Hlavní navigace

Registrace pod TLD .com, .net., .org

Sdílet

-

Domény .com, .net a .org patří mezi nejstarší generické domény nejvyšší úrovně (anglicky generic Top-Level Domains, zkráceně gTLD). Generické domény představují jakýsi protipól k tzv. národním doménám (anglicky country-code Top-level Domains, zkráceně ccTLD), které vznikly odvozením od dvoupísmenného kódu země podle ISO (např. .cz pro Českou republiku apod.). Pro některé národní domény však mohou platit různá omezení pro registrování doménových jmen. Registrace mohou provést např. pouze pro subjekty se sídlem nebo pobytem v dané zemi.

Naproti tomu pro domény .com, .net a .org podobná omezení neexistují. To prakticky znamená, že libovolné volné doménové jméno v těchto doménách si může zaregistrovat téměř kdokoliv na této planetě.

Tradiční využití těchto domén je zhruba následující:

  • .com – pro komerční organizace, typicky pro firmy všeho druhu
  • .net – pro organizace zabývající se sítěmi a Internetem
  • .org – pro nejrůznější nekomerční organizace

Vůbec nic vám však nebrání, abyste si pro vaši firmu zaregistrovali doménu v doméně .net, ačkoliv její činnost nemá s Internetem nic společného. Nebo si v doméně .org zřídili doménové jméno, kterou budete využívat pro homepage vašeho domácího zvířete, či naopak.

Před popsáním vlastní registrace konkrétní domény je vhodné nastínit, jak registrační proces u těchto domén obecně funguje.

Registrace domén druhého řádu pod generickými doménami totiž vychází z důsledného rozdělení organizace registrace na dvě úrovně:

  • registry (registr)
  • registrars (registrátoři)

Úroveň registry představuje jakýsi centrální registr domény, který musí z povahy systému být pouze jediný. Registry centrálně eviduje veškeré administrativní (vlastník, plátce) i technické údaje (technický správce, nameservery) o doménách pod doménou, kterou spravuje. Registry však nekomunikuje s vlastníky ani správci jednotlivých domén, ale pouze s tzv. registrátory.

Druhou úrovní jsou registrátoři, tzv. registrars. Množné číslo je použito proto, že těchto registrátorů je skutečně více. Na svoje služby tedy nemají monopol, což v důsledku může znamenat jednak různé ceny služeb u různých registrátorů a jednak odlišnou úroveň rozsahu i kvality nabízených služeb. Vzhledem k tomu, že nic není zadarmo, je třeba platit za čerpané služby a naopak vybírat od koncových zákazníků poplatky. Provize z vybraných peněz je potom příjmem registrátora.

Hlavním přínosem decentralizované správy domén je zavedení určité konkurence do registračního procesu. Důsledkem bývá částečný pokles registračních poplatků a kvalitnější nabídka registračních služeb.

Případný zájemce o doménu či jména může buď požádat o registraci některého z registrátorů nebo se může sám stát registrátorem. Pro druhou možnost je však třeba splnit určité administrativní a technické podmínky. Mezi ty první patří získání akreditace od ICANN a uzavření smlouvy s příslušným registry. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) je nezisková organizace založená v roce 1998, která koordinuje přidělování identifikátorů, jejichž jedinečnost je důležitá pro fungování celého Internetu. Kromě doménových jmen jde také o IP adresy a čísla portů.

Velmi důležité je být vůbec technicky schopen komunikace s příslušným registry. Technické řešení bývá různé u každého registry, např. může jít o webové rozhranní s použitím SSL, komunikaci přes SSH/SCP apod. Zřejmě je téměř jisté, že běžný zájemce o doménu toto vůbec nebude potřebovat. Dokonce se dá říci, že registrátorem se nemusí stát ani firmy, které registrují větší množství domén (např. poskytovatelé webhostingu). V době vzniku tohoto textu se v oficiálním seznamu registrátorů, kteří získali od ICANN akreditaci pro některé (nebo všechny) generické domény nenacházel žádný ryze český subjekt, což znamená, že i velcí hráči na českém trhu využívají služeb zahraničních specializovaných registrátorů.

Nyní se můžeme vrátit zpět k doménám .com a .net. Funkci registry pro všechny tři zmíněné domény vykonává firma VeriSign, přesněji řečeno její část pojmenovaná VeriSign Global Registry Services. Aktuální seznam registrátorů domén .com a .net si můžete prohlédnout seřazený abecedně nebo podle regionů. Pro získávání informací o doménách lze využít webového rozhraní WHOIS serveru InterNIC.

U domény .org došlo ke změně registry, kterým je od roku 2003 nezisková organizace Public Internet Registry. Seznam registrátorů na stránkách PIR je k dispozici řazený abecedně nebo podle země registrátora. Letmým porovnáním seznamu registrátorů pro .org s registrátory „komerčních“ domén lze zjistit, že se uvedené seznamy mají velmi podobný obsah, protože značná část registrátorů nabízí registraci pro .com, .net i .org. Tato změna centrálního registru pro .org tedy nemá pro běžného zájemce o doménu žádné zásadní důsledky. Pro vyhledávání informací lze samozřejmě využít služeb whois serveru PIR.

Pokud si vyberete volné doménové jméno v doméně .com, .net či .org a chcete si jej zaregistrovat sami, přičemž se však nechcete stát registrátorem, musíte si zvolit registrátora jehož prostřednictvím požádáte o registraci. Počítejte však s tím, že poplatek za registraci domény či provedení případných změn budete posílat do zahraničí. Zpravidla platební kartou. Pokud toto považujete za nepřijatelné či technicky proveditelné, můžete se obrátit na vašeho poskytovatele webhostingu, kterému by provedení potřebných kroků nemělo činit problémy. Poskytovatelé webhostingu obvykle využívají služeb nějakého „svého“ registrátora. To jim při větším počtu registrovaných domén přináší snížení registračních poplatků. Což slušná webostingová firma nabídne jako výhodu i pro koncového zákazníka.