Hlavní navigace

Nový právní rámec?

Sdílet

Jasná historie právního rámce o digitálním vysílání versus nejasná budoucnost.

Že si digitalizace vynutí úpravu dosavadního právního rámce, vzniklého ještě pro potřeby analogového vysílání, je jasné již delší dobu a sám tento fakt není až tak předmětem diskuze. Bohužel se však dodnes nepodařilo dotáhnout jakýkoliv návrh nového systému do finální podoby. Avšak než přejdeme k současným problémům tvorby právního rámce pro digitální vysílání, je třeba si připomenout události, které nynějšímu stavu předcházely:

  • Práce na přípravě nového rámce začaly již v roce 1999, kdy Stálá komise pro sdělovací prostředky PSP ČR uložila Radě pro R a TV vysílání utvořit pracovní skupinu, která by se problematikou digitalizace zabývala. V červnu 2000 pak RRTV schválila první Koncepci přechodu na digitální vysílání v ČR.
  • Mezitím, konkrétně v lednu 2000, vláda uložila tehdejšímu Ministerstvu dopravy a spojů zpracovat vlastní koncepci digitalizace. MDS ČR ji skutečně předložilo na jaře 2001, a částečně přitom vycházelo z rok staré koncepce RRTV
  • V červenci 2001 vláda ukládá ministerstvům kultury a dopravy a spojů zpracovat a vládě do 31. března 2002 předložit návrh změny právní úpravy o rozhlasovém a televizním vysílání. Současně ukládá Českému telekomunikačnímu úřadu zajistit potřebné frekvence pro sítě pozemních vysílačů, které by vysílaly jednotlivé multiplexy.
  • Termín do 31. března 2002 nebyl dodržen – do hry vstoupily volby, změny vlády a nakonec i záměr vytvořit samostatné ministerstvo informatiky. To také k 1.1.2003 vzniklo a agenda kolem digitalizace na něj z větší části přešla.
  • Teprve v lednu 2004 vzniká aktualizovaná koncepce (dokument Aktualizace Koncepce přechodu na zemské digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice, pro období zahájení řádného zemského digitálního vysílání 2004 – 2006), již z dílny MI ČR. Předpokládá mj. vznik dvou multiplexů, protože pro větší množství nebyly k dispozici potřebné kmitočty. Vznik tzv. veřejnoprávního multiplexu tehdejší koncepce nepředpokládala, ale ani nevylučovala.
  • 28. dubna 2004 vláda svým usnesením ukládá ministrovi informatiky připravit a předložit vládě (do 31.3.2005) ještě jeden (aktualizovaný) Návrh koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice. Tento materiál však dosud vládě předložen nebyl.

Výsledná vládní koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice tedy stále chybí. Přesto se však nový legislativní rámec pro digitální vysílání začal formovat, a měl se stát součástí nového zákona o elektronických komunikacích. Příslušné pasáže tohoto zákona měly novelizovat zákon č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Návrh zákona o el. komunikacích, předložený vládě v březnu 2004, skutečně příslušné novelizující pasáže obsahoval.

V září 2004 byl návrh zákona o el. komunikacích vládou konečně schválen a mohl být předán do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Zde ale poslanci znovu oddělili část, zabývající se digitalizací – s tím, že bude řešena samostatně, jako samostatná novela vysílacího zákona (č. 231/2001 Sb.). Prý nebyl mezi poslanci dostatečný konsensus o tom, jak celou problematiku řešit.

Jak se později ukázalo, konsensus skutečně chyběl. Nejasnost ohledně toho, jak vlastně digitalizaci řešit, přetrvává dodnes, a zdá se, že se dokonce ještě zvětšuje. Ministerstvo informatiky sice v lednu 2005 promptně připravilo návrh novely vysílacího zákona (č. 231/2004 Sb.) tím, že vzalo původní pasáže ze zákona o el. komunikacích a osamostatnilo je do formy samostatné novely, ale ani to nepomohlo. Objevily se i další návrhy celkové úpravy digitálního vysílání z autorské dílny poslanců, ale žádný z nich nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat.

Poslední stav z července 2005 je takový, že sněmovna přerušila projednávání novely vysílacího zákona (č. 231/2005) a vrátila vše k novému projednání do výborů. Situace se tak nejen nevyjasnila, ale naopak ještě více zkomplikovala.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).