cenové podmínky bývají často velmi zajímavé, vysoké naopak bývají instalační poplatky spojené s nákupem potřebného technického vybavení a instalací satelitní antény. Samotné připojení je pak nejčastěji zpoplatňováno podle objemu přenesených dat, jde tedy o tzv. počítané linky, ale výjimkou nejsou ani nepočítana připojení.

Využití satelitních technologií pro přístup k Internetu je velmi problematické, vyplatí se ho zpravidla použít pouze tam, kde není dostupná jiná vhodná metoda připojení.

Relevantní články

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).