Hlavní navigace

Chci připojit menší firmu

Sdílet

-

Tento text poskytuje základní přehled variant, jak připojit k Internetu malou počítačovou sít tvořenou pouze několika počítači. Pro připojení jediného počítače je určena sekce Chci se připojit z domova a pro připojení větších sítí pak sekce Chci připojit větší firmu.

Připojení malé firmy k Internetu je z pohledu možných řešení pravděpodobně nejrozmanitější. Záleží především na konkrétních požadavcích. V zásadě se jedná především o pevné připojení, v některých případech však může být síť připojena i pomocí komutovaného připojení, a to v případě, kdy nebude využívat služeb Internetu příliš intenzivně, tedy spíše výjimečně. Připojení pak lze realizovat pomocí speciálního softwaru, který zajistí přístup k Internetu jednotlivých počítačů v lokální síti prostřednictvím jednoho připojeného počítače. V takovém případě lze využít klasické telefonní linky či ISDN. Toto řešení se však dá doporučit pouze v opravdu malých společnostech s nízkou intenzitou využití Internetu.

Pro společnosti, které vyžadují trvalé (např. po celou pracovní dobu) připojení k Internetu, je jediným řešením pevná linka. Připojení je možno realizovat prakticky všemi technologiemi, z nichž lze především doporučit ADSL či pronajatý datový okruh a pokud je to v lokalitě možné, pak také kabelovou televizi. V případě vyšších nároků lze přenosovou rychlost ještě zvýšit kombinací některé z výše uvedených metod se satelitním připojením.

S úspěchem lze v menších společnost použít počítaného připojení. Pokud jsou však vaše přenosy dat vysoké či nemáte k tomuto způsobu tarifikace důvěru, lze zvolit klasickou nepočítanou linku, případně pak linku sdílenou. Posledně jmenovanou možnost lze ale doporučit pouze pro méně intenzivní použití.