Hlavní navigace

Pronajatý datový okruh

Sdílet

-

Pod pojmem pronajatý datový okruh lze zahrnout celou řadu služeb a technologií. My pod tím termínem rozumíme takové datové okruhy (tedy fyzické trasy, po kterých jsou přenášena data a která jsou základem pevného připojení), jež jsou uživateli poskytovány (pronajímány) specializovanou telekomunikační společností. Může jít především o linky využívající drátových, optických a bezdrátových technologií (ty jsou však probírány v části věnované bezdrátovému připojení k Internetu).

Připojení k Internetu prostřednictvím pronajatého datové okruhu je nejobvyklejším způsobem realizace pevného připojení k Internetu. Jeho dostupnost by navíc neměla být ve větších městech příliš problematická. Uživatel si zpravidla od telekomunikační společnosti objednává přenosovou linku s požadovanou rychlostí a kvalitou služeb. Existují dvě základní varianty zřízení linky. Buď se o všechny s tím spojené operace postará přímo poskytovatel Internetu, nebo to udělá sám zákazník. První případ nastává, když je datový okruh součásti služby, kterou poskytovatel Internetu nabízí. Pokud tomu tak není, může zákazník požádat poskytovatele Internetu, aby mu datový okruh s potřebnými parametry zajistil. Uživatel se tak nemusí o zřízení služby vůbec zajímat, navíc si za zajištění datového okruhu poskytovatel Internetu zpravidla nic neúčtuje. Pokud se uživatel rozhodne obstarat si přenosovou trasu samostatně, musí přesto kontaktovat svého poskytovatele Internetu, aby s ním probral podrobnosti, a je dosti pravděpodobné, že pokud si uživatel vybere jinou společnost než jednu z těch, se kterými daný poskytovatel Internetu spolupracuje, nemusí se setkat ze strany ISP s pochopením. V zásadě se však opravdu vyplatí nechat všechny starosti se zřízením datového okruhu na společnosti poskytující připojení k Internetu.

Technologií používaných pro pronajaté datové okruhy je celá řada. Nejstarší jsou pronajaté analogové linky. Jde vlastně o vyhrazení klasické telefonní linky mezi oběma účastníky, v tomto případě tedy uživatelem a poskytovatelem Internetu. Přenosová rychlost pronajaté analogové linky je dána použitými modemy a její kvalitou, maximálně pak 33,6 kb/s. Garantovaná přenosová rychlost je však výrazně nižší, jediný poskytovatel této služby, Český Telecom, totiž garantuje pouze rychlost 9,6 kb/s. Důvodem je snaha přesvědčit uživatele k přechodu na digitální linky. Analogové linky jsou tedy určeny pro spoje s nízkou přenosovou rychlostí, představují však nejlevnější řešení. Jako jediné však nejsou dodávány s potřebným vybavením, uživatel si tedy musí sám zakoupit potřebné modemy.

Nejčastější je však přímo pronájem digitálního datového okruhu, ten je standardně nabízen v provedení pro přenosovou rychlost 64 – 2048 kb/s. Vyšší rychlosti jsou zajišťovány rozličnými technologiemi. Na tomto místě je dobré poznamenat, že datový okruh o kapacitě např. 10 Mb/s nemusí být schopen přenášet touto rychlostí uživatelská data. Opravdu pracuje touto rychlostí, ale část kapacity linka spotřebuje na sebe sama (různé signalizační a další informace), kapacita pak může být i o několik desítek procent nižší! Ověřte si tedy, že rychlost přenosové trasy (respektive skutečně využitelná rychlost) odpovídá rychlosti připojení k Internetu.

Poněkud odlišná je technologie Frame Relay, a to i svým fungováním. Z pohledu uživatele Internetu je podstatný poněkud jiný způsob udávání přenosových rychlostí. Protože jde o službu, která nepracuje na principu pevně vyhrazené linky s danou kapacitou, ale jde o zvláštní paketovou (data jsou zasílána po malých částech, tzv. paketech) síť, která je sdílena více uživateli. Může být tedy výrazný rozdíl mezi rychlostí přípojky a skutečnou přenosovou rychlostí. Proto je také udávána minimální garantovaná přenosová rychlost (CIR). Skutečná rychlost pak bývá někde mezi oběmi hodnotami. Frame Relay je nabízeno s rychlostí přípojky 64 – 2048 kb/s.)

Důležitou vlastností pronajatého datového okruhu jsou také garance, které telekomunikační společnost poskytuje. Jde zde především o již klasické služby jako neustálý dohled nad linkou a případné řešení vzniklých problémů v kteroukoliv noční či denní dobu. Dokonce lze smluvně podchytit, jak spolehlivá musí být linka, jak dlouhý může být nejdelší výpadek a kolik procent času musí být linka funkční. Jsou to tzv. dohody o kvalitě poskytovaných služeb neboli SLA (Service Level Agreement). Tyto garance však nemusí poskytovat pouze telekomunikační společnost, ale i poskytovatel připojení k Internetu na samotný přístup k Internetu. Společnosti pak svoje služby nabízí zpravidla v několika úrovních garancí, které se pochopitelně liší cenou.

Pokud již vlastníte datový okruh, bývá nejčastěji zakončen některým ze standardních telekomunikačních rozhraní. Datový okruh je totiž zpravidla dodáván jako služba na klíč, obsahuje tedy všechna potřebná zařízení (kromě pronájmu analogové linky). To však neznamená, že lze toto výstupní rozhraní připojit přímo do vaší lokální sítě. Zařízení, které toto zajišťuje, se nazývá router (směrovač). Ten bývá někdy dodáván zdarma u tzv. řešení na klíč, v jiných případech ho poskytovatel Internetu pronajímá či prodává. Pokud si chcete router obstarat samostatně, vyplatí se celou operaci konzultovat s vaším poskytovatelem, případně i telekomunikačním operátorem. Jeho nastavení však není zrovna jednoduché a je vhodné svěřit ho odborníkovi, případně přímo poskytovateli Internetu. Ten by vám měl navíc poskytnout všechny potřebné údaje, jako např. síťové adresy, které vám byly přiděleny atd. Je velmi důležité vyžádat si dostatečný počet síťových adres podle velikosti připojované sítě, navíc je vždy dobré mít ještě nějaké do zásoby.

Samotné připojení sítě k Internetu již bývá spojeno „pouze“ se změnou síťových adres jednotlivých počítačů a provedením změn v jejich nastavení. Celý proces připojení pevnou linkou však u řešení, která nejsou dodávána přímo tzv. na klíč, není vůbec jednoduché, a proto se vyplatí přenechat ho specializované firmě či přímo poskytovateli Internetu.

Relevantní odkazy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).